بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان - دانلود رایگاندانلود رایگان اعمال ميدان الكتريكي با ولتاژ بالا بين چند الكترود بر روي جسم يا در اطراف جسم باعث ايجاد نوعي جريان الكتروني يا يوني (باتوجه به خواص سيال) مي گردد، كه آنرا

دانلود رایگان
بررسي عددي تاثير مكان الكترودها بر اثرات ميدان الكتريكي بر نيروهاي وارد بر استوانه در جريان هوااعمال ميدان الكتريكي با ولتاژ بالا بين چند الكترود بر روي جسم يا در اطراف جسم باعث ايجاد نوعي جريان الكتروني يا يوني (باتوجه به خواص سيال) مي گردد، كه آنرا اصطلاحا باد كرونا مي نامند. اين جريان الكتريكي درون سيال، باعث ايجاد جريانهاي ثانويه و اعمال ممنتم بر جريان اصلي سيال مي گردد. اين امر در جريان خارجي مي تواند باعث تغيير در وضعيت لايه هاي مرزي جريان سيال و نيروهاي وارد شده از طرف سيال به جسم شود. با استفاده از اين امر مي توان نيروهاي وارد بر جسم را كم، زياد و يا كنترل كرد. در مقاله حاضر تاثير نحوه جايگذاري الكترودها روي سطح استوانه، بر اين نيروها در جريان هواي مغشوش، بصورت دوبعدي و با حل عددي بررسي شده است. براي اين هدف پس از مدل كردن هندسه مورد نظر، معادلات پتانسيل و جريان الكتريكي حل مي شوند و سپس نتايج محاسبات بصورت نيروهاي حجمي خارجي در معادلات ممنتم (ناوير استوكس) وارد مي شوند. براي حل معادلات سيال از نرم افزار فلوئنت Fluent) استفاده شده است اما، اين نرم افزار قابليت حل معادلات مربوط به ميدان الكتريكي را ندارد. براي حل اين معادلات زيربرنامه هاي سازگار با فلوئنتUDF) ساخته و با اين برنامه لينك شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
الكتروهيدروديناميك، حل عددي، نيروي پسا، فلوئنت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه