آناليز عددی مجموعه پی و ديوار آببند سد کرخه تحت - دانلود رایگاندانلود رایگان unipaper.org سد کرخه آببند سد کرخه پی و دیوار آببند سد کرخه سد کرخه در مقابل زلزله مقاومت سد کرخه در برابر زلزله مقاله مقاومت آببند سد کرخه مقاله دیوار آب

دانلود رایگان
آناليز عددی مجموعه پی و ديوار آببند سد کرخه تحت بار زلزله Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه ---- ویرگــ ، ــول
مقاله تخصصی عمران
مقاله آناليز عددی مجموعه پی و ديوار آببند سد کرخه تحت بار زلزله
چکیده:
ديوار آببند به ع نوان گزينه ای برای آببندی پی سدهای خاکی و سنگريزه ای بکار می رود . عملکرد اين ديوار ها با توجه به نوع اجرا و
ضخامت محدود آنها، در مقابل بارگذاريهای مختلف استاتيکی و ديناميکی ( مثل زلزله ) نياز به مطالعه بيشتر دارد . سد کرخه با حداکثر
ارتفاع ۱۲۷ متر و طول تاج ۳۰۳۰ متر در جنوب غربی ايران واقع شده است . در سد کرخه ديوار آببندی از جنس بتن پلاستيک به
طول ۲۹۴۰ متر و عمق حداکثر ۷۸ متر و ضخامت ۸۰ تا ۱۰۰ سانتيمتر اجرا شده است که در نوع خود يکی از بزرگترين ديوار های
آببند جهان محسوب می شود . پی سد متشکل از لايه های کنگلومر ا با ميان لايه های گلسنگی بوده، که با توجه به نتايج تحقيقات
صحرايی اوليه انتظار می رود لايه های گلسنگ بصورت پيوسته امتداد داشته باشند . در مقاطع ميانی سد، ديوار آببند به يکی از لايه
های گلسنگ اتصال داده شده و در مقاطع کناری قسمتهايی از ديوار بصورت معلق در لا يه کنگلومرا می باشد . اين مقاله تحليل
استفاده PLAXIS ديناميکی مجموعه سد، پی و ديوار آببند سد کرخه را ارائه خواهد نمود . بدين منظور از نرم افزار اجزاء محدود
گرديده است و بزرگترين مقطع عرضی سد بصورت کرنش مسطح مدلسازی شده و در آن فصل مشترک ديوار آببند و پی به وسيله
شبيه سازی شده است. اولين آبگيری سد به عنوان بارگذاری بحرانی استاتيکی انتخاب شده، (Interface Element ) المانهای درزه
(PGA) ابتدا آناليز تنش- کرنش استاتيکی انجام گرديده است. سپس آناليز ديناميکی با انتخاب شتاب نگاشت منجيل با حداکثر شتاب
۰,۴ به عنوان رکورد محرک زلزله انجام شده است . تغيير شکلها، کرنشها و تنشهای ايجاد شده در ديوار آببند مورد مطالعه g برابر با
قرار گرفته است . بر اساس نتايج تحليل مشاهده شد که حداکثر تغيير شکلهای ناشی از زلزله در ناحيه اتصال ديوار به هسته سد رخ
می دهد.
واژه های کليدی: ديوار آببند، بتن پلاستيک، آناليز ديناميکی، زلزله، سد کرخه


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آببند سد کرخه


پی و دیوار آببند سد کرخه


سد کرخه در مقابل زلزله


مقاومت سد کرخه در برابر زلزله


مقاله مقاومت آببند سد کرخه


مقاله دیوار آب بند


مقاله بتن پلاستیک


آنالیز دینامیکی


مقاله تخصصی زلزله


ویرگول virgool.net


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه