مقاله مدیریت با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون ، - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
مقاله مدیریت با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون ، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه ايعلل عدم موفقيت شركت انرون ، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و کارآفرینی (27 و 28 بهمن 89) ارائه شده آماده دانلود می باشد.
چکیده


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ورشكستگي


نظام


راهبري


شركتي


مديريت


ريسك


تقلب


اخلاق حرفه اي


شركت انرون


واحدهاي داراي مقاصد خاص


دانلود


مقاله مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای

علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای ... در این مقاله
سعی شده است با تبیین تاریخچه ظهور و مراحل سقوط شرکت انرون، ... این لینک همیشه
ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای ...

21 آگوست 2017 ... مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای که
در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه ...

208742: علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون، از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ... ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران، از وﻗﻮع ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﺮان،.

از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي

مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي که
در اولين كنفرانس بين المللي مديريت ، نوآوري و کارآفريني ارائه شده است، آماده دانلود
...

علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و ... - شبکه فایل

قسمتی از متن. مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و
اخلاق حرفه ای مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و ...

ﺣﻘﻮﻗﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و اﺑﻌﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾ

28 آگوست 2016 ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ و اﺑﻌﺎد. ﺣﻘﻮﻗﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون. آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ. ﺗﺄﮐﯿﺪ. ﺑﺮ ﺣﻘﻮق. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در
ﻣﻘﺎم ﺑﺮرﺳﯽ و ... ﻣﻌﯿـﻮب ﺑـﻮدن ﺳـﺎﺧﺘﺎر دروﻧـﯽ ﺷـﺮﮐﺖ. ،. ﻋـﺪم. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺗﻘﻠﺐ، ﻋﺪم. ﺷﻔﺎف. ﺳﺎز. ي ...
ﻋﻨـﻮان. ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژي ﺳﺎل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ . ﺳـﻘﻮط اﻧـﺮون و. ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ي. دﯾﮕـﺮ ﻧﻈﯿـﺮ ورﻟـﺪﮐﺎم، ... اﻧﺮون
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ روي در ورودي دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي در ﻫﻮﺳﺘﻮن در اواﯾﻞ.

مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر ... - ترنسی فایل

مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای که
در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده است، آماده ...

مقاله مدیریت با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون ، از منظر مديريت ...

مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون ، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي که
در اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوآوري و کارآفرینی (۲۷ و ۲۸ بهمن ۸۹) ارائه ...

مقاله مدیریت با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون ، از منظر مدیریت ...

16 سپتامبر 2016 ... مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون ، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای که
در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی (27 و ...

دانلود مقاله : شرکت Enron به عنوان نشانه ای از شکست فرایند ...

مقاله ISI انگلیسی شماره 304 - ترجمه نشده - موضوع : برگزیده حسابداری - 12 صفحه -
سال انتشار : 2004 - منبع : الزویر ساینس دایرکت.

دانلود مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ريسك ...

4 ا کتبر 2016 ... مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي isi
نویسی فارسی علمی پژوهشی رایگان درباره مروری انگلیسی ...

روابط عمومی دانشگاه شیراز

14- سخنراني در كنگره طب و قضا مشهد مقدس با حضور رييس ديوانعالي كشور و روساي
... و پذيرش و چاپ مقاله با عنوان "علل عدم موفقيت شركت انرون آمريكا از منظر مديريت ...

حسابدار - سرگذشت Enron

انرون یک شرکت فعال در بخش انرژی بود که توسط کنت لی در هوستون آمریکا تاسیس
شد .این شرکت در سال ۱۹۸۵ با ادغام دو شرکت لوله گذاری بوجود آمد و در یک دوره ۱۶ ساله
این ... در انرون موفقیت به حدی بود که کلمات روی در ورودی دفتر مرکزی در هوستون
اوایل سال ... شرکت نداشت و موسسه حسابرسی اندرسون به مدد مدیریت ارشد شرکت به
عنوان ...

اصل مقاله

ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿم ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ آن و آﺛﺎر زﯾﺎن. ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از .... ﺑﺎ. اﻧﺤﻼل ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
آرﺗﻮرآﻧﺪرﺳﻦ در ﺳﺎ. ل. 2002. ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮون ... ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﯾﮕﺮ ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ... ﺷﺪه
ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﮐﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻓﺮض .... ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داده.

http://palangakarin.blogfa.com - ورشکستگی شرکت انرون و پیامدهای آن

انرون فعالیت خود رادرسال1985به عنوان تولید کننده و فروشنده سنتی انرژی شروع ...
خود جفری اسکیلینگ (Jeffrey SKiIIinq) از یک شرکت انرژی به یک شرکت مدیریت
خطر ... ü انرون با ایجاد حدود 3000 شرکت برون مرزی قیمت انرژی را دستکاری می کرد.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

سیستمهای EIS بمنظور کمک به دستیابی مدیران به عوامل کلیدی موفقیت طراحی شده و
با .... چنين سيستمهايي با عنوان «سيستمهاي پردازش داده ها يا عمليات» شناخته مي
شوند. ..... عدم تفكيك ارزش اطلاعات از ماده‌اي كه ظرف اطلاعات را مي‌سازد، يكي از دشواريهاي
..... (Keila & Skillicorn, 2005)، متن‌کاوی را در ایمیلهای شرکت انرون به‌کار بردند. آنها
به ...

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت های ...

داده های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر
حسابرس می باشد. ... نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های
مالیاتی و ... جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت های سهامی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی
ناشی از .... سو یونگ وون[10] (2010) در مقاله خود تغییر مؤسسات حسابرسی را به عنوان
عاملی ...

پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه محصول جدید | اطمینان دانلود

3 جولای 2017 ... توضیحات: پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه سنجش موفقیت توسعه ... دانلود
پاورپوینت با موضوع ایجاد محصول جدید و استراتژی های چرخه عمر ... اطلاعات در دانلود
مقاله رشته مدیریت بررسی عوامل موفقیت و عدم موفقیت ... ترجمه مقاله اثربخشی
الگوی توسعه محصول یکپارچه چکیده ترجمه لوازم ورزشی شرکت ها با چالش های مهمی ...

Fars News Agency : ضرورت نظارت سازمان بورس بر کمیته‌های حسابرسی

16 ژوئن 2015 ... شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه‌ تولید و فروش انرژی شروع کرد و ...
داخلی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و کمیته حسابرسی نمود. حال با
توجه به عنوان این مقاله، این پرسش مطرح می شود که آیا تشکیل کمیته ... عدم استقلال،
و ضعف اخلاقی و عملکرد مدیران غیرموظف عضو کمیته حسابرسی.

The Relationship between of Corporate Governance and Firm ... - Sid

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت بر مبنای رگرسیون فازی ... برای
موفقیت شرکت ... در این پژوهش جهت برازش مدل تحقیق و کاهش خطا از رگرسیون خطی
با ضرایب ... تعدادی از محققین مالی، حسابداری را به عنوان یک سیستم ... علل و. آسیب
. شناسی. فروپاشی برخی از شرکت. های بزرگ. که زیان. های کالنی. به ...... عدم
تأثیرگذاری.

۷ سوال کلیدی که کسب‌و‌کارها باید پاسخ دهند - آموزش بازاریابی نوین

رابرت سیمونز استاد مدیریت کسب‌وکار دانشگاه هاروارد بر این باور است که هر ... عنوان
ویژگی‌های مطلوبی در نظر بگیرید که می‌توانید در کارمندان تقویت کنید. ... اجازه ندهید
کارکنان زمان و منابعشان را در پروژه‌هایی خرج کنند که با اهداف شرکت سازگار نیست.
... «ایجاد تعهد» تعیین‌کننده موفقیت یا عدم موفقیت ابتکارات استراتژیک‌ است.

Open J-Gate - دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی

در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی سعی ...
را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در
... در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی ...
فروپاشی غیرمنتظره شرکت‌های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ...

کلیات پژوهش مقدمه تشریح و بیان موضوع اهداف و ضرورت پژوهش پرسش

بعد از رسوایی حسابداری شرکت هایی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا و پارماالت در
ایتالیا افزایش. یافته است. ... مدیریت سود با افزایش هزینه های سرمایه و ریسك
شرکت و. کاهش ارزش ... مدیریت سود معموال به دلیل استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن
اطالعاتی ..... مبانی. نظری تحقیق نیز از مقاله ها و مجله های تخصصی فارسی و التین
گردآوری شد.

اصل مقاله (7035 K) - مطالعات تجربی حسابداری مالی

برای رفع بی اعتمادی ناشی از مفهوم خطر اخلاقی در بحث عدم تقارن اطلاعاتی، ... رابطه
بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی اندازه شرکت و نسبت بدهی با مدیریت .... ۶- برای
مطالعه و آگاهی بیشتر از دیدگاه های مرتبط با موضوع حاکمیت شرکتی و تعاریف
مربوطه به مقاله ... تجربیات اخیر امریکا در مورد شرکت های وارد کام و انرون" بیانگر.

اصل مقاله (1279 K) - راهبرد مدیریت مالی - دانشگاه الزهرا

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیزم حاکمیت شرکتی بعنوان راه ...
مرتبط با آن، امروزه از موضوع. های مهمی است که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد. شرکت
.... مالکیت ایشان و اعضای هیات مدیره و ترکیب آنها، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل
یا ... حاکمیت شرکتی برای موفقیت عملکرد شرکت ... هایی از قبیل ورلدکام، انرون و .

استراتژی هلدینگ ها و سبکهای تعامل با شرکتهای تابعه

لازم به ذکر است که در مقاله پیش رو، واحد تجاری، واحد کسب وکار و شرکت تابعه ...
شرکت مادر یا شرکت هلدينگ، شركتی است که با هدف اعمال کنترل و مدیریت بر ....
موفقیت با منابع و مهارت‌‌هاي شرکت مادر تناسب دارند، اما این شركت‌ها (به دلیل عدم ...
ورشکستگی شرکت انرون در آمریکا نتیجه اتخاذ استراتژی سود توسط مدیران آن
شرکت بود.

دانلود رایگان تحقیق آشنایی با رایانه | SoArticle

این صفحه منحصراً درباره |دانلود رایگان تحقیق آشنایی با رایانه| نوشته شده است.
اطلاعات بیشتر درمورد |دانلود رایگان تحقیق آشنایی با رایانه| در تمام متن (لینک زیر
).

جوان ترين كانديداي مجلس رقباي خود را به مناظره دعوت كرد!

24 فوریه 2016 ... 4- گذراندن دوره مدیریت استراتژیک آمریکا در International Strategic ... و چاپ مقاله با
عنوان "علل عدم موفقیت شرکت انرون آمریکا از منظر مدیریت ...

و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دوره ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ - دانش حسابداری و ...

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در رﺳﻮاﯾﯽ اﻧﺮون ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ. ، ﺣﺴﺎﺑﺮس آن. (. ﻣﻮﺳﺴﻪ آرﺗﻮر اﻧﺪرﺳﻮن. ) ﻧﯿﺰ. ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮر در ﻋﺪم ﮐﺸﻒ ﺗﻘﻠﺒﻬﺎي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ... ﺑﺎ. ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ راﺑﻄﻪ دوره
ﺗﺼﺪي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن و. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد و رﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺎﻟﻪ اي از اﺑﻬﺎم. اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ .....
ﻣﻮﺿـﻮع. اﯾـﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از. ذﮐﺮ. آﻧﻬﺎ. اﺟﺘﻨﺎب. ﻣﯿﮕﺮدد . آﻣﻨﻪ ﺑﺬر اﻓﺸﺎن و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﮐ. ﺮﻣﯽ و اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪي. 1390
.

دانلود مبانی نظری مدیریت سود – DIGITAL ELECTRONIK 4STAR

12 ا کتبر 2017 ... تاریخچه مدیریت سود در سالهای اخیر مقوله مدیریت سود از زوایای مختلف ...
ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ... بر این اساس
چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی
پیچیده بین ... رویکرد تصمیم گیری سودها را به عنوان اطلاعات با ارزش برای تصمیم
...

اصل مقاله (241 K)

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده از ... ﻋﺪم. اﻃﻤﯿﻨﺎن. اﺳ. ﺖ. اراﺋﻪ. ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﺑﺮآوردﻫﺎ. و. ﻓﺮﺿﯿﺎت. زﯾﺎدي. در. ﮔﺰارش. وارد. ﻣﯽ.
ﮔﺮدﻧﺪ . اﮔﺮﭼﻪ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ. ﻧﻈﯿﺮ. (. اﻧﺮون،. ورﻟﺪﮐﺎم،. ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ،. ﭘﺎرﻣﺎﻻت،. ﮐﺎدﺑﺮي. و. ﺑﺎﻧﮏ. اوﺷﻦ.
در). ﺗﻘﻠﺐ. ﻫﺎي ... دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻘﺎ ﺷﺮﮐﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
. ﯾﺎ ﻧﺎ.

