بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان - دانلود رایگاندانلود رایگان هوش هيجاني- مذهب- دانشجويان- دين- نگرش مذهبی- نگرش-

دانلود رایگان
بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويانعنوان پایان نامه: بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه
پايان نامه دوره کارشناسي-رشته روانشناسی-عمومی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 142
شرح مختصر:
اين پژوهش به بررسي رابطه هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان مي پردازد نمونه شامل 50 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه هاي کاشان است که به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. آزمودني ها(پرسشنامه نگرش مذهبي) و (پرسشنامه هوش هيجاني بار-آن)و تکميل نمودند.
يافته هاي پزوهش حاضر نشان داد که بين هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد،همچنين نتايج نشان داد بين جنسيت و هوش هيجاني تفاوت معنا داري وجود ندارد. نتيجه آنکه يافته ما نشان داد هر چه نگرش مذهبي بالاتر بيانگر هوش هيجاني بالاتري مي باشد و زندگي بهتري خواهد داشت.
فهرست مطالب
فصل اول:کليات پژوهش
1,1.مقدمه:2
2,1.بيان مسئله:4
3,1.اهداف پژوهش:5
4,1.فرضيه هاي پژوهش:6
5,1.اهميت و ضرورت پژوهش :6
6,1.متغير هاي پژوهش:7
7,1.تعريف مفاهيم:7
1,7,1.تعاريف نظري:7
2,7,1. تعاريف عملياتي:8
فصل دوم:ادبيات پژوهش
1,2.قراول هيجاني.. 10
2,2.قشر بينايي.. 11
3,2. ناحيه تخصصي حافظه هيجاني.. 13
4,2.هشدارهاي عصبي منسوخ شده15
5,2. مدير هيجاني.. 19
6,2.هماهنگي هيجان و فکر. 23
7,2.تعريف هوش:28
8,2.تعريف هوش هيجاني.. 29
9,2.تاريخچه هوش وهيجاني:31
10,2.ويژگي هاي هوش هيجاني.. 33
11,2.ابعاد هوش هيجاني:35
12,2.مؤلفه ي هاي هوش هيجاني.. 39
13,2. چگونه ميتوان در هوش هيجاني پيشرفت كرد ؟. 40
14,2.نگرش چيست؟. 41
1,14,2.تعريف نگرش... 42
2,14,2.تعريف نگرش مذهبي:42
15,2.ضرورت آموزش و سازندگي مذهبي.. 43
16,2.سازندگي مذهبي فرد. 44
17,2.تقويت بنيادهاي مذهبي.. 45
18,2.تزكيه مذهبي.. 46
19,2.رابطه مذهب و هدايت جوانان. 47
20,2.معناي آرمان خدا در پرتوي هوش هيجاني.. 49
21,2.بازيابي معنويت يا نگرش مذهبي بر اساس هوش هيجاني.. 54
1,21,2.اصل اول :پذيرش خود و ديگران. 54
2,21,2.اصل دوم: ناراضيتي خلاق و سازنده54
3,21,2.اصل سوم: يافتن زمينه هاي مشترك براي پيوند. 55
4,21,2.اصل چهارم:اعتماد سازي.. 55
5,21,2.اصل پنجم:قدر داني.. 55
6,21,2.اصل ششم:قطع رابطه به هنگام ضرورت اما محترمانه. 55
7,21,2.اصل هفتم:گذشت وبخشش... 56
22,2.نگرش مذهبي و سلامت هيجاني.. 57
23,2.مؤلفه هاي هوش هيجاني.. 58
24,2.پيشينه تحقيق:61
1,24.2.پژوهش هاي انجام شده داخل كشور:61
2,24,2.پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور:61
25,2.تقسيم بند افراد براساس هوش بهره و هوش هيجاني :63
فصل سوم:روش پژوهش
1,3. طرح پژوهش:66
2,3.جامعه آماري :66
3,3.نمونه:66
4,3.ابراز پژوهش:66
5,3.روش نمونه گيري:67
6,3.پرسشنامه ي هوش هيجاني بار ــ آن. 67
7,3.مشخصات پرسشنامهي هوش هيجاني بار ــ آن. 68
8,3.اعتبار و روايي:69
9,3.نمره گذاري و تفسير نمرات.. 70
10,3.نقاط قوت و کاربردي اين پرسشنامه. 77
11,3.کليد و نحوه نمرهگذاري آزمون سنجش نگرشهاي مذهبي.. 78
12,3.معرفي.. 82
فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
1,4.مقدمه. 85
2,4.آمار استنباطي.. 103
فصل پنجم:نتايج پژوهش
1,5.خلاصه پژوهش... 109
2.5.نتايج فرضيات پژوهش... 109
3,5.نتيجه گيري.. 110
4,5.پيشنهادات کاربردي.. 110
5,5.پيشنهادات آتي.. 112
6,5.محدوديتها112
پيوست.. 113
منابع:132
فهرست جداول
جدول 1)فراواني جنس... 86
جدول 2) فراواني گويه هاي بعداعتقادي.. 87
جدول 3) فراواني گويه هاي بعدتجربه اي.. 90
جدول 4) فراواني گويه هاي بعدپيامدي.. 93
جدول 5) فراواني گويه هاي بعدمناسکي.. 96
جدول6)آمار توصيفي متغيرهاي نگرش مذهبي.. 99
جدول7)آمار توصيفي متغيرهاي هوش هيجاني.. 101
جدول 8آزمون پيرسون فرضيه يك.. 103
جدول9 آزمون تي فرضيه دو104
جدول 10 آزمون تي فرضيه سه. 105
جدول11آزمون رگرسيون فرضيه چهار106
جدول12ماتريس همبستگي.. 107
فهرست نمودار
نمودار1)جنسيت.. 86
نمودار2 بعداعتقادي.. 89
نمودار3 بعد تجربه اي.. 92
نمودار4 بعد پيامدي.. 95
نمودار5 بعد مناسکي.. 98
نمودار6 نگرش مذهبي.. 100
نمودار7 هوش هيجاني.. 102


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
هوش هيجاني


مذهب


دانشجويان


دين


نگرش مذهبی


نگرش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. پایان
نامه دوره کارشناسی-رشته روانشناسی-عمومی. فرمت فایل: word. تعداد صفحات: 142.

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان - تخفیفستان فایل

16 ژانويه 2017 ... عنوان پایان نامه: بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه پايان
نامه دوره کارشناسي-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word تعداد ...

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان

اين پژوهش به بررسي رابطه هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان مي پردازد نمونه شامل
50 دانشجوي دختر و پسر دانشگاه هاي کاشان است که به روش نمونه گيري تصادفي ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه | دیجی سایت!

23 سپتامبر 2016 ... بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. دسته: روان شناسی. فرمت
فایل: doc. حجم فایل: 2150 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 142.

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان - فارس مقاله

4 فوریه 2017 ... بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه,رابطه نگرش مذهبی هیجان
خواهی و منبع کنترل در دانشجویان,بررسی و مقایسه رابطه نگرش ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه - به روز فایل

22 فوریه 2017 ... عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. پایان
نامه دوره کارشناسی-رشته روانشناسی-عمومی. فرمت فایل: word.

بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان - به روز فایل

26 فوریه 2017 ... این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل
۲۰۰ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه ها است که به روش نمونه گیری ...

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان - پروژه ها

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاهپایان نامه
دوره کارشناسی-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۴۲

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه - ایران دانشجو

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. چهارشنبه 4 اسفند 1395.
20:56. 2: تعداد بازدید. عکس پيشفرض. کاربر گرامی به سايت ايران دانشجو خوش ...

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه | ویکی ...

15 ژوئن 2016 ... بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. دسته: روان شناسی. فرمت
فایل: doc. حجم فایل: 2150 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 142.

بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه | آرتیکل ...

27 ا کتبر 2016 ... بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه. دسته: روان شناسی. فرمت
فایل: doc. حجم فایل: 2150 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 142.

نگرش مذهبی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطوح مختلف نگرش مذهبی بر شادکامی ، احساس
.... بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی و نگرش مذهبی در بین دانشجویان ساکن در ...

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان - داک لینک

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاه پايان
نامه دوره کارشناسي-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۴۲ شرح
...

تأثیر شیوه‌های فرزندپروریِ ادراک شده بر نگرشِ مذهبی و هوش هیجانی ...

سابقه و اهداف: نگرش مذهبی و هوش هیجانی دانش آموزان میتواند متأثر از روند ... هدف
تحقیق حاضر، بررسی تأثیر شیوه های فرزندپروریِ ادراک شده بر نگرش مذهبی و هوش
هیجانی دانش آموزان ... between child rearing styles and emotional intelligence in
students.

وضعیت پروپوزال های پیشنهادی گروه رواتشناسی

2, شیوا نیکخواه, بررسی رایطه بین مهارت های اجتماعی, هوش هیجانی و مهارت های خود
تنظیمی ... رابطه نگرش مذهبی با شادکامی رضایت از زندگی استرس و افسردگی در
دانشجویان ... پیشنهادات و الزامات برای موضوع, موضوع به صورت" تاثیر آموزش مهارت
اجتماعی ...

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان - فروش پرفروش ...

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاهپايان نامه
دوره کارشناسي-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۴۲

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA5- پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان · SA6- بررسی ... SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی
فرزندان 8-12ساله · SA8- پایان نامه ... OL909- بررسی رابطه باورهای مذهبی و سلامت
روان دانشجویان دختر وپسر .... OL118-بررسی نگرش دانشجویان نسبت به امتحانات
اساتید.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه ... - Nasir-Institute

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش
... با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان;
بررسي ... بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر کاهش پرخاشگري و افزايش سازگاري
فردي- ... بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش
آموزان ...

پرسشنامه رایگان -

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان ... پرسشنامه رایگان
بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان .... پرسشنامه رایگان هوش
هیجانی بار- ان ... پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی براهنی ...

جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.

بررسی رابطه اعتقاد به آموزه های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان ... رفتارها و
عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنادار کردن زندگی دارند. ... نشان داد كه در یك نمونه
1650 نفری با میانگین سنی 50 سال، نگرش های مذهبی با سلامت روانی، رابطه مثبتی
دارند.

ﻫﻮش و ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﻼم ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﻴﺠﺎ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﻼم. و. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎدي ﺗﻮراﻧﻠﻮ. ∗. رﺿﺎ
ﺟﻤﺎﻟﻲ. ** ... رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻣﻌﻨﺎ ... ﺑﻪ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ دروﻧﻲ ﻓﺮد
ﺷﻮﻧﺪ . داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻫﺪف در. زﻧﺪﮔﻲ، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲ واﻻ، اﻣﻴﺪواري ﺑﻪ ﻳﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ. در ﺷﺮاﻳﻂ.

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در زﻧﺎن و ﻣﺮدان

11 ا کتبر 2015 ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زوﺟﻴﻦ و ﻃﻼق ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻢ در ..... اﺳﺖ اﻓﺮادي ﻛﻪ
اﻓﻜﺎر ﻣﺬﻫﺒﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ. اﺣﺘﻤﺎل. زﻳﺎد،. ﻧﮕﺮش. ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق دارﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻃﻼق در آن .... داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.
داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﺮﻧﺖ. ﻛﺎﻧﺎدا. در. ﺳﺎل. 2007. آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ. 95%. و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. از. راه.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ

ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ ﺍﺛﺮ . ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ،. ﺑﺨﺶ. ﻟﭗ. ﻫـﺎﻱ ﮔﻴﺠﮕـﺎﻫﻲ ﺍﺳـﺖ ﻛـ. ﻪ ﺩﻗﻴﻘـﺎﹰ. ﭘﺸـﺖ
ﻧﺎﺣﻴـﻪ ... ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ .... ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻤـﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ
ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ. ﻭ .... ﺩﺭ ﺻــﺪﺩ ﺳــﻨﺠﺶ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﻫــﻮﺵ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲﻫــﻮﺵ ﻣﻌﻨــﻮﻱ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های روانشناسی و علوم ...

11 نوامبر 2013 ... روش تحقیق بررسی تاثیر مذهب بر میزان مصرف سیگار و مشروبات الکلی ... مقایسه
هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی ... روش تحقیق
بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی. 22برگ.
بررسی و مقایسه میزان اضطراب دانشجویان پسر قبل از امتحانات و در ایام ...

رابطه‌ی نگرش مذهبی با شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی و نگرش مذهبی در دختران محروم از والدین با دختران
معمولی شهر ... رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت
مدرس، ...

دریافت فایل فهرست نهایی مقالات پذیرفته شده PDF - دانشگاه تهران

راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪ–ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺎ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان: ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻨﺴﻴﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ-اﺳﻼﻣﻲ. ﭘﻮﺳﺘﺮ. اﺳﻼﻣﻲ اﻓﺴﺎﻧﻪ.
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﻫﻤﺴﺮ، ... ﻧﻘﺶ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي دﻳﻨﺪاري و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن.

تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان

۷٫ خلیلی، ترابعلی، ۱۳۷۹، «بررسی رابطه نگرش مذهبی و سازش‌یافتگی اجتماعی
دانش‌آموزان سال ... ۸٫ رستمی، نادیا، ۱۳۸۳، «بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی
در دانش‌آموزان مقطع .... رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنادار کردن زندگی
دارند.

رابطه هوش معنوی با مثبت اندیشی دردانشجویان دانشگاه - مجله دین و سلامت

یافته ها: میانگین هوش معنوی و مثبت اندیشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
به ... نشان داد که هوش معنوی بر میزان مثبت اندیشی دانشجویان تاثیر گذار بوده است.
.... داده اند در بررسی نگرش مذهبی دانشجویان دختر میانگین بهتری به دست آورده اند. ...
های انسانی و تجربه تفسیری که هیجانات مثبت را تقویت می کند نسبت به رویدادهای
...

اثر بخشی آموزش مثبت‌نگری بر افزایش شادکامی و سخت‌رویی مادران ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه گروهی آموزش مثبت‌نگریبر افزایش ...
بررسی رابطه نگرش مذهبی با شاد کامی و سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
آزاد ... بررسی رابطه سازگاری با هوش هیجانی – اجتماعی در دانشجویان سال اول دانشگاه ...

بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان متوسطه - وب سایت

پژوهشی با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه ....
پايان نامه بررسي تأثير برنامه هاي ماهواره اي بر رشد اجتماعي نوجوانان 100برگ . ...
رابطه نگرش مذهبی با شادکامی رضایت از زندگی استرس و افسردگی در دانشجویان
دختر .

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین ...

18 ژانويه 2017 ... دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت ... فایل
پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی ... دانلود فایل کامل پایان
نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری نوجوانان پایه های
چهارم و پنجم ... پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین
دانشجویان ... پایان نامه بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت
به اجرای طرح ... پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و
میزان ...

بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان (دسته بندی ...

16 فوریه 2017 ... بررسی تاثیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی دانشجویان (دسته بندی: کامپیوتر) + لینک
صفحه دانلود. مطلب ۲۲۱۵۳ با عنوان: بررسی تاثیر هوش هیجانی و ...

راهنما و تمپلیت ارسال - کنگره نماز و سلامت روان

ابراهیمی, اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان ...
میکائیلی, بررسی رابطه بین نگرش نسبت به نماز با هوش هیجانی در دانشجویان
دانشگاه ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﺎور ﻫـﺎي دﯾﻨـﯽ و : ﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋ ا

ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش. ﻫﺎي. ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ ... ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ در
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر از اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را در رﺷﺪ. و. آورده ... ﻟﺬا در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد .... ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزه. ﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻫﺒﯽ را در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي. رواﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدي، ﻧﺸﺎن داده .اﻧﺪ ..... ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺘﻪ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ.

راﺑﻄﻪ ي ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز - Sid

ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳـﺎن و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ. ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ... داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. 4/20.
ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر. 3. ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﺷـﺎدي. و. ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ. در. ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ... ﻣﺬﻫﺐ،
ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾـﻦ در ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺴـﻢ و روان و ﻏﯿـﺮه ﺑﺴـﯿﺎر. ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده ..... ﭼـﻮن ﻫـﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، وﯾﮋﮔـﯽ. ﻫـﺎي.

نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش‌بینی بخشودگی دانشجویان

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي. در ﭘــﻴﺶ. ﺑﻴﻨــﻲ. ﺑﺨﺸــﻮدﮔﻲ. داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن. ﺑــﻮد .....
ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ. ﺑـﺎ ﻧﮕـﺮش. ﻣﺬﻫﺒﻲ راﺑﻄ. ﺔ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي راﺑﻄـ. ﺔ. ﻣﻨﻔـﻲ و. ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ.

RDS theses - شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

55, 75, بررسی نگرش مذهبی دانشجويان ورودی به دانشگاه تربيت معلم و رابطه آن با
ميزان ... 74, 55, تعيين تاثير آموزش فرهنگ عرفانی بر ميزان افسردگی دو گروه از
معلمان ... هوش معنوی و هوش هيجانی در پيش بينی اضطراب امتحان دانش آموزان دختر تيز
هوش و ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

27 آگوست 2016 ... بررسی رابطه تفکر غیرمنطقی و تابآوری در دانشجویان ... رابطه نگرش مذهبی، باورهای
فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی ... بررسی رابطه هوش هیجانی و بدبینی
سازمانی (مورد مطالعه:کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان خرم آباد) ... بررسی
تاثیر یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﻣﺠﻤ

ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺒﮕﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻋﺪم ﺗﺤﻮل ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي روﺳﺘﺎي ﻛﻮﻫﻜﻦ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎرم ..... ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻦ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﺘﺄﻫﻞ.

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی بر سلامت روانشناختی ...

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی بر سلامت روانشناختی دانشجویان
دختر ... جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش، كلیه دانشجویان (دختر) دانشگاه شهید
بهشتی هستند ... روان آدمی از نظر فلسفی از مجردات است و موجود مجرد جز از مجردات
تأثیر نخواهد ...

دانلود فایل » آرشیو بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان ...

24 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه: بررسي تاثير هوش هيجاني و نگرش مذهبي دانشجويان دانشگاهپايان نامه
دوره کارشناسي-رشته روانشناسی-عمومی فرمت فایل: word

Full Text (PDF) - Quran and Medicine

بررسی تاثیر روزه داری بر سطح هوش معنوی و شادکامی افراد روزه دار. طریقه ارجاع به
این ... مختلف سالمت جسمی، هیجانی، اخالقی، اجتماعی و معنوی مورد توجه. قرارگرفته
است. ... رابطه بین هوش. معنوی و بهداشت روان دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در
سال ... و فرانسیس و همکاران )2000( با هدف بررسی رابطه بین نگرش دینی و. شادکامی
در ...

هوش هيجاني، پيشينه و رويكردها از نگاه دين و روان‌شناسي | روان‌شناسي و دين

10 مارس 2012 ... در بخش پاياني، درباره رويكردهاي هوش هيجاني از ديدگاه روان‌شناسي و اسلام به روش
تحليل متون ديني و استنباط عقلي، بحث و بررسي، صورت گرفته است. ..... هوش
هيجاني تأثير بسيار زيادي بر شادي و رضايت مردم دارد. .... آموزش مهارت‌هاي هيجاني و
آشنا ساختن دانش‌آموزان و دانشجويان با هوش هيجاني و ابعاد گوناگون آن (تعليم ...

AAERS 2015 educonf 1 by International Society of communication ...

17 دسامبر 2015 ... بررسی رابطهی نگرش مذهبی و سالمت روان در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام
نور واحد کرج 6 . .... بررسی تاثیر تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان 25. ...
بررسی ارتباط هوش هیجانی با رضایت از زندگی و رشد شخصی در ...

Tabtiz university of medical sciences - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عزت نفس در بين دانشجويان
استان ... بررسی اثر بخشی آگاهی والدین بر میزان بروز مشکلات اجتماعی در میان
نوجوانان کم توان ذهنی ... رابطه بین نگرش مذهبی معلمان و سلامت روانی دانش آموزان پایه
چهارم.

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

9, 8, بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت روی عملکرد کارکنان شرکت ..... 86, 85,
بررسی نگرش دانشجویان معلمان دوره های کارشناسی ضمن خدمت فرهنگیان ..... 247, 294,
بررسی رابطه اعتقاد و عمل مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی ...

پایان نامه های دانشکده روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بررسي مقايسه اي نگرش دانشجويان رشته روانشناسي با دانشجويان رشته علوم رياضي
... بررسي تاثير روابط خانواده بر ميزان سازگاري اجتماعي فرزندان (نوجوانان) دختر و
... بررسي رابطه بين هوش هيجاني و ابعاد شخصيت در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ...

بسمه تعالی ی آموزش ی زی رشته: برنامه ر ی نامه ها ان یپا ست یل دانشجو ...

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نگرش نسبت به تغییر .... بررسی تاثیر هوش هیجانی
بر راهبردهای شناختی و ..... بررسی رابطه باورها و نگرش مذهبی با هوش هیجانی.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10, بررسی تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد روابط عمومی سازمان (مورد مطالعه، شرکت ....
76, ارزش قضايي قسامه در پرتو قانون مجازات اسلامي 92, مجيد اکبري, دانشکده حقوق ...
80, بررسی علل به وجود آمدن هیجانات منفی در جوانان و کنترل آن در جهت مثبت و طراحی
..... و بررسی تاثیر نگرش ایمنی و جو ایمنی پرستاران در یکی از بیمارستانهای رشت
...

هیجانی - آرشیو مطالب روز

1 روز پیش ... این پژوهش به بررسی رابطه هوش هيجاني و نگرش مذهبی دانشجویان می پردازد نمونه شامل
200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه ها است که به روش نمونه گیری ...

ليست مقاله هاي پذيرفته شده :: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و ...

بررسي رابطه بين خودکارآمدي با خلاقيت شناختي و خلاقيت هيجاني. حميد كاظمي ...
بررسي تفاوت هاي فردي در زمينه دقت،اضطراب و نگرش رياضي و تاثير آن بر عملکرد
رياضي فراگيران .... رابطه هوش معنوي با شيوه هاي مقابله مذهبي در دانشجويان تبريز.

مقالات فارسی - iran cpa

بررسی تأثير مداخلات شناختی در کاهش شدت درد، پريشانی و بهبود کيفيت زندگی
موقعيتی کودکان مبتلا ... اثربخشی برنامه تقويت هوش هيجانی بر کنترل رفتار
قلدری نوجوانان ... رابطه بين سبک های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش های
ازدواج ... ارتباط بين صفاتِ شخصيتی و نگرشهايِ مذهبی در دانشجويانِ با استعداد
درخشان.

روانشناسی و علوم تربیتی | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن ...

پایان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر دانش آموزان دختر · پایان نامه .... پایان
نامه بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی رشته روانشناسی · پایان نامه بررسی
.... پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با نگرش به تقلب دانشجویان دانشگاه ایذه.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در
..... ۳۰ بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر .....
۲۵۹ رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی کردستانی ۸۳; ۲۶۰ بررسی تاثیر آموزش های مهد
...

عنوان مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان دانشگاه های ...

بررسي نقش استرس هاي فرهنگي در بهداشت روان دانشجويان ... مقايسه نگرش دانشجويان
دانشکده هاي علوم انساني و مهندسي دانشگاه شيراز به دوستي دختر و پسر ... تأثير هوش
هيجاني بر اضطراب و افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - ایرج شاکری نیا

8- رابطه هوش هيجاني و باورهاي خود کار آمد پرستاران بخش اورژانس با رضايت ... 2-
رابطه هويت ديني ، نگرش مذهبي و سرسختي روانشناختي با سلامت روان در ... 24-
بررسي استرس مسافرت در دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي دانشكده علوم ... 39-
بررسی تأثیر تغییر در ظاهر و طعم شیر در میزان گرایش کودکان پیش دبستانی به
مصرف آن.

اصل مقاله - مشاوره و روان درمانی خانواده

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻌﻨﻮي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. زﻧﺎن ..... در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻫﺒﺮان در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ. ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ... زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﯽ و ﺳﺎﻟﻢ
زﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. در ﮐﻞ ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
رواﻧﯽ.

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان نامه ...

استاد مشاور آمار: دکتر میرسعید یکانی نژاد, بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر
کیفیت ... بررسي همدلی دانشجویان کارشناسی پرستاری و ارتباط آن با هوش هیجانی
آنها ..... دکتر سودابه جولایی، دکتر شهرزاد غیاثوندیان, بررسی ارتباط نگرش
پرستاران به ..... بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاری مذهبی در اعضای خانواده های
کودکان ...

بررسی ارتباط هوش هیجانی با مصرف سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه ...

عنوان فارسی طرح, بررسي ارتباط هوش هيجاني با مصرف سيگار در دانشجويان پسر ....
ارتباط بین فعالیت های مذهبی و مصرف سیگار در دانشجویان یکی از دانشگاه های کرمان
1385. ... نگرش دانشجویان پسر دانشگاه های شهر کرمان نسبت به سیگار. ... تاثیر
خانواده در گرایش به مصرف سیگار دانش اموزان دبیرستانی شهر تهران، سال 1382.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ﻣــﺬﻫﺒﯽ اﺳـــﻼم و ﻫــﻮش ﻫﯿﺠـــﺎﻧﯽ داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن .» ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان. (» ... ﺑﺮرﺳـــﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠـــﻪ ﻣـــﺬﻫﺒﯽ و ﻣﯿـــﺰان اﺿـــﻄﺮاب در داﻧﺸـــﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـــﮕﺎه ﻋﻠـــﻮم ... وﺿـــﻌﯿﺖ ﻧﮕـــﺮش ﻣـــﺬﻫﺒ.

پروپوزال بررسی رابطه ی بین اهمالکاری و عزت نفس در دانشجویان ...

شده بررسی رابطه بین هوش هیجانی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه پیام نور در 88 .
..... پژوهشي براي تهيّه مقياس نگرش مذهبي و بررسي رابطه بين نگرش . ... دانلود پایان
نامه بررسی تأثیر نگرش دینی بر میزان کمال¬گرایی دانشجویان دانشگاه پیام نور .

برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید - دانشکده علوم تربیتی - دانشگاه ...

بررسی تأثیر زوج درمانی اسالمی بر رضایت زناشویی زوجی شهر اصفهان. مطالعات زنان
. 5831. 43 .... بررسی رابطه هوش معنوی با نگرش مذهبی در بین دختران دانشجو.
دوفصلنامه علمی. – ... رابطه هوش هیجانی و معنوی با سالمت روانی در دانشجویان دختر.
فصلنامه ...

آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

17) پایان نامه بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تائید و عزت نفس ... 68)
پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی ... 72) پایان نامه
بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد.

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك موضوعات ...

... جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان; بررسي
رابطه ... بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ... بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه
… - بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان
دختر و ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ. و. آﻣﻮزه ﻫﺎي.
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. -2. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﮕﺮش. ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼم و ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ...

مقاله بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه
... در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می ...
بررسی باورهای ارتباطی، جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی زوجین جوان و مقایسه آن ها در دو
...

اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامتفراخوان ...

بررسی تاثیر آموزش برنامه یادگیری هیجانی - اجتماعی بر افزایش سلامت روانی ...
بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم
... بررسی اپیدمیولوژی افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با هوش هیجانی و مولفه های آن.

دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و
غیرورزشکار ... پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت
زناشویی ..... پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی
روانشناختی و ...

کتابخانه مدرسه فقاهت - نشریه روانشناسی و دین - موسسه آموزشی پژوهشی ...

پس مهم‌ترين تأثير مذهب براي مقابله با فشار رواني به دليل نقشي است كه در فرآيند
.... با توجه به اينكه، بررسي نگرش و باورهاي مذهبي در دانشجويان و ارتباط آن با .....
محمدعلي بشارت و همکاران، « هوش هيجاني و سبک‌هاي مقابله با استرس»، مطالعات آموزش و
...

سامانه‌ی جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی - سامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی

اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر , بهنام كرمی راد .....
بررسی رابطه نگرش مذهبی و سلامت روان با استعداد اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم
...

لیست پروپوزال های آماده رشته های علوم انسانی ( روانشناسی ، علوم ...

PRL2- بررسی سطح هوش هیجانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان ... PRL4-
بررسی تأثیر آموزش بر سطح آگاهی و نگرش دانش آموزان در زمینه بهداشت بلوغ ...
PRL72- مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدي دانشجویان داراي عقاید مذهبی بالا با
دانشجویان داراي ...

Archive of SID ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

،1995).9ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﻣﻚ ﻓﺪﻥ ... ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ. 6،2000) ... ﻭ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ (2003) ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺮگ،ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﻭ 4ﺩﭘﺎﻭﻻ ... ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
،ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻰ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻫﻮﺍﺯ ..... ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ .

بررسی رابطه بین ادراک از سبک‌های فرزندپروری با راهبردهای یادگیری ...

بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و
مهندسی. ... تأثیر آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین بر خودتنظیمی تحصیلی و
سازگاری ... رابطه نگرش مذهبی با انگیزش پیشرفت و خودتنظیمی یادگیری در
دانش‌آموزان ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان 145برگ ·
108.بررسی رابطه ... مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور
80برگ. 121. ... 163. بررسی تاثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان 60برگ ... 168. بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان
80برگ.

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسلامی | مهر 1395

22 سپتامبر 2016 ... عنوان: بررسی رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی و خودشکوفایی دانشجویان دختر و پسر
... عنوان: بررسی میزان تاثیر اعتقادات مذهبی و هوش هیجانی دربین دانشجویان .... عنوان:
بررسی مضامین پول و مقام در ادبیات نئوکلاسیک: نگرش به رمان ...

پروپوزال روانشناسی بایگانی | پایان نامه سرا

پایان نامه روانشناسی در مقطع ارشد و دکتری بیشتر شامل بررسی آماری بسیاری از ...
با و بدون جهت‌گيري مذهبي (اسلامي) بر مهار اضطراب و تنيدگي در سطح دانشجويان;
بررسي ... تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان; مقایسه هوش هیجانی در
افراد عادی و ... بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در
دانش آموزان ...

اطلاعیه های گروه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

فهرست موضوعات پیشنهادی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت(گروه دوم)) مصوبه .... 7,
جمشید پور هاشمی, بررسی تاثیر نگرش مذهبی و هوش معنوی بر پیشگیری از آسیب ...

چکیده - سامانه یکپارچه نشریات ناجا

هوش معنوی و معناجویی، هوش هیجانی و نشاط و شادابی( پیش بینی کننده های قوی تری ...
دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت سیستم ها .... این افراد معموالً اعتقاد مذهبي نیرومندي
دارند، براي اخالقیات ارزش قائل اند و رفتارشان .... باریک و همکاران در مطالعه خود به
بررسی تأثیرات انگیزش در رابطه بین عملکرد شغلی و ..... تهران: انتشارات نگرش
روز.

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

1 مه 2015 ... ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ،. ﻭﺍﺣﺪ. ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ، ....
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. ﻫﺎ .... ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ. ﺳﻼﻣﺖ
ﺭﻭﺍﻥ ... ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ...

مقالات - Home

بررسی تأثیر فرایند داوری خانوادگی بر کاهش میل به طلاق زوجهای متقاضی طلاق و
مقایسه آن با فرایند مشاوره در ... هوش هیجانی، سلامت روان و نگرش های مذهبی دانشجویان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و گرایشات مذهبی » پایان نامه دات کام ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و گرایشات مذهبی هوش هیجانی و مذهب هوش هیجانی و دین
اعتقادات فردی و ... فرد هوش هیجانی دارد یا نمره ای که از هوش هیجانی دریافت می کند
درگرایش او به سمت مذهب تاثیر دارد. ...... ب:مقیاس نگرش اعتقاد مذهبی آلپورت ....
بررسی مدیریت دینی برتفکر انتقادی دینی دانشجویان رشته علوم تربیتی ·
بررسی رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در ...

19 فوریه 2017 ... از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی رابطه نگرش ...

دکتر سیمین حسینیان - انجمن روانشناسی ایران

10 جولای 2016 ... پيش بيني كيفيت زندگي معلمان زن بر اساس متغيرهاي هوش هيجاني و هوش معنوي ...
بررسي اثر بخشي آموزش‌هاي آماده سازي شغلي و كارآفريني بر تمايلات كارآفريني
جوانان ..... بررسي رابطه هوش معنوي با نگرش مذهبي در بين دختران دانشجو.

راﺑﻄﮥ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺑﺎ. ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. اي. ﺧﻮدﮐﺎراﻣﺪي
..... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘ. ﯿ. ﻢ دارد . .2. ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒ. ﯽ. ﺑﺮ اﻧﮕ. ﯿ. ﺰش ﭘ. ﯿ. ﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼ. ﯽﻠﯿ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. (
. س. ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘ ..... راﺑﻄﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

وبلاگ رسمي مركز مشاوره بشارت وهمکاران - پايان نامه ها

بررسي رابطه بين تیپ های شخصيتي و استرس در دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد
كرج. بررسي ... بررسي تاثير سلامت روان بر هوش هيجاني دانشجويان دختر دانشگاه
پيام نور تهران ... بررسي جهت گيري مذهبي و سازگاري روانشناختي عاطفي و اجتماعي.

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

... برای جستجوی پرسشنامه در مورد " بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان"
اگر .... نگرش نسبت به حضور در کلاس کد پرسشنامه : 1099 · پرسشنامه هوش هیجانی و
...

پایان نامه های رشته روانشناسی 3 - جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

23 دسامبر 2016 ... 10405 بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر 135
... 10418 بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و تاثیر آن بر بهره
... 10460 رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در بین ... 10469
رابطه نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در ...

موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و اختلالات خوردن درميان ورزشكاران كشتي و فوتبال
تاثير ريتم ... پژوهش تجربي پيرامون تاثير سر و صدا و بو، بر حل مسأله در
دانشجويان دانشگاه اصفهان بررسي ... اثربخشي آموزش نگرش مذهبي برسلامت روان دانش
آموزان

دو فصلنامه دين و سلامت، - Magiran

بررسي ميزان خودمراقبتي معنوي -اسلامي (مشارطه) در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي
مازندران ... بررسي رابطه سلامت معنوي با نگرش دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي
همدان در مورد حجاب ... پيش بيني رضايت از زندگي براساس هوش معنوي و عزت نفس ....
اند كه عملكرد والدين بر شكل گيري افكار، رفتار و هيجانات كودكان تاثير معناداري دارد.

ﺑﯿﻨﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ دﯾ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﻮد . ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ دﯾﻨﺪاري در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. ، از.
روش آﻣﺎري .... ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻧﻈﺎرت دروﻧﯽ و. ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐﻪ دﯾﻦ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺮﺷﯽ، اﺣﺴﺎﺳﯽ. ،.
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ... ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ در روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨ. ﺘ. ﻘﻞ. ﺷﺪه.
اﻧﺪ ..... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺼﯿﺼﻪ. اي. از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ. (. ﺑﺎرون و ﭘﺎرﮐﺮ. ،4. 2000. )
.

روانشناسی - موضوع پایان نامه

24 آوريل 2013 ... 601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان 602 : بررسي ...
وجود، سرسختي روانشناختي)، نگرش مذهبي و رضايت زناشويي با آمادگي اعتياد ... جامع
64 : اثر فلوكستين بر اختلال بيش فعالي- كم توجهي: يك بررسي ...

مقالات پذیرفته شده - نخستین همایش بین المللی روانشناسی و مشاوره ...

74, 1064-ICPC, بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با اعتیاد به اینترنت و .... 115,
1239-ICPC, بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس درباره ...
117, 1285-ICPC, بررسی هوش هیجانی و تاثیر آن بر انتخاب رشته ورزشی در بین
معلولان ...

بررسی رابطه هوش هیجانی با شادکامی و هدف در زندگی - آرتنا

در این پژوهش ، 354 دانشجو (205 زن ، 149 مرد) ، با روش نمونه گیری تصادفی ساده ، با
... در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی مشخص شد که بین هوش هیجانی و ....
بدین معنا که افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند ، به خود متکی ترند ، نگرش
مثبت .... و ملاک بین 3 متغیر مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین سهم تاثیر هر
کدام از ...

پروژه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان آزاد ...

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان آزاد
.... وجود دارد ، که نگرش ديني را به دو قسمت مثبت و منفي تقسيم کرده و تأثيرات آن ...

فصل اول - پروژه بیست - پروژه ، مقاله

بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان رشته هاي علوم ... انسان
موجودي پيچيده و داراي ابعاد مختلفي است كه حيات وي در اثر تعادل نسبي ... مرادی (
1384) معتقد است که شادمانی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت
رابطه دارد. ..... از آنجا که بشر بالاترين عملکرد هوش را دارد پس بهترين زندگي، زندگي
خردمندانه ...

بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش معنوی زوجین ...

بررسی اثر بخشي آموزش تحلیل رفتار متقابل بر هوش معنوی زوجین. شهر اصفهان ...
اهمیـت و ضـرورت طـرح موضـوع معنویـت و مذهـب، بـه ویژه. هــوش معنــوی، از جهــات ... و
نگــرش کل نگــر بــه جهــان هســتی، در جســتجوی پاســخی ... هــوش معنــوی، هیجانــی،
بهــره هوشــی و هــوش فیزیکــی را ..... شـادکامی ایجـاد شـده در دانشـجویان، بـه ایـن
نتیجـه دسـت.

آزمون های هوش هیجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس > خانه

از دید وکسلر هوش نتیجه تاثیر دایمی ومتقابل فرد با محیط است و اگر این رابطه ....
است به جای مطالب آموخته شده در زمینه ی اقتصاد،توانایی کلامی دانشجویان را بسنجد.
.... تحلیل عاملی یک روش آماری است،که با بررسی همبستگی متقابل چند آزمون و با
گروه بندی .... حکمای الهی به اهمیت بعضی از هیجانات خاص مرتبط با تجربه مذهبی
افراد پی ...

مشخصات فردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

5 جولای 2015 ... بازسازی مقیاس یکپارچه هوش معنوی: اعتباریابی، رواسازی، بررسی ساختار ...
ارتباط ميان نگرش مذهبي و شايستگي اجتماعي والد–فرزندي با فراشناخت هيجاني (
مورد .... تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر انعطاف پذیری شناختی دانشجویان ...

رابطه هوش هیجانی با سبک‌های حل مسأله و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی "رابطه هوش هیجانی با سبک‌های حل مسأله و سلامت عمومی
دانشجویان ... جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12
که در نیم سال اول ... هوش هیجانی و سبک‌های حل مسأله بر سلامت عمومی تأثیرگذار نیست.
... جهت گیری که رفتار مستقل حل مسئله را ترتیب می کند شامل آمادگی یا نگرش فرد
به این ...

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود گزارش تخصصی ریاضی

حل تمرینات فصل دوم مدارهای مخابراتی کروس نویز

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)