مطالعه ي عددي جريان آشفته در مبدلهاي حرارتي صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين مقاله از حل عددي سه بعدي براي بررسي جريان سيال وانتقال حرارت در بين سطوح گسترش يافتهي مبدل حرارتي صفحه لوله استفاده با سطوح گسترش يافتهي موج دار است

دانلود رایگان
مطالعه ي عددي جريان آشفته در مبدلهاي حرارتي صفحه لوله با سطوح گسترش يافته ي موج داردر اين مقاله از حل عددي سه بعدي براي بررسي جريان سيال وانتقال حرارت در بين سطوح گسترش يافتهي مبدل حرارتي صفحه لوله استفاده با سطوح گسترش يافتهي موج دار استفاده شده است.مطالعه بر روي جريان با رينولدزهاي بين 900 تا 2000 انجام شده است. براي مدل كردن جريان آشفته از مدلهايRNG ، k -w RSM و k - e استفاده شده است. نتايج به صورت ضريب انتقال حرارت، افت فشار، ضريب كلبورن و ضريب اصطكاك ارائه شده است براي جريان با رينولدز 2000 ، شبيه سازي با large eddysimulation نيز انجام شده است. در نهايت مزيتها و اشكالاتLES در مقايسه باRANS model بررسي شد و مدل مناسب براي شبيه سازي جريان در مبدل پيشنهاد شد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مبدل حرارتي، جريان آشفته large eddy simulationسطوحگسترش يافتهي موج دار.


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1