مقاله87 بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله87-بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی 54صفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
0/05)
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
تعریف مفاهیم
حساسیت کنتراست
کنتراست
کنتراست weber: ،L به عنوان روشنایی شی و زمینه می باشند.
کنتراست Michelson: که وبیشترین و کمترین میزان روشنایی را نشان می دهند. این کنتراست برای الگوهایی که هر دو شکل تاریکی و روشنایی به یک اندازه باشند استفاده می شود.
تست حساسیت کنتراست
تاریخچه
صفحه های تلویزیون را بهتر طراحی کنند آنها متوجه شدند که منحنی حساسیت کنتراست اطلاعات خیلی بیشتری را نسبت به تست حدت استاندارد فراهم می کند.
می کنند.آنها هم چنین دریافتند که برای مسائل کلینیکی استفاده از حساسیت کنتراست بهتر از حدت بینایی است.
تئوری و استفاده


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه