بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش معنوي- سلامت روان- علائم جسماني- علائم اضطرابي- اختلال خواب- اختلال در كاركرد اجتماعي- علائم افسردگي

دانلود رایگان
بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش آموزانعنوان پایان نامه: بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش­ آموزان مقطع سوم دبیرستان هاي دخترانه( همراه با پرسشنامه و کار آماری)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 111
شرح مختصر:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان هاي دخترانه درسال 1392 مي پردازد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين دو متغير هوش معنوی و سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان هاي دخترانه و نمونه آماري 50 نفر از اين دانش آموزان كه به روش تصادفي انتخاب شده اند، است.
اين پژوهش به اين نتيجه رسيد كه میان دو متغیر هوش معنوي و سلامت روان در دانش آموزان اين گروه نمونه رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنين ميان هوش معنوي و زيرمتغيرهاي علائم جسماني،علائم اضطرابي و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعي و علائم افسردگي رابطه معنادار و معكوس وجود دارد.
فهرست مطالب
تقديم به :أ
تقدیر و تشکّر ب
چكيده ت
فصـــل اول: كليـــــــات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق :4
1-4- اهداف پژوهش 4
1-4-1- هدف اصلی :4
1-4-2- اهداف فرعی :4
1-5- فرضیه های پژوهش 5
1-5-1- فرضیه اصلی :5
1-5-2- فرضیه های فرعی :5
1-6- سوالات پژوهش 5
1-6-1- سوال اصلی پژوهش 5
1-6-2- سوالات فرعی پژوهش 6
1-7- روش تحقيق 6
1-8- واژه ها و اصطلاحات كليدي پژوهش 6
فصل دوم: ادبيات پژوهش 8
2-1- مقدمه 9
2-2- معنویت 9
2-3- هوش معنوي 10
2-3-1- تعریف هوش 10
2-3-2- انواع هوش 11
2-3-3- تعريف هوش معنوی 13
2-3-4- هوش معنوی و مؤلفه های آن 14
2-3-5- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام 18
2-3-6- رشد هوش معنوی 20
2-3-7- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر 23
2-3-8- ابعاد هوش معنوی 25
2-3-9- آیا هوش معنوی معیارهای هوش را برآورده می سازد؟ 26
2-3-10- آیا هوش معنوی تنها مناسب حل مسائل معنوی و وجودی است؟ 28
2-3-11- کاربرد هوش معنوی در محیط کار 29
2-3-12- کاربرد هوش معنوی در زندگی روزمره 32
2-3-13- اندازه گیری هوش معنوی 36
2-3-14- توسعه هوش معنوی 36
2-3-15- اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی:37
2-3-16- ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی:40
2-3-17- خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی 40
2-4- سلامت روان:44
2-4-1- تعريف 44
2-4-2- مفهوم سلامت روان 44
2-4-3- بهداشت روانی يا سلامت رواني 45
2-4-4- عوامل موثر برسلامت روان 46
2-4-5- ابعاد سلامت روانی 46
2-4-6- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي:49
2-4-7- نقش خانواده در سلامت روان 51
2-5- رابطه بين هوش معنوی و سلامت روان 53
2-5-1- رابطه هوش معنوي و سلامت روان 53
2-5-2- هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی 54
2-6- تحقيقات انجام شده 56
2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل 56
2-6-2- تحقيقات انجام شده در خارج 57
فصل سوم: روش پژوهش 59
3-1- مقدمه 60
3-2- جامعه آماري 60
3-3- گروه نمونه 60
3-4- روش نمونه گيري 61
3-5- روش شناسی پژوهش 61
3-6- ابزار پژوهش 61
3-7- روش جمع آوري اطلاعات 62
3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها62
3-9- روايي و پايايي ابزار 64
3-9-1- روايي و پايايي پرسشنامه هوش معنوي 64
3-9-2- روايي و پايايي پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها67
4-1- مقدمه 68
4-2- تحليل توصيفي 69
4-2-1- هوش معنوی:69
4-2-2- سلامت روان:70
4-3- تحلیل استنباطی 72
4-3-1- بررسی فرضیه ها72
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 77
5-1- مقدمه 78
5-2- نتيجه گيري از فرضيه ها78
5-3- نتايج يافته ها79
5-4- پيشنهادات 79
5-4-1- پیشنهادات پژوهش:79
5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدي 80
5-4-3- پیشنهادات کاربردی 80
5-5- محدودیت های پژوهش 80
5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر 81
5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر 81
پيوســت ها82
پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ 83
پرسشنامه هوش معنوي 86
منابـــع و ماخذ 89
الف) منابع فارسي 90
ب) منابع لاتين 92
چكيده انگليسي 93
جدول 2-1- مقايسه هوش معنوي و هوش متعارف (مک هاوک، 2002) 24
جدول 3-1- ضرايب پايايي مقياس هوش معنوي 65
جدول 4-1- تحلیل توصیفی هوش معنوی 69
جدول 4-2- تحلیل توصیفی سلامت روان 70
جدول 4-3- تحلیل توصیفی زیر مقیاسهای سلامت روان 71
جدول 4-4- بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان 72
جدول 4-5- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم جسمانی 73
جدول 4-6- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم اضطرابی و اختلال خواب 74
جدول 4-7- بررسی رابطه هوش معنوی و علائم کارکرد اجتماعی 75
جدول 4-8 بررسی رابطه هوش معنوی و علائم افسردگی 76
نمودار 4-1- نمودار هیستوگرام هوش معنوی 69
نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام سلامت روان 70


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش معنوي


سلامت روان


علائم جسماني


علائم اضطرابي


اختلال خواب


اختلال در كاركرد اجتماعي


علائم افسردگي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع
سوم دبیرستان هاي دخترانه درسال 1392 مي پردازد. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين
...

بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان درميان دانش آموزان - رزبلاگ

29 دسامبر 2016 ... بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم ... پژوهش
حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان ...

مطلب بعدی بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش آموزان

16 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش shy; ...
بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش آموزان مقطع سوم .

جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان - پایان نامه های ...

جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان 80 ......
رئیسی (1387) در پژوهش خود به بررسی رابطه ی میان هوش فرهنگی و معنوی با
سرسختی ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی در بین دانش آموزان ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی در بین دانش آموزان دختر و پسر ... که
ازاین میان 50 دانش آموزدختر و 50 دانش آموز پسر به صورت تصادفی انتخاب شدند و ...

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان - سیویلیکا

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان, در اولین همایش کشوری
دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (1st Student National Congress on Social ...

بررسی ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان - نشریه روان ...

هوش معنوی امروزه از مهمترین مباحثی است که در کلیه ابعاد سلامت انسان از جمله سلامت
روحی و روانی مطرح شده و نقش پر رنگی دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش معنوی و ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻛﺎر - مجله دانشگاه علوم ...

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻛﺎرﻛﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد. )112/0 r= ...
وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ. ﻲ ... ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﻲ
ﭘﻴﺮﺑﻠﻮﻃﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. 124. ﺗﻐﻴﻴﺮات. و. از. ﻣﻴﺎن ... ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿﺎﻳﺖ از.

بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي رابطه سلامت روان و هوش معنوي با
تاب ... دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه تشکيل مي دادند که از اين ميان،
تعداد ... بين سلامت روان و تاب آوري، رابطه مثبت معنادارp£0.01) ) و بين هوش معنوي و
تاب ...

شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم ...

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن. ﺷﺮاره ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ. 1،
..... ﺳﺠﺎﯾﺎي اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ،. راﺑﻄﻪ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. دار وﺟﻮد دارد . در. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ.

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با تاب آوری در بین ...

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با تاب آوری در بین دانشجویان
دانشگاه پیام نور اردبیل پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی
مقدمه هوش ...

بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روانی و درگیری شغلی مدیران مقاطع ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با سلامت روانی و درگیری شغلی ...
بین هوش معنوی مدیران و مؤلفه‌های آن و سلامت روان مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود
دارد. ... The Relationship between Managers Intellectual Intelligence and their ...

بررسی رابطه ی سلامت روان، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان ...

یافته‌ها: بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنیدار (01/0P<) و بین هوش
معنوی و افکار ناکارآمد و بین سلامت روان و افکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی معنیدار
...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش ... - به روز فایل

5 روز پیش ... پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع
سوم دبیرستان های دخترانه درسال ۱۳۹۲ می پردازد. هدف از این پژوهش ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان درمیان دانش ... - آرتیکل پدیا!

12 آگوست 2016 ... پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع
سوم دبیرستان های دخترانه درسال 1392 می پردازد. هدف از این پژوهش ...

فایل برای دانلود - پورتال اساتید :: دانشگاه بوعلی سینا

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INTERNET ADDICTION AND THE USE OF
... بررسی ارتباط بین باورهای فراشناختی، هوش هیجانی با افکار اضطرابی در
دانشجویان ... رابطه بین هوش معنوی و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
در سال ... ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی )(مشترک); بررسی رابطه بین
رشته ...

رابطه ی هوش معنوي با سامت عمومي در دانشجویان - فصلنامه رفاه اجتماعی

هــدف ايــن مقالــه، بررســی رابطــه ی بيــن هــوش معنــوی و ســامت عمومــی در بيــن :مقدمــه
... هــوش معنــوی( و پرســش نامه ی 28 ســئوالی ســامت عمومــی اجــرا شــد. ..... هـاي روانـي.
صـورت گرفـت، نتايـج نشـان داد كـه ميـان معنويت بـا سـازگاري درون فـردي و سـازگاري.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و ...

6 فوریه 2017 ... دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در
میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران) ... دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی رابطه بین
فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و ...

مقایسه هوش معنوی و سلامت روان در افراد معتاد و غیر معتاد

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮي ﻣﻴـﺎن ﺳـﻄﻮح ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي و ﺳـﺎزﮔﺎري. وﺟﻮد دارد . از دﻳﺪﮔﺎه ... ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ. اﺧﺘﻼﻻت.
ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﺿﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،. اﻓﺴـﺮدﮔﻲ. و اﺿــﻄﺮاب. ﺷــﺎﻳﻊ. ﺗــﺮﻳ. ﻦ. اﺧــﺘﻼﻻت. رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ... ي. ﺳﻼﻣﺖ
روان اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد وﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد . 3. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﺳﻼﻣﺖ روان در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد و. ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد. روش
.

تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی دانشجویان

هدف پژوهش بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر سلامت روان و شادکامی در بین دانشجویان بود
... بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و خودکارآمدی با بهزیستی روانشناختی در میان ...
شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
لرستان.

بررسی رابطه ساده و چندگانه سلامت روان، هوش معنوی و افکارناکارآمد در ...

بررسی رابطه ساده و چندگانه سلامت روان، هوش معنوی و افکارناکارآمد در دانشجویان
دانشگاه ... موضوع: علوم اجتماعی > روانشناسی عمومی و میان رشته ای ... های هوش معنوی،
بین خرده مقیاس های تولید معنای شخصی و آگاهی متعالی با سلامت روان رابطه مثبت
وجود دارد.

بررسی رابطۀ هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشتۀ مشاوره ...

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... /. 3. و. ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﺑﻬﺪاﺷﺖ. روان .....
ﺳـﺎده و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻦ. (. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧ. ﻲ. ) ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك. (. ﺳﻼﻣﺖ روان. ) در ﻣﻴﺎن.

پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری - ایران دانلود

12 ژانويه 2017 ... به طور مثال، در خصوص ارتباط بین دین و سلامتی چیزی حدود 200 پژوهش پس از نیمه
اول قرن بیستم .... بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی .

بررسی رابطه‌ سلامت روانی و هوش هیجانی در دانشجویان پسر ورزشکار و ...

از این رو، هدف از این تحقیق بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی و مقایسه این
متغیرهای ... معنی‌داری را بین هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران و غیرورزشکاران
نشان داد. ... Mehri A, Maleki B, Sedghi Kuhsare S. The Relationship between
Mental ...

بررسي رابطه بین هوش معنوي و سلامت روان در میان دانش آموزان - پروژه ها

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان در میان دانش آموزان مقطع
سوم دبیرستان های دخترانه( همراه با پرسشنامه و کار آماری)فرمت فایل: word

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی در ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی
... طبق نتایج بدست آمده با افزایش هوش هیجانی در میان پرستاران بیمارستان‌های ...

بررسی رابطه ی سلامت روان ،هوش معنوی در دانشجویان.pdf

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و اﻓﻜﺎر ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ. در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. Fundamentals of Mental
..... ﺳﻄﺢ. ﻫﻮش. ﻣﻌﻨﻮي. ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﺪول. -3. ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ راﺑﻄﻪ. ي ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻼﻣﺖ روان،.

رابطه هوش معنوی با مثبت اندیشی دردانشجویان ... - مجله دین و سلامت

11 آگوست 2014 ... The relationship between spiritual intelligence and positive thinking among
students of Babol ... از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﻜﺮ. ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﻫﺪف از
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ. در ﺑﻴﻦ .... ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﻫﻮش ...

Archive of SID ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (2003) ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ،ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ 4ﺩﭘﺎﻭﻻ.
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ... ﻟﻄﻔﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺭ (1387)ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻱ15
ﺳﺎﻝ.

ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ - مجله روان شناسی و علوم ...

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻏ. ﺍﻥﻴﺮﺷﺎﻫﺪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮ ... ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ.
ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ... ﻧﻲﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎ. ٢. ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ
.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی در سلامت روانی افراد - دبیرخانه علوم ...

... اجتماعی شهرستان های تهران - بررسی رابطه بین هوش هیجانی در سلامت روانی افراد ...
ضمناً هماهنگی لازم میان عواطف و احساسات برای ارتقاء عاطفی و هوشی را فراهم می آورد.

ارتباط بین هوش معنوی و سلامت عمومی دانشجویان پرستاری شهر تهران 1391

از طرفی نقش هوش معنوی به عنوان یک رویکرد نوین در بهداشت روانی، سلامت جسمانی و
کارکرد اجتماعی کارآمد، بسیار مهم شمرده میشود. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین هوش ...

پنل باز | بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی - header

پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و ... هوش معنوی و فشار روانی . ... بررسی رابطه
ی بین هوش هیجانی و ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت .

. - بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت ...

11 فوریه 2013 ... بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی ... ریشه مفهوم
دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد ...

بررسي رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان ...

بررسي رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در دانشجويان دانشگاه علوم ...
دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه تشكيل مي دادند كه از اين ميان، تعداد 100
نفر با ... نتايج آزمون تي مستقل نشان داد كه بين دانشجويان دختر و پسر از لحاظ تاب
آوري ...

رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی

نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و سلامت روان با فرسودگی تحصیلی رابطۀ ...
حاضر با هدف بررسی رابطۀ فرسودگی تحصیلی با سلامت روان و هوش معنوی بوده است.
... to investigate the relationship between academic burnout with mental health ...

پایان نامه هوش معنوی و سلامت روانی رایگان :: نمونه پایان نامه تاثیر هوش ...

13 سپتامبر 2016 ... مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت روان با تاب آوری در
بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل. نام محصول : پایان نامه ...

(1389) بررسی رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان سازمان

صدیقه معلمی (1388) به بررسي رابطه ساده وچندگانه سلامت روان، هوش معنوي ... دهد که
رابطه مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان پرستاران مورد مطالعه
...

ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي - Jentashapir J Health Res

راﺑﻄﻪ. ي. ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮ. ي. ﺑﺎ ﺗﺎب. آوري. در. داﻧﺸﺠﻮ. ﯾ. ﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ... ،
ﻣﻴﺎﻥ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. ١٠٠. ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺯﺍ، ...
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ. ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ. ﺗﺎﺏﻭ. ،ﻱﺁﻭﺭ. ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﻱ. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ. ﺩﺍﺭﺎ. (. /٠١. ٠ p≤. ) ﻴﻭ ﺑ. ﻦ ﻫﻮﺵ
ﻣﻌﻨﻮ ..... ﻢ ﻣﺮﺿﯽ و ﺣﺎﻻت ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻓﺮد را در ﯾﮏ ﻣﺎه. اﺧﯿﺮ. (. ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن. ) ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽ.

میگنا - بررسی رابطه هوش معنوی با خودکارآمدی عمومی در دانش آموزان

وضعیت سلامت روان استان‌های مختلف کشور ... که از میان آنها تعداد 180 نفر به روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب و با پرسشنامه هوش معنوی و ... نتایج پژوهش حاضر نشان
داد که بین هوش معنوی و خودکارآمدی عمومی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 05/ وجود
داشت.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸ - فصلنامه آموزش، مشاوره و ...

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ﺗﺎ
ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮدارد و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. را ﺑﮑﺎﻫﺪ و در
...

بررسی رابطه ی تماشای تلویزیون با هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان د

دوره یازدهم شماره 2 )پیاپی 41( خرداد و تیر 1395- شماره استاندارد بین المللی 1735-
7012 ... بررسی رابﻄه ی تماشای تلویﺰیون با هوش هیجانی و سﻼمت روان دانش آموزان دوم
دبیرستان شهر شوشتر در ..... نشان داد، رابطه ی میان سالمت روان و هوش هیجانی با آزمون.

راهنما و تمپلیت ارسال - کنگره نماز و سلامت روان

پژوهشگر محترم، برای شرکت در کنگره نماز و سلامت روان، لازم است به نکات زیر توجه
فرمائید: ... میکائیلی, بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز با هوش هیجانی در
دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی ... حیدری, ارتباط با خدا و تاب آوری در میان
دانشجویان.

RDS theses - شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

52, 78, بررسی رابطه نگرش مذهبی (درون سو – برون سو) با عزت نفس و مفهوم خود ... 64,
65, رابطه بين هوش، نگرشهای مذهبی و رويدادهای زندگی با سالمندی موفق در شهر شهر کرد
... 73, 56, بررسی رابطه ميان برخی باورها، رفتارها، احساسات مذهبی، و خود - فراروی ...

پایان نامه بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی رشته روانشناسی ...

پایان نامه بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی رشته روانشناسی. ارسال شده در
.... دلیل استفاده از این آزمون تعیین جهت و شدت رابطه بین متغیرها می‌باشد. در فصل ...

اي ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴ - World Health ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
.... ﺳﻼﻣﺘﻲ. ،. از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. و. ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ. -. رواﻧـﻲ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫـﻮش
.... ﻫﺴﺘﻴﻢ. ،. ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي و. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎي روان.

بررسی ارتباط بین هوش معنوی مدیران و سلامت روانی - مقالات

پارگامنت كه روانشناسي يك علم است و از روشهاي علمي دقیق استفاده ميكند، اما علوم
ديني بیشتر جنبه فلسفي دارند. دوم اينکه موضوعات ديني گاهي با روحگرايي و امور ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر
دانشگاه آزاد ... OL59-بررسی رابطه میزان اضطراب در میان دانش آموزان و پیشرفت
تحصیلی.

بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان ...

عنوان به انگلیسی: بررسی رابطه ي سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در ... که از اين
ميان، تعداد ١٠٠ نفر با روش نمونهگيري تصادفي ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ... که
بين سلامت روان و تابآوري، رابطهي مثبت معنادار و بين هوش معنوي و تابآوري نيز ...

خرید آنلاین پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین ...

19 فوریه 2017 ... خرید آنلاین پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با ... فایل
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با خودکارآمدی در بین ... دانلود پایان نامه
بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در ...

21 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی با شوخ طبعی در دانشجویان … ... بنابراین
در این تحقیق روابط میان متغیرهای شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان .....
تحقیق بررسی تست هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان.

فصل اول - پروژه بیست – پروژه ، مقاله

بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي ...
هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه میان شادکامی و سلامت روان در دانشجويان رشته هاي
علوم ... است که شادمانی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه
دارد. ..... عملکرد هوش را دارد پس بهترين زندگي، زندگي خردمندانه است و سلامت رواني
يعني ...

بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت رواني دانشجويان

عنوان اصلی: بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت رواني دانشجويان ... ازمشكلات رواني
مواجهه هستند در حال حاضر هوش معنوي از جمله رويكردهاي نويني است كه در حوزه سلامت ...

اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت

بررسی رابطه بین هوش معنوی با سلامت روان و رضایت زناشویی در زوجین شهر مرودشت ·
امام سجاد علیه السلام ... بررسی تحلیلی رابطه میان آموزه ی صله رحم و سلامت اجتماعی.

بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در ...

ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار. آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ،ﺳﻼﻣﺖ روان و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺖ. ) 001/0 .... ﺑﻴﻦ. 20/
0. 25/0 ﺗﺎ. ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. ).13(. درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻫـﻮش ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ
. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ ..... Zahrakar K. [The relationship between compo- nents of ...

بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و پیشرفت
تحصیلی ... بدین منظور از میان کلیه دانشجویان شاهد و غیرشاهد (دختر و پسر) مقطع
تحصیلی ... بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی، همبستگی معنادار با سلامت روان
و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران ...

20 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی
در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد)) را در ادامه مطلب ببینید

پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان ....
correlation exists between spiritual Intelligence with mental health students.

مقالات فارسی - iran cpa

بررسی همبستگی بين سازه های State-Trait Anger Expression Inventory-2 ... بررسی
شيوع خشونت خانگی و نقش آن برحيطه های سلامت روان ... رابطه معنويت سازمانی با
توانمندسازی روانشناختی، خلاقيت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضايت شغلی
کارکنان ...

پژوهش بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی در سال تحصیلی 85 ...

6 ژوئن 2016 ... دانلود پژوهش با موضوع بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی در سال ... دلیل
استفاده از این آزمون تعیین جهت و شدت رابطه بین متغیرها می باشد.

رابطة بین هوش معنوی و شادکامی ‌به واسطه بهزیستی روان‌شناختی

شرکت‌کنندگان پرسشنامه هوش معنوی، مقیاس شادکامی ‌آکسفورد و سیاهه بهزیستی
روانشناختی را ... well-being in the relationship between Spiritual intelligence and
happiness. ... رابطه شادکامی‌و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد
بهبهان ... بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تفکر خلاق و نقاد در بهزیستی روانشناختی
دانش ...

دریافت فایل بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی ...

6 ژانويه 2017 ... دریافت فایل بررسی رابطه بین مولفه های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار ...
کامل محصول دانلودی|| بررسی رابطه میان مولفه های معنویت در محیط كار و مولفه های ...
دانلود فایل کامل بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی از حضور شما ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی | اولتراباکس!

14 مه 2016 ... دسته: روان شناسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:
110 کلیک برای خرید: 19900 تومان اهمیت معنویت و رشد معنوی در ...

بررسی تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی
و ... The results showed that there were significant differences between two
groups of ... فقدان توجه به سلامت روان نوجوانان، به ویژه نوجوان بی سرپرست یا بد ...
نسبت خود)، رابطه مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و
توانایی ...

پروپوزال روانشناسی بایگانی | پایان نامه سرا

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
... پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی; رابطه سلامت رواني و ...
و تنيدگي در سطح دانشجويان; بررسي رابطه ميان تحريک طلبي و انگيزه‌هاي رواني، در
... با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول; رابطه بین استفاده از ...

رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی ... - طب نظامی

The Relationship between Organizational Spirituality and Spiritual ... هدف از پژوهش
حاضر، تعیین رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان یک
دانشگاه نظامی است. .... بررسی. کرد. که چگونه معنویت در کار با تعهد سازمانی و
رضایت شغلی ارتباط. دارد. ... از طریق پرورش هوش معنوی می توان سالمت روان افراد را
بهبود.

روانشناسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

18 دسامبر 2014 ... 9, بررسی رابطه بین کمالگرایی، هوش معنوی و خوش بینی با بهزیستی ... تنهایی و
سلامت روانی در میان دانش¬آموزان معتاد و غیرمعتاد به اینترنت ...

نقش هوش معنوی و بینش شناختی در پیش‌بینی رضایت زناشویی و ...

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش هوش معنوی و بینش شناختی در پیش‌بینی ... (1393
) شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
لرستان. ... (2013). the Relationship between Spiritual Intelligence and Emotional
...

بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین ...

16 آوريل 2016 ... پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و هوش هیجانی با کمالگرایی در بین
کارمندان دانشگاه پیام نور می باشد که در این پژوهش از نمونه گیری در ...

ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮى و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣ - مطالعات اسلام و روانشناسی

ﻫﺎى آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و رﻫﺒـﺮى ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ
... ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ درﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ... و ﻧﻮر واﻗﻌﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻮرﻫﺎى ﺿﻌﯿﻒ و ﻗـﻮى ﮐـﻪ
اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ ﺑﯿﺮاﻫـﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ .... ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺎردﻧﺮ از ﻫﻮش، در ﭼـﺎرﭼﻮب ﻫـﻮش. ﻣﻄﺮح
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

رابطه ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی با هوش هیجانی دانش آموزان ...

نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روانی همبستگی مثبت 77/0، با وجدان
بودن ... سایر ابعاد هوش مثل خلاقیت و هوش عملی و میان فردی نادیده گرفته شده است (
سانتراک، 1385). .... به منظور بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی دانش
آموزان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام ...

5 روز پیش ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم .... تحقیق
بررسي رابطه میان مؤلفه های معنويت در محیط كار و مؤلفه های تعهد حرفه ...

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi ...

تحليل داده ها نشان مي دهند تفاوت در ميزان اضطراب و استرس و افسردگي در ميان كاركنان
زن ... بررسي رابطه ي پايه هاي توليدي اضطراب با سلامت روان در دانشجويان دختر ... هدف
اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي دانشجويان متاهل ...

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی اثر بخشی آگاهی والدین بر میزان بروز مشکلات اجتماعی در میان نوجوانان کم
توان ذهنی .... رابطه سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري در بین دانش آموزان پایه ی ششم
...

رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ...

بین دختران و پسران در فراشناخت و هوش معنوی تفاوتی وجود نداشت، اما در عملکرد
تحصیلی ... between men and women in terms of metacognition and spiritual
intelligence. ... بررسی رابطة باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت
تحصیلی ...

ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي وﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻬ - فصلنامه آموزش مهندسی ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي وﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. داﻧﺸﮑﺪه. ﻫﺎي ﻓﻨﯽ. . ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﯿﺪرزادﮔﺎن ... اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﻨﻮي. اﺷﺎره ﻣﯽ.

نقش روزه‌داری اسلامی‌درقرآن بر هوش معنوی و شادکامی روزه‌داران - Quran ...

... همدان در سال تحصیلی 86-87 دریافتند که بین بهداشت روانی و هوش معنوی رابطه
معنادار وجود دارد. ... طبق پژوهش‌های انجام شده یافته بین معنویت با رضایت و هدفمندی
زندگی، سلامت و ... پژوهش پوژمهرانی (1387) با موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی و
اختلالات ... علی محمدی و جان بزرگی (1387) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان
شادکامی ...

ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﻦ ﺑﺮر - ابتکار و خلاقیت در ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن. ﺑﺎ. ﺧﻼﻗﯿﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻣﺪارس .... درون ﻓﺮدي،
ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﻣﯿﺎن. ﻓﺮدي، ﺳﺎزﮔﺎري، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ. اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫ«. ﺶ.

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید. - دانشگاه معارف اسلامی

بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان ... بر این اساس،
مدتهاست كه تصور میشود بین مذهب و سلامت روان، ارتباط مثبتی وجود دارد و ..... است
نیز نشان میدهد که میان نگرش مذهبی و سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان، رابطه
مثبت و ...

هوش معنوي و نقش آن در محيط كار با تأكيد بر آموزه‌هاي ديني | اسلام و ...

5 سپتامبر 2012 ... سپس با بررسي الگوهاي رايج هوش معنوي، ابتدا ضرورت تدوين الگوي هوش معنوي را بر
... با موضوعاتي از قبيل «بررسي رابطة بين هوش معنوي و سلامت روان افراد»، «رابطة
هوش .... اين تمايز فاصله ميان دانش عملي و دانش نظري را مطرح مي‌كند.