حل معادلات لایه مرزی دوبعدی کوپل شده از جریان - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
حل معادلات لایه مرزی دوبعدی کوپل شده از جریان تراکم پذیر همراه با انتقال حرارت به روشADM در این مقاله ، معادلات کوپل شده میدان سرعت و تو زیع دما در لا یه مرزی جر یان تراکم ناپذیر آرام دوبعد ی همراه با انتقال حرارت از نوع جابجایی بر رو ی یک صفحه تخت افقی با استفاده از دو روش HPM و ADMحل شده است. نتایج نشان میدهد که روش HPM ضخامت لا یه مرز ی سرعت و ضخ امت لا یه مرز ی حرارت ی رااندکی کم تر از حل عدد ی محاسبه م یکند. درصور تیکه، نت ایج حاصل از روش ADM جوابهای نزدیکتری به حل بلازیوس ارائه م یدهد ازاینرو نت یجه گرفته شده است که روش ADM به عنوان ابزار ریاضی قدرتمند با هز ینه محاسبا تی کمتر نسبت به روشه ای عدد ی، از دقت بالا یی در پیشبینی و تخم ین مشخصه ه ای فیزیک ی جری ان برخوردار میباشد.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
لایه مرزی


معادلات دیفرانسیل غیرخطی


روش ADM


روش HPM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

میتوانید با استفاده از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

میتوانید با استفاده از فیلترهای زیر نتایج جستجو را محدود کنید

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...