بررسي تغييرات و جدايش ريزساختاري آلياژ Cu 10Sn 10Pb تف - دانلود رایگاندانلود رایگان دراين مقاله دراين پژوهش تغييرات ريزساختاري آلياژ Cu-10Sn-10Pb با دماي تف جوشي و جدايش ايجاد شده درهر دما در ساختار مورد بررسي قرارگرفت. بدين منظور پودر برن

دانلود رایگان
بررسي تغييرات و جدايش ريزساختاري آلياژ Cu-10Sn-10Pb تف جوشي شدهدراين مقاله دراين پژوهش تغييرات ريزساختاري آلياژ Cu-10Sn-10Pb با دماي تف جوشي و جدايش ايجاد شده درهر دما در ساختار مورد بررسي قرارگرفت. بدين منظور پودر برنز سرب دار پيش آلياژي توليد شده به روش اتميزاسيون آبي تحت فشار 550 مگاپاسكال فشرده سازي و سپس نمونه هاي فشرده شده در دماهاي مختلف در محدوده 770 تا 810 درجه سانتي گراد تحت اتمسفر آرگون تف جوشي شدند. انتخاب صحيح دماي تف جوشي آلياژ مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است كه با اندازه گيري تغييرات چگالي و ابعادي و مشاهدات تغييرات ريزساختاري و شكست نگاري قابل حصول مي باشد. بهبود خواص در دماي بهينه به علت كمتر شدن درصد حفرات و اندازه آنها مي باشد كه در نتيجه انجام تف جوشي در فاز مايع پايدار ناشي از عدم حلاليت سرب و تف جوشي سوپرساليدوس در سيستم مس - قلع حاصل گرديده است تغييرات ريزساختاري به ترتيب در سه قسمت بالا وسط و پايين نمونه ها جهت مشاهده جدايش ايجاد شده مورد بررسي قرارگرفت.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آلياژ برنز سرب دار، پودر پيش آلياژي، تف جوشي در حضور فاز مايع، جدايش ريزساختاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه