مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهای - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی

دانلود رایگان
مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشیچكيده:
فهرست مطالب دانلود پایان نامه آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی:
۱-۱- سابقه
۲-۱- هدف و منظور اين مطالعه
۳-۱- دامنه و تعيين حدود
۴-۱- تئوري و كارهاي پيشين
۱-۴-۱- آزمايشات غيرمخرب
۲-۴-۱- تحليل فركانس ايگن
۳-۴-۱- روش فراصوتي موازي با صفحه تخته
۴-۴-۱- روش فراصوتي عمود بر صفحه تخته
۲- مواد و روش
۱-۲- مواد
۲-۲- طراحي آزمايش
۳-۲- روش زمايش
۴-۲- مدل‎سازي ‎PLS و تحليل اطلاعات
۱-۴-۲- روش ‎PLS
۳- روشهاي آزمايش ‎- تئوري و كاربردي
۱-۳- روش آزمايش DIN/EN
۱-۱-۳- تعيين مدول الاستييته در خمش و مقاومت خمشي در استاندارد ‎DIN-EN310
۲-۱-۳- تعيين مقاومت كششي عمود بر صفحه تخته
۳-۱-۳- تعيين رطوبت نسبي با استاندارد ‎DIN – EN 323 و تعيين دانسيته با استاندارد ‎DIN – EN 323
۲-۳- سرعت صوت
۳-۳- فركانس ايگن
۴-۳- ماشين آزمايش سريع ‎Testrob
۴- نتايج و تحليل و بررسي
۱-۴- تعيين چسبندگي داخلي
۱-۱-۴- تعيين با مدلهاي خطي
۲-۱-۴- تعيين چسبندگي داخلي با مدلهاي گوناگون
۲-۴- تعيين مقاومت خمشي و مدول يانگ براي تخته‎هاي بزرگ
۱-۲-۴- تعيين ‎MOR
۲-۲-۴- تعيين ‎MOE
۳-۴- تعيين مقاومت خمشي از روي اطلاعات نمونه
۱-۳-۴- مدلهاي خطي
۲-۳-۴- مدلهاي چندمتغيري
۳-۳-۴- مدلهاي براي تعيين ‎MOR تهيه شده از مقادير متوسط
۴-۴- تعيين مدول يانگ از روي اطلاعات نمونه
۱-۴-۴- كليه نمونه‎ها
۲-۴-۴- مقادير متوسط
۳-۴-۴- تفاوتهاي روشهاي استاتيك و روشهاي ديناميك
۵-۴- تأثير متعادلسازي
۶-۴- مقادير اندازه‎گيري ‎Testrob
۵- نتايج
۱-۵- كارآئي مدلها براي كنترل فرآيند
۱-۱-۵- سرعت اولتراسونيك براي تعيين چسبندگي داخلي
۲-۱-۵- سرعت اولتراسونيك براي تعيين ‎MOR و ‎MOE
۳-۱-۵- اندازه‎گيري با فركانس خاص براي تعيين ‎MOR و ‎MOE
۴-۱-۵- مدلهاي چند سنسوري براي تعيين ‎MOR و ‎MOE
۵-۱-۵- كاربرد روشهاي مذكور براي تخته‎هاي بزرگ
۶-۱-۵- اندازه‎گيري با ‎Testrob
۲-۵- تأثير و شدت شرايط سازي
۳-۵- سنجش دما
۶- كار ثانويه
۷- مقالات و منابع
۲- نتايجي از برگشت‎هاي خطي (روابط خطي)
۳- نتايجي از مدلهاي گوناگون (چندمتغيري)
۴- تأثير دما روي سرعت صوت
۵- واژه‎نامه
۶- محلهاي اندازه‎گيري در آزمايشات مختلف
۷- برنامه آزمايش
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۵۸ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۶۴ صفحه
قیمت : 1200 تومان


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله آزمايشات غيرمخرب تخته خرده چوب با روشهای فراصوتی و ارتعاشی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه