بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللیبررسی قاعده ارش درحقوق خصوصی وبین المللی

مقدمه وجود توازن بین عوض و معوض یک معامله یا به عبارت دیگر وجود عدالت قراردادی از جمله مسائلی است، که از دیرباز مورد توجه اساتید حقوق بود و در این خصوص و برای ایجاد آن تدابیر خاص مدنظر بوده است. طراحی انواع خیارات، ایجاد روش های مختلف جبران خسارت، قبیح دانستن دارا شدن بلاسبب، دخیل کردن قصد و اراده طرفین برای گونه ای که توازن قراردادی از میان رود، ایجاد حق فسخ برای ذی حق یا اخذ ارش در برابر عیب از جمله راه کارهایی است، که در این زمینه اندیشیده شده است. در این مجال در خصوص ارش، ماهیت، شرایط و چگونگی آن در حد توان صحبت خواهد شد.تفسیر قراردادها و... از جمله راه کارهایی است که در این خصوص طراحی و به کار گرفته شده است.نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که از یک طرف عقل جمعی و قانون گذار بر این باور است، که آن چه مورد قصد طرفین بوده است باید تملیک و تملک گردد. به این منظور موانعی را برای جلوگیری از برهم خوردن توازن قراردادی می اندیشد؛ از طرف دیگر اهمیت وجود ثبات قراردادی در راستای ایجاد تعادل و ثبات روابط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج در این خصوص این امر را لازم می داند که تا حد امکان از به هم پاشیدن قراردادها جلوگیری و با حفظ حقوق طرفین ثبات قراردادی را قم بزند؛ یا حداقل سرنوشت قرارداد را در برخی موارد به عهده طرفین آن قرار دهد.

مقدمه. 1
فصل اول.. 2
1-1 مفهومخیارعیب... 3
1-2 مفهومارش.... 3
1-3 ماهیت ارش.... 4
1-4 مبنای ارش.... 6
1-4-1 مبنای جبران ضرر:6
1-4-2 مبنای حمایت از مشتری در برابر آن چه عرف معاملات پذیرای آن نمی باشد:6
1-4-3 مبنای عدالت:6
1-5 عناصر و ارکان ارش.... 6
1-6 شرایط ناظر به ایجاد ارش.... 7
1-6-1 شرایط مربوط به قرارداد. 7
1-6-2 شرایط مربوط به مورد معامله. 9
1-6-3 عیب موجود باید مؤثر باشد.9
1-6-4 میزان عیب... 11
1-6-5 نوع مبیع.. 11
1-7 شرایط ناظر به ارش.... 12
1-7-1 زمان استحقاق ارش.... 12
1-7-2 زمان تعیین ارش.... 12
1-7-3 زمان مطالبه ارش.... 13
1-7-4 آیا اجرای ارش الزامی است.14
1-7-5 شرایط که در آن شرایط فقط می توان ارش گرفت... 14
فصل دوم. 15
2-1 چگونگی محاسبة ارش.... 16
2-2 تقلیل ثمن و تفاوت آن با ارش.... 18
2-3 مقدمه. 18
2-4 شرایط و چگونگی محاسبه تقلیل ثمن.. 18
2-4-1 شرایط تحقق تقلیل ثمن.. 18
2-4-2 چگونگی محاسبة تقلیل ثمن.. 19
2-5 تفاوت ارش با تقلیل ثمن.. 20
2-6 نتیجه گیری:24
2-7 بیان موضوع. 24
2-8 آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰وین.. 25
2-9 تقسیم مطالب... 26
2-10 انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی.. 27
2-11 فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع.. 28
2-12 عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع.. 29
2-13 جبران خسارات ناشی از فسخ.. 33
2-14 مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 34
2-14 آثار فسخ عقد بیع نسبت به گذشته. 35
2-14-1 انحلال عقد و تطبیق آثار آن.. 35
2-14-2 تكلیف استرداد عوضین و هزینه های آن.. 36
2-14-3 همزمانی استرداد عوضین.. 37
2-14-4 تلف یكی از عوضین.. 38
2-14-5 انتقال یكی از عوضین به دیگری.. 39
2-14-6 چگونگی استرداد عوضین در كنوانسیون ۱۹۸۰وین.. 40
2-14-7 منافع و نمائات حاصله از كالا. 41
2-14-8 تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 43
2-14-9 نتیجه گیری فصل دوم. 45
2-15جبران خسارات وارده45
2-15-1 امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده45
2-15-2 مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده47
2-15-3 چگونگی ارزیابی خسارات وارده48
منابع:51دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قاعده ارش


حقوق خصوصی


بین المللی


حقوق بین المللی


کار تحقیقی رشته حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه