تشخيص ترك در تير هاي هدفمند در راستاي طولي به كمك - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به هزينه توليد و كاربردهاي حساس مواد هدفمند عيب يابي اين مواد از اهميت بالايي برخوردار است. در اين پژوهش به بررسي اثرات ترك بر فركانسهاي طبيعي تير

دانلود رایگان
تشخيص ترك در تير هاي هدفمند در راستاي طولي به كمك شبكه عصبي مصنوعيبا توجه به هزينه توليد و كاربردهاي حساس مواد هدفمند عيب يابي اين مواد از اهميت بالايي برخوردار است. در اين پژوهش به بررسي اثرات ترك بر فركانسهاي طبيعي تير هدفمند محوري و سپس شناسايي ترك در تير مورد بررسي به كمك شبكه عصبي مصنوعي پرداخته مي شود. آناليز مودال انجام شده بر روي يك تير يكسر گيردار هدفمند محوري در اين پژوهش به شيوه عددي صورت پذيرفت. نتايج بدست آمده از تحليل المان محدود با استفاده از نتايج مرجع ديگر صحه گذاري شد. تير هدفمند محوري يك سر گيردار تركدار مورد بررسي به روش المان محدود براي حالتهاي مختلف ترك مدل شد. تغييرات فركانسهاي طبيعي آن با تغيير پارامترهاي عمق و مكان ترك بررسي شد. در ادامه روندي براي شناسايي مكان و عمق ترك سازه مورد نظر بر مبناي شبكه عصبي مصنوعي ارائه شده است. نتايج بدست آمده دقت بالاي روش پيشنهادي را تاييد مي كند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسايي چندين ترك، شبكه عصبي مصنوعي، تير چند پله اي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه