داده كاوي در صنعت بانكداري - دانلود رایگاندانلود رایگان داده کاوی- بانکداری- داده - پایگاه داده- ارتباط با مشتری

دانلود رایگان
داده كاوي در صنعت بانكداريعنوان پایان نامه: داده ­كاوي در صنعت بانكداري
پروژه کارشناسی-رشته مهندسی فناوري اطلاعات و كامپيوتر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 138
شرح مختصر:
امروزه با گسترش روزافزون اطلاعاتی که بشر با آن­ها سر و کار دارد، بهره ­گیری از روش­هایی هم­چون داده­ کاوی برای استخراج دانش و اطلاعات نهفته در داده ­ها امری غیر قابل اجتناب است. سازمان­ها با استفاده از داده­ کاوی می­توانندفرآیندهای تصمیم­ گیری را بهبود بخشند. داده ­کاوی سبب می­شود که سازمان­ها ازسطح داده به سطوح بالاتر دانش و الگوهای ناشناخته برسند.
در این میان بانک­ها اساساً از پایگاه­های داده متعدد و گسترده­ای برخوردار هستند که حاوی اطلاعات مربوط به مبادلات و جزئیات دیگر مربوط به مشتریانشان است. داده ­کاوی به نوبه­ی خود در راستای حل مسائل موجود در کسب و کار در صنعت بانکداری و مالی آن هم به واسطه ­ی یافتن الگوها، روابط علی و معلولی و روابط حاکم در قیمت­های بازار و اطلاعات کسب و کار مشتریان به کار می­رود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 دانش نوین داده­کاوی
1-1. مقدمه ......................................... 1
1-2. تاریخچه داده­ کاوی .................................................................. 2
1-3. چرا داده ­کاوی لازم است؟ ...................................................................... 2
1-4. فرآیند کشف دانش و داده ­کاوی .................................... 3
1-5. معرفی برخی از روش­های داده­ کاوی .............................. 7
1-5-1. تحلیل انحراف .................................................. 8
1-5-2. نمایه ­سازی ............................................ 9
1-5-3. قوانین وابستگی .............................................. 10
1-5-4. تحلیل توالی ......................................... 13
1-5-5. خوشه ­بندی .............................................. 14
1-5-6. دسته­ بندی ......................................... 19
1-5-7. پیش ­بینی ......................................................... 21

فصل 2 کاربرد­های داده­ کاوی در صنعت بانکداری
2-1. مقدمه ..................................................................... 23
2-2. داده ­کاوی در بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتریان بانک ................................. 25
2-2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و پروفایل ­سازی از آن­ها ........................ 27
2-2-2. مراقبت از مشتری ...................................................................... 32
2-2-3. داده ­کاوی و تحلیل رویگردانی مشتریان ........................................ 34
2-3. کاربرد داده­ کاوی در کشف تقلب و سوء استفاده­ های مالی ................................ 42
2-4. داده ­کاوی و پیش­ بینی عملکرد بانک ................................. 55
2-5. داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان بانک .............................. 60
2-6. کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ............................ 68
فصل 3 مثال­های عملی از کاربرد داده­ کاوی در صنعت بانکداری
3-1. کاربرد داده­ کاوی در بخش­بندی مشتریان ........................... 74
3-1-1. مقدمه ................................................ 74
3-1-2. ارزش چرخه عمر مشتری، مفهوم تعاریف ................................. 76
3-1-3. استفاده از مدل­های خوشه ­بندی و CLV جهت بخش­بندی مشتریان بانک ....................... 77
3-1-4. ارائه سرویس مناسب به مشتریان بالقوه ......................................... 81
3-2. رتبه­ بندی اعتبار متقاضیان دریافت وام با استفاده از تکنیک­های داده­ کاوی ................ 84
3-3. رتبه ­بندی اعتبار با استفاده از نسبت­های مالی ............................................ 88
3-4. بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری با استفاده از داده ­کاوی ............................. 90
3-4-1. پروژه طراحی بخش­بندی رفتاری ............................................... 91
3-4-2. آماده ­سازی داده ­های مورد نیاز برای ساخت مدل ................................ 92
3-4-3. انتخاب جمعیت بخش­بندی .................................. 93
3-4-4. شاخص­های کلیدی عملکرد درباره استفاده از کارت­های اعتباری .................. 93
3-5. سه گام اصلی فرآیند تحلیل ........................................... 97
3-6. گزارش، گام نهایی فرآیند داده ­کاوی .................................. 116
3-7. مزایا و معایب داده­ کاوی ........................................ 116
3-8. نتیجه­ گیری .................................. 118
فهرست اشکال
شکل ­1-1. فرآیند کشف دانش ................................................ 6
شکل 1-2. عملکردهای داده­ کاوی .................................................... 8
شکل 1-3. تحلیل انحراف در یک پایگاه داده ................................... 9
شکل 1-4. نمونه­ای از توالی بازدید­های وب ..................................... 14
شکل 1-5. نمونه­ای ساده از خوشه­ بندی مشتریان .................... 16
شکل 1-6. خوشه­ بندی با استفاده از K-means ................18
شکل 1-7. درخت تصمیم­گیری برای دسته­بندی مشتریان ................... 21
شکل 1-8. رگرسیون خطی ساده ..................................... 22
شکل 2-1. مدیریت ارتباط با مشتری و داده­ کاوی ......................... 29
شکل 2-2. دوره ­های زمانی مختلف در مسأله رویگردانی مشتریان بانک ................. 36
شکل 2-3. دسته­ بندی انواع تقلب ............................................. 43
شکل 2-4. فراوانی مدل­های استفاده شده در کشف سوء استفاده­ های مالی ................. 46
شکل2-5. رتبه­ بندی اعتبار در صنعت بانکداری ............................ 61
شکل 2-6. DMU در فرآیند تحلیل پوششی داده ­ها ................. 71
شکل 2-7. شاخص­های خروجی مورد استفاده در تحلیل پوششی داده ­ها ............... 72
شکل 3-1. مدل­سازی خوشه­ بندی مشتریان بانک­ها در Clementine ................................... 79
شکل 3-2. نتایج خوشه ­بندی مشتریان بر اساس روش SOM ............................. 79
شکل 3-3. توزیع شغلی مشتریان هر خوشه ................. 79
شکل 3-4. استفاه از الگوریتم Aprioriدر نرم ­افزار Clementine ........................... 82
شکل 3-5. فرآیند مدل­سازی رتبه ­بندی اعتبار مشتریان بانکی در Clementine............... 86
شکل 3-6. مقایسه مدل­های رتبه­ بندی اعتبار با استفاده از منحنی Gain ................ 86
شکل 3-7. قواعد رفتاری حاصل از مدل­ رتبه ­بندی اعتبار ............................. 87
شکل 3-8. فرآیند مدل­سازی Clementine ............................. 98
شکل 3-9. نمودار نمایه خوشه 1 ............................ 108
شکل 3-10. نمودار نمایه خوشه 2 ........................ 109
شکل 3-11. نمودار نمایه خوشه 3 .......................... 110
شکل 3-12. نمودار نمایه خوشه 4 ......................... 111
شکل 3-13. نمودار نمایه خوشه 5 ........................ 112
شکل 3-14. نمودار نمایه خوشه 6 ......................... 113
شکل3-15. نمودار نمایه خوشه 7 ....................... 114
شکل 3-16. نمودار نمایه خوشه 8 ............... 115
فهرست جداول
جدول 1-1. لیستی از محصولات و خدمات قابل ارائه در بانک..... 11
جدول 1-2. نمونه داده­ های مورد نیاز در مدل­سازی مسأله دسته­ بندی .................... 20
جدول 2-1. پژوهش­های انجام شده در در زمینه کاربرد داده­ کاوی در تحلیل رویگردانی مشتریان ....... 42
جدول 2-2. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در زمینه کشف تقلب ............. 55
جدول 2-3. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده­ کاوی در ارزیابی عملکرد بانک ......... 60
جدول 2-4. پژوهش­های انجام شده در زمینه کاربرد داده ­کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان ......... 68
جدول 3-1. پروفایل­های حاصل با استفاده از خوشه ­بندی .......................... 80
جدول 3-2. نمونه ­ای از قوانین وابستگی تولید شده در یک خوشه ............... 83
جدول 3-3. متغیرهای مورد استفاده در رتبه­ بندی اعتبار .................................. 85
جدول 3-4. بخش­بندی کارت­­های اعتباری، خلاصه روش اجرا ................................... 94
جدول 3-5. فیلدهای استفاده شده برای بخش­بندی دارندگان کارت­های اعتباری ....................... 97
جدول 3-6. تصمیم ­گیری برای تعداد اجزای استخراجی با آزمودن جدول"واریانس" در PCA ........... 99
جدول 3-7. فهم و طبقه­ بندی اجزا با استفاده از ماتریس محوری اجزاء ......................... 100
جدول 3-8. تفسیر قوانین استخراج شده اجزاء ........................ 101
جدول 3-9. مراکز خوشه­ ها....................................... 102
جدول 3-10. میانگین درصد خریدها بر مبنای نوع کالا در خوشه­ ها ................. 103
جدول 3-11. میانگین تعداد خرید بر مبنای نوع کالا در خوشه ­ها ......................... 104
جدول 3-12. نمایه­ سازی خوشه­­ ها بر مبنای شاخص­های عملکرد ............... 106
جدول 3-13. نمایه­ سازی خوشه­ ها بر مبنای مشخصه ­های جمعیت شناختی .............. 107


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
داده کاوی


بانکداری


داده


پایگاه داده


ارتباط با مشتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

استادیار. مديريت استراتژيک، پیاده سازی استراتژي، کسب و کار بين الملل، استراتژی شرکت های ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف 30 آذر ماه 1395 محورهای همایش : • حوزه مدیریت در وقف :

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

قبولي در آزمون دكتري اعزام به خارج سال 0831(جزء 5 نفر اول) و اخذ بورس تحصيلي از وزارت علوم ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

همزمان با پايان مدت زمان مشارکت در دومين جشنواره تخصصي رسانه‌اي "نقد صنعت بانکداري - با ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به دوره­های ...

اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

استادیار. مديريت استراتژيک، پیاده سازی استراتژي، کسب و کار بين الملل، استراتژی شرکت های هلدینگ، روش تحقیق ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم زیستی و علوم اجتماعی

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ، …

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری 29 آذر ماه 1395 محورهای همایش :

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

قبولي در آزمون دكتري اعزام به خارج سال 0831(جزء 5 نفر اول) و اخذ بورس تحصيلي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی 11 اسفند ماه 1395

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

همزمان با پايان مدت زمان مشارکت در دومين جشنواره تخصصي رسانه‌اي "نقد صنعت بانکداري - با محوريت بانک ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه‌سازي فرآيند ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به دوره­های زیر تقسیم می­شود.

اعضاء هیئت علمی :: :: دانشگاه صنعتی شریف - …

استادیار. مديريت استراتژيک، پیاده سازی استراتژي، کسب و کار بين الملل، استراتژی شرکت های ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی، علوم ...

همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف 30 آذر ماه 1395 محورهای همایش : • حوزه مدیریت در وقف :

پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

قبولي در آزمون دكتري اعزام به خارج سال 0831(جزء 5 نفر اول) و اخذ بورس تحصيلي از وزارت علوم ...

همایش های کامپیوتر و IT : همایش ها ، کنفرانس ها و …

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

همزمان با پايان مدت زمان مشارکت در دومين جشنواره تخصصي رسانه‌اي "نقد صنعت بانکداري - با ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به دوره­های ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های