سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي و - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي و قفقاز بعد از جنگ سردچکیده :
سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی، سبب شدهبود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد.منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی مثل پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و ...که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.
3-اهميت گرجستان براي روسيه:70
4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان :73

فصل اول: كليات 1-1- بیان مساله سیاست خارجی کشورها، تحت تأثير ویژگی های خاص محیط داخلی و محیط بیرونی یا بین المللی شکل می گیرد و اهداف، اولویت ها و جهت گیری خاص آن ترسیم می گردد. محیط بین المللی به عنوان یکي از عوامل تعيين كننده اهداف، اولویت ها و جهت گیری سیاست خارجی از عناصر متعددي تشكيل گرديده است. از جمله ی اين عوامل مي توان به ساختار نظام بین الملل(تك قطبی، دوقطبی، چند قطبی) ویا ساختار نظام منطقه ای با ویژگی های سیستمی یک منطقه خاص (مثل آسیای مرکزی و قفقاز) می باشد. غایت آن این است که هرگونه تحولات و بحران در کشورهای همسایهومنطقه ای،بر دیگر کشورها نیز تاثیر می گذارد. از این رو منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که جز زیر منطقه ای جمهوری اسلامی ایران است، از اهمیت فوق العلاده ای برای ایران به خصوص بعد از فروپاشی شوروری در سال 1991 برخورداراست. این تاثیرات در زمینه های مختلفی چون سیاسی، امنیتی، فرهنگی،اقتصادی بودهاست.در نتیجه تحولات و بحرانهایی که در کشورهای این دو منطقه بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، تاثیر بسیاری در جهت گیری سیاست خارجی ایران در قبال این دو منطقه داشته است، به خصوص آنکه این کشورها در گذشته جز قلمرو ایران و تمدن بزرگ ایرانی محسوب می شدند و این کشورها اشتراکات بسیار فرهنگی ، دینی، زبانی با ایران دارند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که اولا در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می­شناسد و ثانیا، مخالف حضور بحران­زای دولت های خارج از منطقه است و ثالثاً سعی کرده روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. . با فروپاشی شوروی به غیر از موارد معدودی از کشورها از ثبات برخوردار بودند بقیه کشورهای بوجود آمده از تجزیه در سالهای مختلف دچار بحران شدند. در دوران بلشویکها به علت سیاست های خاص کمونیستهای سابق که در این کشورها سلطه داشتند که برای جلوگیری از هرگونه استقلال خواهی وحدت طلبی هر یک از اقوام؛ سبب شده بود که اقوام مختلف در قلمرو یکدیگر ترکیب دهد و با سياستهاي سركوب گرايانه مانع از استقلال طلبي آنها شوند . با تجزیه شوروی که در مجموع هشت کشور در این دو منطقه بوجود آمد ،سبب شد که کشورهایی که در گذشته به مشکلات مرزی و قومی دچاربودند وفرایندهای دولت-ملت سازی را ناقص طی کرده بودند، با مشکلات عدیده ای روبه رو شوند. که به بحرانهای داخلی و منطقه ای بدل شد. وجود بحرانها و جنگهای داخلی که در این دو منطقه که در این تحقیق به چهار مورد آن( بحران های تاجیکستان،قره باغ،گرجستان و چچن) پرداخته می شود،خود عاملی است بر اهمیت اینمنطقه در سیاست خارجی ایران است. چون که تحولات در خلا صورت نمی گیرد، و هرگونه تحول و بحرانی در سطح جهانی و منطقه ای بر دیگر کشورها نیز تاثیر می گذارد.با توجه به موارد بالا ،پرسشهای ذیل به بررسی سیاست خارجی ایران در قبال بحرانهای این دومنطقه می پردازد.
1-2- سوال اصلی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران های آسیای مرکزی و قفقاز چگونه و در چه جهتی بوده است؟
1-3- فرضیه اصلي: سیاست خارجی ایران تاحدودی غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.
سوال فرعی: نقش قدرت های فرامنطقه ای در ارتباط با سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای چه تاثیر داشته است؟
فرضیه فرعی : به دلیل اهمیت این مناطق به خصوص قفقاز ، حضور قدرتهای بزرگ فرا منطقه ای در این مناطق بسیار است، که این خود متغیروابسته ای ، برسیاست خارجه ایران در بحران های منطقه است .
1-4- پیشينه تحقیق: متاسفانه کتاب ها و مقالات زیادی به طور خاص در خصوص سیاست خارجی ایران دررابطه با بحران های این مناطق در دسترس نیست ونوشته نشده ولی منابع متعددی در رابطه با سیاست خارجی ایران وروابط خارجی ایران در قبال این دو منطقه وجود دارد. از جمله ، مهمترین کتاب ها و مقالاتی که نگارنده در روند تحقيق به آنها دسترسي داشته و مورد مطالعه قرار گرفته، اهم آنهارا مي توان چنين طبقه بندي نمود.[1] میانجی گری در آسیای مرکزی و قفقاز: تجربه جمهوری اسلامی ایران الف
این کتاب قصد دارد با عینیت بخشیدن به مباحث تئوریک و با تکیه بر تجربیات نویسنده، به بررسی سیاست خارجی ایران عنوان میانجی در دو بحران منطقه آسیای مرکزی و قفقاز یعنی بحران قره باغ و جنگ های داخلی در تاجیکستان، به کنکاش در موفقیت ها و ناکامی ها و نیز علل و ریشه های آنها بپردازد. تا براساس دست آوردها و رویدادهای به وقوع پیوسته از رهگذرفعالیت های میانجی گرانه جمهوری اسلامی و پیامدهای مثبت و منفی آنها، الگویی برای میانجی گری در این منطقه ارائه شود. اين كتاب در هشت فصل به ارائه تبیینهای علمی و تجربی در رابطه با سیاست خارجی ایران نسبت به دو بحران قره باغ و تاجیکستان می پردازد.
ب). ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران :[2]
این مقاله توسط علی امیدی نوشته شده است که در آن به بررسی به ابعد مختلف بحران گرجستان و تاثیر آن بر منافع ملی ایران می پردازد. نویسنده اهمیت این بحران را به این دلیل میداند که بعد از سالها نظم حاکم بر روابط دو قدرت جهانی را به چالش کشیده و باعث زورآزمایی این دو رقیب شده. که این خود عاملی برای کاهش فشارهای ساختاری بر جمهوری اسلامی ایران گردیده است. در نتیجه سیاست ایران را در این دیده که دگرگونی ها را پیگیری کند و موضعی محافظه کارانه در مقابل طرفهای درگیر پیش گیرد تا بتواند نوعی توازن بین شرق و غرب در پیش گیرد.
ج). نقش ایران در پیشبرد مذاکرات صلح تاجیکستان [3]
این مقاله به بررسی سیاست ونقش ایران در بحران تاجیکستان می پردازد. که ضمن بررسی کوتاهی از روابط دو کشور به اقدامات جمهوری اسلامی ایران مثل برپایی مذاکرات صلح ومذاکره با روسیه و سازمانهای بین المللی در ایجاد و حفظ صلح در جنگ داخلی تاجیکستان می پردازد. در این مقاله نویسنده به اقدامات مثبت ایران در بر حل مسالمت آمیز جنگ داخلی تاجیکستان می پردازد و تاکید می کند که با توجه به اشتراکات زبانی و دینی با تاجیکها ایران اولین کشوری بود که بر حل دیپلماتیک این بحران اقدام کرد که با مخالفتهای روسیه مواجه شد.
د) ايران و بحران قفقاز، جنگ بين روسيه و گرجستان [4]
اين مقاله توسط دكتر درويشي نگارده شده است كه در آن به با نگاهي اجمالي به ابعاد مختلف بحران گرجستان مي پردازد و ادعا دارد كه اين جنگ مهمترين رويداد بعد از حادثه 11 سپتامبر است كه نظام هماهنگ بين المللي را بعد از دو دهه به هم زده است و باعث شده ، تا حدی، فشار بین المللی ساختاری نشات گرفته از هژمونی آمریکا علیه دولت ایران، كاهش يابد. در نتيجه نويسنده معتقد است كه ايران با رويكردي جامع به اين بحران به روابط متعادل باغرب و روسيه دست يابد.

ه ) روسيه، ايران، مناقشه چچن [5]
این مقاله اعتقاد دارد که ایران از قبال سیاست خود نسبت به جنگ چچن منافع بسیاری را ازجانب روسیه کسب کرده. به طوری در طی این جنگ سطح مبادلاتش با روسیه افزایش یافته و تحریمهای سیاسی ایران نیز کاهش یافته است.
ي). واقعگرایی نوکلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران : [6]
از بعد نظری در رابطه با این تحقیق مقاله ای تحت عنوان بالا ،در صدد کاربست نظریه نئو کلاسیک برای تحلیل سیاست خارجی ایران است. این نظریه با تلفیق دو سطح سیستمیک وداخلی، امکان بیشتری برای تبیین تاثیرگذاری متغیرها، در سیاست ایران فراهم میکند. مقاله دو بخش کلی به بررسی می پردازد. نويسنده در بخش اول به بیان مفاهیم و اصول نظریه می پردازد و در بخش دوم به چگونگی کاربست نظریه با استفاده از ابعاد الگوی چهارگانه چون فرایند تصمیم گیری،اهداف و منافع ملی،عوامل تعیین کننده و رفتار سیاست خارجی برای تحلیل می پردازد.
1-5- ضرورت و هدف تحقیق : هدف از نگارش این تحقیق بررسی و ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحرانهای این دو منطقه بعد از جنگ سرد از جمله بحران های تاجیکستان،قره باغ،گرجستان و چچن میباشد ؛ که در کنار بررسی هر یک از این بحرانها و نوع سیاست خارجی ایران نسبت به آنها ، دستیابی به یک الگوی واحدی که بتواند در آینده جهت گیری و نوع سیاست خارجی ایران را در قبال بحرانهای این دو منطقه پیش بینی کند. هدف دیگر از این پژوهش می­تواند تلاش در جهت شناخت بیشتر عوامل تاثیرگذار در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه که می تواند در زمینه های امنیتی، اقتصادی و... باشد
1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات : نوع روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی می­باشد. که داده­ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و با رجوع به كتب، مقالات، روزنامه و نیز منابع اینترنتی گردآوری شده است.
1-7- قلمرو و زبان تحقبق: از لحاظ زمانی این پژوهش به مسائل و بحرانهای این دو منطقه بعد از جنگ سرد مربوط است
1-8- مفاهیم و متغیرها: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بحران،قفقاز وآسیای مرکزی،قدرت های منطقه
1.متغیر مستقل: بحران های آسیای مرکزی و قفقاز
2.متفیر وابسته: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
1-9- نوآوری پژوهش: در این تحقیق پس از بررسی و مطالعه منابع مختلف، با توجه به نظریات مدیریت بحران و ... سعی شده که به شناخت هر چه بیشتر سیاست خارجی ج.ا.ایران در رابطه با بحرانهای آسیای مرکزی و قفقاز بپردازد.یعنی در ابتدا به به صورت مطالعه موردی هر یک از این بحرانها پرداخته و سپس به الگوی جامع که بتواند اشتراکات و افتراغات سیاست خارجی ایران در ارتباط با این بحرانها بپردازد.در نتیجه نوآوری نیز درهمین ارتباط می باشد.
1-10- سازماندهی تحقیق این پژوهش به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بحران های آسیای مرکزی و قفقازدر هشت فصل می پردازد.
فصل اول؛ تحت عنوان کلیات پژوهش به عنوان مقدمه ای بر کل تحقیق محسوب مي گردد و بیان مسأله، طرح سوال و فرضیه، ادبیات تحقیق روش و اهمیت تحقیق را در بر می گیرد. در فصل دوم، برای این تحقیق مبنایی تئوریک و نظری طراحي شده تا به عنوان چارچوب نظري تحقيق جهت فهم و تجزيه وتحليل بتواند اهمیت عوامل موثر بر سیاست خارجی ایران در مورد این دو منطقه مورد ارزيابي قرار گيرد. در اینجا نظریه واقع گرايي نئو کلاسیک که به عنوان زیر مجموعه پارادایم واقع گرایی است،به عنوان قابل انطباق ترين نظریه در رابطه با این دو منطقه پرداخته می شود. به علاوه نظریات مدیریت بحران در کنار واقع گرايي نئو کلاسیک به بررسی دقیقتر سیاست خارجی در قبال بحرانهای منطقه ای می پردازد.
در فصل سوم به تاریجچه و بررسی بحران ، تاجیکستان و سياست هاي اتخاذي ج.ا.ايران در قبال اين بحران پرداخته مي شود. در فصل چهارم،به تاريخچه و عوامل بحران قره باغ و تحلیل وبررسی سیاست خارجی ایران در قبال اين مناقشه مي پردازد.در فصل پنچم،به بررسي بحران گرجستان(اوت2008) پرداخته و رويكردها و نگاه ايران به اين بحران ارزيابي مي شود ودر فصل ششم به بررسي بحران چچن ، عوامل تاريخي شكل گيري آن و سياست خارجي ايران در قبال اين بحران پرداخته مي شود . در پایان به نتیجه گیری و ارزیابی کلی سیاست خارجی ایران در رابطه با کل بحرانهای آسیای مرکزی وقفقاز و دستیابی به الگوی واحد، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از تحقیق، ارائه می شود.

واعظی،محمود،میانجیگری در آسیای مرکزی و قفقاز،تجربه جمهوری اسلامی ایران، چاپ وزارت خارجه،1388
[2]امیدی، علی ، ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران ، فصلنامه اطلاعات سیاسی ، اقتصادی، شماره 251،مرداد1387 ،
[3] موسوی، سید رسول ؛ نقش ایران در پیشبرد مذاکرات صلح تاجیکستان ؛مجله آسیای مرکزی وقفقاز ؛شماره 39
[4]Darvishi,farhad ,Iran and the Causasian Craisis The war between Russia and Georgia ,Qazvin university
,agust 2008

[5] Martin Malek, Russia, Iran, “and the Conflict in Chechnya , Caucasian Review of International Affairs, Vol. 2 (1) – Winter 2008
[6] دهقانی فیروز آبادی،جلال. واقعگرایی نوکلاسیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست خارجی،شماره 251،تابستان 1389-


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ijiepm.iust.ac.ir

Sheet1 رفاه اجتماعي فصلنامه زمين شناسي ايران نامه انجمن جمعيت شناسي ايران شيعه شناسي

پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دهقانان در ايران دوره اسلامي علل لشكركشي مسلمانان به هند در قرون ...

آشنايي با كشور پاكستان - hajij.com

خیلی عالی بود ممنونم دوست داشتم در مورد فیصل آباد بیشتر بدانم و نیز تراکم شیعیان در هر ...

معرفی دانشگاه - iau.ac.ir

فلسفه آرم دانشگاه آزاد اسلامی. مفاهیم و اهداف هفت‌گانه بکارگرفته شده در آرم دانشگاه ...

كاربرگ‌هاي پژوهش و فناوري

ارایه رهنمودهاى علمى و تخصصى مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالى از اهداف ...

جاذبه های گردشگری ایران | جهانگردی

پرنده زاغ بور نوعي گونه باارزش و منحصر به فرد از پرندگان و تنها پرنده آندميک ايران است.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

ارایه رهنمودهاى علمى و تخصصى مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالى از اهداف ...

تاریخ ایران آسیا و جهان - ماورا’ النهر از آغاز تا به امروز

تاریخ ایران آسیا و جهان - ماورا’ النهر از آغاز تا به امروز - تحقیق و پژوهش در تاریخ ایران

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد …

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۲۵ دکتر بيژن عباسي ...

برسي عوامل موثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در ...

... بر جمهوري اسلامي ايران و در ... اي در سياست خارجي ايران ... آسياي مركزي، قفقاز و ...

مطالعۀ مقايسه¬اي سياست خارجي ايران و روسيه در آسياي مركزي

2- سياست خارجي ايران در آسياي ... و آرامش در اين جمهوري ... در آسياي مركزي و سياست ...

مطالعات منطقه ای(خاورمیانه،شمال آفریقا)

12.بررسي سياست خارجي ايران در ... ايران در آسياي مركزي و ... جمهوري اسلامي ايران در ...

اخبار > فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، بهار …

فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و ... جمهوري اسلامي ايران در ... * سياست خارجي روسيه در ...

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و آسياي مرکزي

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در ... سياست خارجي ايران و ... سياست و حکومت در آسياي ...

دانش سیاسی اسلام - سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران

بررسى علل تحولات سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران در ... و سياست خارجى. ... آسياى مركزى ...

«اوراسياگرايي، ايران و سياست خارجي روسيه» در

«اوراسياگرايي، ايران و سياست خارجي ... جمهوري اسلامي ايران ... در آسياي مركزي و ...

مهدی سنایی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... سال جمهوري اسلامي ايران در سال ... ايران و آسياي مركزي، با ... سياست خارجي ايران: ...

راهبردهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در

... سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در ... و اثربخش در سياست خارجي ... (آسياي مركزي و ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... آسياي مركزي وقفقاز عنوان : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي ...

ijiepm.iust.ac.ir

Sheet1 رفاه اجتماعي فصلنامه زمين شناسي ايران نامه انجمن جمعيت شناسي ايران شيعه شناسي

پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

دهقانان در ايران دوره اسلامي علل لشكركشي مسلمانان به هند در قرون ...

آشنايي با كشور پاكستان - hajij.com

خیلی عالی بود ممنونم دوست داشتم در مورد فیصل آباد بیشتر بدانم و نیز تراکم شیعیان در هر ...

معرفی دانشگاه - iau.ac.ir

فلسفه آرم دانشگاه آزاد اسلامی. مفاهیم و اهداف هفت‌گانه بکارگرفته شده در آرم دانشگاه ...

كاربرگ‌هاي پژوهش و فناوري

ارایه رهنمودهاى علمى و تخصصى مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالى از اهداف ...

جاذبه های گردشگری ایران | جهانگردی

پرنده زاغ بور نوعي گونه باارزش و منحصر به فرد از پرندگان و تنها پرنده آندميک ايران است.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

ارایه رهنمودهاى علمى و تخصصى مناسب جهت گسترش و توسعه پژوهش در آموزش عالى از اهداف ...

تاریخ ایران آسیا و جهان - ماورا’ النهر از آغاز تا به امروز

تاریخ ایران آسیا و جهان - ماورا’ النهر از آغاز تا به امروز - تحقیق و پژوهش در تاریخ ایران

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد …

متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۲۵ دکتر بيژن عباسي ...