بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت - دانلود رایگاندانلود رایگان رسانه- تعلیم و تربیت- رسانه های ارتباط جمعی- جامعه

دانلود رایگان
بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيتعنوان پایان نامه: بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 142
شرح مختصر:
رسانه هاي مكتوب مانند كتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزايش نهاده است . اين رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با كيفيت هر چه بيشتر و بهتر ظهور كرد ولي متاسفانه باگذشت زمان از كيفيت آنها كاسته شده است ولي همين رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غناي علمي برخوردار است كه نشأت گرفته از كتب معتبر در اسلام است.
با پيشرفت علم و تكنولوژي ، رسانه ها نيز گسترش يافته و از كيفيت زيادي برخوردار شده است. بعد از رسانه ها ي مكتوب ، در طول يكي دو قرن گذشته رسانه هاي جديدي همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخي رسانه هاي آموزشي ديگر همچون اسلايد پا به عرصه ي وجود نهاده است.
بعد از رسانه هاي فوق رسانه هايي همچون تلويزيون و راديو و سينما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد كه امروزدر طول نزديك به يك قرن در سراسر دنيا ، اين رسانه ها بعنوان مهمترين رسانه و مهمترين رسانه در تعليم و تربيت مطرح بوده و هستند.
علم و صنعت همچنان در حال پيشرفت است كه همراه آن دستاورد هاي مهمي در ظهور برخي ديگر از رسانه بوجود آورده است كه مي توان به ظهور اينترنت و ماهواره و كامپيوتر و نقش و كاربرد بسيار مهم آن دردنياي امروز اشاره نمود.
فهرست مطالب
فصل اول : كليات
چكيده.2
مقدمه 3
1-1بیان مسئله……………………………………………………….. ..4
1-2اهمیت پژوهش………………..……………………………………….5
1-3اهداف پژوهش. ………………………………………………………..6
1-4سوالات پژوهش………………………………………………………. 8
1-5تعریف مفاهیم……………………………………………………………8
1-6تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….9
1-7مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….10
1-8تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. 10
1-9رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..11
1-10رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………12
1-11توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..14
1-12رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………15.
1-13انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..15
1-14ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..15
فصل دوم:
2-1تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….18
2-2پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….20
2-3تاریخچه پیدایش روزنامه ها...............................................................27
2-4سینما ،پیدایی و نظور آن...................................................................34
2-5تئاتر و مخاطبان.............................................................................37
2-6تئاتر در شرق................................................................................38
2-7تئاتر در قبل از اسلام........................................................................39
2-8تئاتر پس از اسلام............................................................................40
2-9پژوهش در ارتباطات.....................................................................45
2-10صدا و سیما و تعلیم و تربیت............................................................57
2-11نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران...................................59
2-12نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت...............................................61
2-13نقش رسانه های ملی در جهان...........................................................64
2-14خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان.................................65
2-15تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها..............................................66
2-16مکتب مارکسیسم کلاسیک.................................................................67
2-17نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها.........................................................67
2-18مطالعات فرهنگی توده.....................................................................68
2-19مکتب فرانکفورت..........................................................................69
2-20نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام...........................69
2-21نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها.........................................................70
2-22نظریه ی تزریقی رسانه ها....................................................................70
2-23نظریه ی برجسته سازی رسانه ها............................................................70
2-24نظریه ی نیاز جویی رسانه ها................................................................70
2-25نظریه ی وابستگی مخاطبان................................................................... 71
2-26نظریه ی موزاییکی رسانه ها....................................................................71
2-27نظریه ی سیستمی................................................................................71
2-28دیدگاههای پیشگامان رسانه ها................................................................. 74
2-29دیدگاه دیویدرایز من..............................................................................75
2-30دیدگاه مارشال مک لوهان......................................................................76
2-31وظایف رسانه ها................................................................................76
2-32نقش تفریحی رسانه ها.........................................................................77
2-33نقش های خبری رسانه ها.....................................................................77
2-34نقش های همگن سازی رسانه ها.............................................................78
2-35نقش آگاه سازی رسانه ها...................................................................... 78
2-36نقش تعلق اجتماعی رسانه ها.........................................................................78
2-37دیدگاه های افراطی رسانه ها...................................................................79
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1تلویزیون...........................................................................................84
4-2یونسکو و رادیو و تلویزیون....................................................................85
4-3نقش رادیو و تلویزیون در آموزش.............................................................86
4-4تاثیر تلویزیون بر خانواده .........................................................................87
4-5استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش.....................................................88
4-6نقش آموزشی تلویزیون.............................................................................89
4-7تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها............................91
4-8اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)..............................................................92
4-9معایب اینترنت.........................................................................................94
4-10موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت......................................94
4-11نقش اینترنت در تعلیم و تربیت....................................................................95
4-12نقش اینترنت در دنیای نوجوانان.....................................................................98
4-13نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت..............................................................101
4-14تلفن همراه در مدارس ایران.......................................................................101
4-15فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و
پرورش................................................................................................103
4-16یادگیری از طریق تلفن همراه....................................................................106
4-17رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه..................................................107
4-18منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟.......................................................108
4-19از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟................................................108
4-20برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه....................................109
4-21نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه............................................................109
4-22ماهواره چیست؟..............................................................................111
4-23نحوه کار ماهواره ارتباطی.....................................................................111
4-24تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره...............................................................114
4-25موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره...............................115
4-26آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی.............................................118
4-27توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین.................................119
4-28سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها.............................................................119
4-29سینما و تلویزیون..............................................................................120
4-30سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز...........................................................121
4-31سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی).......................................121
4-32نقش تربیتی سینما..............................................................................122
4-33مذهب و سینما....................................................................................124
فصل پنجم
5-1نتیجه گیری......................................................................................126
5-2 پيشنهادات.......................................................................................129
5-3محدودیت های پژوهش.........................................................................129
5-4 خلاصه..........................................................................................129
5-5منابع و ماخذ.......................................................................................138
چکیده به زبان لاتین.................................................................................141دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رسانه


تعلیم و تربیت


رسانه های ارتباط جمعی


جامعه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رسانه - نقش رسانه ها در ارتباطات بین الملل:

رسانه - نقش رسانه ها در ارتباطات بین الملل: - ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی

تکنولوژی آموزشی،نقش وسایل کمک آموزشی در تدریس معلم و ...

تکنولوژی آموزشی ،وسایل کمک آموزشی،شیوه تدریس،یادگیری،معلمان،مدرسه،ضرورت تخصص در تدریس ...

نقش های مدیران در سازمان،برقراری ارتباط موثر با …

رهبری آموزشی ، مدیریت آموزشی،برقراری ارتباط موثر،چگونه دیگران را مدیریت کنیم،کدیران در ...

راهكارها و توصيه هايي براي بهينه كردن ساعات درس تربيت

نگاهي به وضعيت درس تربيت بدني در مدارس . تعليم و تربيت هر جامعه اي بر پايه اي اصول و اعتقادات ...

مقلات جامعه شناسی - آموزش و تاثیر آن در زندگی …

زهرا قيومي اگر زندگي را جرياني بدانيم مداوم براي ترميم و تجديد «خود»، اين ترميم و تجديد در ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - آمــوزش و پــرورش در ...

تبيين چالشها و فرصتهای جهانی شدن برای نظام تعليم و تربيت ايران . مــــرضیه عالـــی

بررسي روش های نوین جداسازی - مقاله

پایان نامه : بررسی روشها و شبيه سازي فرايند شيرين سازي گاز . چکیده. در اين تحقيق چهار پارامتر ...

وبلاگ تخصصی دینی قرآن و عربی خدابنده - روش های …

وبلاگ تخصصی دینی قرآن و عربی خدابنده - روش های نوین تدریس در درس قرآن - آموزش الکترونیکی دینی ...

میگنا - بررسي راهكارهاي پيوند روابط خانه ، مدرسه

چکیده : خانه و مدرسه به عنوان دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت در هر جامعه ای محسوب می شوند.

ورزش و زندگی - کاملترین مقاله در رابطه با اهميت و

مقدمه. علم پزشكي علاوه بر معاينات و تجويز داروها و اعمال جراحي كه در مورد بيماري‌هاي مختلف ...

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت دسته: علوم تربیتی بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ...

دانلود تحقیق پایان نامه کامل درباره بررسي نقش رسانه

پایان نامه بررسي نقش رسانه ها در تعليم و ... های اجتماعی در تعليم و تربيت فایل بررسي نقش ...

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و ... رسانه ها در تعليم و تربيت ... بررسي نقش رسانه ها در ...

رسانه ها و نقش آنها در تربیت دینی

,رسانه ها و نقش آنها در ... ها در امر تعليم و تربيت و ... است؛ ضمن بررسي آسيب ها و چالش ...

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت دسته: علوم اجتماعی بازدید: 7 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: ...

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در تعليم و تربيت ...

پایان نامه بررسی نقش رسانه ها در تعليم و تربيت نقش رادیو و تلویزیون در تعلیم و تربیت نقش صدا ...

بررسی نقش رسانه ها در تربیت جوانان

بررسی نقش رسانه ها در تربیت ... پیامهایی كه توسط رسانه ها رد و بدل می شود در ابعاد مختلف ...

بررسي نقش تشويق در تعليم و تربيت دانش آموزان

بررسي نقش تشويق در تعليم و تربيت دانش آموزان,بررسي نقش تشويق در تعليم و تربيت ... نقش ها ی ...

بررسي جامعه‌شناختي عوامل تاثيرگذار بر تعليم و تربيت

بررسي جامعه ... و نقش رسانهها . ... دارد كه پيام‌ها در الگوي تعليم و تربيت بايد بر ...

نقش فناوري اطلاعات در ارتقای كيفيت تعليم و تربيت

امروزه استفاده فرزندان از رسانهها و ... ها در امر تعليم و تربيت ... ها و بازي‌ها و نيز بررسي ...

یاسوج - نقش هنر در تعليم و تربيت

نقش هنر در تعليم و تربيت ... بحث و بررسى ... دنياى خلاقيت‌ها مي‌‏شود كه در تعليم و تربيت ...

اهداف و مفاهيم تعليم و تربيت

... مربوط به تعليم و تربيت به بررسي ... تعليم و تربيت: در ... ها نيز تعليم و تربيت را ...

کاربست الگو‌سازي ساختاري ـ تفسيري در بررسي سيستمي نقش

کاربست الگو‌سازي ساختاري ـ تفسيري در بررسي سيستمي نقش ... تعليم و تربيت و نقش ... رسانه در ...

SID.ir | مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني به نقش ...

... مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني به نقش رسانه ... رسانه ها و به ويژه ...

مهدی سلمانی - اختلالات یادگیری ( 2 )

پژوهشي در زمينه ي اختلالات یادگیری و روش های درمان - شماره ی ( ۲ ) ... نوشته شده در سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:40 توسط ...

فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ايران

مطالب و اخبار آموزشی، پژوهشی و تحلیلی درباره آموزش قرآن در وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ... بهانه ای برای ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و ...

آچيق سؤز achiq söz

حاکميت سياسى از آن همه مردم و حق انکارناپذير آنست.بدون دموکراسى و پذيرش حق تعيين سرنوشت ملتها و حقوق برابر آنان در يک ...

مشاور تحصیلی - معرفی رشته ها

انتخابي براي آينده. سيدرضا رحيمي. براي انتخاب رشته بدون در نظر گرفتن رتبه انتخاب خود را از مطلوب‌ترين رشته‌ها آغاز كنيم.