بررسي اثر اصطكاك لاستيك در فرآيند كاوكاري موضعي - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از لايه هاي انعطاف پذير در فرم دهي ورقهاي فلزي يكي از روش هايي است كه امروژه بطور وسيعي مورد توجه قرار گرفته است. اما كيفيت بهره گيري از اين روش تح

دانلود رایگان
بررسي اثر اصطكاك لاستيك در فرآيند كاوكاري موضعي لوله توسط بالشتك لاستيكياستفاده از لايه هاي انعطاف پذير در فرم دهي ورقهاي فلزي يكي از روش هايي است كه امروژه بطور وسيعي مورد توجه قرار گرفته است. اما كيفيت بهره گيري از اين روش تحت تاثير پارامتر هاي متفاوتي نظير جنس و ضخامت لاستيك،اصطكاك و... قرار دارد. در اين مقاله طي بررسي تجربي و عددي فرآيند انقباض قطر موضعي لوله اي از جنس فولاد st37 توسط يك رينگ لاستيكي و اعتبار سنجي نتايج عددي بوسيله مقايسه با نتايج عددي، در ادامه توسط روش المان محدود به بررسي اثر ضريب اصطكاك در اين فرآيند پرداخته خواهد شد. بدين منظور شبيه سازي با چند نوع ضرايب اصطكاك مختلف در نواحي تماسي مربوط به لاستيك و فلز تكرار شده است. نتايج حاصل از اين شبيه سازي ها در قالب نمودار هايي مورد مقايسه قرار گرفت در نهايت با توجه به دياگرام هاي استخراج شده از حل عددي به بيان نتايج و اثر ضريب اصطكاك در فرآيند پرداخته شده و راهكارهايي جهت تعديل آن در فرآيند ارائه گرديده است


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بالشتك لاستيكي، كاوكاري قطر موضعي، روش المان محدود، ضريب اصطكاك، نيروي اصطكاك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه