بررسي اتصال تك پله اي چسبي ماده مركب - دانلود رایگاندانلود رایگان اين مقاله به بررسي تنش برشي در لايه چسبي يك اتصال تك پله كه يك ماده مركب تك لايه ارتوتروپيك را در كنار يك فلز ايزوترپيك قرار مي-دهد مي پردازد. تحليل با كمك

دانلود رایگان
بررسي اتصال تك پله اي چسبي ماده مركب گرافيت-اپوكسي به فلز تحت كششاين مقاله به بررسي تنش برشي در لايه چسبي يك اتصال تك پله كه يك ماده مركب تك لايه ارتوتروپيك را در كنار يك فلز ايزوترپيك قرار مي-دهد مي پردازد. تحليل با كمك روابط الاستيسيته و در بعد طول اتصال انجام مي گيرد. با كمك تعادل، معادله ديفرانسيل حاكم بر كشش چسب شونده ها بدست مي آيد و شرايط مرزي مناسب پاسخ معادله ديفرانسيل كشش و متعاقب آن تابع تنش برشي در چسب را تعيين مي كند. با كمك روش اجزاء محدود مدل سه بعدي اتصال ايجاد و تنش برشي در چسب بدست مي آيد كه تطابق مناسبي با حل تحليلي نشان مي دهد. تنش برشي ايجاد شده در چسب با حركت به سمت لبه هاي اتصال افزايش مي يابد و در انتهاي چسب شونده مركب به بيشينه مقدار خود مي رسد. همچنين برخي از متغيرهاي اتصال از جمله، جنس فلز، ضخامت چسب شونده ها و ضخامت چسب مورد بررسي قرار مي گيرند و اثرات آنها در ميدان تنش و بيشينه آن بررسي مي شود


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اتصال چسبي، مواد مركب، گرافيت


اپوكسي، اتصال پله اي، روش اجزاء محدود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه