پایان نامه بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري پایان رضايتمندي شغلي افزايش بهره‌وري بهره‌وري فشارهاي عصبي و رواني رضايت شغلي جداول تحليلي

دانلود رایگان
پایان نامه بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وريپایان نامه بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)
چكيده تحقيق
ماستري فراهاني، داود. بررسي چگونگي تأثير رضايت مندي شغلي در افزايش بهره وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد خميني (ره) به راهنمايي عزيزي، غلامرضا، بهمن ماه سال 1386.
بيان مسأله
نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هرچند كه انسان در پي رسيدن به شغلي است كه آرزوي آن را داشته لكن بسياري از افراد به شغل موردنظر خود دست نمي يابند و ناگزير در ساير مشاغل فعاليت مي كنند. مديران نيز بايستي توجه داشته باشند كه برخوردي را كه با ساير منابع مادي و شي اي سازماني دارند نمي توانند با منابع انساني داشته باشند زيرا كه انسان موجودي با شعور و با احساساتي پيچيده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثيرگذار است.
اهداف پژوهش:
شناسايي، مهم ترين عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي در بين اعضاي جامعه مورد بررسي، ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت مديريت صحيح بر رضايت شغلي در سازمان با توجه به نتايج حاصل از تحقيق.
روش شناسايي پژوهش:
پژوهش حاضر ازنوع كاربردي است وروش آن توصيفي است وبراي جمع آوري اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماري و نمونه گيري:
جامعه آماري، كاركنان معاونت اداري و مالي كميته امداد امام خميني (ره) دفترمركزي است كه تعداد آنها حدودا 84نفرمي باشد.
نتيجه گيري وپيشنهادات:
با تأييد سؤالات وفرضيه هاي تحقيق، نتيجه مي گيريم كه : ميزان حقوق ومزايا، پاداش هاي پرداختي، برخورداري ازامكانات رفاهي، داشتن وسايل ودسترسي به ملزومات اداري، وضعيت فيزيكي محل كار، ارتباط دوستانه با همكاران، ارتباط آسان با مسؤول مستقيم ومديران ارشد، رعايت عدالت وبرابري ازسوي مسؤولين ، شركت دادن درتصميمات مربوط به واحدشغلي، داشتن امنيت شغلي، گرفتن ترفيع ورسيدن به مقامات بالاتر، معنويت وجذابيت دركار، دستيابي به مهارت وخلاقيت هاي فردي ورسيدن به رشد فكري، تصميم گيري راحت وبي دغدغه درانجام وظايف وبهادادن مديران به تلاشها وكوششهاي كاركنان مي ‍تواند دررضايت شغلي آنان اهميت بسزايي داشته باشد.
باتوجه به نتايج تحقيق، مي توان پيشنهادهايي را عنوان كرد كه تدابيرو سياست هاي مالي مناسب تربه منظوررفع نيازهاي مالي وتصميم گيري هاي اساسي درشغل خود وايجاد فضاي كاري مناسب ودادن امنيت شغلي را مي توان به عنوان پيشنهادهاي اين تحقيق عنوان كرد.
تعداد صفحات 127 word


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري


پایان رضايتمندي شغلي


افزايش بهره‌وري


بهره‌وري


فشارهاي عصبي و رواني


رضايت شغلي


جداول تحليلي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه