کتاب تاریخ بیهقی در قالب Word - دانلود رایگاندانلود رایگان ابوالفضل بیهقی به مناسبتی از دو پادشاه بزرگ نام می ­برده که یکی از آن دو اردشیر بابکان است که در باب وی می‌گوید:

دانلود رایگان
کتاب تاریخ بیهقی در قالب Word دانلود کتاب تاریخ بیهقی در قالب Word
این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
قالب: Word
تعداد صفحات: 251
توضیحات: مقدمه ابوالفضل بیهقی به مناسبتی از دو پادشاه بزرگ نام می­ برده که یکی از آن دو اردشیر بابکان است که در باب وی می گوید:
بزرگ­تر چیزی که از وی روایت می کنند، این است که او دولت شده عجم را باز آورد و سنتی از عدل میان ملوک نهاد و پس از مرگ وی، گروهی بر آن رفتند.
1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی اردشیر، مؤسس سلسله ساسانی به عمران و آبادی توجه زیادی داشته است و از گفته های اوست که ملک حاصل نشود، مگر به لشکر و لشکر فراهم نگردد، مگر به زر و زر به دست نیاید، مگر به زراعت و آبادی به دست نمی آید، مگر دست به عدل و داد.
از اقدامات مهم اردشیر که در وضع اجتماعی و اقتصادی ایران زمان ساسانیان تأثیر زیادی داشته عبارتست از:
ایجاد مرکزیت و و حکومت واحد - رسمی کردن مذهب زرتشت - ایجاد طبقه بندی اجتماعی - تخفیف در مجازات و ایجاد قشون جاویدان.
در دوره ساسانی، جامعه ایرانی به چهار طبقه تقسیم می شد است:
  1. روحانیون یا اثروان (Asravan) که شامل قضات، علمای دینی و معلمین مذهبی بودند.
  2. سپاهیان یا ارتشتاران (Arteshtaran) که شامل دو دسته سواره نظام و پیاده نظام بوده اند.
  3. مستخدمین یا دبیران که شامل منشیان، محاسبات، نویسندگان، احکام، پزشکان، مورخین و منجمین بوده اند.
  4. زارعین و صنعتگران یا واستریوشان و هوتوخشان (Hutukhshan) که شامل توده ملت اعم از روستاییان، شهریاران، اصناف، تجار، زارعین و صنعتگران بوده اند.
در تشکیلات سازمانی، درجات و دسته های دیگری نیز وجود داشتند که به ترتیب عبارتند از:
  1. شهرداران، شامل فرمانروایان و حکام سرحدی یا مرزبان بوده اند که از خاندان سلطنتی انتخاب می شدند.
  2. ویسپوران (Vaspuran= رئیس خاندان) این نام به هفت خانواده درجه اول ساسانی داده می شد. رؤسای این خانواده ها شغل مخصوصی داشتند که موروثی بوده است و صاحب اراضی و املاک وسیعی بوده اند که دولت مرکزی در اداره آن ها دخالتی نمی کرد.
  3. بزرگان، این عنوان شامل اشخاصی بود که متصدی امور مهم مملکتی زیر بوده اند:
1- حضور فرماندار (وزرک فرمازار)
2- رئیس کل روحانیون (موبدان موبد)
3- سردبیر شاه (ایران دبیربد)
4- سپهسالار (ایران سپهبد)
5- رئیس طبقه برزگران (و استری پوشان­بد)
6- رئیس قوه تجار و اصناف (هوتوخشابد)
7- آزادگان
در دوره ساسانی، روحانیون و نجبا از حیث مقام و منزلت در یک ردیف قرار داشتند. زمانی که حکومت مرکزی ضعیف می شد. این دو طبقه با یکدیگر متحد شده و علیه شاه اقدام می کردند. در غیر این صورت، هر یک از دو دسته به کار و وظیفه خویش مشغول بودند. روحانیون از طبقه مغ ها انتخاب می شدند و به آن ها موبد می گفتند و به رئیس آن ها موبدان موبد می گفتند و تمام امور مذهبی زیر نظر آن ها انجام می گرفت.
البته در کتیبه کعبه زرتشت از عنوان موبدان موبد اثری نیست و فقط نام کرتبر روحانی زرتشتی معروف به صورت هیربد ذکرشده است و این می رساند که عنوان موبدان موبد در اوایل عصر ساسانی (در زمان اردشیر و شاپور اول) و قبل از آن مرسوم نبوده و مبنای تاریخی ندارد.
فهرست
مقدمه
1-1-3- اوضاع اجتماعی، اداری و اقتصادی ایران در دوره ساسانی
1-3-4- مذاهب در دوره ساسانی
1- مذهب زرتشت و آیین مزدیسنا
2- آیین های دیگر
3- آیین های بیگانه
1-3-5- وسعت دولت ساسانی
1-6-3- سقوط دولت ساسانی و علل آن
1-4- یک نظر اجمالی به هنر ساسانی
1-5- نقوش برجسته ساسانی
فصل دوم
موضوعات مذهبی
2- موضوعات مذهبی
2-1- صحنه تاج ستانی از اهورامزدا
2-1-1- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب
2-1-2- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره 1)
2-1-3- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره 1)
2-1-4- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره 1)
2-2- صحنه تاجستانی از آناهیتا
2-2-1- نقش برجسته نرسی در نقش رستم
2-3- صحنه نمایش
2-3-1- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره 1)
2-3-2- نقش برجسته برنامه دوم در گویوم
فصل سوم
موضوعات غیر مذهبی
3- موضوعات غیر مذهبی
3-1- صحنه نبرد سواره
3-1-1- نقش برجسته اردشیر اول در فیروزآباد (شماره 2)
3-1-2- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره 1)
3-1-3- نقش برجسته هرمزد دوم در نقش رستم
3-1-4- نقش برجسته برنامه چهارم در نقش رستم (شماره 1)
خدایگان بهرام، بزرگ کوشان شاه
3-1-5- نقش برجسته بهرام چهارم در نقش رستم (شماره 2)
3-1-6- نقش برجسته رستم در شهر ری
3-1-7- نقش برجسته خسروپرویز در طاق بستان (شماره 2)
3-2- صحنه پیروزی
3-2-1- نقش برجسته اردشیر اول در داراب گرد
ب- بیان محتوای تاریخی نقش برجسته و تاریخ گذاری آن
3-2-2- نقش برجسته اردشیر اول در سلماس
3-2-3- نقش برجسته شاپور اول در نقش رستم
3-2-4- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 1)
3-2-5- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 2)
3-2-6- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره 1)
3-2-7- نقش برجسته بهرام دوم در بیشاپور (شماره 2)
3-3-2- نقش برجسته بهرام دوم در برم دلک (شماره 2)
3-3-3- نقوش برجسته شاپور دوم و شاپور سوم در طاق بستان
3-4- صحنه شاهنشاه و درباریان
3-4-1- نقش برجسته شاپور اول در نقش رجب (شماره 2)
3-4-2- نقش برجسته بهرام دوم در نقش بهرام
3-4-3- نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم (شماره 2)
3-5- صحنه نبرد با حیوانات
3-5-1- نقش برجسته بهرام دوم در سر مشهد
3-6- صحنه شکار شاهی
3-6-1- نقش برجسته خسرو پرویز در طاق بستان (شماره 3)
فصل چهارم
موضوعات ترکیبی
4- موضوعات ترکیبی
4-1- نقش برجسته اردشیر اول در نقش رستم
4-2- نقش برجسته شاپور اول در بیشاپور (شماره 3)
4-3- نقش برجسته بهرام یکم در بیشاپور
4-4- نقش برجسته اردشیر دوم در طاق بستان
فصل پنجم
جمع بندی و نتیجه گیری کلی
5- جمع بندی و نتیجه گیری
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بیهقی


تاریخ بیهقی


ابوالفضل بیهقی


کتاب تاریخ بیهقی


دوره ساسانی


نقش برجسته


خسرو پرویز


شاپور اول


بهرام دوم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شعر نو .::. مجموعه اشعار فارسی شاعران معاصر و جوان …

زرد مایل به نارنجی با برگهای سیاه سپیدار جمشید احمدی ... فرزین خورشیدوند. فراخوان کتاب سال شعر نو(اطلاعیه شماره سه)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های