پایان نامه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه رفلاكس ادراري درمان آندوسكوپيك vur در سگ ساختار آناتوميكي درمان رفلاكس حالب سيستوسكوپ در حيوانات مراحل سيستوگرافي

دانلود رایگان
پایان نامه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگچکیده
مطالعه حاضر براي بررسي تجربي دو هدف عمده و اساسي زير دنبال شده است:
1ـ ايجاد رفلاكس ادراري بصورت تجربي در سگ
2ـ آزمايش داروي جديد توليد داخل كشور و مقايسه آن با داروي متداول (uvocol) از طريق آندوسكوپي.
براي ايجاد رفلاكس ادراي از 25 قلاده سگ سام دورگ با وزن تقريبي 25-15 كيلوگرم بدون در نظر گرفتن جنسيت و با سن تقريبي 6-3 ماه استفاده شد. حيوانات پس از معاينات دقيق باليني و آزمايشگاهي مورد بررسي راديولوژي و سيستوگرافي با مگلومين كومپاند(Meglumin compound) 76% قرار گرفتند تا در صورت وجود رفلاكس مادرزادي مشخص و تفكيك شوند ولي در هيچكدام از نمونه ها رفلاكس مادرزادي مشاهده نشد.
براي ايجاد رفلاكس پس از طي مراحل اوليه و اقدامات قبل از عمل با تيغ اسكالپل برشي از ناحيه پشت ناف تا ابتداي عانه در روي خط سفيد ايجاد و با ادامه برش و جدا كردن بقيه لايه ها وارد حفره مجراي ادرار محل استقرار حالب ها درناحيه سقف مثانه مشخص شد.
با روش گشاد كردن يا برش مجراي حالب در محل اتصال حالب به مثانه سعي درايجاد وزيكويورترال شد. براي پيدا كردن سوراخ حالب و كار روي آن از سوند فرانسوي شماره 3 استفاده شد. برش توسط قيچي و در برخي موارد تيغ جراحي صورت گرفت و با نخ بخيه نايلون و بكارگيري تعداد كافي بخيه جهت تثبيت مخاط حالب به جدار مثانه سعي در ايجاد رفلاكس شد تا امكان بازگشت ادرار از مثانه بداخل حالب وجود داشته باشد. پس از گذشت يك هفته و كاهش التهاب و افزايش التيام درناحيه سيستوگرافي با ماه حاجب انجام شدو پس از مشاهده برگشت مواد حاجب بداخل حالب و تاييد رفلاكس مرحله دوم كار يعني درمان رفلاكس با ماده جديد و داروي متداول urocol و آب مقطر و با روش آندوسكوپي شروع شد.
در ابتدا 9 سگ مبتلا به رفلاكس دو طرفي به 3 گروه 3 تايي تقسيم شدند. درگروه اول پس از گذشت يك هفته بعد از تاييد رفلاكس با سيستوگرافي ماده جديد مورد آزمايش در يكطرف و داروي يوروكل در طرف ديگر تزريق شد.
در گروه دومين روش فوق براي ماده جديد در يكطرف و آب مقطر بجاي يوروكل براي طرف ديگر تكرار شد. در گروه سوم تزريق يووروكل در يكطرف و آب مقطر در طرف ديگر صورت گرفت تا با يكديگر مقايسه شوند.
از نظر درمانگاهي تمام سگ ها درچند روز بعد از عمل ايجاد رفلاكس حالتي افسرده و خمود داشتند و ادرار آنها آغشته با كمي خون بود كه در اين زمان آنتي بيوتيك تراپي و آزمايشات خوني انجام مي شد. در بررسي فاكتورهاي خوني مورد قابل توجه مشاهده نشد.
چون هدف اصلي مقايسه روند داروي جديد با داروي متداول بود لذا پس از گذشت يك هفته ازتزريق داروي جديد و بقيه حالات درماني فوق سيستوگرافي مجدد براي ارزيابي روند درمان رفلاكس صورت گرفت.
بر اساس نتايج بدست آمده و روند درمان مقايسه در 9 قلاده سگ كه همگي دچار رفلاكس بودند و در 3 گروه مجزا تقسيم شده بودند مي توان نتيجه گرفت كه امكان ايجاد مدل حيواني بيمار مبتلا به رفلاكس ادراري حالب در كشور روي سگ وجود دارد و از طرف ديگر داروي كار شده جديد ساخته شده توسط آقاي دكتر كحباف زاده عملكرد درماني مشابهي را به همراه داشته است با توجه به تمام موارد فوق شايان ذكر است نياز به مطالعات دراز مدت براي بررسي اين دارو ازنظر باليني و آزمايشگاهي مي باشد تا پس از كاربرد درماني روي انسان بصورت متداول و با تاييد نهايي روي انسان كار شود.
علاوه بر موارد فوق در بحث ايجاد رفلاكس وزيكويورترال تجربي در سگ روش برش با استفاده از راهنماي برش ( سوند) و نخ بخيه نايلون توصيه مي گرددو از طرفي بايد به نقش عواملي چون طول برش و تعداد بخيه هاي بكار رفته درناحيه نيز توجه خاص نمود.
تعداد صفحات 109 word
فهرست مطالب:
مقدمه
خلاصه فارسي
مروري بر منابع
مقدمه
(1) vur در سگ و بررسي ساختار آناتوميكي و اختلالات و نارسايي هاي آن:
(2) شيوه هاي تشخيص رفلاكس ادراري:
(3) مواد زيست سازگار قابل تزريق دردرمان رفلاكس حالب
(3) مواد زيست سازگار قابل تزريق دردرمان رفلاكس حالب
1ـ polytetrafluoroethylene (Teflon)
2ـ كلاژن (collagen)
3ـ سيليكون (silicon)
4ـ Dextranomer :
5ـ بالون سيليكوني (silicon ballone)
6ـ Bioglass
7ـ Ivalon
8ـ silastic
9ـ يوروكل
(4) آندوسكوپي به هدف درمان vur
(5) آندوسكوپي به هدف درمان vur (Endoscopy)
آماده سازي بيمار
وسايل مورد نياز براي آندوسكوپي
انتخاب سيستوسكوپ
كاربرد سيستوسكوپ در حيوانات
موارد منع كاربرد آندوسكوپ
(6) روش هاي درمان vur
روش جراحي براي درمان رفلاكس حالب
روش درمان آندوسكوپيك رفلاكس حالب:
(6)تاريخچه بررسي و روند برخورد و درمان vur توسط محققين و كارهاي صورت گرفته
مواد و روش كار
مراحل سيستوگرافي
آماده سازي قبل از عمل
مراحل انجام عمل جراحي ايجاد رفلاكس درحالب
مراقبت هاي بعد از عمل
مشاهدات باليني
مشاهدات آزمايشگاهي
مشاهدات راديوگرافي
مرحله درمان رفلاكس ( تزريق داروي جديد، urocol ، آب مقطر با روش آندوسكوپيك)
مراقبت هاي بعد از عمل ايجاد رفلاكس ودرمان
بررسي كالبدگشايي
نتايج
4ـ يافته هاي كالبدگشايي
نتايج اخذ شده براي درمان رفلاكس
1ـ مشاهدات حين عمل آندوسكوپي در زمان درمان رفلاكس
3ـ يافته هاي راديوگرافي و سيستوگرافي پس از درمان رفلاكس
5ـ يافته هاي آسيب شناسي پس از درمان رفلاكس
ـ انتخاب مدل و تعداد آن
ـ مقايسه روش كار
يافته هاي مربوط به سايز و نوع نخ براي بخيه ناحيه uvj
يافته هاي مربوط به مدت زمان عمل ايجاد رفلاكس و درمان آندوسكوپيك آن
روند مقايسه مواد تزريقي
يافته هاي مربوط به عوارض حين عمل يا پس از آن
يافته هاي مربوط به سيستوگرافي پس از ايجاد رفلاكس
يافته هاي مربوط به زيست سازگاري و مهاجرت
مواد و روش كار
1ـ حيوانات مورد مطالعه
الگوي طرح تجربي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه رفلاكس ادراري


درمان آندوسكوپيك


vur در سگ


ساختار آناتوميكي


درمان رفلاكس حالب


سيستوسكوپ در حيوانات


مراحل سيستوگرافي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان ...

پایان نامه دکتری دامپزشکی: رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد. ارسال شده در ...

پایان نامه جراحی دامپزشکی با موضوع: " رفلاكس ادراري و ...

پایان نامه جراحی دامپزشکی با موضوع" رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست ...

پایان نامه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با …

دانلود پایان نامه رفلاكس ادراري و ... و درمان آندوسكوپيک آن ... درمان با روش آندوسكوپيك ...

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد …

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ پایان نامه جهت اخذ ...

دانلودمقاله رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با …

دانلودمقاله رفلاكس ادراري و درمان ... رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن ... پایان نامه ...

درمان آندوسکوپیک ریفلاکس - papersky.ir

... مقاله رفلاكس ادراري و درمان ... و درمان آندوسكوپيك آن با ... و پایان نامه و ...

پایان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با …

پایان نامه رفلاکس ... و اقدام به درمان عفونت ادراري و ... و درمان آندوسکوپیک آن با ...

تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > پزشکی و

لیست پروژه و پایان نامه ... و درمان آندوسكوپيك آن با ... مبتلا به رفلاكس ادراري حالب ...

پايان نامه رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با …

... و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ,پایان نامه ... رفلاكس ادراري ...

پزشکی و پیراپزشکی | مرجع دانلود پایان نامه با …

تعداد صفحات پایان نامه: ... درباره لیزرها و کاربرد آن ... و درمان آندوسكوپيك آن با ...