بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و - دانلود رایگاندانلود رایگان ثبات- پایداری- مالکان شرکت- عملکرد مالی- بورس اوراق بهادار- بازار سرمایه-

دانلود رایگان
بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکتعنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 92
شرح مختصر:
بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال 80 تا 88 پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه5
2-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق. 5
3-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق. 6
4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7
5-1 فرضیه های تحقیق. 9
6-1 اهداف تحقیق. 10
7-1 حدود مطالعاتی. 10
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 11
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2 بورس اوراق بهادار. 15
3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16
4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17
5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17
6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19
7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)19
10-2 پیشینه تحقیق. 22
1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها22
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه29
2-3 روش تحقیق. 29
3-3 جامعه مطالعاتی تحقیق. 29
4-3 دوره های مالی مورد آزمون. 30
5-3 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها31
6-3 متغیر های وابسته32
7-3 متغیرهای مستقل. 32
8-3 متغیرهای کنترلی. 33
9-3 روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق. 33
10-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها34
1-10-3 تحلیل همبستگی. 34
1-1-10-3 ضریب همبستگی. 35
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏38
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها38
3-4 تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق. 40
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغيرها40
5-4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود41
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول:41
1- 1-5-4 فرضیه فرعی اول:41
2-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم43
3-1-5-4 آزمون فرضیه فرعی سوم46
4-1-5-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 48
2-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم49
1-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم49
2-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم51
3-2-5-4 آزمون فرضیه فرعی ششم53
4-2-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم55
3-5-4 آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم56
1-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی اول. 56
2-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم58
3-3-5-4 آزمون فرضیه فرعی نهم60
4-3-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم62
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه66
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها66
1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول. 66
2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم69
3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم72
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 75
4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 75
7-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی. 76
8-5 محدودیت های تحقیق. 76
پیوستها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری. 78
منابع و ماخذ
منابع فارسي:81
منابع لاتین:82
چکیده انگلیسی:84
جدول (1-1) نتایج انجام شده در مورد بررسی ثبات سهامداران. 8
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)39
جدول( 2-4) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق. 41
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون. 42
جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول. 42
جدول (5-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 43
جدول (6-4) آزمون فرضیه فرعی دوم (بدون متغیرهای کنترلی)44
جدول (7-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 45
جدول( 8-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم( بدون متغیرهای کنترلی )46
جدول (9-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 48
جدول (10-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی اول. 49
جدول (11-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم( بدون کتغیرهای کنترلی )50
جدول (12-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 50
جدول (13-4) آزمون فرضیه فرعی پنجم(بدون متغیرهای کنترلی)51
جدول (14-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 52
جدول(15-4) آزمون فرضیه فرعی ششم (بدون متغیرهای کنترلی)53
جدول (16-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 55
جدول (17-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی اصلی دوم56
جدول (18-4) آزمون فرضیه فرعی هفتم(بدون متغیرهای کنترلی )56
جدول (19-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 58
جدول (20-4) آزمون فرضیه فرعی هشتم ( بدون متغیرهای کنترلی )59
جدول (21-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 60
جدول(22-4) آزمون فرضیه فرعی نهم ( بدون متغیرهای کنترلی )60
جدول (23-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم با اعمال تاثیر تمامی متغیرهای کنترلی. 62
جدول (24-4) نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم63
جدول( 25-4) خلاصه نتایج. 64
نمودار (1 -3 ) مدل مفهومی تحقیق. 31


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خودرو برتر - کیا KIA

به گزارش صبحانه ، این خودرو با فضای بیشتر برای سرنشینان و افزایش استحکام بدنه نسبت به ...

فال روز یکشنبه 10 بهمن 1395 - namnak.com

فال روزانه و فال یکشنبه 10 بهمن 95 و فال امروز و فال جذاب و فال ماه تولدتان را در سایت ...

کارآفرینی - سازمان خود را چگونه هدایت کنیم

توضیحات شکل: ۱- امتیازهای نمایه سلامت سازمانی بر اساس دو نمایه سرعت و ثبات نرمال‌سازی ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

سایت نظام مهندسی :کاربر گرامی، به سامانه ارجاع کار …

این سامانه به منظور ارجاع کار نظارت به مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ...

شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف: برزیل

شیوه های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف: برزیل یادداشتهای تحلیلی و مدیریتی یادداشت ...

شهر هوشمند

با توسعه شهرها و شهرنشینی، مدیریت شهری نیز با چالشهای متعددی روبرو گردید چرا که تأمین ...

gougad - گلستان

گزارش حسابرسان مستقل. مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی خاص .... باسلام واحترام ؛

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

ریز حساب و کتاب بانک ها طبق آمار بانک مرکزی; فهرست دوم بدهکاران بانکی در شرف آماده سازی

اخبار بانک، بیمه، طلا و ارز - بنکر

ریز حساب و کتاب بانک ها طبق آمار بانک مرکزی; فهرست دوم بدهکاران بانکی در شرف آماده سازی

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

اولین همایش ملی خیر ماندگار،مطالعه و ارزیابی امور خیریه در ایران 01 تا 02 اسفند ماه 1395

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

امضای چهار سند همکاری بین ایران و آلمان. دنیای اقتصاد: چهار سند همکاری و قرارداد برای ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

طي مراسمي که به همت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برگزار شد شرکت استراتوس به عنوان ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

امروزه کمبود زمین و قیمت بالای آن در شهرهای بزرگ، ایجاد فضای سبز را با مشکلاتی مواجه ...

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و

راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و متقاضیان ورود به دانشگاه راهنما و ...

با ابلاغ رئیس جمهور اجرایی شد متن کامل قانون الحاق …

با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

خطرات افزایش جمعیت و نظرات مالتوس/ زمین گنجایش 5 میلیارد و ایران گنجایش 50 میلیون انسان ...

دانلود پروژه : بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت ...

دانلود پروژه : بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری ... بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ...

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکردمالی شرکت دسته: اقتصاد بازدید: 8 ...

پایاننامه ارشد حسابداری پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

پایاننامه ارشد حسابداری پایداری مالکان شرکت و ... بررسی ارتباط بین ثبات و ...

كارشناسي ارشد و دکتری حسابداری - پایان نامه های …

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری ... بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ...

پایداری - ewer.ir

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ... بررسی ارتباط بین ثبات و پايداري ...

دانلود مقاله بررسي ارتباط بين ثبات و پايداري مالکان شرکت و ...

... بررسی ارتباط بین ثبات ... و شرکت به ثبات و پایداری ... بین ثبات مالکان حقوقی و ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت ...

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت ...

بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و ... 33000 تومان بررسی ارتباط بین ثبات و ...

عملکرد مالی شرکت » پایان نامه دات کام | Payaname.com

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و گردشگری ;