بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و - دانلود رایگاندانلود رایگان خلاقیت- عزت نفس- نوجوانان- جنسیت

دانلود رایگان
بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیتعنوان پایان نامه: بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 123
شرح مختصر:
با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و استعدادهای خلاقه نهفته در کودک و نوجوان قابل رشد وتوسعه است و این کیفیت مستلزم تلاش و کوشش همه جانبه در ابعاد گوناگون کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس می باشد.
موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت است که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس صورت پذیرفته است از این رو تعداد 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر که در مقطع راهنمایی مدارس واقع در منطقه 11 آموزش و پرورش تحصیل می کردند انتخاب شدند و آزمونهای عزت نفس کوپراسمیت و خلاقیت عابدی بر روی آزمودنیها اجرا گردید. نتایج نشان می دهد.
که خلاقیت دربین دختر وپسر تفاوتی ندارد وهمچنین عزت نفس در دختر وپسر تفاوتی ندارد ورابطه مثبتی بین خلاقیت وعزت نفس وجود دارد.
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
پیشینه پژوهش
تعریف عزت نفس
فرآیند شکل گیری و تحول عزت نفس
منظور از عزت نفس ضعیف یا قوی چیست؟
شیوه پرورش
بدرفتاری جسمانی یا جنسی
ظاهر جسمانی
جنس
رویدادهای جاری زندگی
ملاک های ایجاد عزت نفس در نوجوانان
دیدگاههای نظری درباره عزت نفس
از دیدگاه راجرز
نظریهای مربوط به عزت نفس
نظریه آبراهام مازلو
نظریه ویلیام جیمز
نظریه پردازان صفات
نظریه پردازان یادگیری اجتماعی
نظریه پردازان روان پویشی
بخش دوم : خلاقیت
سیر تحول مطالعه خلاقیت
خلاقیت
مراحل خلاقیت
تحول خلاقیت در طول زندگی
اجزای تشکیل دهنده خلاقیت
دیدگاههای خلاقیت
دیدگاه تورنس
رویکرد گیلفورد درباره خلاقیت
دیدگاه کارل راجرز
دیدگاه دوبونو درباره خلاقیت
نظریات خلاقیت
رویکرد باستانی خلاقیت
دیدگاه روانکاوی
دیدگاه روانکاوری جدید از خلاقیت
دیدگاه گشتالت
رویکرد تداعی
رویکرد رفتارگرایی
رویکرد روان سنجی
الگوهای خلاقیت
الگوی آزبورن – چارنز
الگوی استین
الگوی نلر
الگوی کالاگر از خلاقیت
تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارتباط خلاقیت و عزت نفس
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری پژوهش
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
اعتبار و پایایی مقیاس عزت نفس کوپراسمیت
روایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
آزمون سنجش خلاقیت عابدی
پایایی آزمون خلاقیت عابدی
اعتبار
شیوه نمره گذاری آزمون
فصل چهارم
توصیف وتحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحلیل داده های پژوهش
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادها
منابع
تست کوپراسمیت
نمونه آزمون سنجش خلاقیت عابدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان دختر و ...

... رابطه خلاقیت و عزت نفس ... و عزت نفس در نوجوانان دختر و ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و ...

با توجه به نتیجه بررسی های انجام شده خلاقیت و ... کودک و نوجوان به ویژه عزت نفس ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت ... بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

پژوهش بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس و پیشرفت …

... رابطه خلاقیت و عزت نفس ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت ... عزت نفس بین دانشجویان دختر و ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در …

... رابطه خلاقیت و عزت نفس ... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و ...

بررسی رابطه عزت نفس با خلاقیت در دانشجویان - …

بررسی رابطه عزت نفس با خلاقیت ... بررسی رابطه عزت نفس ... و خلاقیت دانشجویان دختر ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و ... رابطه خلاقیت و عزت نفس ... عزت نفس در دختر ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین …

... شده خلاقیت و ... کودک و نوجوان بهویژه عزت نفس ... بررسی رابطه عزت نفس و ...

بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان ... دانشجویان دختر 160برگ; بررسی رابطه بین سلامت ...

پایان نامه بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در …

... بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و ... رابطه خلاقیت و عزت نفس ...

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت …

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاiه پیام نور واحد ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ol912- بررسی رابطه عزت نفس و ... دختر. ol189 -بررسی رابطه عزت ... بررسی رابطه خلاقیت و ...

بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان پسر و دختر ...

بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان پسر و دختر ... به نفس، استعداد، خلاقیت و ...

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت …

چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت ... ۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر ...