مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از روابط ترموديناميكي مدلسازي و شبيه سازي رفتار كمپرس

دانلود رایگان
مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتياستفاده از كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از روابط ترموديناميكي مدلسازي و شبيه سازي رفتار كمپرسورهاي رفت وبرگشتي يك مرحله اي براي پيشبيني بازده حجمي و حرارتي انجام گرديد. به منظور اطمينان از صحت معادلات ترموديناميكي، آزمايشات تجربي مربوطه با استفاده از يك دستگاه كمپرسور رفت و برگشتي انجام شد. با استخراج مقادير مختلف آزمايشگاهي و به كمك روابط محاسبه شده به كمك نرم افزارEESبرنامه اي تدوينگرديد كه با دادن اطلاعات ورودي مربوطه رفتار كمپرسور در شرايط مختلف پيش بيني گردد. مقايسه مقادير آزمايشگاهي و مدل نشان مي دهد كه مقادير آنها توافق خوبي با هم دارند. با داشتن نمودارهاي مقايسه عملكرد واقعي و مدل رياضي و تغيير پارامترهاي مختلف مشاهده شد كه در صورت تغيير و كنترل دماي ورودي به كمپرسور، خنك كاري هوا و كاهش نشتي حاصل از اتصالات مختلف مانند دريچه هاي ورودي و خروجي مي توان به افزايشبازده حجمي و مكانيكي تا حدود 10 درصد دست پيدا نمود


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا، راندمان حجمي، راندمان مكانيكي،روابط ترموديناميكي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو ...

مقاله مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی, در
نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک (19th Annual Conference of Mechanical ...

مطلب قبلی مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو ...

9 ژانويه 2017 ... مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي. استفاده از
كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار ...

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتياستفاده از
كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله
با ...

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای ... - صفحه اصلي

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی. مقاله‌های
همایش‌های ایران . نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک . انجمن مهندسان مکانیک ایران .
1390.

پاد: مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي

عنوان: مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي; نویسنده
(گان): ; حاجی دولو, ابراهیم; ظاهری عبده وند, علی; نوع مقاله: مقاله کنفرانس; عنوان ...

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی

استفاده از کمپرسورهای رفت و برگشتی هوا در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این مقاله با استفاده از روابط ترمودینامیکی مدلسازی و شبیه سازی رفتار ...

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی ...

16 سپتامبر 2016 ... مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی. استفاده از
کمپرسورهای رفت و برگشتی هوا در صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار ...

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي ...

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي. استفاده از
كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله
...

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي

مدلسازي تغييرات راندمان حجمي و حرارتي كمپرسورهاي رفتو برگشتي. استفاده از
كمپرسورهاي رفت و برگشتي هوا در صنعت از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله
...

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی كمپرسورهای رفت و برگشتی

عنوان مقاله به انگلیسی : Modeling the volumetric and thermal efficiencies of
reciprocating compressors. ارائه شده در کنفرانس : نوزدهمین همایش سالانه مهندسی
مكانیك ...

مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی

12 ژوئن 2016 ... مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی + کاربرد
بررسی در با نرم افزار مطلب matlab متلب حل مساله مدل دانلود فیلم ...

θ - SID

راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺠﻤﯽ و دوري از اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ... ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻧﯿﺰ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 8[. ] ..... ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زاوﯾﻪ ﻟﻨـﮓ، ﻃﺒـﻖ
ﻣـﺪل.

ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻨﮏ ﮐﺎﺭﯼ ، ﺳﻴﮑﻞ ﮔﺎﺯﯼ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍ

ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻦ ﮔﺎﺯ ... ﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ. ﺁﻧﻬﺎ
... ﺍﺛﺮ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﺩﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﺧﺮﻭﺟﻲ. ﮏﻳ .... ﺩﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ.

دانشگاه سمنان مدل سازی در مهندسی دانشگاه سمنان 18 10.22075/jme ...

لذا در این تحقیق با استفاده از دو نوع شمع با ظرفیت حرارتی یکسان، به مطالعه
تاثیر ... در این نوشتار به مدلسازی رادیاتور پرشده از نانو سیال و بررسی تغییرات
الگوی جریان ... نانو سیال جابجایی ترکیبی انتقال حرارت کسر حجمی دانشگاه سمنان
مدل سازی در ... موتور دیزل دریایی انرژی اگزرژی راندمان بازگشت‌ناپذیری دانشگاه
سمنان مدل ...

اصل مقاله (925 K) - مهندسی مکانیک مدرس

17 مه 2014 ... دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز، ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﮑﻞ ارﮔﺎﻧﯿﮏ راﻧﮑﯿﻦ اﺳﺖ . ﭼﻬﺎر ... در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮارﺗﯽ،
دﻣﺎي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﯿﺎل ﺣﺎﻣﻞ ﺣﺮارت ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ و دﺑﯽ ﺟﺮﻣﯽ آن ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ...... ﺑﻮدن دﺑﯽ
ﺣﺠﻤﯽ ﮔﺎز ورودي ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ در اﻧﺪازه و ﻫﺰﯾﻨﻪ .... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺮم.

سازه (ساختمان) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... موقتی باشد، مانند چادرهای نمایشگاهی، دکل‌های تبلیغاتی و داربست‌های فلزی.امروزه
مدل سازی اطلاعات ساختمان تغییر شگرفی در صنعت ساختمان کشورهای پیشرفته به
...

دریافت مقاله - انجمن احتراق ایران

راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﻄﺢ ﻣﺎده. ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ راﻧﺪه ﻣﯽ ... در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻣﺸﻌﻞ
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺎز. ﺟﺎﻣﺪ و ﮔﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
..... ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪك دﻣﺎي ﮔﺎز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺣﺠﻤﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ. -. 1
Burning ...

ﺘﻮﺳﻂ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻘﺪار ﻣ 1,6 ﻣﺪل ﺳﺎزي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜ

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ در ﺣﻮزه زﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ .... ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دروﻧﺴﻮز ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ..... ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺑﺎ در دﺳﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﻲ.

دانلود مقاله : تحلیل تلفات عملکردی نیروگاه‌های برق حرارتی در آلمان ...

Journal : Energy, Volume 49, 1 January 2013, Pages 193–203 ... افزایش دما آب و
هوا در اثر تغییرات جوی می‌تواند به طور قابل توجهی روی راندمان و محصول توان این ... در
این مقاله ما این آثار را با مدلسازی واحدهای نیروگاه حرارتی آلمان و سیستم‌های خنک‌سازی
...

مدلسازی نانوسیال آب آلومینا به کمک شبکه های عصبی در مبدل حرارتی ...

8 مارس 2016 ... مدلسازی نانوسیال آب آلومینا به کمک شبکه های عصبی در مبدل حرارتی دولوله ای ... های
حرارتی با بازده بیشتر، تحقیقات زيادی برای اندازه گیری راندمان و انقال حرارت ....
بررسی عددي تاثیر تغییرات درصدکسر حجمی نانوسیال بر انتقال ...

اصل مقاله (4213 K) - نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی - دانشگاه تهران

سیستم لوله های زیرزمینی، دمای یکنواخت خاک، مدل سازی حرارتی، صرفه جویی انرژی،
بنای آموزشی. ..... اغتشاشات حرارتی و تغییرات دمایی حجمی از خاک که روی. سطح لوله ...

ليلا ندرلو - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

28 ژانويه 2017 ... بررسي و مدلسازي تغييرات بازده حجمي نقاله هاي مارپيچي در دورها و شيب هاي ....
تخمين نحوه انتقال حرارت ميوه سيب در تيمار حرارتي به روش هواي داغ با ...

چهارمین کنفرانس ملی سیستمهای مکانیکی و نوآوری صنعتی - مقالات ...

303, بررسی اثر کسر حجمی نانوسیال بر هدایت حرارتی غیرفوریهای با استفاده ...
336, مدل سازی و بررسی عملکرد سامانه مه پاش در توربین گازی پالایشگاه آبادان, سام
سام زاده، ... 389, تاثیر پارامترهای مختلف بر راندمان انرژی و اکسرژی در الکترولایزر
غشایی ... 450, بررسی تغییرات دما و جابجایی های ناشی از اثر یک منبع حرارتی بر
یک

نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک - سیمپوزیا

مدلسازی عددی سه بعدی جریان سیال ویسکوالاستیک در حال توسعه در یک کانال
مستطیلی ...... مدلسازی تغییرات راندمان حجمی و حرارتی کمپرسورهای رفتو برگشتی
.

ﻓﺎز دﻫﻨﺪه ز ﻣﻮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ ﺴﺘﻢ ذﺧﻴ

ز ﻣﻮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻳﺎن. 2. ﻼﻣﻲ. ، ﻧﻮر. ﻼﻣﻲ. ، ﻧﻮر. ي ﺣﺮارﺗﻲ ﺟﻬﺖ. ﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰارﻓﻠﻮ. ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﺲ ﺑﻪ ....
ﺷﻮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات درﻧﺎﻧﻮﺳﻴﺎل آب واﻛﺴﻴﺪآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآب واﻛﺴﻴﺪﻣﺲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ....
اﺑﺘﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎل آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻛﺴﻴﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ. ﮔﺮﻓﺖ .... with thermal conductivity increases the efficiency of this method.

بهينه سازي ساختار كولرهاي هوايي به منظور افزايش راندمان - پژوهش نفت

و كاهش 29 % 2E-102 نفت تهران، بهبود راندمان كولر هوايي. توان مصرفي فن ... اين
تغييرات بر ميزان توان مصرفي فن هاي هوايي و هزينه. سرمايه گذاري ... با سيال درون
لوله، به منظور کاهش مقاومت حرارتي. سمت هوا از ... دبي حجمي واقعي هوای درون فن Voa که
در اين رابطه. ، توان)η) مي ... مورد نياز جهت شبيه سازي از قبيل اطالعات مربوط به.
مشخصات ...

ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺳﻬﻤﻮي ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ - نشریه انرژی ایران

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﻬﻤﻮي ﺧﻄﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ، اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ... ه از
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن .... ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ ورودي ﻣﺮﺟﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ را در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. .... ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ (ﻧﺮخ ﺣﺠﻤﯽ روﻏﻦ، دﻣﺎي ورودي، ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ..... Nonlinear modeling and adaptive predictive control of a solar power
plant.

مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک و مکاترونیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

170 بررسی و مدلسازی تاثیر پدیده رسوب بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی و ....
294 بررسی عددی تأثیر محرک پلاسما بر راندمان خنک‌کاری میکرو موتورها ... 380
مقایسه اثر تغییرات عدد رینولدز بر عدد ناسلت در کسر حجمی یکسان در مبدل حرارتی
دو ...

مدلسازی آزمایشگاهی سیستم انتقال حرارت تیوب رادیولوژی با نانوسیال ...

2- با افزایش راندمان انتقال حرارت مقاومت تیوب در برابر اکسپوزهای مداوم و کارکرد ...
این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه
..... پایداری) 8- میزان PH با افزایش غلظت حجمی ذرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال ...

شبیه سازی و تحلیل عددی مبدلهای موجود در ایستگاههای تقلیل فشار گاز

راندمان حرارتي در مبدل مورد بررس ی قرار گرفته اس ت. از طرف. دیگر، با توجه ...
آب موجود در گاز دچار تغییر فاز شده و به یخ تبدیل می شوند. این. تغییر فاز، مسدود ...

اسامی دانشجویان گرایش مکانیک

69, علی ابراهیم زاده, کاهش پدیده تغییر مسیر تنش توسط پروتز مفصل لگن، کاهش ...
اندازه‌گیری تجربی اثرات کسر حجمی و دما بر روی ضریب هدایت حرارتی نانو سیال نانو
... آب و اتیلن گلیکول و تخمین و مدل‌سازی به کمک شبکه عصبی و رابطه پیشنهادی ...
یک برج خنک کننده تر و ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش راندمان و کاهش مصرف آب ...

م آ ﻦ ز ﺒﺎ آ ﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﺎن اﻧﺮژي ﻛﻴﻤﻴﺎ در ﺧﺼﻮص اﺷﺨﺎﺻ - کنفرانس مبدل های ...

مدل سازی يک مبدل حرارتی پر شده از مواد با تغییر فاز )PCM( ..... محاسبة تلفات
حرارت خروجی از دودكش ها، راندمان ركوپراتورهای موجود و عملكرد .... 3 درصد حجمی نانوذرات.

Cv of Faculty Members

نام, : ناصر. نام خانوادگي, : طالب بيدختي. سال تولد, : 1331. وضعيت تاهل, : متاهل. مدرک
تحصيلي, : Ph.D. سال استخدام, : 1363. مرتبه علمي, : استاد. بخش, : عمران.

Analysis of the inclination angle on the phase change heat transfer ...

در انتها برای کاهش تلفات اکسرژی کل، تغییراتی در دمای هوای ورودی، دمای خوراک
ورودی، .... When the expansion ratio of the cycle increases, the thermal efficiency
of the cycle ... همچنین در مدلسازی اولری با افزایش نسبت حجمی نانوذرات، عدد ناسلت
کاهش ...

به صورت پوستر مقاالت پذیرفته شده

مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل ...
تاثیر مناطق صنعتی بر روی جزایر حرارتی شهرها )مطالعه موردی شهرستان اردکان،میبد(
.

نحوه شبیه سازی جوش - پیام سیستم

13 ژانويه 2009 ... در مدلسازی فرایند جوشكاری تقابل بین دو حوزه از علوم مهندسی یعنی حرارت و ... تنشها
و كرنشهای حرارتی از تغییرات حجمی ناشی از تغییرات فازی ...

سید آرمان هاشمی منفرد - University of Sistan & Baluchestan

Finite Volume Modeling for pollutant variation in Sorkhehesar River at Tehran
Province ... نقش افزایش راندمان کشاورزی در مدیریت منابع آب سیستان با نرم افزار
Weap ... مدلسازی تغییرات غلظت کلر و بررسی اثرات آن در شبکه های توزیع آب با
استفاده از مدل Epanet ... مدل تعيين گراديان حرارتي در مخزن شماره (1) چاه نيمه هاي
سيستان.

انجمن ژئوفیزیک ایران مجله ژئوفیزیک ایران 2008-336 4 1 2010 08 ...

14 دسامبر 2016 ... On the other hand, forward modeling is the kernel of inversion and tomography ...
finite-difference modeling that controls computational efficiency is the numerical
.... از طرفی روش‌‌هایی چون مدل‌‌کردن امواج حجمی، حل تانسور ممان و یا در برخی موارد .... شار
حرارتی زمین‌گرمایی مدل ماهواره‌ای میدان مغناطیسی ضخامت پوسته ...

شرح حال علمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع

"Utilizing Robust Data Envelopment Analysis Model for Measuring Efficiency of
Stock, ... International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume
77, Issue ... Process Modeling of Indirect Dry cooling Systems Performance in
Thermal .... آرنوش شاکری، عمران محمدی، محمد علی مقدم، "تبیین فرآیند تغییر
استراتژی ...

کاربردهای خطوط باریکه‌ی سنکروترونی - برنامه کاربری ایران از ...

این فشارها سبب تغییر شکل و فرسودگی مولفه فلزی شده و کارایی آن را تحت ...
بهبود رفتار حرارتی جهت کنترل تنش‌ها در نسل جدید آلیاژهای دیرگداز استفاده کرد. ....
مدل‌سازی فرایندهای فرسودگی ناشی از آب برای توسعه مواد مقاوم‌تر نیازمند دانستن ....
تغییر شکل ساختاری شبکه‌های فلزی در سطح اتمی در یک نمونه حجمی، بدست می‌دهد.

مدولِ حجمی - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

در این تحقیق بمنظور تعیین راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم آزمایشهای متعددی
... تقویت شده با نانولوله کربن، مدلسازی و شبیه سازی رفتار المان حجمی معرف
می‌باشد. ... بدینوسیله تأثیر تغییرات این پارامترها روی مدول الاستیسیته المان
حجمی معرف و .... ضریب هدایت حرارتی توسط استوانه‌های هم محور در شرایط پایا و جرم
حجمی توسط ...

اصل مقاله (570 K)

حرارتی شامل تغییرات دما بر اثر احتراق و انتقال حرارت و تنش. هاي ... بازده حجمی و.
بازده. حرارتی،. نسبت تراکم. و غیره. بر روي طر. ح. هاي مختلف کاسه. پیستون مورد ...

دانشکده مهندسی پزشکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فصل دوم: مدلسازي سيستمهاي ديناميكي. 3 ... سيگنالهاي الكتروكارديوگرام، صداي قلب
و تغييرات فشار خون در بطن و آئورت. 5 ... امواج براي كشتي (اغتشاشات خارجي); نويز
حرارتي در يك مدل ترانزيستوري، تولرانسهاي المانهاي يك مدار (اغتشاشات داخلي) ....
دبي حجمي ويا جرمي (عبوري) ... مدل گراف خطي ترانسفورماتور; با فرض راندمان 100%.

دانشکده فنی مهندسی - دکتر کوروش گودرزی

BS: Mechanical Engineering in Fluid and Thermal, Persian Gulf University (1996-
2000) ... CFD (Modeling Turbulence Flows, Moving Boundary …) .... in
Periodically Contacting Surfaces", Journal of Thermal Science, Volume (18), No.
.... كوروش گودرزي، اكبر ابوابي"تاثير پارامترهاي مختلف انتهاي خودرو بر تغيير
ضريب پسا"، ...

صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی

M. Izadi, M. M. Shahmardan, A. M. Rashidi, “Study on thermal and hydrodynamic
... “Modeling of effective thermal conductivity and viscosity of carbon structured ...
سوخت در موتورهای دیزلی با هدف کاهش میزان آلاینده ها و افزایش راندمان موتور" استاد داور
... محسن ایزدی، محمد محسن شاه¬مردان، علیمراد رشیدی،امین بهزادمهر، تاثیر تغییر ...

اصل مقاله (1293 K) - پژوهش های کاربردی در شیمی

میانی برج تقطیر اتمسفریک به همراه افزایش دمای خوراک و کاهش بار حرارتی
کندانسور آن است که منجر به بیشترین کاهش اتالف انرژی به. می شود. ... فرایندهایی را
برای کاهش اتالف اکسرژی مدل سازی کرد ]9[. ..... Energy Efficiency: 93/2 ... برای
بررسی تأثیر تغییرات فرایندی بر روی انرژی مصرفی کوره ..... search; Volume
29, pp.

Mohammad Behshad Shafii - دانشگاه صنعتی شریف

M.B. Shafii, Faghri, A., and Y. Zhang, "Thermal Modeling of Unlooped and
Looped ... Journal of Sensors & Actuators : A.Physical, Volume 194C, 12 Feb
2013 ... On The Tesla Microvalve Efficiency “Journal Of Mechanics, Number : 101
-8-12BR1. ..... انتقال حرارت و تغيير آنتروپي در لوله هاي حرارتي-ضرباني حلقه باز
" نوزدهمین ...

اصل مقاله (666 K) - نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

خورشیدی انرژی تابشی خورشید را به انرژی حرارتی تبدیل کرده و باعث گرم شده
جریان هوا می. شود. به ... تغییرات دما بین. ℃. 2 .... برای مدلسازی از ابعاد واقعی دودکش
خورشیدی ساخته شده در اسپانیا استفاده شده است. ... ضریب انبساط حجمی،. T. ∆ .....
Climatic Effects on the Efficiency of a Solar Chimney Pilot Power Plant”,
Renewable.

مشاهده مقاله | نانوسیال و ویژگی‌های آن - آموزش فناوری نانو

... انتقال حرارتی چنین بالا استفاده کنیم، به نظرتان راندمان تا چه حد افزایش می‌یابد؟
... این تغییرات در خواص گرمای نانوسیالات فقط مورد توجه دانشگاهیان نبوده است، در
صورت تهیه ... شدید هدایت گرمایی به دما و همچنین افزایش قابل توجه شار حرارتی اشاره
کرد. ... دانسیته یک عامل موثر بر ویسکوزیته و وابسته به دما و غلظت حجمی است.

نگاهی به فعالیت های پژوهش وفناوری - شرکت ملی نفت ایران

5-3- مدل سازي، کنترل و مدیریت مخازن .... مطالعه تغییرات گرادیان حرارتي مخزن
بنگستان در ناحیه ... مطالعه آزمایشگاهي و مدل سازي تشكیل رسوب آسفالتین در محیط
.... USBM افزایش راندمان تولید از مغزه های کربناته نفت- تر و بهبود شاخص
ترشوندگی ..... توزیع دما و فشار، غلظت در طول ستون چاه، کسر حجمي جریان گاز و مایع
در سرتاسر.

مقایسه عملکرد پمپ‌های جابه‌جایی و سانتریفوژ - مکانیزم

22 آگوست 2015 ... می‌توان رفتار پمپ‌ها را از نظر تغییر دبی با تغییر فشار، تغییر دبی با ... منفذهای
پمپ جابه‌جایی را پر می‌کنند و باعث افزایش راندمان حجمی می‌شوند.

دریافت کتابچه خلاصه مقالات (فارسی)

... ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻳﻚ ﻣﻴﺰﮔﺮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. " ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن و ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي
ﺣﺮارﺗﻲ ... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻧﺮژي ﺷﺮﻳﻒ. 14.
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺎﻳﻖ ... ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮاد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه در ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع و روش. ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل .....
اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آزاد، روﻏﻦ ﺗﻮرﺑﻮﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻌﻲ، ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﺠﻤﻲ. ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي
ﺻﻨﻌﺘﻲ.

جلسه ٢ـ١

گری قطعات، مقدار انقباض یا تغییرات حجمی قطعه در مراحل مختلف سرد شدن مذاب می
باشد در ... ریخته گری باید به انقباض در کلیه مراحل ریخته گری، طراحی و مدلسازی،
..... حرارت سریع از قالب، شرایط حرارتی مذاب، نوع انجماد مذاب، سرعت حرکت مذاب و .....
١ـ مهم ترین عوامل مؤثر در افزایش راندمان گاززدایی با استفاده از گازها را توضیح دهد.

پایان نامه های دانشجویی - ایپکو

بهينه‌سازي منيفولد هواي موتور XU7JPL3 (جهت افزايش راندمان حجمي) .... مدلسازی
رفتار حرارتی خنک‌کننده و اجزای موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه‌ای به منظور ارایه‌ی
.... طراحی و شبیهسازی تغییر زمان‌بندی سوپاپ و حذف دریچه گاز بر اساس چرخه میلر.
هومن.

1st International Conference on Mechanical and ... - OPARS Books

ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﺭﻭﻟﺮﺑﺮﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻴﻮﺏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ. 237. Numerical
and ... ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ ﻓﻮﻻﺩ Ck67. ۸۱۳. ﻣﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮ ....
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺒﺪﻝ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻮﺗﻮﺭ. ۱۷۶۲.

اﺗﯿﻠﻦ - آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪرو - مجله "مهندسی مکانیک و ...

در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎل ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. -. اﺗﯿﻠﻦ
ﮔﻠﯿﮑﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ. ﺣﺮارﺗﯽ .... ﺣﺮارﺗﯽ.
ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﺎل. ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪﻣﻨﯿﺰﯾﻢ. -. اﺗﯿﻠﻦ. ﮔﻠﯿﮑﻮل. در. دﻣﺎﻫﺎ. و. ﮐﺴﺮﻫﺎي. ﺣﺠﻤﯽ. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻣﯿﻦ. اﺳﺪي. و ﻫﻤﮑﺎران
..... Wongwises, "Efficiency of ferromagnetic ... nanofluid: Experimental data and
modeling.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر کورش جواهرده

تحليل جامع اگزرژی يک پمپ حرارتی زمين گرمايی دما پايين برای استفاده در شرايط
اقليمی ... Drying characteristics of banana : theoretical modeling and
experimental ... مطالعه عددی سرمایش همراه با تغییر فاز سیال غیر نیوتنی در لوله (
تعیین طول و .... plant efficiency 3rd Conference on Thermal Power Plants 18-19
October 2011

Volume 2

تابش خورشید، آلاینده هوا، ذرات معلق، نانوذرات، میکروذرات، مدل‌سازی. .... turbine inlet
temperature results in decreasing the thermal efficiency of hybrid system, ...
تاثیر افزایش طول پره‌ها، تغییر عدد رایلی و تغییر کسر حجمی نانوذرات بر میدان
جریان و ...

معاون پژوهش و فناوری – ISLAMIC AZAD UNIVERSITY GERMI

۶-مدلسازی میزان شدت تابش خورشید شهرستان ساوه،مجله فناوریهای نوین در ... Rohi-
Advances in Science and Technology Research Journal, Volume 10, No. ... ۷-
مدیریت مصرف انرژی حرارتی درجهت کاهش مصرف انرژی حرارتی(گرمایشی)
بادرنظرگرفتن ... ۱۱- تاثیر تغییرات پارامترهای متغیر روی سیستم هیبریدی باد و
خورشید جهت ...

سیستم گرمایش از کف - omransoft

22 دسامبر 2016 ... پس عایق کاری کف قبل از خوابانیذن لوله ها نیز باعث افزایش راندمان سیستم .... زمان
بالای پیش گرمایش سیستم; عدم امکان اعمال تغییرات کلی در کف ... ‌انواع منابع
تامين كننده حرارتی سيستم گرمايشی از كف ... ديوارها، سقف، كف و پنجره‌ها با استفاده
از يك متر حجمی كنترل محدود با يك طرح تهويه مجازی، مدل سازی می‌شوند‌.

An Investigation of Temperature Effects on Solar Photovoltaic Cells ...

In this paper, the influence of thermal effect on the solar PV system is ... gap level
of various semiconductor materials, output power and efficiency are analyzed. ...
مواد سلول های خورشیدی عملکرد خود را تغییر می دهند، در حالی که به علت اثر دما در ...
Marion, B., "A method for modeling the current–voltage curve of a pv module for ...

ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، - Magiran

... شعله، انتقال حرارت تابشي، توزيع دما و راندمان حرارتي شعله ديفيوژن گاز طبيعي
... شبيه سازي رژيم جريان دوفازي اسلاگ در كانال افقي سه بعدي به روش حجم سيال

انجام پروژه فلوئنت fluent - شبیه سازی انتقال حرارت مبدل حرارتی ...

21 آگوست 2014 ... شبیه سازی انتقال حرارت مبدل حرارتی پوسته ولوله در نرم افزار ... هرگونه ابتکاری
یا ایده ای که باعث شود انتقال حرارت افزایش یاد منجر با افزایش راندمان مبدل های
حرارتی میشود. ... در اکثر مبدلهای حرارتی، قانون تغییر چگالی ، چگالی ثابت می
باشد. ... از قانون بوزینسکی با ضریب انبساط حجمی مناسب استفاده می شود.

بهینه سازی رفع سختی آب برج خنک کننده با استفاده از سیستم انعقاد ...

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، ب .... روش پاسخ
سطحی مجموعه ای از فنون ریاضی و آماری مفید برای مدل سازی و تحلیل ... از آنجا که امکان
تغییر در تعداد الکترود وفاصله بین الکترودها وجود نداشت، این دو عامل به صورت
عوامل کیفی. 3 .... براین در تحلیل نمودارها میانگین آنها در نظر گرفته شده و بصورت
راندمان.

حسين دلاوري - دانشگاه بجنورد

عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تجربی و مدلسازی جذب سطحی دی اکسيد
کربن از ... عنوان رساله دکتری: اثر تغيير طيفی نور بر پارامترهای رشد
ميکروجلبک کلورلا ... Depollution, Environmental Chemistry for a Sustainable
World, Volume 5, 2015, .... دی اکسيد کربن خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی توسط
سیانوباکتری.

انتقال حرارت در فرایند اکستروژن - بهپو فناوری نوین

27 نوامبر 2014 ... شناخت تغییرات حرارتی ماده هنگام عبور از مارپیچ با حل معادله تعادل انرژی ... از
گرانش مخصوص برای تعیین جریان حجمی و درجه پر شدن مارپیچها استفاده میگردد. ....
مدلسازی نهایی فرایند پخت اکستروژن دو محوره با استفاده از نرم افزار ...

تابستان 93 به همراه ويژه‌نامه - توربین ماشین خاورمیانه

تغییر آرایش الکتروکمپرسورگریز از مرکز تک مرحله ای .... آلیاژهای نیکل، پایداری
حرارتی و قابلیت مستحکم شدن می باشد. ... گذشته تحقیقات بسیاري در زمینه
افزایش راندمان توربین ها صورت گرفته است و عمده این تحقیقات .... حجمی باال در
صنایع مرتبط، سهولت دستیابی به سرعت های دورانی باال، کارایی و راندمان باال، هزینه
کمتر، ...

مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو )Lallemantia royleana(

(Lallemantia royleana) مدل سازی استخراج صمغ دانه بالنگو .... بر راندمان، ویس
كوزیته ظاهری، چرخش ویژه نوری و NaCl غلظت ... صنایع غذایی و به دست آوردن ضرایب
آن، در فرآیند های حرارتی چون ... ضریب انتقال جرم حجمی می باشد. ... اثر تغییر دما بر
سینتیک استخراج صمغ از دانه بالنگو در pH برابر 7 و نسبت آب به دانه برابر 20 به
1 ...

filereader.php? - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

با تغییر مقدار آن در ترکیب اولیه می توان زاويه تماس آب )زاويه θ در شکل( بر روی
رنگ ايجاد شده را تغییر داد. .... ذخیره شود، چه حجمی از اطالعات را می توان روی اين حافظه
ذخیره کرد؟ ... فرض کنید آرايه منظم نانوسیم های اکسید مس به روش حرارتی بر روی يک
فويل .... يکی از داليل تفاوت زياد نتايج اخذ شده از مدل سازی های صورت گرفته در مورد
...

مقاله - etta.ir

ﺭﺍﻧـﺪﻣﺎﻥ ﺣﺠﻤـﻲ ﻭ ... ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻟﺬﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥ ..... ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺍﺳﺖ .... modeling of CNG SI engine by chemical kinetic.

انجام پروژه های دانشجویی و صنعتی

3-4-مدل سازی المان محدود برای تعیین اندازه و توزیع تنش های پسماند جوشی50. 1-3-4-
محاسبه ... شکل(2-3-1): تغییرات راندمان ذوب در اثر حرارت ورودی وسرعت جوشکاری.
شکل(2-3-1): ... شکل(5-3-1): توزیع حجمی شار حرارتی (مدل بیضی گون دوگانة گلداک)
.

ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻱ ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﭘﺮﺍﻳﻤﺮﻱ - daneshir.ir

ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ، ﭘﺮﺍﻳﻤﺮﻱ ﺭﻳﻔﻮﺭﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ. ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ... ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ
ﻛﻠﻴﺪﻱ، ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ... ﻓﻪ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎﺭﺑﺮ.

Aspen Hysys Dynamics - صفحه اصلي

ﻣﺒﺪﻝ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ/ﻫﻴﺘﺮ/ﻛﻮﻟﺮ. ۲۱. ۷. ‐. :۳ .... (Process Gain). ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺮﻩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺵ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ... ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﺪﻟﺴـﺎﺯﻱ ﺍﺳـﺘﺎﺗﻴﮑﻲ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﭘـﺬﻳﺮ. ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ..... Efficiency. ) ﺩﺭ. HYSYS. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺧﺘﻼﻃﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ. ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻭ ..... ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. :
holdup.

بهینه سازی چیلر جذبی با اصلاح مبدل حرارتی - نفت و گاز پارس

بهينهسازي چيلر جذبي با اصلاح مبدل حرارتي بوسيله الگوريتم ژنتيک ... آب (ورودي
به ژنراتور) با تغییر ابعاد مبدل است که منجر به افزايش ضريب عملکرد چيلر خواهد
شد. .... در اصل اين سيستم فقط راندمان جمع آوري را افزايش مي دهد و يک تکنولوژي جديد
براي جمع ... مدلسازی عددي تأثير هندسه نوک پره يک فن جریان محوري بر عملکرد آن.

paper OCM

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: اﮐﺴﺎﯾﺶ زوﺟﯽ ﻣﺘﺎن، ﻣﺪﻟﺴﺎزي،اﺗﯿﻠﻦ، درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ... ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
، ... ﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺻﻔﺮ ﺑﺮ روي دﯾﻮاره اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ... ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺣﺠﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ.

Preparation of Activated Carbon from Waste Tires and its application ...

سیستم عصبي مرکزي، تغییرات پوستي شامل مالنوما و تغییرات. الیه هاي مخاطي ...
روش جذب سطحي، روشي است که مي تواند ضمن راندمان. باال, از تولید .... درصد حجمي(
انجام پذیرفت. تمام آزمایشات در .... مدل سازي ايزوترم جذب ..... chemical–thermal
process.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4166 - مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل ... 4193 -
اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و ..... 4374 - تهیه نمونه
های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم (چکیده) ..... آب به عنوان
سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)

ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﮔﺎز ﻣﺘﺎن رﻗﯿﻖ درﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ...

رﻗﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﻣﺘﺎن آن، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ. 1. درﺻﺪ. ﺣﺠﻤﯽ ﻣﯽ. رﺳـﺪ. (. ﺧﻂ
ﺟﺮﯾﺎن .... ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﯾﺖ و راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯿﮑﻞ. )28(. )29(. ) .... ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻏﻠﻈﺖ.

اندازه گیری کارایی زیست‌محیطی: بررسی موردی نیروگاه‌های حرارتی ...

Measuring Environmental Efficiency: A Case Study of Thermal Power .... برای
مدلسازی چنین تکنولوژی تولیدی چندین فرض را تعریف می کنیم که اصول عمومی ما را
..... نمودار (2) روند تغییرات در میانگین کارایی زیستمحیطی نیروگاههای مورد نظر را
طی .... “Technology and Scale in Electricity Generation”, Econometrica, volume 32
, ...

نگاهی به شیمی - هدایت حرارتی در نانو کامپوزیت های پلیمری

اندازه و دانسيته Ge ، هدايت حرارتي نانو كامپوزيتها را بسيار تغيير مي دهد. كمترين
هدايت حرارتي ... در اينجا ، ‌نانو فيبر هاي كربني براي افزايش راندمان حرارتي واكس
پارافيني بكار مي روند . -نانو كامپوزيت پلي ... CNT ، كسر حجمي CNT ، هدايت
حرارتي ...