نگاهی بر کارنامه آقای امیر باقریان کاندید انتخابات مجلس

12 فوریه 2016 ... 4- گذراندن دوره مدیریت استراتژیک آمریکا در International Strategic ... و چاپ مقاله با
عنوان "علل عدم موفقیت شرکت انرون آمریکا از منظر مدیریت ...

تحقیق درمورد سيل - دانلود فایل رایگان

3 سپتامبر 2017 ... مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید... مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت
انرون، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه ...

موضوع مقاله اخلاق در حسابداری - مقاله و تحقیق

حرفه حسابداري و حسابرسي با يكي از حساس‌ترين موضوعات مرتبط با اشخاص جامعه ...
موضوع اخلاق در حسابداري بيشتر از سال 2001 در پي فرو پاشي شركت انرون مطرح ...
باشند، ممکن است به منافع کوتاه مدت دست یابند؛ در دراز مدت موفقیت ناممکن است. ...
موسسه حسابرسی اندرسن به مدد مدیریت ارشد شرکت به عنوان حسابرس انتخاب شده بود.

مقاله آموزش مدیریت - مقالات عالی

1 مه 2017 ... مقاله آموزش مدیریت دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می ...
نكته این است كه آنها می توانند با آزادی تمام استعداد خود را در این شركت شكوفا سازند.
... موضوع اول اینكه شما در ذهن روسای خود یك مكانیك تلقی می شوید تا یك بینش ....
دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و ...

بررسی تاثیر حضور و تغییر حسابرسان مستقل بر مدیریت سود ...

18 ا کتبر 2012 ... مقاله. بررسی تاثیر حضور و تغییر حسابرسان مستقل بر مدیریت سود ... رسوایی‌های
بزرگ گزارشگری مالی در سطح جهان و در راس آنها رسوایی شرکت انرون منجر به تدوین
قوانین جدید ... مهم ترین موارد مندرج در این قانون در ارتباط با استقلال حسابرس و ...
قبل نمی‌تواند با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت ...

ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺮون - بورس اوراق بهادار تهران

ﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﯾﻦ ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي اوﻻ ... ذﮐﺮ
ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزي آن از اﻫﻤﯿﺖ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ... ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ
. در ﻣﻘﺎﻟﻪ اول ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از. واﻗﻌﻪ. اﻧﺮون. در ﺳﻄﺢ ... در
اﻧﺮون ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﻮدﮐﻪ. در .... در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ روي اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه.

بررسي علل ورشكستگي شركت بزرگ (enron) - Accounting

9 مارس 2011 ... Accounting - بررسي علل ورشكستگي شركت بزرگ (ENRON) - حسابداری ... اين
شركت با سرمايه يي در حدود 100 هزار دلار درجهت كار در بخش هاي ساختماني ... اين پست
ها عبارت بودند از: مديرمالي، مدير فني، مديريت بازاريابي و . ... درنهايت اين مديران
درحالي كه مي توانستند به عنوان اركان اين شركت، ... عدم اطمينان بين مديران.

بررسی تأثیر تغییر حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های ...

دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان ...
داده‌های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر
حسابرس می‌باشد. ... نتایج تحقیق نشان می¬دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های
مالیاتی و ... جدایی مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی
ناشی از ...

پايان نامه شناسایی ارشد گرایش حسابداري:ارتباط بین مدیریت سود و ...

4 نوامبر 2016 ... ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ... در قرارداد
فروش عنوان شده بود که مشتریان می‌توانند نرم افزارهای خریداری شده را ... بین مدیریت
سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است. ... دانلود رایگان فایل دموی
این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):.

دوم - همایش ملی حسابداری و حسابرسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دسامبر 2012 ... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي اﺳﻼﻣﯽ ... ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺎﯾﺐ ذاﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﺑﺰرگ در ... ﺗﻌﺮﯾﻒ ارزش ﺑﺮاي
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و. ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﯽ ﺑﻬﺘﺮ .... اﻧﺮون، ﭘﺲ از. ﭼﻨﺪﯾﻦ ..... ﺧﺎﻃﺮ.
ﻋﺪم. رﻋﺎﯾﺖ. ﻣﺴﺎﺋﻞ. اﺧﻼﻗﯽ. در. ﺣﻮزه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﻣﻄﻠﻮب. را. ﮐﺴﺐ. ﻧﮑﺮده. و. در. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﺎ.

ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻔﺎف ﮔﺬاران در ﺑﻮر

اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. ، اﻳﺮان ... ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ... ان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻠـﻞ. اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﺑﻬﺎﻣﺎت رﻓﺘﺎري، ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ .... ﺑـﺎ
ﻋﻨـﻮان. " ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ از ﺣﺎﻛﻤﻴـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻲ و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ. " ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺌﻮري
ﻋﻼﻣﺖ ..... ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. (p. ( 5/ 0. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺮار. دادن آن در ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق در ﺳـﻄﺢ. اﻃﻤﻴﻨﺎن.
(α.

به سوی معیارهای غیر مالی در ارزیابی عملکرد مدیران | گروه مشاوران پنکو

تمرکز و عدم تمرکز در یک شرکت به ساختار سازمانی آن و به ویژه سطوح مدیریتی
اتخاذ تصمیمات بستگی دارد. ... ارزیابی واحدهای غیرمتمرکز مستلزم تعیین
معیارهایی جهت موفقیت آنها است. ... چیزی که در ماجرای انرون به وضوح شاهد آن بودیم[9
و10]. ... با توجه به ضعف هایی که سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد
دارد محققین ...

علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و ... - سرزمین مقاله

28 مه 2017 ... مقاله با عنوان علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه ای که
در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه ...

ﻣﺤﻮر اﺧﻼق ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮرد رﻫﺒﺮي از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ادراك ﺣ

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺧﻼق ﻣﺤﻮر ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ...
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ... ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺷﺮﻛﺖ
اﻧﺮون، ... رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ دارﻧﺪ، داراي ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ... ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺧﻼﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﻨﺎﻓﻊ .... آﻧﻬﺎ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ از.

2017 27 292 292 63 سرمقاله مدیر مسئول: تغییر و تحول در مسیر ...

زمانی ثبات به عنوان یگانه راه پیشرفت شناخته می شد، اما اصول مدیریت جدید،
ثبات ... از آنجا که تغییر با مقداری عدم قطعیت همراه است بر ثبات و امنیت کارکنان و
... 2 1 رسوایی های مالی از قبیل انرون، ورلدکام و هلینگر سؤالات متعددی
را در ... بر این اساس، این مقاله در نظر دارد، با تبیین حاکمیت شرکتی و
...

فروش ارزان مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ...

مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي که
در اولين كنفرانس بين المللي مديريت ، نوآوري و کارآفريني ارائه شده است، آماده دانلود
...

پروژه تاثیرعوامل اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ بیمه ایران

چناچه مدیریت فعلی توانایی ایجاد سودآوری مناسب را نداشته باشد دارندگان حق مالکیت
... در اوایل سال 60 به دلیل عدم انجام فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار و ...
شرکت ها برای کسب موفقیت باید عوامل موثر بر سودآوری را شناسایی کنند و در هدف ...
با توجه به اهمیت موضوع سودآوری در استراتژی های شرکت های تجاری در این پژوهش به ...

بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات شرکت‌ها با کیفیت حاکمیت ...

تردیدی در اهمیت حاکمیت شرکتی در تبیین موفقیت شرکت ... عنوان یکی از علت ...
تواند منجر به کاهش عدم. تقارن. اطالعاتی میان مدیران. 1 Enron. 2 WorldCom .... از این
بود که میزان افشای داوطلبانه اطالعات در شرکت. ها با. ساختار مالکیت مدیریتی باال.

مبانی نظری مدیریت سود – دانلود مقاله و پروژه دانشجویی

26 سپتامبر 2017 ... تاریخچه مدیریت سود در سالهای اخیر مقوله مدیریت سود از زوایای مختلف ...
ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ... بر این اساس
چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی
پیچیده بین ... رویکرد تصمیم گیری سودها را به عنوان اطلاعات با ارزش برای تصمیم
...

چرا شرکت های هلدینگ ؟ - مجله اینترنتی ایرامگ - iramag

مجله اینترنتی ایرامگ - مقالات و مجلات سبک زندگی، کسب و کار، افقصاد، اجتماعی،
... مدل شرکت هلدینگ یکی از ساختارهای بروز در دانش مدیریت مدرن جهان می باشد که ....
هدف هولدینگ ها به عنوان شرکت های مادر تخصصی، استفاده از صرفه های مقیاس و هم چنین
.... موفقیت با منابع و مهارت‌‌ های شرکت مادر تناسب دارند، اما این شرکت ‌ها (به دلیل عدم ...

باشگاه اندیشه › شیوه قانونی تقلب در بازار سرمایه جهانی

1- انرون شرکت انرون که به عنوان بزرگترین شرکت خرید و فروش گاز طبیعی در جهان
به ... ارزش داراییهای ورلدکام در اوج موفقیت آن معادل 175 میلیارد دلار برآورد می‌شد. ابرز
با به کارگیری سبک مدیریت خاص، نخست سهام شرکتها را به چنگ آورد و از طریق .....
ارشد مالی همدست مدیران عامل بوده و یا در عدم افشای شفاف اطلاعات همکاری داشته‌اند.

وبلاگ حسابدار_فا - سقوط اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی انرون

فروپاشی شرکتهای بزرگ، از قبیل انرون(Enron) ، وردکام(World Com) ... این پژوهش
به روش اسناد کاوی و با مطالعه و بررسی متون موجود توسط نویسنده مقاله انجام ... کارهای
تقلب‌آمیز، تمایل داشتند واین موضوع علت اصلی شکست شرکت انرون بود. .... مدیریت
، موجب سقوط اخلا‌ق حرفه‌ای حسابرسان و از دلا‌یل اساسی فروپاشی شرکت مذکور بود.

دانلود مقاله در مورد ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ...

با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات ...
فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان
... برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به
... این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید.

تحلیل رقابتی ادغام و خرید

دراين مقاله، به موضوع ادغام شركت ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و درآخر نيز به
قوانين ... اگر شرکت الف و ب با هم ادغام و شرکت ج راتشكيل دهند و ارزش شركت ج بیش
... ادغام هایی از نظر اجتماعی مطلوب هستند که باعث افزايش کارآیی مدیریت ازطريق
صرفه ... بازخرید سهام بپردازد 2- بازخریدهای سهام که به منظور عدم پرداخت سود نقدی
طراحی شده ...

تحقیق بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ...

28 ژوئن 2017 ... دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری استفاده از تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده ...
تاریخچه، مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون ... ارتباط قانون ساربینز اکسلی
با موضوع خارج از ترازنامه .... ارشد رشته علوم اجتماعی یا عنوان بررسی میزان و علل
شرکت یا عدم شرکت .... پروژه راه کارهای موفقیت تجاری و هنری-19114.

–14 – دانلود مقاله ارشد

مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم
تقارن ... 1-3) ضرورت انجام پژوهش با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری
مالی و سیستم .... ابتدا شرح مختصری در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه
عمر شرکت ... ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ...

ناکامان بزرگ دنیای تجارت - مدیریار

مدیریار سایت جامع مدیریت ، با ارائه مقالات،خلاصه کتب،دانشمندان،نظریات و عکس ها
مرتبط ... عدم موفقیت مارکها، مختص نوع خاصی از تجارت نیست. .... با این حال، این
کتاب به اشتباهات تایید شده مارکهای تجاری توسط شرکت های معمولا موفق از ...... طی
سالها، شرکت انرون خود را به عنوان یک شرکت بسیار سودآور و روبه رشد توصیف کرد.

دانلود مقاله هدایت شرکت و استقلال حسابرسی : شواهد تجربی از ...

8 جولای 2017 ... شکست های تجاری بزرگی چون Enron Corp ،World Com ،Inc ،Global Grossing Ltd ...
هدایت شرکت، با قوانین، رسوم، و اصول ضمنی سرو کار دارد که قابلیت شرکت ... یکی
از دلایل اصلی این امر، عدم استقلال حسابرسی است که این نیاز به هدایت .... هدایت :
شرکت باید به عنوان مجموعه ای از سهام داران مدیریت، هدایت شود و به ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد عدم اطمینان بازار-5

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد عدم اطمینان بازار و گزارش سمینار و پروژه ...
نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش های سمینار تحقیقات و مقالات خود بهره ببرید: ...
بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت پرسرعت
شرکت .... پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد
بازاریابی ...

نقش حسابداری و اهمیت آن در شرکت ها - مدیریت و حسابداری و ...

27 آوريل 2015 ... از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً ... است و آنچه در این
رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی ... چنین سیستمی برای
موسسات بزرگ امروزی به هیچ وجه قابل استفاده نیست زیرا به علت عدم ثبت کامل .... در
حسابداری موسسات یک نوع درآمد با عنوان درآمدهای ثبت نشده نیز وجود دارد .

ترجمان - روان‌شناسی مجرمان یقه‌سفید

22 آوريل 2017 ... او برای این کار با بیش از پنجاه تن از مدیرانی که به‌دلیل ارتکاب جرایم ... این موضوع
شکست سنگینی برای مدیرانی بود که پیش از این «بهترین و ... در ابتدا، عدم ندامت از
اعمالشان یا خسارت ناشی از آن توجه مرا به خود جلب .... دیگران مانند اندرو فستو، مدیر
ارشد مالی شرکت انرون، کسی که همان زمان با کلاهبرداری‌هایش از سوی ...

دانلود مقاله درباره مایکل فارادی

... که با زمینه‌های الکترومغناطیس و الکتروشیمی مرتبط بود و یک حکیم مادی بود. ...
مقاله با عنوان علل عدم موفقيت شركت انرون، از منظر مديريت ريسك و اخلاق حرفه اي

پیش بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای در ماندگی مالی ...

متغیرهای درماندگی مالی به منظور پیش بینی تغییر حسابرس شرکت های .... به طرف
صاحبکاران است، در صورت وجود مجادله بین حسابرس و صاحبکار، مدیریت ممکن است از
طریق ... عدم توافق در باره محتوای گزارشهای حسابرسی، اختالف نظر با صاحبکار در
باره .... و درماندگی مالی( را به عنوان عوامل تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران ...

–14 – دانلود مقاله ارشد

عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال ...
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم
تقارن .... ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ..... lt
شغلیتهراناقتصاديPAGEREFفرهنگشهرموفقیتاجتماعیمبتنیکنندگانمثبتبانک
...

تحقیق بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری | دانشجویان خشنود

26 آگوست 2017 ... پروپوزال ارتباط رضایت شغلی کارمندان شرکت بیمه با... بیان مساله: خدمات بیمهای
با مفهوم رضایت و عدم رضایت بیمه گذار ارتباط تنگاتنگی دارد . ... دانلود تحقیق با
موضوع توسعه مدل فرآیندی مدیریت دانش مشتری با استفاده از ... مشتری، جذب مشتری
بررسی مفهوم اثربخشی: یکی از شاخص های سنجش موفقیت در هر ...

پیشینه تحقیق مروری بر ادبیات سود و مدیریت سود و نظریه های علمی ...

۲-۲-۱-۸- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود ۹ ... بررسی انگیزه های هموار سازی سود
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران “، بورسی ... مربوط به اندازه گیری
سود موفقیت چندانی نداشته اند لیکن حسابداران برای اندازه گیری سود قواعد ...
حسابرسان در جهت جلوگیری از فرصت طلبی مدیران است اما عدم تقارن اطلاعاتی بین
مدیران و ...

پر فروش ترین فایل ها - فورکیا

مقاله با عنوان رهبري اخلاقي در سازمان که در اولين كنفرانس بين المللي مديريت نوآوري
و ... مقاله با سرمايه روانشناختي مثبت زمينه ساز كارآفريني موفق براساس نظريه ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد شکست مالی-16

پایان نامه اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در سال تحصیلی 1392-
1391 .... با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار.

بایگانی‌ها تحقیق حسابداری - ni7

7- لزوم همكاري شركتهاي نمايندگي صرفاً با يكي از واحدهاي اجرائي شركت ... سوالات
مطرح شده در اين پژوهش ارتباط و يا عدم ارتباط بين نسبتهاي ما لي كليدي و تا ... 1-2
بيان مساله و علل انتخاب موضوع ... 1-تاريخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی،
انرون .... حقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با
بازده سهام ...

اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی - Symposia.ir

فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. ... ضرورت
تلفیق آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با کارآفرینی در برنامه های درسی دانشگاهی ·
نگرش فرآیندی ... شناخت پدیده کار آفرینی به عنوان موتور توسعه و رشد درکشور و
چالشهای پیش رو .... علل عدم موفقیت شرکت انرون، از منظر مدیریت ریسک و اخلاق حرفه
ای.

درباره انحراف از مسیر مدیریت / آرشیو

17 مارس 2017 ... نویسندگان این مقاله عقیده دارند که مشاوران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: ... بلکه
شعارها و حرفهایی کلی را به عنــــوان راه حلهای مدیریتی عنوان می کنند و ... اخیراً در
سرمقاله ای در نیویورک تایمز در مورد از هم پاشیدن شرکت انرون چنین ... اگر چنین
ویژگیهایی تداعی کننده موفقیت شرکتها باشد ( نه آنکه علت موفقیت آنها ...

آموزش - حسابرسان داخلی

ایـن مقالـه بـه دنبـال تعریـف و تشـریح کنترل هـای داخلـی و حسابرسـی داخلـی ... می
شـود بـا طـرح موضـوع بهبـود رویه هـا بـر پویایـی ایـن دو و نیـاز به گسـترش و ...
بلکــه ابــزار نظارتــی مدیریــت هســتند کــه بــه تصمیم گیــران درون ســازمانی
امــکان ... ارزیابــی تطابــق یــا عــدم تطابــق بیــن ..... مــورد شــرکت های بزرگــی
چــون انــرون و.

صداقت در تجارت... - خرد نوشته

خانه خردمندان > خرد نوشته > خرد پول ساز > دانلود مقاله ... صداقت در کسب‌وکار و رابطه
آن با موفقیت ... مدیران بخوبی می‌دانند که صداقت و درستکاری از پایه‌های مدیریت است.
... کتابش با عنوان "برنده‌ها تقلب نمی‌کنند"، مملو از داستانهایی از تجربیاتش است که
... انرون بر پایه دروغ بنا شده بود، مطالعات نشان داد افراد "برنده"ای که در راس شرکت ...

مقاله حسابرسي معاملات با اشخاص وابسته بررسي اجمالي ادبيات و ...

5 مه 2014 ... مقاله حاضر به عنوان بخشی از این مجموعه به بررسی مسائل مرتبط با ... مدیران و اعضاء
هیات مدیره) می‌دانند، نگرانی كه در مورد شرکت انرون نیز برجسته شد ... توسط مدیریت
شرکت درباره اشخاص وابسته و معاملات با اشخاص وابسته .... (Djankov et al.2005)
بعلاوه، لاپورتا و دیگران عواملی را كه به توسعه موفقیت آمیز بازده سهام ...

بانک صادرات ایران - نقش واقعی کمیته های تخصصی هیأت مدیره

کمیته مدیریت ریسک : کمیته ای متشکل از مدیران غیر اجرایی و مستقل و افراد
متخصص و ... بحران مالی : وضعیتی است که یک شرکت با توجه به متغیرها و تحت
تأثیر عواملی ... عوامل در عدم موفقیت یک بانک، در راه رسیدن به اهداف تعیین شده
تلقی می گردد. ... در جلسه حسابرسی شرکت انرون در 12 فوریه 2001 نه نکته و موضوع
در دستور کار ...

نقش تولید علم در توسعه یافتگی جوامع، موانع و راهکارهای تولید علمی در ...

-5 ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻋﺪم ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ- راﻫﺒﺮدی و ﻏﯿﺮه. -6 ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ...
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر
... ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻠﻢ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ، ﻋﻠﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن و ﺣﯿﻄﻪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻠﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ...
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮون و ورﻟﺪﮐﺎم در آﻏﺎز ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺴﺒﺖ.

مدیریت فرهنگ سازمانی - il3 - دانلود دایرکتور چند رسانه ای فایل مقاله ...

برچسب: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مدیریت فرهنگ سازمانی ... مديريت
سود به عنوان فرآيند برداشتن گام هاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده ... همراه با
فشارهاي قابل ملاحظه از سوي افراد خارج از حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت .... اصولاً
ماجرای حاکمیت شرکتی با شرکت انرون بزرگترین شرکت فعال دربخش انرژی جهان
آغاز شد.

مقاله بررسی و شناسایی موانع پیاده سازی بیمه الکترونیکی درصنعت ...

6 مه 2017 ... بطوریکه از یکسو سطح ارتباط با بیمه گذار را افزایش داده است و از سوی دیگر ... حد
توانائی مـالی و مدیریت خود به طیف وسیعی از بیمه گذارن خدمات بیمه ای بفروشند و ...
عدم بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در شرکت بیمه دانا می تواند باعث رکود ...
این تحقیق ضمن مروری بر ادبیات این موضوع توجه خود را به بررسـی و ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با ...

14 جولای 2017 ... يكي از مباحث مطرح در مديريت مالي، تقسيم سود است . ... زیرا اغلب خرید و فروش سهام
شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه .... نهادی ، مدیران غیر
موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره ..... در اهمیت حاکمیت
شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست.

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های