مقاله41 برنامه ریزی و کنترل پروژه 75ص - دانلود رایگان



دانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله41-برنامه ریزی و کنترل پروژه 75صفهرست عناوین
فصل اول
برنامه ریزی و مدیریت پروژه ... 1
سیکل زندگی یک پروژه طی عملیات برنامه ریزی ... .. 4
فصل دوم
کارخانه و هدف آن ... 9
فازهای پروژه .. ... 13
تعریف ساختار شکست کار .. . 14
فاز اول پروژه . .. 20
فاز دوم پروژه .... . 21
ساختار . 21
ساختار OBS ... .... 23
ساختار CBS ... . 24
ساختار PBS . .. 29
ساختار FBS ... .. 35
ماتریس RWBS . ... 38
WBS نهایی . 40
دیکشنری WBS ........ 45
برنامه ریزی و کنترل پروژه
فاز چهارم . . 50
فصل سوم
معرفی نرم افزار ... 51
گامهای ورود اطلاعات در نرم افزار . .. 55
فصل چهارم
نظرات و پیشنهادات .... . 62
منابع و ماخذ ... 63
جداول و اشکال
نمودار کلی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، 1-1 ................................................................. 6
نحوه کار سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه ، 1-2 .................................................................... 6
ارتباط فرآیندهای برنامه ریزی ، اجرا و کنترل پروژه ، 1-3 ........................................................ 7
جدول 1-2 ، اهداف پروژه ......................................................................................................... 20
A/P BS .................................................................................................................................. 22
OBS ...................................................................................................................................... 23
CBS فاز اول اجرایی ............................................................................................................... 25
CBS فاز دوم اجرایی .............................................................................................................. 26
برنامه ریزی و کنترل پروژه
CBS ساخت و اجرا ................................................................................................................ 27
CBS نهایی ............................................................................................................................ 28
PBS ...................................................................................................................................... 34
FBS ..................................................................................................................................... 37
ماتریس RWBS ................................................................................................................. 39
WBS ....................................................................................................................................... 41
WBS ساخت و اجرا ................................................................................................................. 42
WBS فاز اول اجرایی ............................................................................................................... 43
WBS فاز دوم .......................................................................................................................... 44
جدول 2-3 ، دیکشنری 1-1-1 .................................................................................................. 46
جدول 2-4 ، دیکشنری 1-1-2 .................................................................................................. 47
جدول 2-5 ، دیکشنری 1-2-1 .................................................................................................. 48
جدول 2-6 ، دیکشنری 1-2-2 .................................................................................................. 49
جدول 2-7 ، دیکشنری 1-2-3 ................................................................................................. 50
شکل 3-1،3P ........................................................................................................................... 52
جدول 3-1 ، مقایسه MSP و 3 P ........................................................................................... 54
شکل 3-2 AddProject ......................................................................................................... 55
شکل 3-3 WBS ..................................................................................................................... 56
شکل 3-4 RESOURCES .................................................................................................. 57
برنامه ریزی و کنترل پروژه
شکل 3-5 ActivityForm .................................................................................................... 58
پیوست ها
پیوست 3-1 WBS .......................................................................................................................... 64
پیوست 3-2 Resources ................................................................................................................ 65
پیوست 3-3 ، فعالیتها در3 p .......................................................................................................... 69
پیوست 3-4 PERT ....................................................................................................................... 74
پیوست 3-5 scheduling report with activity budget ...................................................... 79
پیوست 3-6 leveling ................................................................................................................... 102
پیوست 3-7 ، resourse control report ................................................................................. 115
پیوست 3-8 Earned Value report ....................................................................................... 117
پیوست 3-9,summary by resource resourse control ................................................. 126
پیوست 3-10 ، scheduling report with rctivity budgets ................................................ 127
چکیده
1-1 برنامه ریزی و مدیریت پروژه
 1. دارای زمان های مشخص شروع و پایان باشد .
 2. اهداف بارز و تهریف شده ای داشته باشد .
 3. به یک محصول یا نتیجه مشخصی برسد .
 4. تلاشی یگانه ، منحصر به فرد و غیر تکراری باشد .
 5. هزینه ها ، جداول زمان بندی ، و منابع ( نیروی انسانی ، لوازم و مواد ) را در خود جای دهد .
برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • فرآیندهای اصلی و عمده
 • فرآیندهای فرعی و کمکی
فرآیندهای اصلی و عمده :
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی محدود : تدوین محدوده کار که با اتخاذ کلیه تصمیمات پروژه است .
تعریف محدوده : تشریح و تفکیک اهداف بلند مدت و کلان به اهداف کوتاه مدت و کاملا مشخص که به منظور مدیرت دقیق بر آنهاست .
تعریف فعالیتها : تعیین دقیق فعالیتهای قابل انجام برای حصول به نتایج و اهداف کوتاه مدت می باشد .
توالی فعالیتها : بررسی و تدوین ارتباطات بین هر یک از فعالیتها با سایر فعالیتها است .
برآورد مدت زمان فعالیتها : برآورد مدت زمان برای اجرای هر یک از فعالیتها به طور مستقل می باشد .
تهیه زمان بندی : تجزیه و تحلیل ارتباط بین فعالیتها ، مدت زمان اجرا و منابع مورد نیاز هر یک از آنها برای تهیه برنامه زمان بندی پروژه می باشد .
برنامه ریزی مدیریت ریسک : با اتخاذ تصمیم در نحوه مراجعه با رویه های بالقوه مخاطره آمیز و برنامه های مورد نیاز در مدیریت ریسک پروزه می باشد .
برنامه ریزی منابع کاری : بررسی و تعییننوع و میزان منابع کاری شامل ( نیروی انسانی ، ماشین آلات و ... ) برای تحقق هر یک از فعالیتهای پروژه است .
برآورد هزینه : محاسبه و برآورد کل بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه می باشد .
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی بودجه : تسهیم و تخصیص بودجه به هر مجموعه از فعالیتها در محدوده بودجه کلی پروژه است .
تهیه برنامه بودجه : جمع بندی ، یکپارچه سازی و مستندسازی فرآیندهای برشمرده شده فوق در یک مجموعه مدون و قابل ارائه می باشد .
فرآیندهای فرعی و کمکی :
 • برنامه ریزی کیفیت
 • برنامه ریزی سازمانی
 • جذب نیرو
 • برنامه ریزی ارتباطات
 • برنامه ریزی تدارکات
 • برنامه ریزی درخواست ها
1-2 سیکل زندگی یک پروژه طی عملیات برنامه ریزی :
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه زمان بندی انجام کار اطلاعات پروژه
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
( مبلغ قرارداد ، تاریخ های شروع و خاتمه پروژه ... )
گزارش های پیشرفت اطلاعات فعالیتها ( منبع ، زمان ، ارتباط ... )
گزارش های موردی اطلاعات منابع ( میزان در دسترس ، انواع و ... )
( انحرافات از برنامه ، گزارش های درصد پیشرفت ) اطلاعات واقعی انجام کار ( تاریخ های شروع و پایان )
اصلاحات مورد نیاز تغییرات لازم
شکل 1-1
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
فصل دوم
2-1 کارخانه و هدف آن
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه
2-2 فازهای پروژه



دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید





مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل ...

بنام خدا - محمدرضا عطائی یزد

مدیریت و کنترل پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه ...

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه - بازار کار برنامه ریزی ...

مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه ... مدیریت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه ...

استخدام کنترل پروژه - dehvand.ir

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ... کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با حداقل 5 ...

موسسه مدیریت پروژه آریانا ، آموزش مدیریت پروژه ، …

کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه ... تعریف پروژه تعریف برنامه ریزی و کنترل ...

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه دکتر گلشنی pdf

فایل pdf کتاب مدیریت و کنترل پروژه کتاب برنامه ریزی و کنترل ... ریزی و کنترل پروژه ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... فردوسی و علاقه مند به حوزه ی برنامه ریزی و کنترل ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل ... وبلاگ برنامه ریزی و کنترل پروژه قابلیت طراحی وتولید نرم ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه،مباحث اجرایی پروژه های …

برنامه ریزی و کنترل پروژه،مباحث اجرایی پروژه های ... روش ارزیابی و بازنگری پروژه هاpert .

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... دسته اول اطلاعات مربوط به برنامهریزی پروژه و برنامه ...

استخدام کنترل پروژه - dehvand.ir

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ... کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه با حداقل 5 ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... فردوسی و علاقه مند به حوزه ی برنامه ریزی و کنترل ...

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه دکتر گلشنی pdf

فایل pdf کتاب مدیریت و کنترل پروژه کتاب برنامه ریزی و کنترل ... ریزی و کنترل پروژه ...

صفحه اصلی | شرکت مصورسازان پروژه

برنامه ريزی و كنترل پروژه و اداره ... دوره های آموزشی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه;

پروفايل برنامه ريزی و كنترل پروژه نادر خرمی راد

اگه مسئولیت برنامهریزی و کنترل چنین ... چطوری برنامهریزی و کنترل پروژه رو یاد ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه،مباحث اجرایی پروژه های …

هنگام طرحریزی یک پروژه و تنظیم برنامه ... برنامه ریزی و کنترل پروژه ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه،مباحث اجرایی پروژه های …

برنامه ریزی و کنترل پروژه،مباحث اجرایی پروژه های ... روش ارزیابی و بازنگری پروژه هاpert .

دوره های تخصصی مدیریت و کنترل پروژه

امروزه نرم‌افزارهای برنامهریزی و كنترل ... برنامهریزی و کنترل پروژه،‌ شرکت ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... دسته اول اطلاعات مربوط به برنامهریزی پروژه و برنامه ...

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه،hse ... کارشناس برنامه ریزی و کنترل ...

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

استخدام کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه،hse ... کارشناس برنامه ریزی و کنترل ...

ارائه دهنده خدمات تخصصی مهندسی صنایع - برنامه ریزی و کنترل ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... ارائه بانک پروژه برنامه ریزی و کنترل ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه - مطالب ابر قواعد تهیه برنامه ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه. صفحه ... پروفایل برنامه ریزی و کنترل پروژه نادر خرمی ...

مقالات ISI مدیریت پروژه : 179 مقاله انگلیسی + ترجمه …

... یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای ... پروژه و لینک های ... کنترل ...

مدیریت پروژه نرم‌افزاری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

برنامهریزی، پایش و کنترل پروژه ... هدف از برنامهریزی پروژه نرم‌افزاری، مشخص نمودن ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی با نرم افزارهای P6 و

وبلاگ تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه ... مطالب کاربردی در زمینه برنامه ریزی و کنترل ...

شرکت مهندسین مشاور ویرا| مدیریت پروژه |کنترل پروژه

مدیریت پروژه،کنترل پروژه،‎ مدیریت ... پروژه در سطح پروژه، طرح و ... برنامه آموزشی ...

تاریخ شمسی در نرم افزار MSP(مایکروسافت پراجکت) | برنامه ...

... (شامل تقویم پروژه،گانت،تمامی ستون ... © 2017 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی.کلیه ...

مهندسی پروژه Project Engineering

... مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه "مدیریت پروژه" "برنامه ریزی پروژه" "کنترل ...

برنامه ریزی و کنترل پروژه - مهندسی و مدیریت ساخت

برنامه ریزی و کنترل پروژه ... نمرات درس برنامه ریزی و کنترل پروژه (ورودی مهر و تکمیل ...

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)

جزوه کامل مهندسی علم مواد 14 فایل pdf