مقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی

دانلود رایگان
مقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازیمقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی
چکیده:
رشد جمعیت، توسعه کاربری ها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. مسئله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از زمان سفر مربوط به زمان تأخیر در تقاطعات است، پرداختن به مسئله روش های کنترل تقاطعات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. روش های کنترل هوشمند نوین که رفته رفته بر تنوع و توانایی آن افزوده می شود، نتیجه سرمایه گذاری در مطالعه نحوه کنترل تقاطعات چراغدار است.
استفاده از منطق فازی به عنوان مبنای کنترل در مسائل مهندسی، از سابقه مناسبی برخوردار است. در این پایان نامه روشی برای کنترل فازی تقاطعات چراغدار پیشنهاد شده است. جهت ارزیابی الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم زمانبندی ثابت در تقاطع ها، یک تقاطع بعنوان مطالعه موردی انتخاب شده و نتایج مدل سازی بوسیله کنترل با روش الگوریتم فازی پیشنهاد شده با نتایج مدل سازی توسط الگوریتم زمان بندی ثابت، مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های گوناگون در محیط شبیه ساز نشان می دهد که برای حجم های مختلف و شرایط متفاوت، اجرای این الگوریتم می تواند بهبود قابل توجهی را در میزان کاهش تأخیر تقاطع نسبت به الگوریتم کنترل از پیش زمانبندی شده داشته باشد.
مقدمه:
تقاضای حمل و نقل، یک تقاضای مشتق شده است. توسعه کاربری ها و افزایش جمعیت در مناطق شهری، باعث بالا رفتن حجم این تقاضا در شهرهای بزرگ شده است. ارتباط مهم بین کاربری زمین و حمل و نقل از یک سو و اثرات ناشی از حمل و نقل از سوی دیگر باعث اهمیت پرداختن به مقوله مهندسی حمل و نقل شده است. در مقابل اثرات حمل و نقل مثل آلودگی های زیست محیطی و ایمنی نیز دهه های اخیر در سطح جهانی به عنوان چالش های اساسی در مسئله توسعه پایدار مطرح هستند.
بخش حمل و نقل شهری با توجه به اینکه مسائل آن مبتلابه شهری های بزرگ و مهم در سطح جهان است، به طور سنتی مورد توجه خاص قرار گرفته است. مسائل اجتماعی و سیاسی مرتبط با حمل و نقل شهری حساسیت مدیران و تصمیم گیران را بر می انگیزد. بنابراین بخش مهمی از تلاش های دست اندرکاران بخش حمل و نقل شهری به استفاده از راهکارهایی برای کاهش زمان سفر در شبکه اختصاص می یابد. باتوجه به این که بخش قابل توجهی از زمان سر تلف شده مربوط به تأخیر در تقاطع های چراغدار است، بهبود روش های کنترل در این تقاطع ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی الگوریتمی جدید برای کنترل پرداخته شده است. با توجه به روند رو به رشد استفاده از منطق فازی در مسائل مهندسی، به خصوص در بخش کنترل و اثبات کارایی کنترل بر پایه منطق فازی، اساس الگوریتم کنترل پیشنهادی بر مبنای منطق فازی بنا نهاده شده است.
فهرست مطالب دانلود پایان نامه طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی:
چکیده
۱-ادبیات تحقیق
۱-۱- تعریف مسئله
۱-۲-روش تحقیق
۲-کاربرد سیستم های فازی در کنترل ترافیک
۲-۱-بررسی مطالعات پیشین در زمینه استفاده از منطق فازی در کنترل ترافیک
۲-۱-۱-مطالعه جکیوز، نیتی ماکی و پرسولا
۲-۱-۲-مطالعه سازی مورات و ارگان گدزلی اوغلو
۲-۱-۳-مطالعه چو و تنگ
۲-۱-۴-مطالعه نیتی ماکی و پرسولا
۳-مبانی نظری منطق فازی
۳-۱-مفاهیم اولیه منطق فازی
۳-۲-نمایش و تعاریف اولیه مجموعه های فازی
۳-۳-انواع توابع عضویت فازی
۳-۴-عملگرهای مجموعه های فازی
۳-۵-سیستم های فازی
۳-۵-۱-سیستم فازی ممدانی
۴-تقاطع های چراغدار و شبیه سازی آن
۴-۱-اهمیت تقاطع های چراغدار در شبکه معابر
۴-۲-تاریخچه نصب چراغ های راهنمایی در دنیا و ایران
۴-۳-معیارهای ارزیابی تقاطعات چراغدار
۴-۴-روش های موجود در کنترل تقاطعات چراغدار
۴-۵-شبیه سازی در ترافیک
۴-۵-۱-تقسیم بندی مدل های مختلف شبیه سازی
۴-۵-۲-ساخت مدل های شبیه سازی
۴-۶-معرفی نرم افزارهای شبیه ساز مورد استفاده
۴-۶-۲-تحلیل آماری خروجی های شبیه سازی
۵-متدلوژی و روش تحقیق
۵-۱-متدولوژی و روش تحقیق
۵-۲-الگوریتم های فازی پیشنهادی
۵-۲-۱-معرفی متغیرهای ورودی و خروجی
۵-۲-۲-روش ساخت توابع عضویت و پایگاه قوانین
۵-۵-نوشتن برنامه کنترلر خارجی
۵-۶-توسعه الگوریتم پیشنهادی برای سایر تقاطعات
۶-مطالعه موردی
۶-۱-برداشت شاخص های تقاطع مورد مطالعه
۶-۱-۱-مشخصات هندسی
۶-۱-۲-مشخصات ترافیکی
۶-۱-۳-مشخصات چراغ راهنمایی
۶-۱-۴-محاسبه ی میدانی زمان تأخیر ناشی از وسیله ی کنترل ترافیک
۶-۲-اعتباریابی نرم افزار مورد استفاده
۶-۳-مقایسه الگوریتم فازی پیشنهادی و الگوریتم کنترل از پیش زمانبندی شده
۶-۴-بررسی آزمون های طراحی شده برای ارزیابی الگوریتم فازی
۶-۴-۱-بررسی اثر انتخاب مقدار حداقل زمان سبز
۶-۴-۲-مقایسه در حالت توزیع زمانی غیر یکسان
مراجع
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۷۶ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۹۸ صفحه
قیمت : 3000 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله طراحی، تحلیل و ارزیابی زمان بندی تقاطع های چراغدار با استفاده از منطق فازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و.... { 2000 مقاله کامل به زبان فارسی ...

ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی

تراکم کم تراکم 100% قطعه زمین 1500 : هر 5% کاهش سطح اشغال همکف 10% به تراکم اضافه می شود.

عمران- مکانیک خاک وپی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

پایان نامه دفاع شده رشته عمران- مکانیک خاک وپی: ردیف: عنوان پایان نامه: شماره دانشجویی

عصر ايران - Asriran

سهم آب کشاورزی را نصف یا حتی یک سوم کنیم و مصرف آب شهری و صنعت را نصف کنیم. چون آب نیست ...

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

مقدمه; كارآفريني; مديران و بنيان گذاران كسب و كار; مشاورين و ارائه دهندگان خدمات كسب و ...

دکتر علی منصور خاکی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

علی منصورخاکی. دانشیار رتبه علمی. راه و ترابری گروه آموزشی. 3144

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود جزوه | دانلود …

استودیوی مجازی یا Virtual Studio یک استودیو تلویزیونی است که امکان ترکیب تصاویر افراد و یا ...

دکتر حمید بهبهانی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

حمید بهبهانی استاد رتبه علمی. راه و ترابری گروه آموزشی

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

حذف کل کربن آلی توسط فرآیند جذب سطحی و بررسی تاثیر هم¬زمان کربن فعال در فرآیند انعقاد ...

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

ارائه يك عنصر جايگزين براي ستون مشبك بر اساس روش عناصر محدود تئوري و نتايج عددي

CIVIL ENGINEERING - موضوع برای پایان نامه ارشد سازه

ارائه يك عنصر جايگزين براي ستون مشبك بر اساس روش عناصر محدود تئوري و نتايج عددي

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مهندسی راه و ساختمان، …

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم - یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات - فصل 16: آینده باتری ...

تصویر ذهنی - shahrsazionline.com

پیشگفتار هنگامی که از رابطه بین انسان و محیط صحبت میکنیم منظور ادراک محیطی است که در ...

نقشه برداری - GPS-GIS-RS- Civil - فتوگرامتری در ثبت …

فصل اول: مقدمه. گذشته هر قوم، نشان دهنده فرهنگ و تمدن آن قوم بوده و مطالعه گذشته هر ...

مرجع پروژه آماده با متلب MATLAB PROJECT

فروش پروژه آماده ارایه با نرم افزار مهندسی در تمامی گرایشات و رشته های مهندسی در ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه …

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

دانلود مهندسی عمران و معماری

دانلود مهندسی عمران و معماری . دانلود فایل های مهندسی عمران و معماری. دانلود نقشه ...

فروش و تکنیکهای بازاریابی بیمه

پیش گفتار: بازاریابی علم وعمل پاسخگویی به نیازها و نیازمندان است.پیش نیاز پاسخگویی ...

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

ریز حساب و کتاب بانک ها طبق آمار بانک مرکزی; فهرست دوم بدهکاران بانکی در شرف آماده سازی

آمار 80 - اکسل

Pivot Table. تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از خلاصه کردن داده ها شروع می شود.گاهی خلاصه کردن ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مقاله و تحقیق. دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری و دانش ...

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

آموزش ریاضی با شیوه های نوین

راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات آموزش ریاضی. درس ریاضی عموماً برای بچه‌ها مشکل و حتی ...

برق قدرت - انتقال برق

دمپر یا میراکننده وزنه های چدنی هستند که در ابتدا و انتهای دکل های خطوط برق و معمولا ...

استخدام استانداری کردستان سال ۹۵ (خبر جدید) | …

خبرگزاری فارس : دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان گفت: به منظور احیا و ...

gougad - گلستان

درنازک خیال تو جز عشق رقم نخورد. زان جام باده جرعه کسی بیش و کم نخورد. شعبان با شکفتن گل ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره ...

ایرانیوم - نظامی - iraniom.blogfa.com

افغانستان بخشی از سرزمین هایی است که به لحاظ تاریخی و فرهنگی در گستره سرزمین های ...