مقاله63 بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله63-بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین 70 ص زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد.روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند.
هدف:هدف این مطالعه تعیین کردن پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین بود.
روش ها:جهت انجام این مطالعه توصیفی-مقطعی،فیلمی حاوی 4 روش کنترل رفتاری جدا کردن کودک از والد،کنترل صدا،گذاشتن دست روی دهان کودک و بیهوشی عمومی ساخته شد.قبل از نمایش هر تکنیک،در فیلم توضیحی مختصر توسط متخصص دندانپزشکی اطفال راجع به ویژگی،روش و هدف هر تکنیک داده شده 50 نفر از مادران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین این فیلم را مشاهده کردند و پس از مشاهده هر تکنیک ، پرسشنامه ای که در اختیارشان قرار گرفته بود پر کردند.
نتایج: روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده بود.بعد از آن ترتیب پذیرش تکنیکها به صورت (2) کنترل صدا (3) گذاشتن دست روی دهان کودک و (4) بیهوشی عمومی بود. در این مطالعه بین پذیرش تکنیک کنترل صدا و رتبه فرزند ، سن کودک و تعداد فرزندان خانواده همچنین بین پذیرش تکنیک بیهوشی عمومی از سوی مادران و تحصیلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. (p<0.05)
نتیجه گیری: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا کردن کودک از والدین بیشترین تکنیک پذیرفته شده و تکنیک بیهوشی عمومی کمترین تکنیک پذیرفته شده می باشد.
کلید واژه ها:رفتار کودک ، کنترل رفتار ، نگرش والدین
(1) همانطورکه می دانیم گروهی از مردم از درمان های دندانپزشکی برای خودیاکودکانشان به دلیل ترس آنها از اینکه ملاقات های دندانپزشکی به طور معمول دردناک است دوری می گزینند،بنابراین متخصصان دندانپزشکی از هر فرصتی باید استفاده کنند تابه بیماران یاوالدینشان کمک کنند تا بر این مانع غلبه کرده وبسوی مسیر اصلی مراقبت های دندانپزشکی موءثر هدایت شوند.(2)
(3)اما درصدی از کودکان غیر همکار هستند و به گونه ای رفتار می کنند که انجام درمان دندانپزشکی آنها بدون استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری کودک حین درمان دندانپزشکی امکانپذیر نمی باشد.(1)از این رو جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند استفاده از تکنیک های کنترل رفتاری اجتناب ناپذیر می باشد. روشهای کنترل رفتاری روشهایی هستند که گروه دندانپزشکی با آن به طور موءثر و کارامد کودک را درمان می کند و همزمان نگرش مثبتی نسبت به دندانپزشکی به او القا می کند. این روشها پایه و اساس بر قراری ارتباط خوب بین گروه دندانپزشکی و بیمار خردسال است. روشهای کنترل رفتاری یا در جهت برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با کودک است یا در جهت حذف رفتار نامناسب کودک.(3)
[2]و کودکان بالقوه همکار[3].برای دستیابی به همکاری در کودکان بالقوه همکار حین درمان دندانپزشکی لازم است تلاش کنیم تا الگوی رفتاری کودکان را تغییر دهیم اما در مورد کودکان فاقد توانایی همکاری باید روشهای کنترل رفتاری ویژه ای را به کار برد و بلافاصله پس از پایان درمان نمی توان انتظار تغییرات رفتاری سریع و زیادی از آنها داشت.گروه کودکان فاقد توانایی همکاری شامل دو زیر گروه می باشد: یکی کودکان خیلی خردسال که به علت سن کم ، ارتباط با آنها مشکل است و نمی توان درک مطلب را از آنها انتظار داشت و دیگری کودکانی که دچار ناتوانی خاص یا معلولیت هستند.(3) به طور کلی تعدادی از این تکنیکهای کنترل رفتاری قابل استفاده توسط دندانپزشک کودکان بر اساس دستورالعمل های AAPD به شرح زیر می باشند:
2O Sedation) [9]،نگهداشتن فیزیکی (Physical Restraint) [10]اعم از نگهداشتن کودک با دستیار (Active Restraint) [11]و یا نگهداشتن کودک با دستگاه یا ابزار (Passive Restraint) [12]،آرام بخشی هشیارانه (Concsious Sedation) [13]،تخت نگهدارنده کودک(Papoose Board) [14]گذاشتن دست روی دهان کودک (Hand-Over-Mouth) [15]،بیهوشی عمومی (General Anesthesia) [16]،پیش دارویی خوراکی(Oral Premedication) [17] و ارتباط غیر کلامی (Non verbal communication) [18].
