نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي - دانلود رایگاندانلود رایگان توسعه كشاورزي - پيشرفت صنعتي

دانلود رایگان
نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتيعنوان پایان نامه: نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 185
شرح مختصر:
انسان براي تامين نيازهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد.
امروزه با مكانيزه شدن صنعت كشاورزي نوع محصولات و تنوع فصلي آنها و نيز مقدار توليد آنها تفاوتهاي بسياري بوده است با استفاده از ابزار آلاتي مانند كمباين، تراكتور و دستگاههاي مخصوص شخم زنيف سم پاشي هاي هوايي و نيروي انساني كمتري درگير كشاورزي مي شود كه اين امر موجب كاهش هزينه توليد در مجموع، و از طرف ديگر افزايش بيكاري را سبب مي شود.
امروزه كشاورزي سنتي در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار كمتر شده است. اكثر كشاورزان يا كوچ كرده و به شهرهاي بزرگ آمده اند و يا آنهايي كه توان مالي داشته اند با سيستم هاي امروزه خود را وقف داده و از سيستم هاي نوين آبياري و ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كنند.
در سالهاي اخير با استفاده از تكنولوژي نانو، توليد محصولات فصلي، در تمام فصول امكانپذيري شده است كه اين امر بمنزله انقلابي در كشاورزي به حساب مي آيد. از اين رو مي توان گفت ديگر مي توان كشاورز را به همان ديدگاه قديم نگريست بلكه نيازمند توجه و ديدگاه علمي و دقيق مي باشد.
فهرست مطالب
مقدمه:1
فصل اول: طرح تحقيق.............................................................. 2
عنوان كامل پژوهش:......................................................................... 3
هدف پژوهش:................................................................................ 3
اهميت مسئله (نظري علمي):.......................................................... 3
سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش:3
تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي:4
مشخص كردن نقش متغيرها............................................. 4
طرح پژوهش:4
جامعه و گروه نمونه مورد بررسي:4
روش نمونه برداري:5
ابزار گرد آوري داده ها:5
روش تجزيه و تحليل داده ها:5
فصل دوم: ادبيات تحقيق...................................................... 6
مقدمه...........................................................................7
1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک........................................ 8
3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف... 8
تاریخچه کشاورزی.............................................................. 9
نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11
1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده.................. 12
نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13
اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15
ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17
اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی........................................... 18
اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت..................................................................... 20
مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده........................................ 22
معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی.................... 23
نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24
وضعیت کلی کشاورزی در کشور.............................................................. 25
موقعیت جغرافیایی ایران.........................................26
چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28
سیاست های کشاورزی دولت.................................................. 29
نگاهی به استان خراسان.. 33
خاک شناسی.. 35
خاک چیست................................................................... 35
شناسایی خاک در ایران................................................. 37
پروفیل خاک... 39
بافت خاک... 40
ساختمان خاک... 40
اجزای معدنی خاک................................................................. 41
هوموس............................................................................... 41
ذرات فعال خاک (هوموس و رس)42
انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها....................................... 43
زمین های آهک دار..................................................43
زمین های بدون آهک....................................................................... 43
واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)................................................ 44
اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا.................................... 46
مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک....................................................... 47
آبیاری....................................................................................... 49
وضعیت آب در خاک............................................ 51
تعریف آبیاری.. 52
روش های مختلف آبیاری........................................................ 53
سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:53
آبیاری بارانی............................................................................ 56
انواع سیستم های آبیاری بارانی.......................................................... 57
آبیاری قطره ای............................................................................ 59
آبیاری زیر زمینی........................................................... 60
آبخیزداری.................................................................... 62
منابع آبهای زیرزمینی......................................................... 63
چاه ها.............................................................. 63
حشره شناسی..................................................................... 64
رابطه انسان با حشرات.................................65
ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):.................. 65
ارتباط مضر بین انسان و حشرات:................................................................. 66
روش های مبارزه با آفات نباتی................................................... 67
مبارزه فیزیکی....................................................................68
مبارزه زراعی.......................................................................... 68
مبارزه بیولوژیکی............................................................ 68
مبارزه روانی..................................................68
مبارزه ژنتیکی...................................................................... 69
مبارزه شیمیایی...................................................................... 70
مبارزه تلفیقی.. 70
حشره کش ها یا سموم............................................................... 70
فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ........................................... 71
انواع سموم حشره کش.....................................................................72
سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :............................ 72
حشره كش هاي معدني ................................................................. 72
حشره کش های آلی گیاهی :............................................................. 72
حشره كش هاي آلي كلره: ...................................................................... 72
سموم فسفره آلي: ................................................................................ 72
سموم گوگردي آلي: ....................................................... 73
سموم از نظر نحوه اثر. 73
سموم داخلي يا گوارشي ..................................................................... 73
سوم تماسي يا خارجي: ....................73
سموم نفوذي ............................................................................... 73
سموم جذبي (سيستميك) ...................................................... 73
سموم تنفسي ....................................73
سموم تدخيني ......................................................... 74
چغندر قند........................................................................ 74
پنبه. 75
آفات جالیز.................................................................................... 75
آفات مهم گیاهان زراعی.......................................................... 76
آفات مهم غلات..............................76
آفات درختان میوه. 76
آفات مهم درختان پسته............................................................... 78
آفات انار. 78
مبارزه با علف هرز............................................................................... 78
مبارزه با موش ها................................................................................... 79
اصلاح نباتات.................................................................................. 79
اثرات اصلاح نبات در کشاورزی............................................................... 81
منابع طبیعی........................................................85
تعریف جنگل............................................................................. 89
تعریف جنگل داری............................................................................. 91
از نقطه نظر اقتصادي...........................................................................91
از نقطه نظر كشاورزي .......................................................................... 91
از نقطه نظر بهداشتي ...................................................................... 92
فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند........................................................................................ 92
نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:..............................................95
بیابان.. 97
بیابان زائی و مبارزه با آن............................................................... 98
مشاغل مربوط:101
تعریف مکانیزاسیون........................................................105
فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106
آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107
انواع اتصالات در ادوات کشاورزی.................................................... 109
تراکتور و تکامل آن.. 111
طبقه بندی تراکتورها112
هدف های خاک ورزی عبارتند از :113
روش های خاک ورزی.. 114
گاو آهن.. 116
انواع گاوآهن و موارد استفاده آن.............................................................. 118
گاو آهن برگردان دار:......................................................................... 118
ادوات خاک ورزی ثانویه.............................................................. 122
كولتيواتورها ........................................122
ديسك ها (هرس بشقابي) .................................................................... 123
دیسک ها................................................................................ 123
ديسك يك راهه:............................................................. 124
ديسك دو زانويي:.......................................................... 124
ديسك يك زانويي (افست): ................................................... 124
انواع تسطیح کن.................................................................. 125
غلتك ها يا خرد كننده ها: ..................................................... 126
کاشت محصولات.. 126
بذر افشاني: ...................................................................... 127
بذر کاری:127
بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری......................................... 127
کپه کاری:................................................................................ 127
ماشین آلات کاشت... 127
ردیف کارها:127
ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128
ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:128
ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:................................................ 129
اندازه ردیف کارها:129
خطی کارها:.................................................................. 130
انواع خطی کارهای غلات.. 131
بذر پاش ها132
کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار)133
نشاء کار:................................................................. 133
سیب زمینی کارها:133
ادوات داشت........................................................... 134
سمپاش ها:137
اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش............................................. 137
مخزن:137
به هم زن:............................................................ 138
صافی:138
بوم.................................................................................. 138
نازل یا افشانک:138
ماشین های برداشت... 139
دروگر................................................................................ 139
ماشین های برداشت غلات................................................................ 141
ماشین های برداشت سیب زمینی.......................................... 143
ماشین برداشت چغندرقند.......................................144
فصل سوم: روش تحقيق...................................... 146
مقدمه:147
روش تحقيق:................................................................ 147
مصاحبه با مزرعه داران:......................................................... 148
مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي:.............................. 148
توجيه اقتصادي مكانيزاسيون:149
مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:.................................. 149
توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟.......................................... 149
جامعه آماري:150
منابع اطلاعات.............................................. 151
فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها152
ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون.. 153
بررسي فرضيه ها:................................................ 159
فرضيه2:160
فرضيه 3:...................................................... 160
فرضيه 4:161
تحليل يافته هاي مصاحبه اي:..................................... 161
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات........................... 165
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه............................................... 166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:.................................. 166
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:167
نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:......................................... 168
پيشنهادات:168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:168
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2:........................................................ 169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3:................................................. 169
پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4:170
ساير پيشنهادات:............................................................... 170
فهرست منابع.. 172دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقش‌ فن‌آوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ در توسعهكشاورزي

... ديگر«توسعهكشاورزي‌» را ... ترين‌ تأثير مخرب‌ خود را بر ... و توصيف‌ نقش‌ فن ...

در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر مبناي علم و

در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر ... به توسعه اقتصادي و صنعتي ... و صنايع كشاورزي ...

توسعه و پيشرفت از ديدگاه رهبر معظم انقلاب

چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يکي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول ...

دولت توسعه و ضرورت‌هاي شكل‌گيري آن در ايران - …

چكيده مقوله توسعه از اهميتي محوري، در دولت و نظام سياسي برخوردار است. اين بدان معناست كه ...

COFECONOMICS - بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت و

چكيده. بحث و نظريه‌پردازي پيرامون موضوع انتقال و جابه‌جايي جمعيت و تأثير آن بر تحولات ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ايد که ...

عوامل مؤثر بر پيشرفت ... - zibaweb.com

www.zibaweb.com سایت زیبا وب ، سایت مفید برای ایرانیان. چه عواملی موجب پیشرفت دانش آموزان می شود ...

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري …

پرسش و پاسخ ، منظور از برنامه توسعه چيست؟( برنامه چهارم توسعه)پاسخ: t}برنامه چهارم توسعه {t ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته علوم تربيتي | بانك …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان; بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس ...

تحلیل - نظریه های جامعه شناسی

نظریه های جامعه شناسی. جامعه شناسی : علمی که حتی در تجربی ترین شکلش با نظریه سروکار دارد

پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي دانلود پایان نامه بررسی نقش و تاثير ...

دانلود پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتيبه صورت فایل ورد و قابل ویرایش 186 صفحه ...

تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي | ام داک

موضوع: نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی. مقدمه: امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی ...

دانلود پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت ...

دانلود پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي. ارسال شده در رشته تاریخ

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

دانلود پروژه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی. انسان برای تامین نایزهای روزمره خود ...

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقاله نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي قیمت: ۶۹۰۰۰ریال تعداد صفحات: 185 کد محصول ...

تحقیق نقش و تأثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

مقالات مرتبط: دانلود (تحقیق کلاس بندي بهينه و تأثير آن در ارتقا و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ...

دانلود پایان نامه عالی و کامل نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر ...

... كشاورزي بر پيشرفت صنعتي ... و تاثير توسعه كشاورزي بر ... و کامل نقش و تاثير توسعه ...

پایان نامه نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و ...

پایان نامه تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت …

عنوان کامل: نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي. دسته: کشاورزی - مدیریت. فرمت فایل: word ...

معرفي شهرستان پارس آبادمغان از گذر تاريخ تا امروز | …

چكيده. در طي چهار دهه گذشته جهانگردي و گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي ...

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - آمــوزش و پــرورش در ...

تاريخچه آموزش و پرورش . اسفنديار معتمدی . آموزش و پرورش فرايند يادگرفتن دانش و مهارت و ياد ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس 08 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • مبانی و ...

آلوئه ورا یا «صبرزرد» ، ” Aloe Vera ” ، گياه درمانگر ، و ...

آلوئه ورا یا «صبرزرد» Aloe Vera ، گياه درمانگر و یا ” يك داروخانه در يك گياه “ اسامي ديگر گياه ...

صنایع شیر پاستوریزه صدرا - بررسی اخبار مرتبط با شیر و ...

این فرایند حرارتی بر اساس پیشنهاد idf برای پاستوریزاسیون 71.7 درجه سانتیگراد به مدت 15 ثانیه، و ...

مقالات علمی - Apply Abroad

مقالات علمی نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن ...

جملات قصار - KHAMENEI.IR

1- سياسى‏ 1-1- نظام جمهورى اسلامى‏ 1-1-1- انقلاب و اسلام‏ آنچه كه اين كشور را نجات مى‏دهد ...

*نور و امواج الکترومغناطیس* : فيزيک

این امواج از قوانین یکسان تبعیت می کنند و تفاوتشان در طول موج و انرژی به آنها اجازه می دهد ...

مدرسه هوشمند

جشن یلدا و عادات مرسوم در ایران ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز ...

همایش های برق و الکترونیک : همایش ها ، کنفرانس ها و

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه های مهندسی برق، کامپیوتر و ...