اقدام به قتل مهدورالدم بدون موضوع تبصره 2 م 295 ق.م.ا - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
اقدام به قتل مهدورالدم بدون موضوع تبصره 2 م 295 ق.م.ا

چکیده
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن می شود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است.
فهرست مطالب
فصل اول کلیات. 1
1-1-مقدمه. 1
1-2- پیشینه موضوع. 2
فصل دوم معناى لغوى واصطلاحى مهدورالدم و محقون الدم 7
2-1-علل اباحه قتل. 10
2-2-موارداباحه قتل. 12
2-3-قتل عمدوتأثیرخطادراعتقادبه آن. 13
2-3-1خطادراعتقاد. 13
2-3-2-قتل عمدوتأثیرخطادراعتقادبه آن. 14
2-4-شرایط قصاص وخطادراعتقاددرقتل. 19
2-5- اعتقادبه مهدوم الدمبودن مقتول.. 24
فصل سوم خطای دراعتقاددراطاعت ازامرآمرقانونی. 28
3-1-خطادرموضوع یاحکم. 30
3-1-1- خطادرموضوع. 30
3-1-2- خطادرحکم. 32
3-2-سقوط قصاص وتوجیه آن. 37
نتیجه گیری. 39
منابع ومآخذ. 42


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قتل


اقدام به قتل


مهدورالدم


تبصره 2 م 295 ق.م.ا


اقدام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه