ارزيابي احتمال وقوع ترك خستگي و شكست در لوله ي - دانلود رایگاندانلود رایگان با افزايش عمق چاه هاي نفت و گاز ميزان خرابي لوله هاي حفاري تاثير زيادي در افزايش هزينه هاي عمليات حفاري دارد.لذا خستگي به عنوان يكي از مهمترين عوامل خرابي

دانلود رایگان
ارزيابي احتمال وقوع ترك خستگي و شكست در لوله ي حفاري تحت تاثير سيال حفاريبا افزايش عمق چاه هاي نفت و گاز ميزان خرابي لوله هاي حفاري تاثير زيادي در افزايش هزينه هاي عمليات حفاري دارد.لذا خستگي به عنوان يكي از مهمترين عوامل خرابي و سوراخ شدگي لوله هاي حفاري همواره نقش به سزايي را در افزايش اين هزينه ها داشته است.در وقوع پديده خستگي در لوله هاي حفاري عوامل مختلفي دخيل هستند كه سيال مورد استفاده در عمليات حفاري نيز يكي از آنها است.بار محوري فشاري، پيچشي، تنش محوري، تنش هاي مماسي ناشي از اختلاف فشار داخل و خارج لوله، تنش برشي ناشي از گشتاور لوله از نيروهاي وارد بر لوله مي باشند. در اين پژوهش با استفاده از گزارش هاي روزانه ي اداره كل حفاري شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب كه در آن خصوصيات سيال حفاري براي يكي از چاه هاي ميدان نفتي منطقه گچساران ثبت شده است و ارائه داده هاي واقعي به نرم افزار به نتايجي قابل اعتماد و گويا در رابطه نقش سيال حفاري در خستگي و شكست لوله هاي حفاري دست يافته مي شود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خستگي ، سيال حفاري ، شكست ، لوله حفاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه