دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

دانلود رایگان
دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

چکیده
فهرست مطالب
چکیده.................................................................................................................................................................... آ
پیشگفتار .............................................................................................................................................................. د
مقدمه .................................................................................................................................................................... و
بیان مسئله ........................................................................................................................................................... 1
فایده و اهمیت تحقیق ......................................................................................................................................... 3
روش تحقیق ......................................................................................................................................................... 5
سئوالات تحقیق.................................................................................................................................................... 6
فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................... 7
بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی ................................................................................. 8
فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر.................................................................................................. 9
مبحث اوّل: تعاریف................................................................................................................................................ 11
گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر................................................................................................................... 11
گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان ......................................................................................................... 12
مبحث دوّم: تاریخچه............................................................................................................................................. 13
گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر................................................................................................................ 13
گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان....................................................................................................... 15
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان........................................................................................................ 18
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر.................................................................................................................... 18
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان........................................................................................................... 22
مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان................................................................................................... 28
گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ...................................................... 28
گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع ......................................................................... 32
فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران .............................................................. 34
مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر................................................................................ 37
گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر............................................................................. 37
گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر ..................................................................... 39
مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران ................. 41
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ....................................................................... 41
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ....................................................................... 45
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران ................................................................. 55
گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر............................................ 56
گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ..................... 67
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر 69
گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه .......................................................................................................... 69
گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه ای ......................................................................................................... 71
بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین المللی ................................................................. 73
فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون های بین المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین المللی ................................................................................................................................................................... 74
مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل گیری قوانین بین المللی مواد مخدر و روانگردان 76
گفتار اوّل: تاریخچه شکل گیری قوانین بین المللی ................................................................................ 76
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین المللی ........................................................................... 85
گفتار سوم: لزوم اقدامات بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان .................................... 86
مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون های بین المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن ها در عرصه جهانی 88
گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 ................................................................................ 88
گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو 92
گفتار سوم: کنوانسیون بین المللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ...................................................... 97
مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر ............................................ 105
گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ............................................. 105
گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ......................................................................... 109
مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر .................................................. 113
گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین المللی UNDCP ........................................... 113
گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین المللی UNOCE .......................................... 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی ............................................................ 120
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ............................................................. 125
فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ............................ 128
مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون های بین المللی در قوانین داخلی ایران .......................................... 130
گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ......................................... 130
گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 .......................... 131
گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 .......................... 133
مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی ایران ........................... 136
گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) ..................................................................... 136
گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق ..................................................... 137
گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش.............................................................................................. 142
مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون های بین المللی با قوانین داخلی ایران ............................. 146
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی ....................................................................................... 146
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی ..................................................................... 149
گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ............................................................... 151
نتیجه گیری ........................................................................................................................................................... 154
فهرست منابع ....................................................................................................................................................... 159
فایل ورد با قابلیت ویرایش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مواد روانگردان


مخدر


اسناد ملّی


بین‌المللی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و

بررسی مواد روانگردان و مخدر در ... بررسی تطبیقی اسناد ملّی ... راهنمای خرید و دانلود ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه …

... بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی در ادامه مطلب ...

پایان نامه بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و

دانلود پایان نامه های رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مرکز تحصیلات تکمیلی ...

دانلود پايان نامه ارشد:نوع مواد مخدر و روانگردان و آثار آن ...

عنوان کامل پایان نامه : بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

دانلود رایگان کتاب قاچاق بین المللی مواد مخدر و

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و ... قاچاق مواد مخدر و... دانلود ... بررسی و ...

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در

دفتر مقابله با مواد مخدر و ... ملی سوء مصرف مواد که در ... مواد، و همچنین اسناد و ...

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد ...

... با اسناد بین المللی دانلود ... به مواد روانگردان در ... در مواد مخدر دارد و ...

مواد مخدر و روانگردان ( قوانین ملی و معاهدات بین المللی)

... سه دسته مواد مخدر ، مواد روانگردان و مواد ... قانون ملی در حوزه مواد ... دانلود دانستنی ...

ویکی دانش - مقاله - شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و ...

... و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر ... و مواد روانگردان است. در ...

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در ... مواد مخدر و روانگردان و ... دانلود مقاله بررسی ...

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ... از دانلود ... های ملی و ...

بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - بررسی جرم پولشویی در ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ... مواد مخدر و ... مخدر و داروهای روانگردان ...

نقد نمایشنامه The Memorandum by Vaclav Havel

دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی ... 73 خرید و دانلود تحقیق: بررسی روش ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه ...

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان چکیده: ...

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد ...

... با اسناد بین المللی دانلود ... به مواد روانگردان در ... در مواد مخدر دارد و ...

بررسی آلودگی بستنی های سنتی شهرگرگان به …

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و ...

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ …

... با مواد مخدر دانلود ... با مواد مخدر و بررسی ... و مخدر در اسناد ملّی و ...

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در ... مواد مخدر و روانگردان و ... دانلود مقاله بررسی ...

تاثیرات مواد روان گردان بر جوانان

انواع مواد مخدر و روانگردان ... در حال رشد و ... [pdf]بررسی ... و مخدر در اسناد ملّی ...

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات - …

... مواد مخدر و ... و تبلیغ علیه مواد مخدر در ... مواد مخدر و روانگردان ...

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و ...

... پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران,دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در ...

میزان انطباق مقررات ناظر به مواد مخدر در ایران با اسناد ...

... با اسناد بین المللی دانلود ... به مواد روانگردان در ... در مواد مخدر دارد و ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بين المللی و حقوق …

... اخیر در اسناد و ... مواد مخدر و ... مواد مخدر و داروهاي روانگردان ...

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ …

... با مواد مخدر دانلود ... با مواد مخدر و بررسی ... و مخدر در اسناد ملّی و ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 …

... بررسی مواد روانگردان و مخدر در ... و اسناد. دانلود ... ملی در انفال. دانلود ...

تاثیر بیمه داروهای تجویزی بر استفاده از مواد مخدر ...

... روانگردان و غیر روان گردان در ... را دانلود ... مخدر؛ مواد مخدر روانگردان؛ مواد ...

دانلود مقاله : شرایط کار و استفاده از مواد مخدر روان گردان ...

شرایط کار و استفاده از مواد مخدر ... از مواد مخدر روانگردان. ... را بررسی نموده و در ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

... در اسناد بین المللی و ... ,بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران,دانلود ...

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در جوامع مختلف

بررسی اعتیاد به مواد مخدر در ... مواد مخدر و روانگردان و ... دانلود مقاله بررسی ...

دانلود بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و

... ,دانلود بررسی جرم پولشویی در ... بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های