آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی - دانلود رایگاندانلود رایگان آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

دانلود رایگان
آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسیاین کتاب آموزش برنامه نویسی سی شارپ رو به زبانی ساده به شما آموزش میده
 • مروری بر برنامه نویسی
 • دات نت فریم وورک چیست؟
 • سی شارپ چیست؟
 • ویژوال استودیو اکسپرس و ویژوال استودیو
 • آموزش نصب ویژوال سی شارپ
 • قانونی کردن ویژوال سی شارپ
 • تغییر ظاهر ویژوال سی شارپ اکسپرس
 • آموزش ساخت یک برنامه ساده با سی شارپ
 • آموزش استفاده از IntelliSense
 • رفع خطاها در سی شارپ
 • خطایابی و برطرف کردن آن
 • کاراکترهای کنترلی در سی شارپ
 • متغیر ها در سی شارپ
 • انواع ساده
 • آموزش استفاده از متغیرها در سی شارپ
 • ثابت ها در سی شارپ
 • تبدیل ضمنی
 • تبدیل صریح
 • تبدیل با استفاده از کلاس Convert
 • عبارات و عملگرها در سی شارپ
 • عملگرهای ریاضی در سی شارپ
 • عملگرهای تخصیصی در سی شارپ
 • عملگرهای مقایسه ای در سی شارپ
 • عملگرهای منطقی در سی شارپ
 • عملگرهای بیتی در سی شارپ
 • تقدم عملگرها
 • گرفتن ورودی از کاربر
 • ساختارهای تصمیم
 • دستور if در سی شارپ
 • دستر if و else در سی شارپ
 • عملگر شرطی در سی شارپ
 • دستور if چندگانه در سی شارپ
 • دستور if تو در تو در سی شارپ
 • دستور Switch در سی شارپ
 • تکرار
 • حلقه While در سی شارپ
 • حلقه While do در سی شارپ
 • حلقه for در سی شارپ
 • آرایه ها در سی شارپ
 • دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه for
 • حلقه foreach
 • آرایه های چند بعدی در سی شارپ
 • گردش در میان عناصر آرایه های چند بعدی
 • آرایه های دندانه دار در سی شارپ
 • آموزش کار با متدها در سی شارپ
 • مقدار برگشتی از یک متد در سی شارپ
 • آموزش کار با پارامتر و آرگومان ها در سی شارپ
 • نامیدن آرگومان ها
 • آموزش ارسال آرگومان ها به روش ارجاع در سی شارپ
 • پارامتر out
 • ارسال آرایه به عنوان آرگومان
 • کلمه کلیدی params
 • محدود متغیر
 • پارامترهای متدها
 • بازگشت
 • نماینده های (Delegates)
 • شمارش(Enumeration)
 • تبدیل انواع شمارش در سی شارپ
 • ساختارها
 • برنامه نویسی شئ گرا (Object Oriented Programming)
 • تعریف یک کلاس
 • سازنده ها در شی شارپ
 • مخرب ها(Destructors)
 • فیلدهای فقط- خواندنی
 • سطح دسترسی سطح دسترسی
 • کپسوله سازی در سی شارپ
 • خواص
 • فضای نام
 • ساختارهای در برابر کلاسها
 • کتابخانه کلاس
 • وراثت
 • سطح دسترسی Protect
 • اعضای Statis
 • متدهای مجازی
 • کلاس آبجکت (System.Object Class)
 • Unboxing , Boxing
 • ترکیب(Containment)
 • سربارگذاری عملگرها
 • عملگرis
 • رابط ها (Interfaces)
 • کلاسهای انتزاعی (Abstract)
 • کلاسهای مهر و موم شده (Sealed Class)
 • کلاس های تکه تکه (partial-classes)
 • چند ریختی در سی شارپ
 • عملگر as
 • سربار گذاری تبدیل ها
 • ایجاد آرایه ای از کلاسها
 • ایندکسرها در سی شارپ
 • مدیریت استثناء ها و خطایابی
 • استثناء های اداره نشده
 • دستورات catch , try
 • استفاده از بلوک finally
 • ایجاد استثناء در سی شارپ
 • تعریف یک استثناء توسط کاربر
 • خواص Exception
 • اشکال زدایی توسط ویژوال استودیو
 • نقطه انفصال (Breakpoints)
 • قدم زدن در میان کدها
 • به دست آوردن مقادیر متغیرها
 • مجموعه ها (Collestions)
 • کلاس ArrayList
 • ایجاد یک کلکسیون
 • ساخت دیکشنری در سی شارپ
 • Hashtable در سی شارپ
 • کلکسیون های عمومی(Generic Collections)
 • جنریک ها (Generics)
 • متدهای جنریک
 • کلاس های جنریک
 • محدودیت نوع
 • انواع تهی
 • رویدادها
 • متدهای بی نام (Anonymous Methods)
 • Initializer
 • انواع استنباطی (Type Inference)
 • انواع بی نام (Anonymous)
 • متدهای توسعه یافته
 • عبارات لامبدا (Lambda expressions)
 • برنامه نویسی ویژوال
 • ایجاد یک برنامه ویندوزی ساده
 • کنترل کننده رویداد
 • جدا کردن محیط طراحی از محیط کد نویسی
 • کلاس MessageBox
 • کنترل ها
 • نامگذاری کنترل ها
 • ویندوز فرم
 • کنترلButton
 • کنترل Label
 • کنترل TextBox
 • کنترل Rich TextB
 • کنترل RadioButton
 • کنترل CheckBox
 • کنترل ListBox
 • کنترل GroupBox , Panel
 • کنترل ComboBox
 • کنترل Numeric UpDown
 • کنترل PictureBox
 • کنترل LinkLable
 • کنترل Month Calendar
 • کنترلNptifyIcon
 • کنترل Date TimePicker
 • کنترلTabControl
 • کنترل ToolTip
 • کنترل The TrackBra
 • کنترل Timer
 • کنترل FileSystemWatcher
 • طراحس فرم های ویندوزی
 • خاصیت Anchor
 • خاصیت Dock
 • خاصیت TabIndex
 • اضافه کردن منو به فرم
 • ساخت نوار ابراز
 • کنترل ToolStrip Container
 • کادرهای محاوره ای
 • کنترل ColorDialog
 • کنترل FontDialog
 • کنترل FolderBrowserDialog
 • کنترل OpenFileDialog
 • کنترل SaveFileDialog
 • رویدادهای ماوس
 • رویدادهای کیبورد
 • UserControl
 • ایجاد فرم های چند گانه در سی شارپ
 • فرم های شرطی (Modal Forms) در سی شارپ
 • دریافت مقادیر ازدیگر فرم ها
 • کلاس System.DateTime
 • محاسبه اختلاف دو تاریخ
 • System.Math کلاس
 • ایجاد عدد تصادفی
 • رشته ها و عبارات با قاعده (منظم)
 • کلاس System.String
 • مقایسه رشته ها
 • الحاق رشته ها
 • جا دادن یک رشته در داخل رشته دیگر
 • اضافه کردن کاراکتر به سمت چپ یا راست یک رشته
 • حذف زائده از رشته ها
 • جدا کردن رشته ها
 • جستجو کردن رشته ها
 • استخراج، حذف و جایگزین کردن رشته ها
 • تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته
 • کلاس StringBuilder
 • اعتبار سنجی با استفاده از عبارات با قاعده
 • File System
 • آدرس های مطلق و نسبی
 • کلاسSystem.IO.File
 • کلاس System.IO.FileInfo
 • کلاس System.IO.DirectoryInfo
 • کلاس System.IO.Path
 • نوشتن در یک فایل متنی
 • خواندن از یک فایل متنی
 • فشده کردن و از حالت فشرده در آوردن یک فایل متنی
 • زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML)
 • XML Document Object Model
 • نوشتن در یک فایل XML
 • خواندن از فایل XML
 • استفاده از XPath برای انتخاب گروه ها
 • استفاده از فونت درسی شارپ
 • ویرایش فونت ها( مثال)
 • LINQ
 • عباراتپرس و جو
 • استفاده از روش متدی
 • عبارت from
 • عبارتSelect
 • عبارت where
 • عبارت orderby
 • عبارت let
 • عبارت group-by
 • متد GroupByO
 • اتصال منابع داده ای
 • عبارت join- انجام یک عمل inner join
 • عبارت Join- انجام یک عمل Group Join
 • عبارت Join- انجام یک عمل Left Outer Join
 • LINQ to XML
 • ایجاد یک سند XML با استفاده از LINQ to XML
 • ADO.NET و دیتابیس ها
 • نصب ۲۰۰۸ SQL Server
 • ایجاد یک جدول و دیتابیس ساده
 • اتصال به دیتابیس با استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو
 • رشته اتصل (Connection Strings)
 • Data Provider
 • کلاس Connection
 • کلاس command
 • کلاس Parameter
 • کلاس DataReader
 • کلاس DataAdapter
 • کلاس DataSet
 • انصال به دیتابیس با کد
 • (Connected) پرس و جو در دیتایس : روش متصل
 • پرس و جو در دیتابیس: روش غیر متصل (Disconnected)
 • اضافه کردن رکورد: روش متصل
 • اضافه کردن رکورد: غیر متصل
 • پاک کردن یک رکورد : روض متصل
 • پاک کردن یک رکورد: روش غیر متصل
 • بروز رسانی رکوردها: روش متصل
 • بروز رسانی رکوردها: روش غیر متصل
 • اتصال به دیتابیس Access
 • پرس و جو در دیتابیس Access


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب فارسی آموزش برنامه نویسی سی شارپ به زبان ساده

کتاب فارسی آموزش برنامه نویسی سی شارپ به زبان ساده | مهندس یونس ابراهیمی. با سلام خدمت ...

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی - آموزش

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی رو جهت دانلود قرار داده ایم. این کتاب آموزش ...

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی چهارشنبه, 26 خرداد 1395. برنامه نویسان; C#.net; 1318 بازدید

کتاب آموزش سی شارپ C# به زبان فارسی

کتاب آموزش سی شارپ c# به زبان فارسی ... آموزش سی شارپ c# به زبان ... سی شارپ 2015 به زبان ساده ;

دانلود کتاب آموزشی سی شارپ 2010 به زبان فارسی - آموزش ...

دانلود کتاب آموزشی سی شارپ 2010 به زبان فارسی. ... ساده آموزشها می ... به زبان فارسی آموزش ...

کتاب آموزش سی شارپ به زبان فارسی مقدماتی - کدنویسی به زبان ...

دانلود کتاب آموزش سی شارپ به زبان فارسی ... آموزش سی شارپ به زبان ... سی شارپ به زبان ساده.

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی در ادامه مطالب آموزشی سی شارپ توی این مطلب کتاب ...

آموزش سی شارپ - آموزش C# از مبتدی تا پیشرفته

سی شارپ (c#) یک زبان برنامه ... سایت آموزش سی شارپ خوش ... بسیار ساده به زبان سی شارپ ...

دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده - کتابراه

کتاب "سی شارپ به زبان ساده" یکی از کاملترین کتاب های آموزش سی شارپ می باشد ... زبان: فارسی;

دانلود فیلم آموزشی سی شارپ مهندس کیانیان به زبان فارسی ...

دانلود فیلم آموزشی سی شارپ دات نت مهندس کیانیان به زبان فارسی ... آموزش سی شارپ ...

دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده

دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده. ... آموزش سی شارپ به ... اندروید به زبان فارسی ...

آموزش تصویری سی شارپ به زبان فارسی جدید - …

آموزش برنامه نویسی سی شارپ به صورت تصویری و به زبان ساده آموزش تصویری سی شارپ به زبان ...

دانلود آموزش تصویری سی شارپ C# به زبان فارسی - …

... دانلود فیلم آموزش سی شارپ به صورت ... بسیار ساده)) ... سی شارپ c# به زبان فارسی ...

دانلود فیلم آموزش برنامه نویسی سی شارپ به زبان فارسی ...

... نویسی سی شارپ به زبان فارسی آموزش سی ... برنامه نویسی سی شارپ به زبان فارسی ...

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی چهارشنبه, 26 خرداد 1395. برنامه نویسان; C#.net; 1290 بازدید

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی در ادامه مطالب آموزشی سی شارپ توی این مطلب کتاب ...

دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده

... آموزش سی شارپ به صورت ... کتاب سی شارپ به زبان ساده ... خارجی رمان فارسی ...

کتاب آموزشی سی شارپ به زبان فارسی متوسطه - کدنویسی به زبان ...

کتاب آموزشی سی شارپ به زبان فارسی ... سی شارپ به زبان ساده ... آموزش سی شارپ به زبان ...

آموزش جامع سی شارپ (C#) به زبان فارسی

سی شارپ یکی از زبان های سطح بالایی است که ... آموزش جامع php به زبان فارسی ; آموزش html به ...

دانلود کتاب آموزش جامع سی شارپ - دانلود بازی | …

کتاب جامع آموزش سی شارپ نوشته ... آموزش سی شارپ به زبان فارسی ... به زبان ساده.

دانلود رایگان تکمیلترین آموزش سی شارپ 2010 به زبان

... آموزش سی شارپ ۲۰۱۰ به ... شارپ ۲۰۱۰ به زبان فارسی. ... زبان ساده سرفصل سی شارپ ...

آموزش دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده

... به زبان فارسی بر روی موضوع مورد ... آموزش اصول ... دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده

دانلود کتاب آموزش جامع سی شارپ - دانلود بازی | …

کتاب جامع آموزش سی شارپ نوشته ... آموزش سی شارپ به زبان فارسی ... به زبان ساده.

دانلود جامع ترین کتاب آموزش زبان ویژوال سی شارپ به زبان فارسی

» دانلود کتاب سی شارپ به زبان ساده; ... سی شارپ به زبان فارسی ... اموزش سی شارپ ...

دانلود کتاب آموزش ساده سی شارپ به زبان فارسی

این کتاب آموزش برنامه نویسی سی شارپ رو به زبانی ساده به شما آموزش میدهد. مروری بر ...

آموزش برنامه نویسی سی شارپ فارسی

فایل تصویری آموزش سی شارپ ... فایل تصویری آموزش سی شارپ ویندوز فرم به زبان فارسی ...

پکیج آموزش تصویری برنامه نویسی سی شارپ به زبان فارسی

پکیج آموزش تصویری برنامه نویسی سی شارپ به زبان فارسی ساده و قابل فهم با تدریس استاد ...

اموزش ای اس پی دات نت به زبان فارسی Archives | ام اس …

آموزش سی شارپ; ... دات نت به زبان فارسی. ... این بخش که به صورت ساده و به همراه تصاویر ...

دانلود کتاب آموزش برنامه نویسی به زبان سی شارپ

... آموزش زبان برنامه نویسی سی شارپ,c#,آموزش ... به یک کتاب آموزش زبان ... C به زبان ساده;

فیلم آموزش c# سی شارپ به زبان فارسی - MASTERIT

... c# سی شارپ به زبان فارسی از استاد بابک عباس صیرفی فیلمهای آموزش c# سی شارپ به زبان ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های