بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش- فرهنگ- هوش فرهنگي - سازمان- اثربخشي کارکنان

دانلود رایگان
بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي کارکنانعنوان پایان نامه: بررسي و ارزيابي تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي کارکنان(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسي-رشته مديريت صنعتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 119
شرح مختصر:
محيط متلاطم امروز روند رو به رشدي را در سازمانها براي بالابردن اثربخشي کارکنان و تاثيرپذيري آن با هوش فرهنگي ايجاد نموده است. امروزه سازمانها بدنبال افرادي هستند كه بتوانند با اثربخشي بالا، عملكرد مطلوبي داشته باشند و از طرفي توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي را نيز دارا باشند که اين امر با هوش فرهنگي ارتباط بسيار زيادي دارد. محيط کارامروز، نياز به افرادي دارد که با فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. توانايي فرد براي تطبيق با ارزشها، سنتها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه به آنها عادت کرده است و کارکردن در يک محيط متفاوت فرهنگي، معرف هوش فرهنگي است. اين پژوهش بدنبال بررسي رابطه بين اثربخشي کارکنان و هوش فرهنگي است. لازم بذكر است كه اين پژوهش اولين در نوع خود در خصوص بررسي رابطه بين اثربخش گروهي و هوش فرهنگي است كه مي تواند راهگشاي بسياري از مديران در سازمان باشد.
فهرست مطالب
فصل اول
(کليات پژوهش)
1-1- مقدمه2
1-2- بيان مسئله4
1-3- اهميت پژوهش. 6
1-4- سوالات پژوهش. 7
1-5- اهداف پژوهش. 8
1-5-1- هدف اصلي:8
1-5-2- اهداف جزئي:8
1-6- فرضيات پژوهش. 8
1-7- تحقيقات انجام شده9
1-7-1- تحقيقات انجام شده در داخل9
1-7-2- تحقيقات انجام شده در خارج11
فصل دوم
(ادبيات پژوهش)
2-1- مقدمه18
2-2- مفهوم هوش فرهنگي21
2-3- تعريف هوش فرهنگي24
2-4- عناصر هوش فرهنگي26
2-5- استفاده از هوش فرهنگي27
2-6- اجزاي هوش فرهنگي29
2-7- ابعاد هوش فرهنگي30
2-8- انواع شخصيتها در هوش فرهنگي32
2-9- تقويت هوش فرهنگي34
2-10- هوش فرهنگي و سازگاري اجتماعي35
2-11- نقش هوش فرهنگي در تعاملات بين فرهنگي40
2-11-1- هوش فرهنگي و نژاد پرستي40
2-11-2- تحمل تفاوتها43
2-11-3- هوش فرهنگي و سازگاري44
2-12- هوش فرهنگي و سازش شغلي46
2-13- خلاصه فصل دوم48
فصل سوم
(روش اجراي پژوهش)
3-1- مقدمه51
3-2- جامعه آماري52
3-3- نمونه و روش نمونه گيري52
3-4- روش آماري تجزيه و تحليل داده ها53
3-5- ابزار پژوهش. 54
3-6- اهدا ف پژوهش. 54
3-7- فرضيات پژوهش. 55
3-8- اعتبار(روايي) ابزار سنجش. 55
3-9- پايايي ابزار سنجش. 56
3-10- پايايي تحقيق56
3-11- تجزيه و تحليل داده ها57
فصل چهارم
(تجزيه و تحليل داده ها)
4-1- مقدمه:59
4-2- توصيف داده ها60
4-3- بررسي فرضيه هاي پژوهش و تحليل داده ها66
4-4- نتايج توصيفي67
4-5- نتايج استنباطي75
4-6- نتايج آزمون فرضيه ها81
فصل پنجم
(بحث و نتيجه گيري)
5-1- مقدمه83
5-2- بحث و نتيجه گيري:84
5-3- يافته هاي پژوهش. 85
5-4- محدوديت هاي تحقيق:86
5-5- پيشنهادات:86
منابع و مآخذ87
پيوست ها
جداول spss92
پرسشنامه104
Abstract106
فهرست جداول
جدول4-1: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت60
جدول4-2: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات62
جدول4-3: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن64
جدول4-4: ارزيابي ميزان شناخت عاليه ي کارکنان در تعاملات67
جدول4-5: ارزيابي ميزان شناخت کارکنان از فرهنگ هاي مختلف68
جدول4-6: ارزيابي ميزان انگيزش فرهنگي کارکنان70
جدول4-7: ارزيابي رفتار فرهنگي کارکنان72
جدول4-8: ارزيابي هوش فرهنگي کارکنان73
جدول4-9: خلاصه داده هاي آزمون كاي اسكوئر (خي دو) براي فرضيه اوّل پژوهش76
جدول4-10: خلاصه داده هاي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه اوّل پژوهش76
جدول4-11: خلاصه داده هاي آزمون كاي اسكوئر (خي دو) براي فرضيه دوّم پژوهش77
جدول4-12: خلاصه داده هاي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه دوّم پژوهش77
جدول4-13: خلاصه داده هاي آزمون كاي اسكوئر (خي دو) براي فرضيه سوّم پژوهش78
جدول4-14: خلاصه داده هاي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه سوّم پژوهش79
جدول4-15: خلاصه داده هاي آزمون كاي اسكوئر (خي دو) براي فرضيه چهارم پژوهش80
جدول4-16: خلاصه داده هاي ضريب همبستگي اسپيرمن براي فرضيه چهارم پژوهش80
فهرست نمودارها
نمودار4-1: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسيت61
نمودار4-2: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب ميزان تحصيلات63
نمودار4-3: توزيع فراواني و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سن65
نمودار4-4: ارزيابي ميزان شناخت عاليه ي کارکنان در تعاملات68
نمودار4-5: ارزيابي ميزان شناخت کارکنان از فرهنگ هاي مختلف69
نمودار4-6: ارزيابي ميزان انگيزش فرهنگي کارکنان71
نمودار4-7: ارزيابي رفتار فرهنگي کارکنان73
نمودار4-8: ارزيابي هوش فرهنگي کارکنان74


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش


فرهنگ


هوش فرهنگي


سازمان


اثربخشي کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تأثير هوش فرهنگي بر اثربخشي گروهي(مورد …

مقاله تأثير هوش فرهنگي بر ... هوش فرهنگي و اثربخشي ... بررسي تاثير اهرم مالي بر ...

مقاله بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و اثربخشي

... هوش فرهنگي و اثربخشي ... گروهي و هوش فرهنگي است ... بررسي تاثير اهرم مالي بر ...

SID.ir | تاثير هوش فرهنگي بر اثربخشي گروهي (مورد …

... تاثير هوش فرهنگي بر ... بررسي رابطه بين هوش ... و رفتار) با اثربخشي ...

رابطه بين هوش فرهنگي و اثربخشي گروهي

رابطه بين هوش فرهنگي و اثربخشي ... گروه و هوش فرهنگي ... تا به بررسي هوش فرهنگي كه ...

بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی …

بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر ... بررسی و ارزیابی تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی ...

SID.ir | بررسي اثر ابعاد محتوايي سازمان بر اثربخشي هوش ...

... سازمان بر اثربخشي هوش تجاري ... بررسي تاثير ... سازمان و اثربخشي هوش ...

بررسي هوش فرهنگي، مؤلّفه‌ها و راهبردهايآن در سازمان …

نقد و بررسي هوش فرهنگي از ... را در اين چارچوب ارزيابي ... تأثير اسلام بر جامعة عربي ...

پرسشنامه هوش فرهنگي - xungsan.rozblog.com

مقاله تأثير هوش فرهنگي بر اثربخشي ... تأثير عوامل فرهنگي و ... بررسي رابطه بين هوش و ...

پروپوزال بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر اثربخشي

پروپوزال بررسي تاثير هوش عقلي بر ... و تأثير آن بر اثربخشي ... و موازي فرايند ارزيابي ...

1-بررسي اثربخشي اجتماع درمان مدار (TC) بر ارتقاء …

بررسي اثربخشي ... معنوي و فرهنگي تأثير مي ... اصلاح و ارزيابي قرار ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

یاددهی و یادگیری علوم تجربی - مطالعه تطبيقي …

دكتر عابد بدريان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ، عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ریزی ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

ليست پروژه هاي رشته برق - قدرت - الكتروفورس

ليست برخي ا ز پروژ ه ها ي رشته برق قدرت 1.مدار استا بلايزر 2.كسينوس في متر 8و 6 3.رگلاتور ac

سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش …

آموزش و پرورش ،سلامت سازمانی مدارس،تئوری محدودیتها،دوره آموزش راهنمایی تحصیلی ...

خشم در نگاه اسلام و روان شناسى؛ كظم غيظ چيست؟ …

خشم در نگاه اسلام و روان شناسى؛ كظم غيظ چيست؟ سركوب خشم يا مديريت آن

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

800x600. چكيده : مدتي است واژه هايي نظير erp, mis … اذهان شركت هاي دولتي و خصوصي را به خود ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با …

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم ...

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت مهدي تقوائي ﭼﻜﻴﺪه: پیشبرد اهداف ...

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

... است و بر پایه ... داده و با بررسي ... بر ارزيابي عمليات و دادن ...

معلم موفق

از بدو پيدايش انسان تاكنون, روش ها و فنون در تعليم و تربيت و يادگيري به عنوان امري ...

اطلاعات جامع سلامت داخلی مغز و اعصاب(نورولوژی) …

خرچنگ درون جمجمه تکثیر بی‌رویه و خارج از کنترل سلول‌ها یا رشد غیرطبیعی آنها و ...

مدیریت منابع انسانی - جذب و گزینش و استخدام

مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق و دستمزد

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران

مطالب و اخبار آموزشی، پژوهشی و تحلیلی درباره آموزش قرآن در وزارت آموزش و پرورش جمهوری ...

روش تحقیق

فرهنگ سازی پروسه ای است زمان بر و نیازمند برنامه ریزی و صرف هزینه و زمان بسیار است و ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

آنچه مدیران باید بدانند - مديريت اثربخش

آنچه مدیران منابع انسانی باید بدانند به گفته سوزان میسینگر، رییس سابق انجمن مدیریت ...

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

نرگس آباده

شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است. يكي از روشهاي شكار ميمون ...