شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در - دانلود رایگاندانلود رایگان 1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و ب

دانلود رایگان
شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادهاwordچکیده
شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها
واژگان کلیدی: شرط ساقط کنندة مسئولیت ، شرط محدود کنندة مسئولیت ، مسئولیت قراردادی ، شرط کاهش تعهد ، قرارداد عدم مسئولیت ، شرط کاهش مسئولیت ، شرط عدم مسئولیت ، شرط تحدید خسارت ، قراردادهای جایگزین مسئولیت ، بیمة مسئولیت ، اعتبار اصولی شروط ، موانع نفوذ ، جمع مسئولیت ها ، استناد به شرط ، اثر شرط .
فهرست اختصاری مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..............................................................................................................................................................1
  • شرح موضوع پژوهش..........................................................................................................................1
  • بیان مسأله............................................................................................................................................5
  • ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................9
  • مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی....................................................................................11
  • روش تحقیق......................................................................................................................................14
بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت............................16
فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت................................21
مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی.....................................................................................23
مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت...............................................27
فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر
و انواع آنها..............................................................................................................................40
مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر...........40
مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت...................................46
فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
با سایر نهادها.......................................................................................................................57
مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه......57
مبحث دوم: شروط كاهش مسئو ليت و قرارداد بيمه............................................................76
بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
و موانع نفوذ آنها.....................................................................................................................82
فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
و برخی از شرايط اعتبار آنها...........................................................................................83
مبحث اول: اعتبار اصولي............................................................................................................83
مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار
شروط کاهش مسئولیت...............................................................................................113
فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت
(شیوه های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) .........................................................139
مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار
(تقصیر عمدی و سنگین)............................................................................................139
مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن.....168
بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئوليت........................................186
فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت نسبت به
طرفين (شروط عدم مسئوليت و مسألة تداخل مسئوليت قهري و
قراردادي).............................................................................................................................187
مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئوليت یا انتخاب بین دو مسئولیت
(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند).....................................189
مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت
(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)....................................................................192
مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ايران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی...............................................................197
فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئوليت
نسبت به اشخاص ثالث..........................................................................................210
مبحث اول: استناد به شرط از سوي شخص ثالث.............................................................211
مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث.............................................................221
مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئوليت...............239
فصل سوم: آثار شروط باطل......................................................................................................244
مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط)...........................................244
مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد
(اثر شروط کاهش مسئوليت باطل بر قرارداد).......................................................246
نتيجه گيري............................................................................................................................................250
فهرست تفصیلی مطالب....................................................................................................................255
فهرست منابع.........................................................................................................................................263
مقدمه
شرح موضوع پژوهش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران …

... در ادبیات حقوقی اقتصادی کشور مان، نوآوری و کاستی های این قانون و در نتیجه، میزان ...

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در

دانشگاه شیراز واحـد بین المـل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی شروط محدود ...

کتاب : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسوولیت در

شروط محدود کننده و ساقط کننده ... نظریه اصیل بودن طرف قرارداد در حقوق تجارت; مسئولیت ...

پایان نامه های ارشد حقوق - پایان نامه شروط محدود کننده و ...

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در ... شروط محدود کننده و ساقط ...

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در ...

دانشگاه شیراز واحـد بین المـل پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی شروط محدود ...

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها – دانلود پایان نامه ارشد

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت ...

... ,پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه ...

پایان نامه مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده ...

پایان نامه مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت ... باشد و تدقیق در آن ...

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در

عنوان کامل پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها قسمتی از ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت ...

بیان مسأله شاکله ایجـاد مسئولیت قراردادی، نقـض تعهـدات قـراردادی یا شـروط ضـمن آن ...

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها – دانلود پایان نامه ارشد

شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادهای حمل و ...

شروط محدود کننده و ساقط ... و ساقطکننده مسئولیت در ... این شروط در ...

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در

عنوان کامل پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها قسمتی از ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت. ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در

برج خنک کننده ... باربری تهران و ... دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ...

کتاب شروط محدود کننده و ساقط کننده مسوولیت در

خرید کتاب شروط محدود کننده و ساقط کننده مسوولیت در قراردادها - نویسنده : محسن ایزانلو ...

پایان نامه مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده ...

پایان نامه مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت ... باشد و تدقیق در آن ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

برج خنک کننده ... باربری تهران و ... دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ...

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در

محبوب ترین ها. پایان نامه پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

محبوب ترین ها. پایان نامه پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با ...

پایان نامه شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در

برج خنک کننده ... باربری تهران و ... دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

محبوب ترین ها. پایان نامه پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با ...

دانلود پايان نامه بررسی شروط محدود کننده و ساقط کنندة ...

عنوان کامل پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها قسمتی از ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

برج خنک کننده ... باربری تهران و ... دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در ...

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت ...

... و ساقط کننده مسئولیت در ... محدود کننده و ساقط ... شروط محدود کننده و ساقط ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت ...

پایان نامه مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت. ارسال شده در سایت پایان نامه

ارائه شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در

عنوان کامل پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها قسمتی از ...

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به …

چکیده در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا ... ، شروط محدود کننده و ساقط کننده ... ، مسئولیت ناشی ...

طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از …

... و این مسئولیت در ... کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در ... وساقطکنندهمسئولیتدر ...

دانشکده حقوق - بانك اطلاعات پايان نامه

عنوان پایان نامه: شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل تجاری

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های