شناسايي ويژگيهاي سازگاري، انگيزش وخود ادراكي - دانلود رایگاندانلود رایگان اختلال یادگیری

دانلود رایگان
شناسايي ويژگيهاي سازگاري، انگيزش وخود ادراكي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري و دانش آموزان عادي و مشخص كردن تفاوت آنها با يكديگرعنوان پایان نامه: شناسايي ويژگيهاي سازگاري، انگيزش و خودادراكي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري و دانش آموزان عادي و مشخص كردن تفاوت آنها با يكديگر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 183
شرح مختصر:
هدف:شناسايي ويژگيهاي سازگاري، انگيزش وخودادراكي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري و دانش آموزان عادي و مشخص كردن تفاوت آنها با يكديگر
جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسي اين پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمايي مدارش شهر مراغه و دانش آموزان داراي اختلال يادگيري همين شهر است. نمونه مورد تحقيق شامل 60 دانش آموز عادي و 60 دانش آموز داراي اختلال يادگيري است و نمونه گيري به صورت هدفمند صورت گرفت.
روش تحقيق: علي-مقايسه اي
ابزارهاي تحقيق: شامل پرسشنامه هاي خودسنجي مقياس ادراك هارتر، سازگاري(Aiss) ، منبع كنترل راتر و حودگرداني تحصيلي بود
نتيجه پژوهش: كه با مقايسه اين دو گروه مشخص شد كه دانش آموزان داراي اختلال يادگيري نسبت به دانش آموزان عادي، خودادراكي ، شايستگي شناختي و اجتماعي، سازگاري و انگيزش پايين تري دارند و داراي منبع كنترل بيروني هستند.
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بيان مساله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف تحقيق
فرضيه ها
متغيرهاي پژوهش
تعريف متغيرها و اصطلاحات
فصل دوم: مرور پیشینه
مرور مباني نظري
تاريخچه اختلالات يادگيري
تعاريف اختلالات يادگيري
طبقه بندي ناتواني هاي يادگيري
ناتوانيهاي يادگيري تحصيلي
ناتوانيهاي يادگيري غيركلامي
علل اختلالات يادگيري
ارتباط علت شناسي با آموزش و پرورش
نظريه هاي مربوط به اختلالات يادگيري
نظريه غلبه طرفي مغز
نظريه شناخت گرايان
نظريه روانكاوان
نظريه كوتاهي دامنه توجه
نظريه فرابري آگاهيها
نظريه تاخير در رشد
نظريه ضايعات خفيف مغز
نظريه چند عاملي
برآورد درصد شيوع اختلالات يادگيري
اعتماد به نفس، رفتار اجتماعي و بزهكاري
نظريات مختلف درباره علل موفقيت و شكست
ادراكات اجتماعي
ناتوانيهاي يادگيري و بزهكاري نوجواني
نظريه هاي علي
نظريه هاي غير علّي
ديدگاه هاي نظري درباره سازگاري و ناسازگاري
ديدگاه رواني-اجتماعي سازگاري
نظريه يادگيري
نظريه يادگيري اجتماعي
ارتباط با دوستان و همسالان و تاثير آن در سازگاري
خصوصيات سازگاري
ادراك خود و حرمت خود يا عزت نفس
نظريه هاي خود
انگيزش
ارتباط انگيزش با يادگيري و عملكرد
نظريه هاي انگيزش
نظريه خودمختاري
رشد خودمختاري
نظريه هاي شرطي سازي
مرورتحقيقات ايراني
تحقيقات خارجي
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
جامعه و نمونه پژوهش
ابزارهاي پژوهش
مقياس ادراك هارتر(HPCS)
ساختار ماده ها
نمره گذاري
شيوه اجرا
بررسي شاخص هاي آماري ابزار پژوهش
پرسشنامه خودگرداني تحصيلي
نمره گذاري نسخه استاندارد
نمره گذاري نسخه مخصوص دانش آموزان LD
اعتبار و پايايي
مقياس منبع كنترل دروني-بيروني راتر
كاربرد مقياس
نمره گذاري و كليد آزمون راتر
پايايي و روايي مقياس كانون كنترل راتر
پرسشنامه سازگاري (AISS)
نمره گذاري
پايايي آزمون
اعتبار
نرم ها
روش گردآوري داده ها
طرح پژوهش
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصيف آماري داده ها
شاخص هاي آمار توصيفي
استنباط آماري داده ها
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
نتايج تحقيق
بحث و نتيجه گيري
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات براي تحقيقات آينده
پيشنهادات عملي
فهرست منابعدریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اختلال یادگیری


سازگاری


انگیزش


خودادراکی


دانش آموزان


یادگیری تحصیلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

ناگفته های قانون جذب

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود فول آلبوم لک امیر (کیومرث کله جویی)