(3)
متغیر های موءثر بر رفتار دندانپزشکی کودکان:
(3)
1-اضطراب مادری:
(3)
2-تاریخچه پزشکی:
ءثراست.
(3)
3-آگاهی از مشکلات دندانی:
(3)
طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری: (3)
والدین بیمار خردسال: (3)
راهبرد های گروه دندانپزشکی: (3)
کنترل رفتار و ارتباط با کودکان :
(3)
2O می تواند یکی از روشهای باز آموزی باشد زیرا استفاده از این ماده بیانگر نوعی تفاوت در روش درمان است.(3)
(3و5)
(5)
2O/P.S/Dis./P.R/Non Verbal Communication/V.C/TSD است.
(4)
(5)
(4)در این روش لازم است اقتدار بیشتری را در برقراری ارتباط با کودک اعمال کرد.آهنگ صدا بسیار مهم است. باید آهنگ صدا در بر دارنده این مفهوم باشد که " من اینجا رئیسم". چهره دندانپزشک نیز باید نشان دهنده اعتماد به نفس وی باشد.در حقیقت یک دندانپزشک می تواند از روش کنترل صدا و حالت چهره استفاده کند.(5)
(3)
ءثر بین دندانپزشک و کودک و بر عکس می باشد. (4)
  1. : پرت کردن حواس کودک از یک پروسه دندانپزشکی ناخوشایند است. دادن یک استراحت کوتاه وسط یک پروسه دندانپزشکی پر استرس ، استفاده مناسب و بجا از روش Dis. است. هدف از Dis. کاهش ناراحتی بیمار و تغییر یا جلو گیری از رفتار منفی کودک است. این روش را برای هر بیمار میتوان به کار برد و عدم تجویز خاصی ندارد.(4)
(5)
2O: یک تکنیک موءثر و ایمن جهت کاهش اضطراب کودک و بهبود برقراری ارتباط با کودک است. اگر دندانپزشک از نیتروز اکساید و اکسیژن استفاده می کند باید به روشی ، کودک را با دستگاه آن و قطعه وسیله ای که روی بینی او قرار خواهد گرفت و احساسی که تجربه خواهد کرد ، آشنا کند.(5)
(4)
2O –O2 اغلب همراه با یکی از این روشهاست. (4)
ءام با کنترل صدا باشد.این روش برای برخی انواع شخصیتی کودکان کاربرد مناسبی دارد.کاربرد این تکنیک به معنی تنبیه کودک نیست بلکه تنها برای جلب توجه کودک و ساکت نمودن وی در حدی است که بتواند آنچه را که دندانپزشک می گوید ،بشنود.(5)
ءثر دندانهای آنها به دلیل عفونت حاد ،اختلالات آناتومیکی یا آلرژی وجود ندارد.
(4)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از ... بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ...

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از ... کنترل رفتاری از سوی ... بررسی پذیرش تکنیکهای ...

دانلود پروژه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

پروژه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ... تکنیکهای کنترل رفتاری از ...

دانلود پایان نامه : بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از ...

... بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه ... پس از پرداخت لینک ...

پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

دانلود پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ... بررسی پذیرش ...

فروشگاه پایان نامه | تحقیق و پروژه | مقالات …

پایان نامه بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ... پذیرش تکنیکهای کنترل ...

پایان نامه بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی ...

پایان نامه بررسی پذیرش تکنیک های کنترل رفتاری از سوی ... تکنیکهای کنترل رفتاری از ...

دانلود فایل ( بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ...

... تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ... (بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ...

دانلود رساله دکتری دندانپزشکی - بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل ...

... بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی ... بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از ...

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده ...