بررسی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه بررسی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

دانلود رایگان
بررسی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) فایل ورد با قابلیت ویرایش
چکیده
افراد يك جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند كه اختلال در كار يكي از آنها موجب زوال سلامت اعضاي ديگر مي شود. از اين رو، در همه كشورها براي جلوگيري از تضييع حقوق اجتماعي، مقرراتي را اجرا مي كنندكه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمين مي كنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق اللهی دارند) چه خواهد شد یکی از دغدغه های فقهای متقدم و متاخر بوده است . بنا به گفته برخی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی است در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه است. این پژوهش با هدف بررسی اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم :در دوبخش تدوين شده است. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.
فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه


چکیده................................................................................................................................................. 1
مقدمه
الف: اهمیت تحقیق ............................................................................................................................... .3
ب: اهداف تحقیق ................................................................................................................................. 5
ج: پرسش های تحقیق ........................................................................................................................... 8
د: فرضیه های تحقیق ............................................................................................................................. 8
ه : سازماندهی تحقیق ............................................................................................................................ 8
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت............................................................................ 10
گفتار نخست: (واژگان اصلی تحقیق)........................................................................................................ 14
الف : حدود.......................................................................................................................................... 14
ب : اقامه حد......................................................................................................................................... 16
ج: عصر غیبت....................................................................................................................................... 17
گفتار دوم: شرایط قضاوت...................................................................................................................... 25
الف : شرایط تکوینی قضاوت.................................................................................................................. 29
ب : شرایط اکتسابی............................................................................................................................... 30
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی.............................................. 39
گفتار نخست: مبانی نقلی........................................................................................................................ 39
الف : اقامه حدود در قرآن....................................................................................................................... 42
ب: اقامه حدود در روایات...................................................................................................................... 44
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی.............................................................................................. 48

فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی...................................................................................................................... 52
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت........................................................................................................... 57
الف: ولايت فقيه از نگاه عقل................................................................................................................... 60
ب:ولايت عالمان از نگاه شرع................................................................................................................. 64
ج: مديريت فقهى يا علمى....................................................................................................................... 68
د : اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود............................................................................................... 72
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت ................................................................................... 75
الف: دیدگاه امام خمینی......................................................................................................................... 77
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی.......................................................................................................... 80
ج: دیدگاه صاحب جواهر....................................................................................................................... 84
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت................................................................................ 85
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری............................................................................................................. 96
ب: دیدگاه شیخ انصاری........................................................................................................................ 98
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی.................................................................................................................. 105
د:دیدگاه آیت الله خویی......................................................................................................................... 107
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت........................................................................... 113

نتیجه گیری .......................................................................................................................................... 124
پیشنهادها ............................................................................................................................................. 132

منابع .................................................................................................................................................... 134
الف: کتاب ها ...................................................................................................................................... 134
1-کتب فارسی ..................................................................................................................................... 134
2- کتب عربی ...................................................................................................................................... 136
ب : مقالات.......................................................................................................................................... 140
چکیده لاتین......................................................................................................................................... 140
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اجرای حدود


زمان غیبت


امام معصوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


معرفی پایان‌نامه: اجرای حدود در زمان غیبت معصوم(ع) - …

... دانستن غیبت امام معصوم (ع) ... بررسی اعتبار ظن در مساله ... اجرای حدود در زمان غیبت ...

پایان نامه اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

... اجرای حدود در زمان غیبت ... در زمان غیبت امام معصوم(ع) ... بررسی اجرای حدود ...

بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

پایان نامه بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) مقاله بررسی تعطیل یا ...

اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع ... اجرای حدود در زمان غیبت ... بررسی ...

گزراش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

... حدود در زمان غیبت امام ... در زمان غیبت امام معصوم (ع) ... اجرای حدود در زمان غیبت ...

پایان نامه تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع ...

... در زمان غیبت امام معصوم(ع) 0 ... بررسی جرم پولشويی در ... بر اجرای حدود در زمان غیبت ...

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش‌ها

... شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) ... حدود است که در عصر غیبت ... در برهه‌ای از زمان ...

مشهور فقها قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند - …

... با بررسی کتابهای فقهی در ... در زمان غیبت امام زمان(ع) ... معصوم(ع) حق اجرای حدود ...

پایان نامه بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام ...

پایان نامه بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) - - فیروزه ای

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) | …

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت ... تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) ...

گزراش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

... حدود در زمان غیبت امام ... در زمان غیبت امام معصوم (ع) ... اجرای حدود در زمان غیبت ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) | …

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت ... تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) ...

گزراش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

... یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) ... تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

... اجرای حدود در زمان غیبت ... در زمان غیبت امام معصوم (ع) ... بررسی آثار اجرای حدود در ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) - رزفایل

... پروژه فایل بررسی ... حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) ... اجرای حدود در زمان غیبت ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) - هایدی

دانلود تحقیق مقاله بررسی ... در زمان غیبت امام معصوم(ع) ... اجرای حدود در زمان غیبت ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت ... تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) ...

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت ... زمان غیبت امام معصوم (ع) ... بررسی تعطیل یا اجرای ...

گزارش كارآموزی حقوق و وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان ...

بررسی و تحلیل ... در زمان غیبت امام معصوم(ع) به صفحه دانلود فایل گزارش كارآموزی حقوق و ...

پایان نامه تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع ...

... در زمان غیبت امام معصوم(ع) 0 ... بررسی جرم پولشويی در ... بر اجرای حدود در زمان غیبت ...

پایان نامه تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع ...

... در زمان غیبت امام معصوم(ع) 0 ... بررسی جرم پولشويی در ... بر اجرای حدود در زمان غیبت ...

پایان نامه بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام ...

... اجرای حدود در زمان غیبت ... بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) ...

پایان نامه اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)مرجع ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق ...

گزراش کاراموزی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

... یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) ... تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام ...

مقاله تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

... در زمان غیبت امام معصوم(ع) ... اجرای حدود در زمان غیبت ... امام زمان; پروپوزال بررسی ...

گزارش كارآموزی حقوق و وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان ...

گزارش كارآموزی حقوق و وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) -

گزارش كارآموزی حقوق و وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان ...

بررسی و تحلیل ... در زمان غیبت امام معصوم(ع) به صفحه دانلود فایل گزارش كارآموزی حقوق و ...

پایان نامه بررسی تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام ...

... اجرای حدود در زمان غیبت ... در زمان غیبت امام معصوم (ع ... امام معصوم (ع) و بررسی ...

كارآموزي وكالت (تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام ...

... (تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام ... زمان غيبت امام معصوم (ع ... بررسی وضعیت ...

گزارش كارآموزی حقوق و وکالت ، تعطیل یا اجرای حدود در زمان ...

,تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت ... یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) ...