پایان نامه تاثیر ERP در SCM - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثیر ERP در SCM پایان نامه ERP SCM اجرای ERPدر سازمان مدیریت زنجیره تامین مدیریت منابع سازمانی سيستمSCM شبکه زنجیره تامین

دانلود رایگان
پایان نامه تاثیر ERP در SCMERP 1
يک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندين ماژول مرتبط و يکپارچه است که کليه فرآيندهای تجاری يک سازمان را اعم از توليد ، منابع انسانی ، مالی ، بازاريابی و فروش و ... پشتيبانی می نمايد و منجر به به يکپارچگی وظايفدر سازمان می شود.
: ERP بر روی يک بانک اطلاعاتی مرتبط قرار می گيرد .
: ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای از فرآيندهای مرتبط گفته می شود که توسط يک نرم افزار دارای ماژولهای مختلف پشتيبانی می شود و به مديريت و اتوماسيون قسمتهای مهم سازمان کمک می نمايد .
: ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی يک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و فرآيندهای سازمانی محسوب می شود.
: ERP بيشتر به منزله نرم افزاری برای پشتيبانی فرآيندهای داخلی سازمان محسوب می شود.


1-1 وظايف اصلی ERP
1- مديريت منابع انسانی
2- مديريت مالی و حسابداری
3- مديريت قراردادها
4- مديريت مواد و انبار
5- مديريت نگهداری و تعميرات
6- ورود و پيگيری سفارشها
7- انبارداری
8- ترابری و حمل و نقل


تعداد صفحات 87 word
فهرست مطالب
فصل اول:
1 ERP -............................................................................................... 1
1-1 وظايف اصلی ERP.......................................................................... 1
2 - 1اجرای ERPدر سازمان :................................................................. 1
3-1 اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها): ................................................ 4
4-1 ERP موفقيت ها و شكست ها :...................................................... 5
5-1تعاريف .......................................................................... 8
6-1ماژولهاي استاندارد در:ERP............................................................. 8
7-1مزاياي ERP:..................................................................................... 9
8-1نكات مهم درپياده سازي ERP:......................................................... 9
9-1دلايل استفاده از ERP در سازمانها :.................................................. 9
1-9-1يكپارچه سازي اطلاعات مالي:...................................................... 10
2-9-41يكپارچه سازي اطلاعات سفارشات:........................................... 10
3-9-1استاندارد سازي و سرعت در فرايندهاي توليد:.............................. 10
4-9-1كاهش حجم انبارداري:............................................................... 10
5-9-1استانداردسازي اطلاعات منابع انساني:........................................... 10
10-1كاربردهاي : ERP.......................................................................... 11
11-1آينده ERP:.................................................................................... 12
12-1يكپارچگي سيستمهاي نرم افزاري :.................................................. 12
13-1راه حل يکپارچه سازي جامع:........................................................... 14
14-1نتيجه................................................................................................ 14
فصل دوم:
2- SCM................................................................................................ 15
2-2نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟................................... 16
1-2- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ ................................................ 15
3-2 آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار
مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟ ...................................................... 18
4-2 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟...................................20
5-2 چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ...........21
1-5-2 بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری . ............21
2-5-2 مقاومت داخلی در برابر تغییر............................................................. 22
3-5-2 اشتباهات اولیه ................................................................................ 22
4-5-2آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ .......23
5-5-2 تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ .......................................24
فصل سوم:
ترجمه: نقش ابزار ERP در تقسیم اطلاعات زنجيره تامين ، همکاری
و بهينه سازی هزينه................................................................................... 26
1-3خلاصه.......................................................................... 26
2-3 مقدمه.................................................................................................. 26
3-3ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه..............27
4-3 حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ........................................... 30
1-4-3 : روابط سنتی .................................................................................. 31
2-4-3:شراکت ، JIT ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه........................ 33
3-4-3 شبکه زنجیره تامین........................................................................... 35
5-3 فاکتور های سازماني............................................................................. 37
1-5-3راهکارها و موانع .............................................................................. 38
6-3 خلاصه و راهنمای جستجو در آينده ....................................................... 4
12-5-3 چارچوب همکاری سطوح مختلف .................................................... 39
1-6-3چگونه ما مي توانيم در شركتها براي تبادل اطلاعات انگيزه ايجاد كنيم ؟ ......41
2-6-3 انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟..............42
3-6-3 یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟.....................42
4-6-3 بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟...............................................42
فصل چهارم :
ترجمه: تأثير برنامه ريزي منابع شركت بر روي مديريت زنجيرة تاميننتيجة
تحقيقات و پژوهش موسسه مطالعاتي اروپايي دلفي ...............................................44
1-4 خلاصه............................................................................................... 44
2-4 مقدمه.................................................................................................. 45
3-4 مديريت زنجيرة تامين يا همان سيستمSCM در شبكة اقتصادي:.......................50
4-4 سيستم های ERP................................................................................. 54
5-4 روش تحقيق ....................................................................................... 58
1-5-4 طرح تحقيقاتي موسسه دلفي ............................................................. 58
2-5-4 صورت جلسه نهايي تحقيق به روش دلفي ........................................... 60
6-4 نتايج تحقيق به روش دلفي .................................................................... 64
7-4 بحث و گفتگو و تصميم گيری .............................................................. 66
1-7-4 موقعيت ها و فرصت های SCMبرای ERP.......................................... 66
1-1-7-4 سفارشات انبوه ............................................................................ 66
2-1-7-4استاندارد سازی............................................................................. 67
3-1-7-4 فناوری اطلاعات جهاني ............................................................... 68
2-7-4 ضعف های SCM سيستم های ERP کنوني ........................................ 69
1-2-7-4نقص در توسعه کارايي شرکت ...................................................... 70
2-2-7-4 کمبود انعطاف پذيری درسازگاری با تغيرات زنجيره تامين................ 70
3-2-7-4 فقدان توانايي حمايت از تصميمات پيشرفته ..................................... 7
4-2-7-4فقدان ساختار سيستمي باز و زير سيستم ها(ماژول)............................. 75
8-4 نتيجه گيری ........................................................................................ 75
مراجع........................................................................................................ 77
منابع انگليسي..........................................................................................................78


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تاثیر ERP در SCM


پایان نامه


ERP


SCM


اجرای ERPدر سازمان


مدیریت زنجیره تامین


مدیریت منابع سازمانی


سيستمSCM


شبکه زنجیره تامین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه