تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع - دانلود رایگاندانلود رایگان مهارتهای زندگی

دانلود رایگان
تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترلعنوان پایان نامه:تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل( به شيوه آزمايشي و طرح پيش آزمون- پس آزمون )
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 86
شرح مختصر:
در اين پژوهش به منظور بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل. كه به شيوه آزمايشي و طرح پيش آزمون- پس آزمون- با گروه كنترل انجام گرديد، چنين فرض شد كه آموزش مهارتهاي زندگي موجب افزايش يا بهبود سلامت روان و دروني تر شدن منبع كنترل در نوجوانان مي شود. به همين منظور از بين 191 دانش آموز دختر مقطع دبيرستان، 30 دانش آموز كه بالاترين نمرات را از پيش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم گرديدند كه هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.
پس از اجراي پيش آزمون در گروه آزمايشي و كنترل، گروه آزمايشي آموزش مهارتهاي زندگي را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دريافت نمود. پس از يك ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومي و پرسشنامه منبع كنترل) در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.
پس از نمره گذاري، تفاوت ميانگين بين دو گروه در پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين ميانگين دو گروه در پرسشنامه سلامت عمومي تفاوت معناداري وجود دارد. در نتيجه فرضيه پژوهش تأييد گرديد. بنابراين، آموزش مهارتهاي زندگي مي تواند سلامت روان را افزايش دهد يا بهبود بخشد. همچنين نتايج نشان مي دهد كه تفاوت بين ميانگين هاي دو گروه در كليه مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي به جز مقياس C (نارسا كنش وري اجتماعي) كاملاً معنادار است. نكته ديگر اينكه بيشترين ميزان كاهش در نمرات مقياس D (نشانگان افسردگي) پرسشنامه مذكور مي باشد. بنابراين مي توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي بيشترين تأثير را بر كاهش ميزان افسردگي آزمودني ها داشته است. اما در مورد ميانگين دو گروه در پرسشنامه منبع كنترل، عليرغم كاهش اندك در نمرات تفاوت معناداري وجود ندارد. در كل مي توان گفت، با توجه به كاهش اندك نمرات، آموزش مهارتهاي زندگي تا حدودي بر دروني تر شدن منبع كنترل در گروه آزمايشي مؤثر بوده است.
همچنين در اين پژوهش، رابطه بين متغيرهاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به دست آمد. اين نتايج نشانگر آن است كه بين سلامت روان و شيوه مقابله اي و بين منبع كنترل و شيوه مقابله اي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. اما بين متغير (سلامت روان و منبع كنترل) ارتباط مثبت و معناداري وجود ندارد. يافته هاي جانبي اين پژوهش نشانگر رابطه معنادار بين سطح تحصيلات مادر، اشتغال مادر و عملكرد تحصيلي دانش آموزان با سلامت روان و شيوه مقابله اي آنان مي باشد.
مشاهدات كيفي نيز در طول جلسات دوره آموزشي با نتايج كمي حاصل از داده ها مطابقت و هماهنگي دارد. بطوريكه آزمودني هايي كه در طول جلسات فعاليت گروهي بيشتري داشتند، انگيزه و تمايل بيشتري جهت شركت در اين دوره آموزشي داشتند، نظم گروهي بيشتري را رعايت مي نمودند. در انجام تمرينات و فعاليتهاي عملي علاقمندي و انگيزة بيشتري نشان مي دادند، توجه و دقت كافي نسبت به مطالب و محتويات آموزشي داشتند و خواهان تداوم اين دوره آموزشي در طول سال تحصيلي بودند، در ميزان نمرات سلامت عمومي و منبع كنترل آنان كاهش بيشتري ايجاد شده است. در واقع مي توان گفت كه آموزش مهارتهاي زندگي در مورد اين آزمودني ها منجر به افزايش سلامت روان و دروني تر شدن منبع كنترل آنان شده است. بدين ترتيب مشاهدات كيفي دال بر تأثير مثبت آموزش مهارتهاي زندگي مي باشد.
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
بيان مساله اهميت و ضرورت پژوهش متغيرهاي پژوهش متغير مستقل
متغيرهاي وابسته
متغيرهاي كنترل
متغيرهاي مداخله گر (تعديل كننده)
تعريف علمي و عملياتي مهارت هاي زندگي
تعريف علمي و عملياتي سلامت روان
تعريف علمي و عملياتي منبع كنترل
مبناي تئوريكي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي اهداف آموزش مهارتهاي زندگي اهميت مهارتهاي زندگي در سلامت رواني ابعاد مهارتهاي زندگي پيشينه تحقيقاتي پژوهش جمع بندي و نتيجه گيري از پيشينة تحقيقاتي پژوهش فرضيات پژوهش روش بررسي پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ)
پرسشنامه منبع كنترل لونسون
بحث و نتيجه گيري
فهرست منابع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مهارتهای زندگی


سلامت روان


منبع کنترل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ورزش و زندگی - کاملترین مقاله در رابطه با اهميت و

با توجه به اثرات مثبت ورزش بر سلامت و تندرستي انسان بايد به فرهنگ ورزشي بيشتر پرداخته ...

دنیای روان‌شناسی - مهارت‌هاي زندگي: خود‌آگاهي و همدلي

دنیای روان‌شناسی - مهارت‌هاي زندگي: خود‌آگاهي و همدلي - دانستني‌های روان‌شناسي و ...

سلامت اجتماعی و ویژگی های آن-(دكترمحسن بهشتي …

سلامت اجتماعی و ویژگی های آن-(دكترمحسن بهشتي پور) در چنین حالتی یک نوع فرد گرایی ...

موضوع پایان نامه روانشناسی عمومی | انتخاب موضوع …

بررسي تاثير شاغل بودن بانوان بر ويژگيهاي رواني آنان در پرسشنامه scl 90; هنجاريابي و ...

پایان نامه روانشناسی - موضوعات روش تحقیق

شماره تماس جهت هماهنگی و سفارش ۰۹۱۸۵۶۲۰۱۳۱ این موضوعات روش تحقیق می باشد که قادر به ...

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH

"تحقیقات آموزشی""آموزش و پرورش" kharazmi"یادگیری ""دانش آموز" معلم "روش تدریس"مدیریت آموزشی ...

عوامل رواني موثر بر عملكرد ورزشكاران معلول > وب …

هدف گزيني تاثير داشتن هدفهاي مشخص در زندگي شخصي و ورزشي به تجربه براي همه ثابت شده است .

میگنا - راهكارهايي براي افزايش مهارت هاي اجتماعي در …

چکیده: مقاله حاضر، مقاله توصیفی است که در ابتدا با ارائه تعاریف و نظریه هایی از مهارت ...

suherfe.blogfa.com - کاروفناوری کَلاله

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

بهداشت رواني محيط كار - abfasb.ir

... بر سلامت جسمی و ... عدالت بر نگرشها و کيفيت زندگي ... عنوان منبع و عامل ...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع

... بر سلامت روان و منبع ... آموزش مهارتهاي زندگي بر ... تأثير آموزش مهارتهاي ...

تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع

تأثير آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل دانلود ... جغرافیا و برنامه ...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع

... بر سلامت روان و منبع ... آموزش مهارتهای زندگی بر ... مهارتهاي زندگي بر سلامت, ...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع ... آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت ...

تأثير آموزش مهارتهاي زندگي برسلامت روان نوجوان

... تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع ... آموزش مهارتهاي زندگي بر ...

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع

... بر سلامت روان و منبع ... تاثير آموزش ... برنامه آموزش مهارتهاي زندگي روش ...

پروژه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و ...

... های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل ... تأثیر دارد، و آیا آموزش مهارت ...

تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان

تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان: ... سلامت روان و ... تاثير آموزش مهارتهاي ...

بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع ...

... زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان,بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر ...

تحقیق بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و ...

... تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع ... و آموزش علوم زندگي ...

ن.والقلم و ما يسطرون - روانشناسی کودک و نوجوان ( …

روانشناسی کودک و نوجوان روانشناسی کودک و نوجوان جلسه اول تدریس روانشناسی ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

2. ممكو - memco.persianblog.ir

Monday, June 13, 2005. منطقه عسلويه و نخل تقي : مقدمه : حدود 7 سال پيش كه به بندرعباس مي رفتم در سر ...

آذر 1389 - راه زندگی

تعریف اخلاق وضرورت آن درزندگی انسان · تعریف اخلاق اخلاق بر وزن افعال ...

مصاحبه بالینی - تشخیصی در روان شناسی

بیین و برو. من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر ... نيکم، بدم، اينم مرا بگذار و بگذر

مجتمع مسكوني مهرگان - mehregan1380.blogfa.com

حقوق و تكاليف آپارتمان نشينان • مالكان آپارتمانها، مكلف به پرداخت هزينه هاي مشترك و ...

تکنولوژیست بیا2 ................اتاق عمل

دو دانشجوی تبریزی موفق شدند پیشرفته ترین مجموعه تجهیزات پزشكی اتاق عمل را طراحی و به ...