مقاله22 بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله22-بررسي مفهوم در عناصر تصويري پوستر هاي مکتب لهستان110صفهرست مطالب
فصل اول: آشنايي با کشورهاي بلوک شرق
فصل دوم:آشنايي با مسائل سياسي،اجتماعي و جغرافيايي لهستان
فصل سوم:ويژگي هاي فرهنگي لهستان
فصل چهارم:هنر پوستر درلهستان
فصل پنجم:هنرمندان لهستان
فصل ششم؛ بررسي پوسترهاي لهستان از لحاظ طبقه بندي
فصل هفتم؛ کارهاي عملي
چکيده
مقدمه
چرا پوستر هاي لهستان تا اين حد متفاوت هستند؟
روش تحقيق
ابزار پژوهش و شيوه اجرا:
هنر پوستر در لهستان
-آشنايي با کشور هاي بلوک شرق
- آشنايي با مسائل سياسي، اجتماعي و جغرافيايي لهستان
- راهنمايي زبان لهستاني
- وضعيت لهستان در جنگ جهاني دوم
- هزينه هاي جنگ براي لهستان
- لهستان پس از جنگ جهاني دوم
- ويژگي هاي فرهنگي لهستان
- ادبيات / موسيقي/ نقاشي
- هنر پوستر از پيدايش تا اواسط 1970
- مکتب لهستان
بلوک شرق مروري بر تاريخچه مسائل سياسي و اجتماعي کشورهاي بلوکشرق :
تقسيم آلمان:
شورش ها
نيکيتا خروشف
ديوار برلين
بهار پراگ
از هم پاشي بلوک شوروي:
آشنايي با مسائل سياسي- اجتماعي- جغرافيايي لهستان
جغرافيايي سياسي لهستان
راهنماي زبان لهستاني
لهستان در جنگ جهاني اول:
وضع لهستان در جنگ جهاني دوم
هزينه هاي جنگ براي لهستان
لهستان پس از جنگ جهاني دوم:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه