اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقینword - دانلود رایگاندانلود رایگان اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذی

دانلود رایگان
اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقینwordصفحه
چکیده.......................................... 1
مقدمه.......................................... 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مساله................................ 6
1-2. اهمیت تحقیق................................. 7
1-3. سوالات و فرضیات تحقیق....................... 7
1-4. پیشینه تحقیق............................... 8
1-5. روش تحقیق.................................. 8
فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن
2-1. تعریف اهليّت............................... 10
2-1-1. تعریف لغوی اهلیت........................ 10
2-1-2. تعریف اصطلاحی اهلیت...................... 10
2-2. اقسام اهلیت.............................. 10
2-2-1. اهليّت تمتّع............................... 10
2-2-2. اهليّت استيفاء........................... 12
2-3. شرايط اهليّت.............................. 13
2-3-1. بلوغ.................................... 13
2-3-2. عقل..................................... 18
2-3-3. رشد..................................... 20
فصل سوم: شرايط اساسي صحت معامله
3-1. فرق بين معامله ي باطل و معامله ي غيرنافذ..... 25
3-2 . قصد و رضاي طرفين در معامله................. 26
3-2-1 . وجود و اظهار اراده...................... 28
3-2-2. وسيله ي اظهار اراده...................... 29
3-3. ايجاب و قبول............................... 33
3-4. توافق اراده ي طرفين......................... 38
3-4-1. زمان وقوع قراردادهاي مکتوب.............. 39
3-4-2. مكان وقوع قرارداد....................... 43
3-4-3. فايده ي تعيين زمان و مكان وقوع عقد........ 43
3-5. عيوب اراده................................ 44
3-5-1. اشتباه.................................. 46
3-5-1-1. موارد اشتباه باعث بطلان معامله......... 46
3-5-1-2. موارد اشتباه موجب خيار فسخ............ 49
3-5-1-3. موارد اشتباه موثر در معامله........... 52
3-5-2. اكراه................................... 56
3-5-2-1. اثر اكراه............................. 62
3-5-2-2. فرق بين اضطرار و اكراه................ 64
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
4-1. معاملات محجورين............................. 67
4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68
4-1-2. معاملات سفیه............................. 82
4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86
4-2. عدم جريان اصل صحّت در مورد معامله ي مجنون ادواري 89
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
5-1. مالیت داشتن مورد معامله.................... 92
5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله.............. 93
5-3 . منفعت مشروع داشتن مورد معامله.............. 94
5-4. مصاديق مورد معامله ي نامشروع............... 95
5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله............. 96
5-6. مقدور بودن مورد معامله.................... 100
5-7 . جهت معامله................................ 103
5-7-1 . جهت نامشروع............................. 103
5-7-2.جهت مشروع................................................................................................................................104
5-8 . معامله به قصد فرار از دین................ 106
5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین..... 108
نتیجه گیری..................................... 112
منابع.......................................... 114
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1بیان مساله
1-2اهمیت تحقیق:
1-3:سوالات و فرضیات تحقیق
1-4:پیشینه تحقیق
1-5:روش تحقیق


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه