بررسي تجربي خواص فيزيكي، مكانيكي و انفجاري بتن - دانلود رایگاندانلود رایگان با پيشرفت تكنولوژي هاي ساخت حفاظ بالستيكي، تهيه مصالحي كه قابليت مقاومت در برابر بارگذاري هاي ديناميكي را داشته باشد مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته

دانلود رایگان
بررسي تجربي خواص فيزيكي، مكانيكي و انفجاري بتن هاي سنگين و معمولي تحت انفجار فضا - باز و سطحيبا پيشرفت تكنولوژي هاي ساخت حفاظ بالستيكي، تهيه مصالحي كه قابليت مقاومت در برابر بارگذاري هاي ديناميكي را داشته باشد مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است. بتن به عنوان يك ماده مؤثر مورد استفاده وسيعي مي باشد. افزايش چگالي تآثير بسزايي بر مقاومت در برابر امواج انفجاري دارد و در اين راستا جهت اثبات اين فرضيه دو نمونه بتن معمولي و چگالي بالا(سنگين) مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق پروسه اي آزمايشگاهي از بررسي مقاومت انفجاري بتن هاي سنگين و بهبود رفتار آن در برابر انفجار در مقايسه با بتن هاي معمولي را ارائه مي دهد. ابتدا طرح هاي اختلاط نهايي ارائه شده و پس از آزمايش هاي خواص فيزيكي و مكانيكي بر روي نمونه هاي مكعبي 15cm×15cm و استوانه اي 15cm×30cm نتايج ارائه گرديد. در گام بعدي جهت بررسي مقاومت انفجاري قطعاتي به ابعاد 50cm×50cm×10cm تهيه و پس از فراهم نمودن شرايط تست صحرايي، با قرارگيري ماده منفجره(TNT) در فواصل 0، 10 و cm20، تست انفجار بر روي قطعات انجام گرفت. و در مرحله آخر از طريق مشاهدات تصويري نتايج با يكديگر مقايسه و ارائه گرديد و مشخص گرديد بتن سنگين خاص اين تحقيق نسبت به بتن معمولي داراي عملكرد مناسبتري مي باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سازه هاي دفاعي، انفجار، ضربه، بتن، چگالي، مقاومت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه