پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي­ استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان شناسي شناختي

دانلود رایگان
پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان شناسي شناختيپايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع بررسي­ استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان شناسي شناختي ، با نسخه ورد و قابل ویرایش، دارای فهرست مطالب، فهرست جداول، اشکال و .... ، همچنین پروژه فوق الذکر ویراستاری شده که در111 صفحه تهیه و تنظیم شده است. تمامی تیترها و زیر تیترها شماره بندی شده و صفحه گذاری شده است و مطابق با اصول نگارشی دانشگاه ها می باشد آماده پرینت می باشد. بخشهایی از پژوهش فوق دارای مطالب زیر می باشد که به طور خلاصه آورده شده است:
در هيچيك از سايت ها نمي توانيد نمونه اين پروژه را بيابيد....

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1- 3-اهداف پژوهش
1- 4- پرسش­های پژوهش
1-5-فرضيه ­های پژوهش
1- 6- ضرورت پژوهش
1- 7- روش تحقیق
1- 8- تعریف مفاهیم کلیدی
1- 8- 1- زبان­شناسی شناختی
1- 8- 2- استعاره
1- 8- 3- داستان کوتاه
1- 8- 4- گروه­ سنی
1-9- ساختار كلي پ‍ژوهش
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2- 1- مقدمه
2-2- مبانی نظری
2- 2- 1- نظریه ­های کلاسیک در باب استعاره
2-2-1-1- نظریه ­ی مقایسه­ای
2- 2- 1- 2- نظریه­ ی تعاملی
2- 2- 2- استعاره در نگاه نوین شناختی (نگرش لیکاف و جانسون)
2- 2- 3- کارکردهای استعاره
2- 2- 3- 1- کارکرد انگیزشی
2- 2- 3-2- کارکرد اکتشافی
2- 2- 3- 3- کارکرد تأویلی
2- 2- 3- 4- کارکرد شناختی
2- 2- 3- 5- کارکرد آفرینش و گسترش معنی
2- 2-3- 6- کارکرد تأکیدی و برجسته سازی
2- 2- 3- 7- کارکرد پوشیده گویی
2- 2- 3- 8- کارکرد تزیینی
2- 2- 3- 9- کارکرد اقناعی
2- 2- 3- 10- کارکرد خلق الگو
2- 3- استعاره ­پژوهی در زبان فارسی
2- 3- 1- پایان ­نامه ­ها
2- 3- 2- مقاله­ ها
فصل سوم: روش ­شناسی
3- 1- مقدمه
3- 2- روش کار
3- 3- روش گردآوری داده­ ها
3- 4- ابزار گرد آوری اطلاعات
3- 5- جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه
3- 6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
3- 7- الگوی نظری
3-7-1- استعاره ­های مفهومی و ساخت تجربه
3- 7- 2- کارکردهای استعاره در متون ادبی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها
4- 1- مقدمه
4- 2- پیکره تحقیق و جداول مربوطه
4- 2- 1- داستان ماهی سیاه کوچولو
4- 2- 2- داستان عروسک سخن­گو
4- 2- 4- الدوز و کلاغ ها
4- 2- 4- داستان پسرک لبو فروش
4- 2- 5- داستان بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
4- 2- 6- داستان شازده کوچولو
4- 3- تفسیر داده ­ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه­ گیری
5- 1- مقدمه
5- 2- مروری کوتاه بر موضوعات مطروحه
5- 3- بحث و نتیجه گیری
5- 4- دستاوردهای دیگر
5- 5- کاربردهای پژوهش
5- 6- پیشنهادات پژوهش
کتابنامه
کتابنامه­ فارسی
کتابنامه انگلیسی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پايان نامه


زبانشناسی شناختی


استعاره


داستانهای کوتاه


گروه های سنی


ليكاف


هستي شناختي


زبان شناسي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان
شناسي شناختيپايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
...

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه ... - تخفیفستان فایل

16 ژانويه 2017 ... پايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع
بررسي shy; استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در ...

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در ...

بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان شناسي
شناختي.

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي ... - داک لینک

پايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع
بررسي shy; استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان ...

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در ...

14 ا کتبر 2016 ... خرید این محصول پايان نامه بررسي اشاره در داستان هاي كوتاه ایرانی براي کودکان در
چارچوب زبان شناسي شناختي پايان نامه، پژوهش و جزوه کارشناسی…

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در ...

11 دسامبر 2016 ... پايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع «
بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب ...

پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در ...

پايان نامه، پژوهش و رساله کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع «
بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان شناسي ...

فورکیا فایل|دانلود پروژه، پایان نامه، تحقیق، کارآموزی، مقاله دانشجویی

فروشگاه جامع دانلود پروژه, پایان نامه، تحقیق، گزارش کارآموزی، مقاله آماده دانشجویی.
... پايان نامه بررسي استعاره در داستان هاي كوتاه فارسی براي کودکان در چارچوب زبان
...

تحلیل و بررسی عناصر داستان در کتاب «پنج داستان» جلال آل احمد

6 مارس 2013 ... ترس از خودباختگی و بی هویتی، دغدغه ی ذهن جلال در تمام داستان های این مجموعه ...
داستان کوتاه به شکل و الگوی امروزی در قرن نوزدهم ظهور کرد و اولین بار، .... وارد شده
بود و هشت مگس گرفتار در دام عنکبوت، استعاره ای از هشت عضو ... حاجی زاده، فرشته،
1386، بررسی عناصر داستان در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی، پایان نامه ی ...

دریافت فایل

ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ. ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. ﻋﻨﻮان. : اﺳﺘﻌﺎري ﺷﺪن زﺑﺎن در داﺳﺘﺎن.
ﻫﺎي. ﮐﻮﺗﺎه. ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﻨﺪﻧﯽ ... ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺑﻮده. اﺳﺖ ﺗﺎ. ﻧﺸﺎن دﻫﺪ زﺑﺎنِ داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي. ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﻨﺪﻧﯽ. ﭘﻮر ﺑﻪ ﻗﻄﺐ
اﺳﺘﻌﺎري ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده. و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ... دﻫﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ اﺳﺘﻌﺎره از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز، ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ
و آن.

رزومه - امید مجد - دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه ... بررسی سبک شاعری و نوآوریهای مسعود سعد سلمان، گلناز ناظری،
غیرکاربردی، دانشگاه ... تحلیل داستانهای کودکان از چشم انداز جنگ، عمران صادقی،
غیرکاربردی، دانشگاه ... مقایسه داستانهای کوتاه فارسی و روسی، آنا چوسوا،
غیرکاربردی، دانشگاه تهران، .... "سنجش دقت در ترجمه معانی کنایی و استعاری در
ترجمه های قرآن.

جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده پایان نامه های دانشجویی. ... جستجو در پایان نامه های دانشجویی دانشگاه فردوسی
مشهد. برای دسترسی به پایان نامه های دانشجویی به سایت مرکز اطلاع رسانی و ...

شیرین ادب - فردوسی پژوهی در پایان نامه ها

شیرین ادب - فردوسی پژوهی در پایان نامه ها - زبان و ادبیات فارسی و دینی, علمی -
شیرین ادب. ... داستان های کوتاه جالب ... 5 بررسی تطبیقی نسخه های شاهنامه (تا پایان
داستان گشتاسب), /جهانبخش قنواتی؛ به راهنمایی: محمدرضا راشد .... 37 فرهنگ
استعارات شاهنامه, /محمدامین شمس نیا؛ به راهنمایی: محمدرضا صرفی؛ استاد مشاور:
محمدصادق بصیری.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی - شریف یار

با مشاهده فهرست موضوع پایان نامه های پیشین برای انتخاب موضوع خود ایده بگیرید. ...
نوادر لغات و تركيبات و تعبيرات كليات اشعار نظامي گنجوي; بررسي انواع استعاره
در ... در داستان کوتاه فارسي; سير تحول وزن شعر فارسي تا پايان قرن ششم; بررسي ...

دانلود پایان نامه-تحلیل داستان پست مدرن - دانلود پایان نامه های ارشد ...

29 ا کتبر 2016 ... عنوان کامل پایان نامه : تک نگاري آثار اصغر الهي قسمتی از متن پایان نامه : 1-1-1-1-
نظريه ... برخلاف فروید که گذشته را در بررسی شخصیت فرد مهم میدانست، یونگ علاوه
بر ... نخستین داستانهای کوتاه اصغر الهی در دهه ۵۰ منتشر شدند.

نامه، سمینار، روش تحقیق های پایان های پیشنهادی برای درس موضوع

های پایان. نامه، سمینار، روش تحقیق. بعد از انتخاب موضوع برای هماهنگی و گرفتن
نمونه .... نویسندگان ایرانی به غیر از رمان در داستان های کوتاه خود نیز از این گونه اد ...
بررسی تشبیه. ها و. تطبیق. و مقایسه. ی. تشبیه. ها و استعاره. ها میان دو شاعر. 12.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار - Nasir-Institute

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات
فارسی ... داستان کوتاه صدا که می پیچد اثر نادر ابراهیمی; بررسی جلوه های ترس و
اضطراب در ..... بررسی تشبیه و استعاره در دو منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر
حکیم نظامی ...

نقد ساختاري و بررسي عناصر داستاني در داستان‌های کوتاه هوشنگ ...

يك دانشجوي كارشناسي ارشد در پايان نامه خود آورده است: هوشنگ گل شيري از جمله
نويسندگان تاثيرگذار ايراني است كه تاكنون 36 داستان كوتاه، رمان‌ها، و داستان‌هاي
بلند ...

Iranian Student Association

در پایان تصمیم گرفته شد که برای جلسه بعدی، اعضا کتاب ملکوت اثر بهرام صادقی
را ... موضوع: بررسی زندگی و آثار بهرام صادقی و نقد کتاب ملکوت او .... همچنین
برداشت های مختلفی راجع به نامگذاری های استعاری شخصیت های داستان مانند "پروفت
... او از نوجوانی به داستان نویسی علاقه داشت و چند داستان کوتاه از وی در گاه نامه های
ادبی ...

کلیدر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اما در وصف‌ها زبان دولت‌آبادی غالباً زبان شعر است، یعنی آکنده از استعاره و مجاز و سایر
... کلیدر بر خلاف ساختار نوین و اغلب مبهمِ سبک اکثر داستان‌های مدرن فارسی، از ... به
این قیمت که خواننده در ابتدا احساس می‌کند که باید مکرراً به واژه‌نامهٔ پایان کتاب رجوع
کند. ... داستان‌های کوتاه و رمان‌های او اوضاع و احوال طبقات ستمدیده، به‌ویژه دهقانان و ...

مثنوی معنوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ترتیب قرار گرفتن داستان‌های گوناگون در این کتاب ظاهراً نظم مشخصی ندارد. ... برخی
همچون داستان خلیفه و لیلی، پادشاه و خانه کمپیر، استر و استر، محمود و ایاز، گنج نامه،
... برداشتهای او از زندگی و دین باشد، بررسی غزلهایش نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. ... و
حسام الدین حسن چلبی مدت ۱۰ سال به طول کشید و با وفات مولوی در سال ۶۷۲ پایان ...

بررسی داستانهای کوتاه زکریا تامر

پایان نامه. بررسی داستانهای کوتاه زکریا تامر. تاریخ انتشار : 1389/1/17 ... معقول و
رویا و کابوس و توهم بود و همچنین عنصر تخیل بلاغی که براساس تصویر و مجاز بود.

بانك مقالات ادبي - تازه های ادبی

بررسی تطبیقی حکایت‌‌‌های مشترک میان مثنوی معنوی و مقالات شمس تبریزی ...
شرحی کوتاه از غزل 433 حافظ / دکتر منصور رستگار فسایی ... مولفه هاي ادبيات
داستاني پست مدرن/رضا پارسا .... پایان نامه:تحليل شعر رهی معيری و مقايسه آن با
سروده های پژمان بختياری ..... نگاه استعاريِ بيدل/ دكتر محمد رضا اكرمي / کانون ادبیات
ایران.

گروه زبان شناسی همگانی

زبانشناسی همگانی دریافت چکیده عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما استاد مشاور
مقطع سال ... بررسی مقابله‌ای ابزار انسجام در متون داستانی زبان انگلیسی با ترجمه
فارسی آنها، بر ... تحلیل روایی ده داستان کوتاه فارسی از دیدگاه شعرشناسی شناختی
.... بررسی کاربرد استعاره از دیدگاه شناختی در گفتمان سیاسی جنگ آمریکا علیه
عراق.

تارÙ−خڃ٠- دانشگاه تربیت مدرس

13 آگوست 2016 ... -ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ... -
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺎﻻ/ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺯﺑﺎﻥ
ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﺮﺑﻲ، .... ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ (ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ) .... -ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻣﺘﻮﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻭ ﻓﺎﺭﺳﻲ، ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺴﺮﻭﻧﮋﺍﺩ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ...

ﻫﺎي ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺘﺎب - فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ادﺑﻴﺎت. ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ و زﺑﺎن. ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ.
ﺑﻮد .... ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آراء ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﭘﻴﺮاﻣﻮن ادﺑﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﺮﺑﻲ و ﻓﺎرﺳﻲ. (. ﻣﻌﺮاج. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن
. ﻫﺎي رﻣﺰي و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن. ). .... ﻫﺎي ﻣﺠﺎز و ﻛﺎرﺑﺮد. ﻣﺠﺎز در رﻣﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳ ..... .1387. ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
243. ص . ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺮاژدي. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه. ﭘﻮﺷﻜﻴﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺛﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ . ﭘﺮﻳﺴﺎ. ﭘﻮرﻣﺼﻄﻔﻲ.

نصراله امامی - دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی چند شگردروایی در قصه‌های مثنوی , بهروز مهدی‌زاده فرد : نویسنده اول,نصراله
امامی : نویسنده دوم, مجله نقد ادبی ... زندگي نامه نويسي، شيوه و تاريخچه , نصراله امامی :
نویسنده اول, مجله نشر دانش , درجه علمی - ترویجی .... مقایسه ی مولفه های سبك
رئالیستی و مدرنیستی (با تاكید بر داستانهای كوتاه احمد محمود و مصطفی مستور) .....
پایان نامه ها.

زباشناسي همگاني - دانشگاه سیستان و بلوچستان

پايگاه: پايان نامه هاي فارسي ... بررسي گروه فعلي در زبان فارسي بر پايه نظريه
حاکميت و مرجع گزيني/ محمدرضا اميريان. ..... بررسي و مقايسه کارايي نظريه استعاره
مفهومي و آميزش مفهومي در تبيين تبليغات استعاري ... در پاره اي از داستان هاي کوتاه
برخي نويسندگان معاصر زبان فارسي برپايه نظريه هليدي و حسن ( 1976 )/ فاطمه
قنبري.

زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی ...

4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته زبان و ادبیات فارسی. ... 167, نقد و بررسی ساختار عناصر
داستان های کوتاه وبلند بزرگ علوی, 81016292, ثریا محمدی, تورج ..... 296, نقد و
تحليل و طبقه بندی استعاره درمنظومه های عاشقانه نظامی, سميه شاهمرادی ...

وب سايت رسمی محمد بهمن بيگی > نگاه دیگران > پایان نامه

بررسی دیدگاههای تربیتی محمد بهمن بیگی در نظام تعلیم و تربیت عشایری ...
بررسی داستان های محمد بهمن بیگی بر اساس نظریه نقد تاریخ گرایی نوین. بررسی ...

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

صادقی تحصیلی،طاهره، دریکوند، عصمت،استعاره مفهومی در دیوان میر نوروز، فصلنامه
... پایان نامه ها ... 30-بررسی جلوه های ناتورالیسم در داستان های کوتاه اسماعیل فصیح.

بررسی عناصر داستانی داستانهای کوتاه احمد دهقان - دانشگاه آزاد اسلامی ...

72. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎﻧﻲ داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه. « اﺣﻤﺪ. دﻫﻘﺎن. » (. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن. « ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ
ﭘﺴﺮﺗﺎن ﻫﺴﺘﻢ. )» اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻞ ... ﺪه ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻓﻨﻲ داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز. و.
ﭘﺎﻳﺎن. ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ،. ﻃﺮح. و. ﭘﻴﺮﻧﮓ ﻣﻨﺴﺠﻢ،. ﺷﺨﺼﻴﺖ ..... ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﺰدش ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﻳـﺴﻨﺪ . اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ.
ﻫـﺎ.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - احمد رضی

1- داستان وارگي تاريخ بيهقي ( مجله علمي – پژوهشي نامه فرهنگستان- شماره 23 -
1383 ) ... 29- نظام داستان پردازی در حکایت های کوتاه کشف المحجوب- مقاله مشترك (
مجله .... 38- آسیب شناسی پایان نامه های فارسی ( نشست نقد و بررسی پایان نامه های
زبان و ...

صنایع غذایی انجام پایان نامه - تحقیق و پروژه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه کلاسی رشته زبان و ادبیات
فارسی ... داستان کوتاه صدا که می پیچد اثر نادر ابراهیمی; بررسی جلوه های ترس و
اضطراب در ..... بررسی تشبیه و استعاره در دو منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر
حکیم نظامی ...

دانش آموختگان دانشکده ادبیات کارشناسی ارشد نامه پایان عنوان

19 ا کتبر 2016 ... عنوان. پایان. نامه. کارشناسی ارشد. دانش آموختگان دانشکده ادبیات. عنوان. نام خانوادگي
و .... بررسي ترجمه استعاره ها و تشبيه ها در قرآن )ترجمه هاي. كازيميرسكي .... 1394/10/
20. روايت شناسي داستان هاي كوتاه مجيد قيصري)) نفر سوم از سمت.

بانك موضوعات پايان نامه رشته زبان انگليسي- مترجمي - ایران پژوهان

موضوعات پايان نامه مترجمي زبان انگليسي. ... مشکلات ترجمه اي استعاره هاي اندام هاي
داخلي بدن در فارسي و انگليسي; ·; بررسي .... تجزیه و تحلیل مقابله ای ساختار
داستانهای کوتاه فارسی و انگلیسی وکاربرد آن در تدریس نگارش به زبان انگلیسی.

داستان های زیبا

10 ا کتبر 2015 ... داستان زیبا,سخنان زیبا. ... از آنجا که مرد خسیس بود ، چند باربر را صدا کرد ولی سر
قیمت با آنها به توافق نرسید. ... خرگوش: دارم پایان نامه می نویسم. ... هیچ مهم نیست که
شما اطلاعات بدرد بخوری در مورد پایان نامه تان داشته باشید ... معنای استعاره ای: هر زنی
که با مادر رابطه ی گرم و صمیمی داشته باشد. .... مکث کوتاه».

مرضیه خاکی بختیاروند - موضوعات پیشنهادی برای پان نامه ی ...

موضوعات پیشنهادی برای پان نامه ی کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی ...
بررسی شخصیت های داستانی آثار صادق چوبک ( جلال ال احمد و. .... تحلیل استنادی
پایان نامه های ارشد رشته ی ادبیات فارسی .... یوسف در ادب فارسی( کتب ِ مضامین
ساخته شده از وی ِ داستانهای کوتاه و... 269. بررسی سیر تحول تشبیه و انواع ان (
استعاره و.

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی سال 888

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسي استعاره و تشبيه در ديوان مجير الدين
بيلقاني ..... در این پایان نامه هدف از تحقیق شناسایی، برّرسی و تحلیل علمی مقیاس
های ..... زمینه داستان کوتاه بیان می کنندکه جک لندن در بر افروختن یک آتش قابلیت
های یک ...

بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت - دانلود پایان نامه های ...

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc ... داستان های کوتاه این آثار
از ساختار روایتی خاصی برخوردار بوده و دارای زنجیره های یکسان و مشابهی در زمینه ی
...

موضوع و عنوان‌های پایان نامه ادبیات فارسی | نگارش

3 دسامبر 2016 ... موضوع و عنوان‌های پایان نامه ادبیات فارسی on نگارش | مقایسه تاثیر ... پیرنگ، زاویه
ی دید) در دو رمان و یک مجموعه داستانی کوتاه زویا پیرزاد ... استعاره مفهومی عشق در
غزلیّات سنایی، عطّار و مولانا. اخلاقیات در انوار سهیلی با تکیه بر اخلاق ناصری.
بررسی قابلیت های سینمایی ده داستان از تاریخ بیهقی بر اساس الگوی ...

زبان شناسان جوان - عنوان پایان نامه رشته زبان شناسی

زبان شناسان جوان - عنوان پایان نامه رشته زبان شناسی - زبان شناسی. ... بررسی واژه ها
و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی ... بررسی
زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران. توصیف
زبانشناختی گویش لری خسروشیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبانهای
فارسی.

پایان نامه های فارسی دانشکده ادبیات - مرکز اطلاع رسانی کتابخانه ...

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ در زب‍ان‌ درد از دی‍دگ‍اه‌ زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌. ف‍ره‍اد س‍اس‍ان‍ی‌ .... ب‍ررس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍اری‌ داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ اح‍م‍د ده‍ق‍ان‌ "م‍ن‌ ق‍ات‍ل‌ پ‍س‍رت‍ان‌ ه‍س‍ت‍م‌" و "س‍ف‍رب‍ه‌ گ‍رای‌ ۲۷۰ درج‍ه‌".

پایان نامه آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های ...

دانلود پایان نامه آثار داستانی صادق هدایت و بررسی شخصیت ها و تیپ های اجتماعی آن.
... پس از بازگشت به ایران، تنها رهاورد هدایت از سال های اقامت در پاریس، چند داستان
کوتاه و .... 85- هاوکس، ترنس: استعاره، ترجمه: فرزانه طاهری، تهران، مرکز، 1386، چاپ
سوم

« دﻣﺸﻖ اﻟﺤﺮاﺋﻖ » ﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯽ از ﻣﻨ - نقد ادب معاصر عربی

ﺗﺤﻠﯿﻞ. و. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ. ﺗﺎﻣﺮ. در داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد. از،.
ﺷﯿﻮه داﺳﺘﺎن ..... در ﻣﻘﺎﻟﻪ. « » ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ. اﻟﻤﻌﺮﻓﮥ. ﺷﻤﺎره. 108 . ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد وي
ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ،. از ﺟﻤﻠﻪ. ﺗﺮﺟﻤﻪ. و. ﻧﻘﺪ. ﮐﺘﺎب ... در رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺎدوﯾﯽ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ، اﺳﺘﻌﺎره. اي از ﺣﻮادﺛﯽ در
ﻋﺎﻟﻢ ...

گزارش فعالیتهای پژوهشی سه ماهه دوم 1393 دانشکده زبانهای خارجی

تاثیر مقایسه ای استفاده از کتابهای داستان کوتاه و متون چاپ شده سنتی بر ...
بررسی تاثیر واژگان مورد استفاده در کتاب های داستان روی فراگیری زبان اول ... جدول
شماره 7 – فهرست پایان نامه های دفاع شده در مقطع کارشناسی ارشـد ... بررسی
استراتژیهای ترجمه استعاره و تشبیه در 3 ترجمه فارسی از تراژدی مکبث نوشته
ویلیام شکسپیر.

رنگ از رخ تمام قلم ها پريده است - پایان نامه ها

رنگ از رخ تمام قلم ها پريده است - پایان نامه ها - وبلاگ شخصی کاووس حسن لی. ...
بررسي ساختار و محتواي داستان‌هاي كوتاه امين فقيري،(راهنما)، تاريخ تصويب: 12/8/
86. ... تحليل استعاره در غزل‌هاي بيدل، (مشاور)، تاريخ تصويب: 12/8/82 تاريخ دفاع:
...

دانشکده الهیات و معارف اسلامی: فهرست پایان نامه ها

فهرست پایان نامه های گروه زبان وادبیات عرب ... 13, بررسی سبک ومضامین داستان های
کوتاه یوسف ادریس, دکترمحمدعلی طالبی, دکترمهدی خرمی, عایشه گنجی. 14, دراسه ...

رشته ادبیات | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن کامل - همه رشته ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی همگانی: بررسی فراهنجاری های
زبانی شعر .... دانلود پایان نامه ارشد : بررسی استعاره ، نماد و اسطوره در غزلیات شیخ
فخرالدین ... پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: بررسی محتوای موضوعی داستان‌های
کوتاه ...

1 . 14. yym.ir - جشنواره یاد یار مهربان

2, 100037, نامه هاي اخلاقي عرفاني امام خميني (ره), آثار امام خميني(ره), تاريخ و جغرافيا
.... کتاب حاضر، تلاشی است در راستای معرفی شاهان سلسله ساسانی و بررسی اوضاع
..... 135, 100977, باباي نانواي من (مجموعه داستان), افق بي پايان, داستان کوتاه ...

السّ مان بررسي مقايسه اي تغزّل هاي غادƧ و سيمين بهبهاني

ادبیات كه عمر كوتاهي را در ایران و سرزمین هاي عربي مي گذراند، داستان تقریباً ....
اصلی خود به كار رفته اند و در این میان شاید واژگانی وجود داشته باشد كه استعاره از .....
پایان نامه كارشناسي ارشد،«بررسي و تحليل غزل هاي سيمين بهبهاني» یوسفي، سهراب.

عناوین پایان نامه های رشته زبان شناسی همگانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۰ بررسی استعاره زمان در زبان فارسی: رویکرد معناشناسی .... ۰۱/
۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۹ توصیف و تبیین برابریابی در ترجمه داستان های کوتاه در ...

روایت شناسی داستان های مثنوی - پرهیب عشق

كتاب "روايت شناسي داستانهاي مثنوي " پايان نامه خانم دكتر سميرا بامشكي ، در همان
سال ... خانم دكتر بامشكي به علت شموليت بررسي تمامي داستانهاي مثنوي و نيز
استفاده از ... گونه هاي مختلف ان از قبيل : اپرا ، فيلم، تئاتر ، داستان كوتاه ، رمان ، و
غيره مي باشد . ... روايت مانند استعاره كاركرد ارجاعي دارد ، به اين معنا كه هردو اشكالي از
ابتكار و ...

بررسي ساختار فرمی انیمیشن های بی کالم در دوران طالیی3 چکیده

این مقاله با بررسي انیمیشن هاي بي کالم، به پژوهش درباره ی این مطلب مي پردازد که
چگونه ... »روایت« در واژه نامه ها به صورت هاي متنوعي تعریف شده است. ... ساختار
داستان گونه و قصه گویي پیروي نمي کنند، فیلم هاي مستند و انتزاعي در این دسته
قرار ... قسمتي اند، و انیمیشن هاي کوتاه مستقل، که به صورت فیلم کوتاه اند، تقسیم
مي شوند.

زن زﻳﺎدي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ر ﺎﻋﻲ د اﺟﺘﻤ ﻫﺎي ﻛﻨﺶ ﻳﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎ ﺑ

ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎزﻧﻤﺎ. ﻳﻲ. ﻛﻨﺶ. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﻲ د. ر. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن. زن زﻳﺎدي. از ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي
ون ...... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﻔﺘﻤﺎن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻧﻮﺟـﻮان . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ.

نقد و بررسی فیلم پایان نامه - مووی مگ

چهره های مشهوری که کوتاه ترین ازدواج های تاریخ را داشتند! ... کلاهداری را پیش از این در
قامت بازیگر در مجموعه های کودکان دیده بودیم . ... ورود به سینمایی هم که پایان نامه در آن
نمایش داده می شود یک سَرِ داستان است. ... در جلسه نقد و بررسی فیلم، هادی کلاهداری
سعی زیادی کرد تا از فیلمنامه اش دفاع کند و آن را قابل .... IR و نویسنده مطلب مجاز است
.

گنجور » مولوی » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱ - سر آغاز

{مولوی ابتدا ۱۸ بیت نی نامه را سروده و در بیت هجدهم والسلام گفته بود، حسام الدین ....
به بیان وتفسیرمعنی فقط ۳ بیت اول مثنوی می پرداخت و روز پایان اسفند ماه کتاب
را می بست . ... ومیفرماید اولی راهِ پرخون است ودومی عشق ، مجنون میکند یعنی داستان
های عشقی آدم ..... یا آنکه مراد از نى، نى قلم بوده باشد که استعاره کرده باشند براى
انسان.

داستان کوتاه - دنیای من، دنیای تو، دنیای ما

دو روز مانده به پایان جهان تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و
تنها دو روز، تنها دو روز خط ... (1) نظر -- لینک دائم -- تگ ها:خواندنی و داستان کوتاه ...

گل بانگ ادب - بررسی عناصر داستانی و طنز در قصه های رسول پرویزی

گل بانگ ادب - بررسی عناصر داستانی و طنز در قصه های رسول پرویزی - مطالبی
درباره ی ... این مقاله نتیجه ی مطالعات من در آثار رسول پرویزی است که در ویژه نامه ی
ققنوس2 ... آرام مُرد" از جمله ی ده ها داستان کوتاه پرویزی هستند که به این شیوه نگاسته
شده است. ... های قصه های پرویزی است؛ یعنی شخصیت ها تا پایان داستان رفتاری
ثابت و یک ...

آشنایی با مولفه های ادبیات داستانی پست مدرن

19 نوامبر 2015 ... در داستان های مدرن با طرحی کاملن فشرده و کوتاه مواجه‌ایم. ... هم در داستان های کلاسیک
پایان‌بندی‌ها عمومن بسته است و با پایان داستان، خواننده ... چنین متنی با زندگی نامه
یا سرگذشت نامه فرق دارد. ..... ۱۰) یکی از مبانی ادبیات پست مدرن عنصر مجاز است. ....
بررسی پنج وزن اصلی شعر روسی و معادل یابی آن ها در زبان فارسی به ...

ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻃﻨﺰآﻓﺮﻳﻨﻲ در داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ - SID

ﻧﺎﻣﻪ. ي. ﻋﻄﺎر ﻧﻴﺸﺎﺑﻮري دﻳﺪه ﻣﻲ. ﺷﻮد .(. ﻫﻤﺎن،. )935. از ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻃﻨﺰ در ادﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ. ي اﻳﺮان،
ﻣﻲ ... اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﻨﺰ در داﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺟـﻼل آل اﺣﻤـﺪ. ﺑﭙﺮدازد؛ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﻲ
ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ .... ﻫﺎ در ﭘﻮﺷـﺶ اﺳـﺘﻌﺎره، ﻛﻨﺎﻳـﻪ،. ﻃﻌﻦ و رﻳﺸﺨﻨﺪ اﺳﺖ ..... از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺜﻼً در ﭘﺎﻳﺎن داﺳﺘﺎن.

دانلود پایان نامه بررسی عناصر داستانی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی ...

۲-۵-۱-۳-۲ مشخصات داستان کوتاه: ۱۶ ۲-۶ زبان داستان: ۱۷ ۲-۷ عناصر بنیادی داستان: ۱۷
۲-۸ اجزاء تشکیل دهنده ساختمان داستان و رابطه آنها با تکنیک های سینما: ۱۸ ۲-۵-۱-۴ ...

بررسی و تحلیل مقایسه ای مولفه های مکتب رئالیسم در دو داستان معاصر ...

بررسی و تحلیل مقایسه ای مولفه های مکتب رئالیسم در دو داستان معاصر دوستی خاله ...
نبود در سال 1300شمسی، جمال‌زاده را به عنوان بیانگذار داستان کوتاه ‌ایرانی در دورۀ ....
مشخص است و نهایتاً باید حوادث گره‌گشایی شوند و از عامل تصادف در پایان داستان .....
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت.

حوزه معاونت آموزشی-پژوهشی - دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

جدول 3 : اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد ... ساختاروويژگي داستانهاي اپيزوديك
براساس كليله و دمنه ... كوتاه سروده و ادبيات پايداری ... بررسی تطبیقی نقش اسطوره
در ادبیات فارسی و طرح و نقش فرش ایرانی ..... استعاره در ديوان فخر الدين عراقي.

ساختار و عناصر روایت در داستان کاووس و سودابه چكیده - پژوهش نامه ی ...

29 مه 2009 ... در این جستار به بررسی ساختار داستان و عناصر روایت در ماجرای. کاووس و ... و سودابه
را "داستان" نامید و یا باید برای آن عنوان های دیگری مثل: قصه، حکایت. و... را به کار
برد؟ ... داستانی و در قالب جدال و حوادث به کنش هایی دست می زنند که در پایان. به تحول
..... می انگیزد – خواستار حل بحران در مدتی کوتاه است. مجموعه ی این ...

مجموعه مقالات ششمین همایش پژوهشهای ادبی - سیویلیکا

آتش و نمادپردازی های اساطیری، مذهبی و ادبی آن در غزل های حافظ (فول تکست دارد) ...
بررسی برخی وجوه اشتراک و افتراق داستان های کوتاه صادق چوبک و ارنست همینگوی
... بررسی دو روایت تمثیلی مشترک عطار با متن مرزبان نامه بر اساس ساختار روایی (
فول .... سیر ادبیات زنان در ایران از ابتدای مشروطه تا پایان دهه ی هشتاد (فول تکست
دارد)

داستان کوتاهی با روش جانشین سازی | جستجو در وبلاگها | آرشیو وبلاگ ...

داستان کوتاهي که خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت، داستان «شب مارهای آبی»
از کت به همین نام نوشته ی «فرهاد رفیعی» بود. ... ادم اگر عقل داشته باشد فقط
داستانهای عاشقانه مینویسد داستانهای عجیب خواندنی که ... مقدمه، میانه و پایان باید هر
سه مرحله در بازه ی زمانی معین اتفاق بیافتد. .... داستان،شعر،نمایشنامه، نامه،داستانک،
و.

ﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﮐﺎووس ﺣﺴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ - دانشگاه شیراز

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي و ﻋﻨﺎﺻﺮ آن در داﺳﺘﺎن ﻫـﺎي ﮐـﻮدك و ﻧﻮﺟـﻮان از. 1360 ... ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺻﻔﺎﺷﻬﺮي. ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺧﻠﺞ. ﻫﺎ و ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ. ﻫﺎ. ، ﻓﺼﻞ. ﻧﺎﻣﻪ. ي ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن. ﻫﺎي. ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ..... زﺑﺎن ﺗﻤﺜﯿﻞ و اﺳﺘﻌﺎره در ﻧﻬﺞ .....
/4/. 81 . راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ: اﻟﻒ: داﻧﺸﮕﺎ. ه ﺷﯿﺮاز. -. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ. ﻫﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ .... /6/.
83. ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، (داﻧﺸﺠﻮ: ﻣﺮﯾﻢ ﺣﯿﺪري). -. ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻦ. ﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎي داﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧﯽ،.

لیست پایان نامه های با موضوعات قرآنی + چکیده و نویسنده - ماهِ پژوهش

21 ژانويه 2013 ... لیست موضوعات قرآنی که تا کنون پایان نامه نوشته شده است. ... ابزار اندازه‌گیری:
بررسی نظری و تحلیلی تفسیر قرآن در نهج‌البلاغه. 5. ... موضوع : در فصل اول ابتدا
مقدمه کوتاهی در این زمینه آورده شده است و هدف از تحقیق پیگیری ..... فصل سوم:
داستان زندگی زندگی حضرت صالح و قوم ثمود و محل زندگی این قوم در الحجر ...

Simin Behbahani - پرده نقال: زندگی و قصه سيمين بهبهانی ‌

تفاوت بين سيمين قصه گو و نقال سنتي ، امّا، یکی اين است که داستان هاي نقال
سنتي در ... مي افتد که نويسنده سيمين ناگهان در ميان يا پايان داستان ظهور پيدا مي
کند و مثل .... سيبي لک دار در بخش دیگری از پرده به چشم می خورد که به قول راوی
استعاره ای است ... داستان کوتاه، قصه هاي سيمين بهبهاني را شاید نتوان داستان کوتاه
خواند، گرچه ...

بررسی ساختاری داستان کباب غاز - بچه های آسمان

فرم شماره 12 - فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد ... نگارنده در این مقاله
مختصر بر آن است تا به بررسی ساختاری داستان کباب غاز که در کتاب ... نقد و
بررسی ساختاری داستان محمدعلی جمالزاده از بنیان گذاران داستان کوتاه در ایران نیز
.... از جمله تزئینات بیانی دیگر او در داستان، استفاده فراوان او از تشبیهات و
استعارات است.

داستان کودکانه | بیسترینها

داستان کودکانه,داستان کودکانه کوتاه,داستان کودکانه به زبان آلمانی,داستان کودکانه
... کودکانه در مورد دوستی,داستان های کودکانه در مورد دوستی,داستان کوتاه کودکانه در
مورد ... آلبوم خواننده ها,اهنگ,ویدیو,فول آلبوم,موسیقی پاپ,دانلود آهنگ پاپ,دانلود آهنگ
مجاز .... پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن
با ...

دکتر سید بهنام علوی مقدم

عنوان پايان نامه: بررسي اسامي پيامبران در ترجمه هاي قرآن کريم .... 10- علوي مقدم ،
سيد بهنام و خيرآبادي ، معصومه،1393،بررسي واژگان پايه در متن هاي داستاني و شعرهاي
مجله رشد ..... بررسي استعاره هاي حيوانات در ضرب المثل هاي فارسي و انگليسي بر
اساس ... مقايسه عناصر داستاني در داستانهاي كوتاه زنان نويسنده ايران در دهه 60-70-80 ،
نام ...

علوم انسانی بایگانی - دیجی لود

پایان نامه بررسی محتوايی قصه‌ها ی کتاب فرهنگ افسانه های مردم ايران (جلداول) · ادامه /
دانلود. ZIP ... پایان نامه بررسی استعاره،نماد و اسطوره در غزلیات شیخ فخرالدین عراقی
· ادامه / دانلود ... پایان نامه تحلیل ساختاری و محتوایی داستان های کوتاه بهرام صادقی.

داستان سک من وعش - یک مدیر

بالاخره قسمت اخر شرح دردسر های من تا کمپ به پایان رسید ... نقد و بررسی کتاب
ناتور دشت ... کتاب شامل داستان های کوتاه زیباو آموزنده ای است ولی با توجه به این که
این روزها خیلی از این داستان ها را در شبکه های .... کلمات ، استعاره ها و اشارات برون
متنی به کار رفته در داستان فارسی شکر است از نکات مورد بررسی در این نشست بود
.

کرددانش | ترجمه کُردی داستان های اُو، هنری توسط دانشجوی زبان و ادبیات ...

22 نوامبر 2016 ... اولین ترجمه های کُردی داستان های اُو، هنری نویسنده ی برجسته ی ادبیات آمریکا ...
ویژگی های داستان کوتاه، زندگی نامه کامل اُ، هنری و تحلیل و بررسی این داستان می
باشد. ... با لغات، شخصیت‌پردازی شورانگیز و پایان هوشمندانه و غافلگیرانه معروف
هستند. ... می باشد، هرگونه کپی برداری از محتویات فقط با ذکر منبع مجاز است.

علي سليمي قلعه ئي - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

10 جولای 2012 ... عنوان پايان نامه دوره كارشناسي ارشد: .... 29- زن در نمايش نامه هاي «تراژدي زينب» و «راز
شهرزاد»، اثر نويسنده يمني، علي احمد باكثير (همكار ... 50- بررسي تطبيقي
رمانتيسم اجتماعي در داستان كوتاه گيله مرد بزرگ علوي و النهر ذكريا تامر ...

نقش جمالزاده درادبیات داستانی معاصر(پریوش زنگنه-سرگروه زبان

و اگر انبوهی از اصطلاحات و تعابیر عامیانه را در داستان های خود می گنجاند با این هدف
بود که ... جمالزاده در مورد تاريخ تولدش در نامه اي به يكي از دوستان خود مي گويد: «
تاريـخ تولدم .... جمال زاده در آثاري كه پايان تراژيك دارد مثل : خاله خرسه و درد دل ملا
قربانعلي از طنز ... در صدد توصيف و بررسي مسايل عمده و بنيادين هستي چون : زندگي
، مرگ ، راه ...

جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی؛ مطالعه موردی: آثار داستان

سید دوره تاريخی است. از جمله اين نويسندگان، پدر داستان نويسی کوتاه ايران، ...
هويت، هويت ملی، داستان های جمال زاده، تحلیل محتواواژگان کلیدی: طرح مسئله ... چهارچوب
مفهومی. در لغت نامه دهخدا، »هويت« تشخّص معنا شده که میان حکما و متکلمان مشهور است.
.... بیشترين و کمترين فراوانی مؤلفه های هويت ملی در آثار داستانی مورد بررسی
مربوط.

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

لایسنس فعال سازی ESET MOBILE SECURITY در گوشی های اندروید

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)