پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و - دانلود رایگاندانلود رایگان ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان،پس از انجام اولویت بندی ریسک ها با رویکرد قابلیت اطمینان

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینانچكيده
امروزه با گسترش رقابت های تجاری، ارتقای کیفیت و بهره وری نقش مهمی در پیشرفت و توسعه سازمان ها دارد. به همین دلیل سازمان ها از طرق مختلف به دنبال بهبود بهره وری خود هستند که یکی از این راه ها مدیریت نمودن ریسک های مربوط به تولید و ارائه محصولات و خدمات است. فرآیند تولید محصولات گوناگون از قطعات کوچک گرفته تا محصولات بسیار پیچیده بايد به گونه اي طراحي شود كه ریسک های مربوط به فرآیند تولید آن ها قابل مدیریت باشند. در صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به خصوص نمایشگر علائم حیاتی قلب که مورد مطالعاتی این تحقیق می باشد، زمانی كه سيستمي دچار اختلال شود، از جنبه هاي گوناگونی به ویژه جنبه انساني خطرناك و زيان آور است. لذا با توجه به اینکه صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران چارچوبی برای مدیریت نمودن ریسک های فرآیند تولید نمایشگر علائم حیاتی قلب ندارد و همچنین در این راستا فقط بطور مقطعی از ابزار FMEA درخصوص خطایابی خود محصول استفاده می شود، با استفاده از مستندات مربوط به سال های 1389 تا 1392 مدلی جهت شناسایی و اولویت بندی ریسک های فرآیند تولید نمایشگر علائم حیاتی قلب با رویکرد قابلیت اطمینان، طراحی و به آن صنعت ارائه گردید. در این مدل پس از شناسایی ریسک ها با استفاده از بررسی فرآیند تولید نمایشگر علائم حیاتی قلب و مصاحبه با کارکنان مربوطه و همچنین بررسی پژوهش های مرتبط پیشین، یازده ریسک در پنج واحد تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت، برنامه ریزی، بازرگانی و ساخت شناسایی گردید که برای هر ریسک کاربرگ FMEA جهت تعیین علل رخ دادن آن تکمیل شد. سپس با استفاده از ابزار FTA این علل کاملتر شناسایی شده و رابطه میان آن ها مشخص گردید. برای هر ریسک عددی از تجمیع نظرات مدیران و کارشناسان بنام هزینه ریسک مشخص شد. در نهایت با رسم RBD برای هر ریسک و محاسبه قابلیت اطمینان هر ریسک، عدم قابلیت اطمینان هر ریسک در هزینه آن ریسک ضرب شده تا عدد نهایی برای هر ریسک بدست آید که اولویت بندی مورد نظر، با استفاده از اعداد بدست آمده صورت پذیرفت که در نتایج حاصل شده ریسک "اشتباه در برنامه ریزی تولید" جهت انجام برنامه ریزی های مدیریتی در اولویت اول جای گرفت. پس از انجام اولویت بندی ریسک ها با رویکرد قابلیت اطمینان، علت و معلول بودن هر ریسک جهت تصمیم گیری در خصوص برخورد با ریسک ها با استفاده از تکنیک DEMATEL انجام شد که در انتها مشخص گردید که کدام ریسک علت و کدامیک نقش معلول را در سیستم مورد نظر ایفا می نمایند.

فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 150

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱-مقدمه
۱-۲-بیان مسأله
۱-۳ -هدف تحقیق
۱-۴ -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۵-سؤالات تحقیق
۱-۶-روش تحقیق
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۸-نوآوری تحقیق
۱-۹-واژگان کلیدی
فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲-مدیریت زنجیره تأمین
۲-۲-۱-اهداف زنجیره تأمین
۲-۲-۲-فرآیندهای کلان زنجیره تأمین در سازمان های تولیدی یا خدماتی
۲-۲-۳-مشکلات زنجیره تأمین و منشأ آن ها
۲-۳-مدیریت ریسک
۲-۳-۱-مفهوم ریسک
۲-۳-۲-مفهوم مدیریت ریسک
۲-۳-۳-فرآیند مدیریت ریسک
۲-۳-۴-اهداف مدیریت ریسک
۲-۴-مدیریت ریسک در زنجیره تأمین
۲-۵-تجزیه و تحلیل حالات شکست و آثار بالقوه آن ها
۲-۶-نمودار بلوکی قابلیت اطمینان
۲-۷-تجزیه و تحلیل درخت خرابی
۲-۸-تکنیک دیمتل
۲-۹-پیشینه تحقیق
۲-۱۰-خلاصه فصل
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳-مراحل انجام تحقیق
۳-۴-مدل مفهومی تحقیق
۳-۵-جامعه و نمونه آماری
۳-۶-روش های گردآوری اطلاعات
۳-۷-معرفی سازمان مورد مطالعه
۳-۷-۱-نمایشگرهای پزشکی
۳-۸-خلاصه فصل
فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها
۴-۱-مقدمه
۴-۲-شناسایی ریسک ها
۴-۲-۱-فرآیند تولید محصول
۴-۲-۲-معرفی ریسک ها
۴-۳-شناسایی علل ریسک ها
۴-۳-۲-اولویت بندی ریسک ها با استفاده ار ابزار FMEA
۴-۴-اولویت بندی ریسک ها با رویکرد قابلیت اطمینان
۴-۵-تعیین علت و معلول بودن ریسک ها
۴-۵-۱-پیاده سازی تکنیک دیمتل
۴-۶-خلاصه فصل
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه
۵-۲-نتایج تحقیق
۵-۳-پاسخ به سؤالات تحقیق
۵-۴-مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق
۵-۵-محدودیت های تحقیق
۵-۶-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
مراجع
پیوست ها
پیوست شماره۱-پرسشنامه ماتریس تکنیک دیمتل
پیوست شماره۲-کاربرگ FMEA ریسک ها
پیوست شماره۳-محاسبه قابلیت اطمینان ریسک ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه مهندسی صنایع


پایان نامه ارشد صنایع


دانلود پایان نامه صنایع


ریسک زنجیره تامین


ارائه مدل ریسک زنجیره تامین


پایان نامه شناسایی و رتبه بندی ریسک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده زنجیره

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید ... در
صنایع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به خصوص نمایشگر علائم حیاتی قلب که مورد
...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه ... - فورکیا فایل

4 دسامبر 2016 ... پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده
زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان. چكيده امروزه با گسترش ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و ... - تخفیفستان فایل

15 ژانويه 2017 ... پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده
زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان · دسته‌بندی نشده ارائه ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و ... - دانلود فایلهای مفید

20 سپتامبر 2016 ... Cachedپایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های
تولید کننده زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان. پایان نامه ارشد ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده
زنجیره تأمین با رویکرد ... نوشته‌شده بدست robofaadmin در دی ۲۵, ۱۳۹۵ در صنایع ...

دانلود فایل » آرشیو پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و ...

28 نوامبر 2016 ... پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده
زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر علي پيران نژاد, مديريت MBA - استراتژي, "شناسايي و الويت بندي موانع ...
طراحي خودروي شهري منعطف جهت اصلاح رفتارهاي ترافيكي, کارشناسي ارشد, محسن ....
۹۵/۷/۱۰, دکتر فريبرز جولاي, مهندسي صنايع - صنايع, ارائه يك مدل مبتني برنامه
ريزي ...

نمونه موضوع پایان نامه ارشد مدیریت صنایع | پایان نامه کارشناسی ارشد ...

موضوعات زیر قبلا کار شده و تنها جهت نمونه و آشنایی با روش تنظیم عنوان پایان نامه
می ... ارائه مدلی برای زمانبندی تحویل کالا به مشتریان در یک زنجیره تامین با در نظر
... شناسایی عوامل موثر بر بهره وری در سازمان های تولیدی و نقش CRM در آن (مطالعه ...

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه های ...

23 سپتامبر 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع :ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع پایان ...
پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: ارائه مدلی جهت بهینه سازی مسیر .... پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: شناسایی رتبه‌بندی توانمند سازی ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی ...

نقش تکنولوژی اطلاعات در مهندسی صنایع مجدد فرآیندهای کسب و کار ... ارائه مدل
دینامیکی در راستای تحلیل سیاستهای توسعه صادرات صنعتی کشور و مطالعه ......
مطالعه بازار هدف ایران برای شناسایی عوامل بازار جهت پیش بینی تقاضای خودروهای
گازسوز.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - خرید پایان نامه ارشد

12 مه 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی ... و شناسایی عوامل
موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن ...
پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ... - رمضان 95

15 ا کتبر 2016 ... خرید این محصول آخر جریده ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک
های تولید کننده زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان چكيده ...

رشته مهندسی صنایع | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع : سیستم نگهداری و تعمیرات ... دانلود
پایان نامه ارشد : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز · دانلود
پایان .... پایان نامه ارشد: ارائه مدلي جهت بهینه سازی مسیر ویزیت فروشندگان با در
نظر ...

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس ...

4 مارس 2016 ... دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع ...
پایان نامه ارشد مهندسی صنایع: ارائه مدل جهت بهبود عملکرد فرایند ذوب مس با ..... برای
شناسایی پیامد تصمیمات و برنامه‌ها بسیار حیاتی به نظر می‌رسد.

پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی ...

30 سپتامبر 2016 ... پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی ... این روش‌ها بر
خلاف مدل های PAF فرآیند های مناسب برای بهبود را شناسایی می‌کنند ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و ...

12 ا کتبر 2015 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی با عنوان : ارائه ...
حسابداری حقوق اقتصاد روانشناسی برق عمران صنایع کامپیوتر مواد شیمی پلیمر ...
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی بر اساس UML برای روش زنجیره بحرانی در
کنترل و ... پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های
تولید ...

پایان نامه زنجیره تامین سبز – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد – همه ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم و صنایع غذایی .... پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار
بر ...

دانشکده فنی و مهندسی - گروههای آموزشی-گروه مهندسی صنایع-تصویب ...

فلوچارت تصویب پروپوزال مقطع ارشد ... ارائه یک مدل کارا با استفاده از تحلیل
پوششی داده ها جهت تصمیم سازی در شرکت .... شناسایی و اولویت بندی الزامات
استانداردPMBOK در پروژه های بزرگراه طبقاتی شهری ... حمایت از پایان نامه های ارشد و
دکتری ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مهندسی صنایع

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ... شناسایی نقاط و
لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده); کاوش
سری‌های زمانی ... ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت خام;
مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین ... موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد مدیریت
سیستم و بهره وری ...

سوابق پژوهشی :: آمنه خدیور - اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا

7- ارائه مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه ریزی بر مبنای ... مقايسه
مدلهاي اندازه گيري دانش ،ارائه شده در کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع ، تير ماه
1386 ... 7- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی عوامل موثر بر
پذیرش ...

انجام پایان نامه دانشجویی - انجام پایان نامه ارشد - مشاهده

موضوع : ارائه مدل ترکیبی رتبه بندی آنتولوژی برای یافتن کارآمدتر در ... من
دانشجوی ارشد متالورژی هستم میخواستم برای پایان نامه از موضوع تا انجام کامل به شما
مراجعه کنم ... گرایش تکتونیک(کار درخواستی شناسایی تا گسل وتاقدیس در زون
زاگرس وتهیه .... جهت پذیرش و انجام پایان نامه لطفا با شماره تماس حاصل نمایید. ... ارشد
صنایع.

پایان نامه مهندسی صنایع

ما در بخش پایان نامه های رشته مهندسی صنایع تمام تلاشمان خود را ارائه نموده ایم تا با
جمع ... فقط به جهت دانلود پایان نامه مهندسی صنایع و راهنمایی شما در ارائه هر چه بهتر
انجام پایان ... پایان نامه ارشد مهندسی صنایع و همچنین دیدن نمونه پروپوزال مهندسی
صنایع، نمونه ... پایان نامه بررسی نقش پیاده سازی مدل EFQM در گروه خودرو سازی بهمن
(مطالعه ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی صنایع

پایان نامه مدل‌ سازی رهایش دارو از یک سیستم پلیمری دوفازی زیست تخریب پذیر ...
گروه صنايع پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد پاييز 1392 چکيده رويکرد
... و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتور سیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های ...

پایان نامه ارشد مدیریت - ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر ...

پایان نامه ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تاثیر گذار بر تاخیر زمانی پروژه
های راهسازی.

خرید آنلاین ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای ...

2 روز پیش ... خرید آنلاین ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت ... خرید و
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری : بررسی سیستم بودجه بندی و ارائه مدل
مناسب ... و ارائه مدل مناسب بودجه ریزی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه ...
دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقیت ارائه خدمات ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی ارائه مدلی برای مدیریت HSE ...

دانلود پايان نامه کارشناسي ارشد شيمي ارائه مدلي براي مديريت HSE عنوان پايان نامه:
... HSEقالب فایل: PDFتعداد صفحات: 146 صفحهچکیده:تمایل تمام صنایع امروزه به
.... در این پايان نامه ها به شناسایی و بررسی انواع بحرانها که در تار و پود جوامع مدرن
رخنه ...

گروه مهندسي صنايع/Dr. Jalal Rezaeenour - دانشگاه قم

هانيه هوشمند، سميه مير افضل،جلال رضايي نور (1393)، ارائه مدلي براي ارزيابي ... جلال
رضائي نور، حميدرضا ضرغامي، ياسر ممشي (1393)، "شناسايي رابطه بين ..... پايان
نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات،دانشگاه قم، تابستان 93
.

انجام پایان نامه مهندسی صنایع industrial engineering

تز رضایت کامل شما از نحوه انجام پایان نامه ارشد ... توسعه الگوریتم بهینه‌سازی انبوه
ذرات جهت حل مدل یکپارچه برنامه‌ریزی تولید و سیست, توسعه الگوریتم ... ارائة مدل
دوهدفه برای مسئلة زمان‌بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین‌ه, ارائة مدل ...
شناسایی و تحلیل روندهای پژوهشی در رشته مهندسی صنایع در مقالات منتشر شده در
بازه ...

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع | ویکی ...

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع ... موضوعات پایان نامه
مهندسی صنایع: ... شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (
رویکرد شبکه های پیچیده) ... ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت
خام

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد مدیریت سیستم و بهره وری - LinkedIn

26 نوامبر 2016 ... موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت
سیستم و بهره وری : شناسایی عوامل موثر بر ... ارائه روشی جهت پیشبینی و انتخاب
سیاست مناسب نگهداری و تعمیرات تجهیزات نفتی به کمک داده کاوی: ارائه مدل
برنامهریزی ریاضی بهینه سازی پایدار سیاست نگهداری و تعمیرات با هدف ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

23 ژانويه 2017 ... استاد راهنما، "طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ... صمدی، مقطع
کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، سال دفاع: زمستان
1395. ... استاد راهنما، "سنجش میزان آمادگی جهت پذیرش تکنولوژی بانکداری .... استاد
داور، "ارائه چارچوبی برای ارزیابی سیستم شناسایی پولشویی ...

دانلود پایان نامه ارشد رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های ...

25 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه :شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین ..... در واقع مدل
مدیریتی زنجیره تأمین سبز، جهت حفاظت از محیط زیست می باشد و شرکت ها ... برای
پیاده سازی و سنجش میزان سبز بودن زنجیره تامین صنایع ارائه نماید.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران : طرح حمایت از پایان نامه ها :

از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق ... اهداف
سازمان در این زمینه ، شناسایی و معرفی استادان و دانشجویان مستعد و علاقهمند در زمینة
... موضوعات مربوط به صنایع کوچک می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و .... ·
طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکتهای شهرکهای صنعتی و ارائه سیستم و نرم افزارهای
مناسب.

ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی
... 36, 36, کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای
پذیرفته .... 105, 105, بررسی موقعیت و جایگاه بازار شرکت فولاد آلیاژی ایران و
ارائه ... 128, 128, بررسی و شناسایی موانع خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس
اوراق ...

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ... - یوکلوب

پایان نامه ارشد صنایع: ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های تولید کننده
زنجیره تأمین با رویکرد قابلیت اطمینان.

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته صنایع - پایان نامه سرا

021-66120962 تلفن پایان نامه سرا ... نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته صنایع
... اين موضوع ما را بر آن داشت که با ارايه مدلي کمي براي صادرات غير نفتي نقش ...
بررسي رابطه بين اين متغيرها و همچنين شناسايي مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر
... مورد نياز جهت انطباق با شرايط مقتضي و تغيير پارامترها و حتي معادلات مدل وجود
دارد.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی. ... این
فهرست جهت کمک به دانشجویان برای بررسی و اطلاع از موضوعاتی که در سال های اخیر
بیشتر ... شناسایی عوامل موثر بر ظرفیت تولید صنایع غذایی و آشامیدنی و ارائه ...
از کپک Penicillium aculeatum ATCC 10409 و کاربرد آن در سیستم مدل غذایی:
بستنی نرم ...

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی صنایع

مشاوره پایان نامه مهندسی صنایع - مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
مهندسی صنایع ... شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (
رویکرد شبکه های پیچیده) ... ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت
خام

نمایش موارد بر اساس برچسب: پایان نامه کارشناسی ارشد - موسسه آموزش ...

20 جولای 2016 ... صفحه اصلی پایان نامه های مهرالبرز ... لیست پایان نامه های دانشکده علوم مهندسی ...
دکتر منوریان, فنی مهندسی, مهندسی صنایع - مدیریت سیستم بهره وری, دارد. ارائه مدلی
برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش, الهام حسینی رضی, دکتر جلال .... ارائه
راهکارهایی جهت شناسایی علل تاخیرات در تحویل نهایی پروژه ها و جلوگیري از آن ...

حمایت از پایان نامه های دانشجویی - اتاق تهران

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در جهت نيل به اهداف توسعه‌اي بخش بازرگاني و
به منظور ... بخش بازرگاني كشور از پايان نامه‌هاي دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي
ارشد واجد شرايط حمايت مي نمايد. ... شناسايي و ارائه مدل هاي نوين استفاده از انرژي هاي
تجديدپذير. 3. راهکارهاي نوين بهينه سازي و کاهش شدت مصرف انرژي در صنايع کشور.
4.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی - دکتر رحیم احسانی

2- تدريس كابرد كامپيوتر در مهندسي صنايع مقطع كارشناسي دانشگاه علم و ... 12-
استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد "طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد ... 17- استاد
راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد " ارائه يك چارچوب مفهومي براي مديريت ... 20- استاد
راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد " تدوين نظام سنجش رضايت مشتريان جهت دستيابي
به ...

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد .... 64. ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل
تأثیر گذار بر تأخیر زمان پروژه های راه سازی با رویکرد فرضی. چکیده. 89, بی تا ...

دانلود رایگان مقاله ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت ...

مقاله ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت, در چهاردهمین همایش بین
المللی نفت، گاز و .... نمونه موضوع پایان نامه ارشد مدیریت صنایع | رساله ارشد دکتری
..... مدل های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تاثیر گذاری بر شناسایی، خلق، .

موضوعات جدید پایان نامه MBA | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

موضوع پایان نامه mba، موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد mba,پیشنهاد و انتخاب
موضوع ... بررسی تاثير قابليت های پويا بر قابليت های نوآوری: مورد صنايع غذايی
استان تهران شناسايي و اولويت بندي موانع عرضه مستقيم برق به متقاضيان عمده
كشور ... ارائه مدلي جهت سنجش سطح همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات (IT) با
استراتژي…

موضوعات و عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - مکاریتم

4 ژوئن 2015 ... موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین هوش .... و عنوان
پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی ...

انچام پایان نامه مدیریت اجرایی - انجام پایان نامه

16 فوریه 2016 ... انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستمها · انجام پایان نامه .... انجام
پایان نامه ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه‌های BOT ... انجام پایان نامه طراحی
نظام شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان مستعد کارآفرینی در دانشگاه‌ها 45. ... پایان
نامه کارشناسی ارشد برق-قدرت - (ایجاد شده: 1402-03-22 14:08:14) ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه

ارائه منابع تحقیق ،پروژه ، تحقیق ، پایان نامه در رشته مدیریت در تمامی گرایش ها. ...
SA93- تعیین رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک در تولید صنایع و عملکرد
کارکنان .... Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده
موفقیت شغلی .... mo254- بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب
کنترل ...

انجام پایان نامه ارشد

آموزشیار-مشاوره انجام پایان نامه و نگارش مقاله و پروپوزال کارشناسی ارشد ... شوند-در
پایان نامه های علوم انسانی این فصل مربوط به طرح پرسشنامه و مصاحبه یا ارائه مدل می
باشد. ... و راهنمایی آن ها جهت انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد،نگارش پروپوزال
، انجام ... انجام پایان نامه صنایع تولید صنعتی, انجام پایان نامه شناسایی و انتخاب مواد
...

پروژه و پایان نامه کلیات و اجزاء توربین گاز :: جستجو - صفحه نخست

گرایشات انجام پايان نامه: -انجام پايان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد عمران سازه -
انجام ... در این نوع پايان نامه محقق سعی می کند با شناسایی عوامل تاخیر راه حل هایی را
جهت ... در پايان نامه ی صنایع می خوانیم که طبق تحقیقات صورت گرفته بررسی و
ارایه راه .... با نرم افزار گمز ، حل مدل ریاضی با gams، حل مدل ریاضی با گمس ، حل مدل
ریاضی ...

دانشگاه صنعتی کرمانشاهدکتر فرزاد امیری » دانشگاه صنعتی کرمانشاه

امتیاز پایان نامه: درج با درجه “خیلی خوب“ و “نمره ۱۸“. ۴٫ مقطع دکتری : رتبه (۲) آزمون
ورودی مقطع دکتری دانشگاه علم و صنعت در سال ۱۳۸۵ در رشته مهندسی صنایع-مدیریت
سیستم و بهره وری دانشگاه ... موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: ارائه یک مدل برای
استقرار نظام مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات آموزشی; Developing a model for
the ...

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

... انجام پایان نامه مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد انجام پایان نامه مهندسی مواد شکل
دادن فلزات انجام ... در این قسمت فهرست موضوعات پایان نامه های رشته مهندسی صنایع
گرایش مهندسی مالی که در سال ... ارائه رويکرد هسته – پيرو استوار جهت انتخاب سبد
سهام ... مقايسه عملکرد مدل ريسک و مدل های نوع گارچ در پيش بينی ريسک بازار ارز
ايران با ...

قسمت دوم پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت | سایت تخصصی دانلود ...

7 مارس 2016 ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارائه مدلی جهت شناسایی و ... های برونسپاری
پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان.

عناوین پایان نامه های ارشد که به زودی درسایت درج خواهند شد-قسمت 2 ...

5 آگوست 2016 ... (همگی پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد) البته شاید وقتی شما این صفحه را می. ...
ارائه مدلی با استفاده از منطق فازی برای ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده ... ارائه مدلی
برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و .... ارزیابی عملکرد عوامل
مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی مطالعه موردی صنایع لبنی مانیزان

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت صنعتي - ایران پژوهان

نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه ...
شناسایی و رتبه بندی عوامل كليدي موفقيت مديريت كيفيت زنجيره ي تامين ... -ارائه
مدلي جهت انتخاب يك سيستم ERP مناسب با استفاده از رويكرد AHP فازي ..... اعلام
حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري توسط موسسه شاخص
پروژه ...

Yasliani Plant Maintenance - عناوین پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد ...

عناوین پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد در حوزه نگهداری و تعمیرات. ارائه الگويي به
... ارایه مدلی جهت شناسایی موثرترین شاخص¬ های عملکردی نت در صنايع. ارائه مدلی ...

پروژه شناسایی ریسک های fmea :: شناسایی و اولویت بندی با رویکرد ...

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد FMEA در ...
در مدیریت ریسک زنجیره تامین هدف ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی و ... 2-4-3
مکانیزم کاهش ریسک وارائه پیشنهادات جهت کاهش ریسک ... شکل (2-10) مدل پریت چارد
... با, بندی), پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"MA"شناسایی, پایان نامه .

پایان نامه زنجیره تامین | دانلود فایل های کارشناسی ارشد - همه رشته ها

شناسایی شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین
چابک در شرکت .... پایان نامه تاثیر ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در
شرکت صنعتی بهشهر ... تاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده برمی گردد
.

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي - Dr. Reza Ebrahimi ...

استاد راهنماي پايان نامه کارشناسي ارشد دانشجو فراز قاسمپور با عنوان"طراحي مدل ...
عنوان، "شناسايي و مقابله با حملات درون سازماني در پايگاه هاي داده اي رابطه اي"، پايان
نامه .... در صنايع نفت و گاز"، پايان نامه کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات -
تجارت ..... و ارایه مدلی امن جهت امنیت فناوی اطلاعات پست های برق"، پايان نامه
کارشناسي ارشد ...

فراخوان حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و ...

فراخوان حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه
تعاون. ... اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان جهت
حمایت ... 1- ارائه مدلی برای همسو سازی استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای
تکنولوژی ... 11- شناسایی فرصتهای بخش کشاورزی برای تعاونیهای استان سمنان(
پایان نامه).

طرح حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد

16 جولای 2012 ... سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت دستیابی به اهداف خوددر نظر دارد از
... از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق دکتری
را ... اهداف سازمان در این زمینه ، شناسایی و معرفی استادان و دانشجویان مستعد و علاقهمند
در .... •ارائه مدل ارزیابی هوشمندانه وب سایت های شرکت های استانی

حمايت از پايان نامه ها - شركت شهرك هاي صنعتي مازندران

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد
از توان ... از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به
عنوان ... اين زمينه توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و
معرفي ... 3-3- پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف يك ماه
توسط ...

فوکا - لینک های مفید | دانلود پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه مدل ...

7 ا کتبر 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد مهندسی صنایع : ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند ... ارائه
مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا ... پایان نامه ارشد
رشته صنایع : شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین ...

موضوعات و شیوه نامه

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد ...
از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را ...
اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه .....
طراحي مدل ارزيابي عملكرد شركتهاي شهركهاي صنعتي و ارائه سيستم و نرم افزارهاي
مناسب.

انجام پایان نامه, انجام پایان نامه ارشد, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

تهیه پروپوزال، انجام پایان نامه یا نگارش رساله و استخراج مقاله از پایان نامه یکی از ...
انجام پایان نامه از قبیل نگارش پروپوزال، تحلیل آماری پایان نامه، برنامه نویسی، مدل
... ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال
های ... خوش حسابی موسسه ایران مشاور، پیگیری مناسب کارها و ارایه آموزش های تخصصی
...

انجام پایان نامه | پایان نامه کارشناسی ارشد | پایان نامه دکتری | پروژه ...

گروه تخصصی پایان نامه و پروژه های دانشجویی آبنوس ارائه خدمات و مشاوره انجام پایان
نامه در تمامی رشته های دانشگاهی- انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری . ... شما با
افتخار آماده ارائه هرگونه مشاوره رایگان در جهت انتخاب موضوع پایان نامه شما هستند . .....
انجام پایان نامه مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد; انجام پایان نامه مهندسی مواد نانو مواد ...

عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پايان نامه ارشد. - مشاوره پايان نامه

مشاوره پايان نامه - عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پايان نامه ارشد. ... شناسایی
و رتبه بندی مشتریان با استفاده از روش AHP; رفتار مصرف کننده و نقش آن ... تأثیر
درگیری ذهنی مصرف کننده در فرایند خرید و انتخاب محصول; ارائه یک مدل مفهومی ...
بررسی ارتباط ابزارهای پیشبرد فروش و رفتار خرید مصرف کنندگان در صنایع
غذایی ...

زنجیره تأمین سبز - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -
دانشکده ... دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی
صنایع . ... خطی چندهدفه جهت انتخاب تأمین‌کننده مناسب در زنجیره تأمین سبز را ارائه
می‌دهد. ... شناسایی عناصر مهم در مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه مدلی برای ارزیابی
سبز ...

روند دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد

هر دانشگاهی موظف است پس از اتمام پایان نامه ارشد یا دکترای دانشجو جلسه دفاع
برگزار ... مرحله دوم: معرفی دانشجوی ارائه دهنده پایان نامه و اعلام برنامه توسط نماینده ...
مرحله سوم: سخنرانی کوتاه استاد راهنما در جهت روشن شدن موضوع تحقیق و نقش و
فعالیت دانشجو ... توضیح دهید که چرا آن را انتخاب کرده اید و چرا از مدل های دیگر
استفاده نکرده اید.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه بهینه سازی سیستم ها کارشناسی ارشد ...

14 ا کتبر 2016 ... شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان …
ارزیابی آمادگی بانک سپه برای پیاده سازی مدیریت دانش و ارائه پیشنهادات ... انجام
پروپوزال، مقاله و پایان نامه مهندسی صنایع درمقطع ارشد و دکتری با تحویل … پیاده
سازی و حل مدل در نرم افزارهای بهینه سازی از قبیل LINGO ، GAMS ، CPLEX ...

هــوپــاد رایانه ََپایان نامه ارشد ارائه مدلی برای شناسایی کلاهبرداری با ...

ََپایان نامه ارشد ارائه مدلی برای شناسایی کلاهبرداری با استفاده از داده کاوی در مراکز
درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی.

انجام پایان نامه مهندسی صنایع - رادمشاور

اما دانشجويان اين رشته به جهت گذراندن دوره كارشناسي ارشد در اين رشته به راحتي مي ...
دانشجویان رشته صنایع باید قبل از انجام پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع باید ...
لازم برای شناسایی، تحلیل ، پیش بینی و اصلاح سیستمهای پیچیده را با ابزار و مدل
های ... ارائه مقاله بیس, نگارش پروپزال,انجام تحقیقات و انجام پایان نامه شما را راهبری ...

ارزیابی رضایتمندی مشتریان از خدمات ارائه شده در آبفا - پایان نامه ...

18 دسامبر 2016 ... انجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری چکیده پایان نامه ارزیابی رضایتمندی ...
جوایز کیفی، مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان بصورت کلی ارایه می شود تا
صنایع ... روش AHP فازی شهودی استفاده خواهد شد تا مهمترین خواسته های مشتریان
شناسایی گردد. ... انجام پایان نامه صنایع ؛ ارزیابی ریسک در زنجیره تامین.

کاهش پینگ - پایان نامه و مقالات مدیریت کلیه گرایش ها

امروزه رشته مدیریت و تحقیقات مدیریتی شامل انجام پایان نامه ها و مقالات مدیریت در
دانشگاه نقش ... رشته مدیریت در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
دارای گرایش های .... مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی: وزارت
صنایع و معادن) .... پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات با موضوع ارائه مدلی برای پذیرش
مرجع ...

انجام پایان نامه | پایان نامه - مشاوران تهران

پرداخت اقساط، عقد قرارداد آنلاین و یا حضوری انجام پایان نامه کارشناسی ارشد، تعهد ...
تا با ارایه یک پایان نامه خوب پایان خوبی را برای دوران تحصیل شما رقم بزنیم. ...
بیشتر تحقیق و بررسی کند و درباره آن و مدل یادگیری بیشتر زحمت بکشد. ....
کامپیوتر نرم افزار, صنایع تولید صنعتی, شناسایی و انتخاب مواد, مهندسی نفت
مخزن.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،پروپوزال دکتری مدیریت به انگلیسی

برای تحلیل آماری، انجام پایان نامه صنایع، انجام پروپوزال مدیریت، انجام فصول پایان
نامه ارشد صنایع، پرسشنامه، آزمون های آماری، نمونه مدل تحقیق ،ارائه مدل خروجی .... تحول،
تشکیلات و روشها، مدیریت کارآفرینی، مدیریت بازاریابی، شناسایی و اولویت ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 32 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت ... 72 -
چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ ..... 382 - یک مدل(چارچوب) تشخیصی جهت شناسایی
چالش های اساسی گذار از دولت سنتی به دولت الکترونیکی (چکیده)

وب سایت احسان کرانی - رزومه

دارای مدرک كارشناسي ارشد مهندسي صنايعصنايع از دانشگاه سراسری شاهد تهران (دوره
... در اين پایان نامه مساله ترکيبي از اين دو مساله با عنوان مساله محور پوشش سلسله ....
طرح پژوهشی با عنوان "ارائه یک مدل کارا و اثربخش در جهت شناسایی نقاط آسیب ...

انجام پایان نامه پایان نامه:ارائه موضوع - لیست پایان نامه های دکتری موجود ...

... دکتری موجود در کتابخانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - پایان نامه ارشد:دانلود
پایان نامه:پایان نامه ... ت‍دوی‍ن‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ودج‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ از طری‍ق‌ ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ؤث‍ر ب‍ر آن‌ ج‍ه‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ... ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ن‍ه‍ادی‌ ک‍ردن‌ ب‍ه‍ب‍ود و ن‍وآوری‌ در
ص‍ن‍ای‍ع‌ ... ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود ب‍ن‍گ‍اه‌ه‍ای‌
اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌.

آکادمی موج مثبت | دکتر میثم شفیعی

انجام پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل سنجش میزان نابی تولید در
واحدهای صنعتی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آن ها (مطالعه موردی: صنایع کاشی و ....
چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان ” شناسایی و اعتبارسنجی عوامل موثر جهت تحقق ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های