پروژه عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری‌الکترونیک در ایران یک تحقیق کامل و دقیق میباشد که با رعایت تمام نکات و قانونهای نگارش پایان نامه انجام گرفته

دانلود رایگان
پروژه عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری‌الکترونیک در ایرانپروژه عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران یک تحقیق کامل و دقیق میباشد که با رعایت تمام نکات و قانونهای نگارش پایان نامه انجام گرفته است برای نمونه در تمام متن نیم فاصله رعایت شده و تمام فعل های موجود سوم شخص میباشد این نکته ها از حرفه ای ترین و ریزترین موارد نگارش پایان نامه است.پروژه شامل پنج فصل است که در ادامه فهرست مطالب آن آورده شده است.
پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر نمونه رایگان PDF پروژه عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران را از لینک زیر دانلود کرده و پس ازمقایسه سطح کیفی محصول اقدام به خرید فرمایید.


چکیده
ظهور فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي همه جنبه های زندگي بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغييرات فراواني نموده است. از همين منظر است كه بانكداري الكترونيكي شكل و تكوين يافته است. براي كشور ما كه به تازگي اين گونه از تجارت را تجربه مي نمايد، آگاهي از روندهاي بين المللي جهت تسريع در استقرار و كارآمد شدن نظام بانكداري الكترونيكي مفيد به فايده خواهدبود. از اين رو تحقیق پیش رو ضمن بررسي تعريف و مزاياي بانکداري الکترونيک و تفاوت اين نوع بانکداري با بانکداري سنتي، بر روند شکل گيري و همچنين عوامل و موانع توسعه بانکداري الکترونيک در ايران پرداخته و سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگی ها و الزامات تجارت و بانكداری الكترونیك، ابزارها و كانال های بانكداری الكترونیك معرفی شود، و وضعیت هر یك به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
باتوجه به تحقیقات انجام شده دلایل اصلی عدم پذیرش بانكداری الكترونیك را می توان اینگونه بیان نمود:
  • وجود مشکلات زیرساختی در شبکه بانکی و اینترنت کشور
  • کمبود منابع انسانی متخصص برای پیشبرد ونهادینه کردن بانکداری الکترونیک در کشور
  • وجود موانع فرهنگی و اجتماعی در گسترش و ایجاد اعتماد به بانکداری الکترونیکی
  • کمبود آموزش وبرنامه های راهبردی در جهت بالا بردن دانش عمومی جامعه
تحقیق حاضر بیان میدارد که دلایل زیر به عنوان نقاط قوت و عامل اصلی در پذیرش بانكداری الكترونیك می باشند:
  • صرفه جویی چشمگیر در زمان و هزینه برای مشتریان و بانکها
  • دستیابی به عملیات بانکی ومالی بدون محدودیت زمانی و مکانی
  • صرفه جویی کلان در هزینه های تولید پول برای کشور و افزایش سرمایه ملی
  • سهولت در انجام و مدیریت کلیه عملیات مالی و بانکی بدون نیاز به مراجعه به شعبه بانک
  • سودآوری و امنیت مالی قابل توجه برای بانکها و ایجاد مزیت رقابتی
براساس پژوهش انجام شده می توان گفت که برای رونق بخشیدن به بانكداری الكترونیك در کشور،سازمان های مرتبط و بانک ها باید با برنامه ریزی بیشتر و دقیق تر مزایا و دستاوردهای مالی سرشار بانكداری الكترونیك را مدنظرداشته باشد وروند رفع موانع را سرعت بخشد.
ضرورت پرداختن به موضوع تحقیق نیز برکسی پوشیده نیست و تحقق بانکداری الکترونیک در کشورمان، همسان با پیشرفتهای روز و بین المللی موضوعی آشکار و ضروری می باشد و اگر هدف از بانكداري الكترونيكي دستيابي به سطح مورد انتظاري از نفوذ در بازار مي باشد بنابراين محققان و متخصصان نياز دارند كه تاكيد بيشتري بر مطالعات مقدماتي در مورد پذيرش و استفاده از بانكداري الكترونيكي قرار دهند.
کلمات کلیدی :
تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، شبكه شتاب، پذیرش تکنولوژی، کیفیت، رضایتمندی مشتریان، اعتماد، پاسخگویی، فناوری اطلاعات ایران، بانکداری همراه، پذیرش مشتری، اینترنت بانک، موبایل بانک .
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول، مقدمـه
1-1- مقدمه. 2
2-1- مسأله اصلي تحقيق.. 2
3-1- تشريح و بيان موضوع. 3
4-1- ضرورت انجام تحقيق.. 4
5-1- اهداف تحقيق.. 4
6-1- قلمرو انجام تحقيق.. 5
7-1- تعریف اصطلاحات و واژه های تخصصی.. 5
8-1- ساختار تحقیق.. 6
فصل دوم ، پیشینه تحقیق
1-2- مقدمه. 8
2-2- پيشينه ي تحقيق.. 8
3-2- نتیجه گیری.. 16
فصل سوم ، کلیات موضوع
1-3- مقدمه. 18
2-3- بانكداري الكترونيك... 18
3-3- بسترهاي بانكداري الكترونيكي.. 19
1-3-3- بسترهاي نرم افزاري.. 19
2-3-3- بسترهاي سخت افزاري.. 21
3-3-3- بسترهاي مخابراتي.. 23
4-3-3- بسترهاي حقوقي.. 23
4-3- بانكداري اينترنتي.. 25
1-4-3- مزاياي بانك هاي صددرصد اينترنتي.. 25
2-4-3- معايب بانك هاي صددرصد اينترنتي.. 26
5-3- مزاياي بانكداري الکترونیک... 27
6-3- بررسی و تحلیل اشکالات وارده بر این نوع بانکداری.. 29
7-3- امنيت در بانك الکترونیک... 31
8-3- خدمات بانكداري مبتني بر تلفن.. 32
9-3- بانكداري Mobile 33
1-3-9- چالش های بانكداري Mobile. 34
10-3- بانكداري SMS 35
11-3- مثالی از کاربرد سیستم امنیت صوتی در بانکداری موبایل.. 40
12-3- نگاهی به بانکداری مبتنی بر ATM و کارت اعتباری در ایران.. 42
13-3- مزیت رقابتی در بانکداری.. 43
14-3- الزام به تغییر نظام تبلیغاتی بانکها 44
15-3- نتیجه گیری.. 45
فصل چهارم ، یافته های تحقیق
1-4- مقدمه. 47
2-4- مدل پذيرش تكنولوژي. 47
3-4- تاثير آموزشهاي مقدماتي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي. 50
4-4- تاثير سهولت استفاده از تكنولوژي بر پذيرش بانكداري الكترونيكي. 53
5-4- تاثير خودكارآمدي كامپيوتري بر پذيرش بانكداري الكترونيكي. 54
6-4- تاثير مركز كنترل بر پذيرش بانكداري الكترونيكي. 55
7-4- متغيرهاي جمعيتي. 57
8-4- مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونيكي در ايران. 59
1-8-4- مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي.. 59
1-1-8-4- برق. 59
2-1-8-4- مخابرات.. 60
3-1-8-4- ماهواره 60
4-1-8-4- فراهم آورندگان خدمات اينترنت.. 61
2-8-4- كمبود سرمايه هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران. 62
3-8-4- موانع فرهنگي و اجتماعي در گسترش بانكداري الكترونيكي.. 64
9-4- منابع توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در ایران. 66
10-4- نتيجه گيري. 68
فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- مقدمه. 71
2-5- نتيجه گيري. 71
3-5- پیشنهادات.. 73
1-3-5- پيشنهاداتی جهت بهبود پذیرش بانکداری الکترونیکی.. 73
2-3-5- پيشنهاداتی جهت ايجاد زير ساختهاي فرهنگي.. 73
3-3-5- پيشنهاداتی براي افزايش اعتماد. 74
4-3-5- پيشنهاداتی براي تحقیقات آینده 75
منابع. 76
فهرست شکل ها وجدول ها
عنوان شماره صفحه
شکل (1-3) ساختار،یک شبکه ارتباطی sms-banking. 36
شکل (2-3) معماری یک شبکه بانکداری موبایل.. 38
شکل (3-3) ساختار امنیتی یک شبکه بانکداری موبایل.. 38
شکل (4-3) شمای کلی چگونگی ارتباطات در سیستم کلمه عبور صوتی.. 41دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عوامل موثر در پذیرش


عوامل موثر در عدم پذیرش


بانکداری‌الکترونیک در ایران


پروژه کامپیوتر و آی تیIT


دانلود رایگان پروژه word


تجارت الكترونيك


بسترهاي بانكداري‌الكترونيكي


مدل پذيرش تكنولوژي


موانع بانکداری الكترونيكي


بانکداری همراه و اینترنتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن Sa'atchi burnout inventory . هر یک از سوالات ...

مدیریت پروژه و ساخت - irpcm.mihanblog.com

این وبلاگ قراره برای کمک به داوطلبین کنکور مدیریت پروژه و ساخت ، و خصوصا دوستان عزیزی ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق …

لیست پروژه و پایان نامه های جدید. دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - تعهد سازمانی و عوامل ...

تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن سیدامیر رضائی چکیده: تعهد سازمانی به نگرش کلی فرد به ...

مقاله مدیریت، برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه

مدیریت، برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌ مولف/مترجم:کاوه‌ جوانی‌ موضوع: مدیریت پروژه

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

طرحها و پروژه‌های در دست اجرا. ردیف. عنوان. 1. طراحی و تدوین مکانیزمهای نهادینه سازی ...

پایان نامه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده …

عنوان پروژه. نام استاد راهنما. نام دانشجو. سال. کاربرد همبستگیهای متعارف در رتبه ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

چكيده :اين تحقيق درشهرستان مرند انجام يافته است . در اين پژوهش 1027 نفر از دانش آموزان كه ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها | مهندسین طرح و سازه …

مروری بر مفهوم رفتار اخلاقی در سازمان ها مولف: حمید مظاهری راد

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران|آموزش …

محتوای دوره های اسفند ماه مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. اطلاعیه پذیرش و پیش ثبت ...

ادامه - وبلاگِ علمی محققِ جوان

من در رشته تولید و بهره وری گیاهان دارویی و معطر تحصیل کردم، همچنین فارغ التحصیل در ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر …

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

مدیریت و رهبری آموزشی در هزاره سوم - جو سازمانی

جو سازمانی مدرسه و هدایت کلاس درس خديجه رشيدی با نگاهی به مدارس و توجه بیشتر به روش ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه ها در هلدینگها و سازمانهای بزرگ

خلاصه کتاب رفتار سازمانی رابینز - [در متن با حاشیه]

خلاصه فصل 1 تا 4 کتاب رفتار سازمانی رابینز. فصل اول رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه ...

آموزش و پرورش نوین - مقام معلم در قرآن و روایات

مقام معلم در قرآن و روایات ... بنام یگانه خالق هستی ... انگیزه و دلیل راه اندازی این ...

پایان نامه بررسی عوامل پذیرش بانکداری اینترنتی در

... پرینت و ارائه به عنوان پروژه ... شده و در نهایت ... عوامل موثر بر پذیرش ...

بابک اسدی دِزَکی - عوامل کلیدی افزایش پذیرش

2 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های ... و عدم پذیرش ... عوامل در پذیرش ...

پروژه دانشجویی تحقیق زمینه ها و عوامل پذیرش یا انکار حق در ...

پروژه دانشجویی تحقیق زمینه ها و عوامل پذیرش یا ... پروژه توسط مرکز ... و عوامل بیرونی در ...

دانلود مقاله : عوامل موثر بر پذیرش

عوامل موثر بر پذیرش سیستم یادگیری ... مدل پذیرش ... را بررسی نموده و در اسرع ...

بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش مشتریان …

مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش و عدم پذیرش مشتریان بانکداری همراه mobile banking در بانک ...

بررسی عوامل موثّر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در

... بررسی عوامل موثّر بر پذیرش آموزش ... در صورت عدم پذیرش و به ... شده، پروژه پر ...

مقاله تبیین و رتبهبندی عوامل مؤثر بر عدم پذیرش

مقاله تبیین و رتبهبندی عوامل مؤثر بر عدم پذیرش ... و دلایل عدم پذیرش آن در ... موثر بر ...

دانلود پرسشنامه «بررسی عوامل موثر بر پذیرش

پرسشنامه «بررسی عوامل موثر بر پذیرش ... و پروژه های ... فیزیک و تأثیر آن در ...

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری جهت پذیرش

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در تصمیم گیری ... موضوع تصمیم گیری در رابطه با پذیرش یا عدم ...

مقاله استخراج عوامل موثر بر میزان پذیرش بانکداری …

... عوامل موثر در پذیرش ... و راحتی بیشتر به دلیل عدم ... و عوامل موثر بر پذیرش ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

ربات انتی بن کینگز اف پرشیا هماهنگ با اپدیت

دانلود مقالات علمی شـــمــــا از سیویلیکا (1000

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

کسب درآمد 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 دقیقه

آموزش برنامه نویسی آردوینو

پکیج کسب درآمد از اینترنت

خلاصه کتاب روش های تحقیق در علوم رفتاری : دکتر

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اپلیکیشن تماس صوتی و تصویری Talk

دانلود مجموعه آموزشی پایپینگ ( Piping ) و نقشه خوانی +

به دست اوردن جم رایگان در کلش اف کلنز

ناگفته های قانون جذب

پاسخ کتاب کار و متن فایل صوتی کتاب فورکرنر1،2،3،4 +

نسخه ي كامل افزايش قدرت ارداه در هفت روز يا

یک میلیون ایمیل آماده با هشتاد درصد تخفیف

دانلود کتاب چشم طلایی (بزرگترین منبع گنج یابی )

اندیکاتور حرفه ای برای کسب درآمد از سایت های