تجزيه و تحليل مالي پژوهش و تحقیق - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت‌هاي آب منطقه‌اي با روش استاندارد و ارائه راه‌كارهاي مناسب (به همراه پرسش نامه ) - پایان نامه کارشناسی

دانلود رایگان
تجزيه و تحليل مالي -پژوهش و تحقیقتحقیق و پژوهش مدیریت مالی -بررسي تطبيقي روش هاي موجود تجزيه و تحليل مالي (به همراه پرسش نامه ) فرمت فایل اصلی پایان نامه : doc
حجم فایل : 164KB
تعداد کل صفحات : 104 صفحه
چكيده تحقيق
تحقيق حاضر با عنوان بررسي تطبيقي روش هاي موجود تجزيه و تحليل مالي در شركت هاي آب منطقه اي با روش استاندارد و ارايه راه كارهاي مناسب “ انجام گرفته است . اهداف تحقيق عبارت است از :
زمينه سازي براي هدايت امور مالي بخش آب وزارت نيرو براساس برنامه ريزي بهتر با استفاده از شيوه هاي متداول تجزيه و تحليل صورت هاي مالي .
كمك به شفاف سازي روابط و مناسبات مالي در حوزه بخش آب وزارت نيرو.
كمك به توانمندسازي مديريت مالي بخش آب در جهت استفاده كارآتر از منابع مالي مختلف.
ارايه راه كارهاي علمي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي به شركت هاي آب منطقه اي جهت انعكاس روابط مالي.
كمك به مديريت مالي حوزه ستادي امور آب براي ارزيابي مالي شركت ها به وسيله بهره گيري از روش هاي متداول تجزيه و تحليل صورت هاي مالي.
براي نيل به اهداف تعيين شده چهار فرضيه به شرح زير مطرح گرديده است :
بين روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در شركت هاي آب منطقه اي و روش هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني داري وجود ندارد .
روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در شركت هاي آب منطقه اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات مي گردد .
روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي بيان گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت هاي آب منطقه اي مي باشد .
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت ها براي استفاده كنندگان اطلاعات مربوط فراهم مي سازد .
روش تحقيق دراين پژوهش پيمايشي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعات علاوه بر تحليل اسناد و مدارك معتبر موجود (صورت هاي مالي اساسي ) ،پرسشنامه است كه با استفاه از طيف ليكرت طراحي گرديده است .
به منظور تجزيه و تحليل يافته ها از روش هاي آمار توصيفي نظير فراواني ، درصد و درصد تراكم و روش هاي آمار استنباطي براساس آزمون استقلال توزيع كاي -دو استفاده شده است .
نتايج تحقيق براساس يافته هاي موجود و بحث و تفسيرهاي به عمل آمده به شرح زير مي باشد :
بين روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در شركت هاي آب منطقه اي و روش هاي متداول در مديريت مالي تفاوت معني داري وجود دارد .
روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در شركت هاي آب منطقه اي منجر به استفاده مناسب از اطلاعات نمي گردد .
روش هاي موجود تجزيه و تحليل صورت هاي مالي بيان گر ميزان كارآيي مالي مديريت شركت هاي آب منطقه اي نمي باشد .
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مالي در وضعيت موجود شركت ها براي استفاده كنندگان ، اطلاعات مربوط را فراهم نمي سازد .
نسبت هاي نقدينگي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ پرداخت بدهي هاي نشان مي دهد.
نسبت هاي فعاليت در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ استفاده از دارايي ها نشان مي دهد.
نسبت هاي اهرمي در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ ساختار سرمايه نشان مي دهد.
نسبت هاي سودآوري در شركت هاي آب منطقه اي روند نامطلوبي را از لحاظ كسب بازده نشان مي دهد.
فهرست مطالب
عنــوان صفـــحه
فصل اول كليات
مقدمه ....................................................................................................................3
موضوع تحقيق........................................................................................................5
اهميت ، ضرورت و انگيزه تحقيق..........................................................................6
اهداف تحقيق.........................................................................................................8
فرضيه هاي تحقيق.................................................................................................8
روش تحقيق..........................................................................................................9
قلمرو تحقيق .........................................................................................................10
تعاريف عملياتي و اصطلاحات.............................................................................11
فصل دوم ادبيات تحقيق ( مباني نظري و پيشينه تحقيق )
مقدمه ..................................................................................................................15
مفهوم تجزيه و تحليل صورت هاي مالي..............................................................17
آشنايي با تار يخچه تجزيه و تحليل صورت هاي مالي از طريق نسبت ها..............18
صورت هاي مالي و نقش آن در گزارش گري ..................................................... 20
خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري.................................................................22
نيازهاي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي.............................................................23
مراحل و فنون تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ..................................................25
كاربرد فنون تجزيه و تحليل صورت هاي مالي.......................................................30
نسبت هاي مالي و طبقه بندي آنها...........................................................................32
نارسايي ها و محدوديت هاي تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي ...............................41
روش هاي متداول تجزيه و تحليل صورت هاي مالي درشركت هاي آب منطقه اي.......44
پيشينه تحقيق..........................................................................................................44
معرفي شركت هاي آب منطقه اي............................................................................47
فصل سوم روش تحقيق
مقدمه ..................................................................................................................52
روش تحقيق ........................................................................................................53
جامعه آماري .......................................................................................................53
حجم نمونه .........................................................................................................53
ابزار گردآوري اطلاعات (يافته ها )......................................................................55
جمع آوري اطلاعات.............................................................................................56
روايي و پايايي ابزار تحقيق .................................................................................57
روش تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده..................................................58
فصل چهارم يافته هاي تحقيق ( نتايج )
مقدمه ...................................................................................................................62
تجزيه و تحليل توصيفي نمونه ها ........................................................................63
تجزيه و تحليل استنباطي سؤالات و آزمون فرضيه ها ..........................................64
بررسي ميداني نسبت هاي مالي شركت هاي آب منطقه اي.....................................70
فصل پنجم بحث و تفسير نتايج تحقيق
مقدمه..................................................................................................................79
خلاصه تحقيق...................................................................................................80
نتيجه گيري ........................................................................................................83
محدوديت هاي تحقيق .....................................................................................85
پيشنهادات تحقيق ............................................................................................85
منابع..................................................................................................................87
پيوست ها...........................................................................................................91
مقدمه
مفهوم تجزيه و تحليل صورت هاي مالي


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه تجزيه و تحليل مالي


دانلود پایان نامه ارشد


دانلود ارشد مدیریت مالی


دانلود پایان نامه مدیریت مالی


تجزيه و تحليل مالي


فنون تحليل صورت‌هاي مالي


صورتهای مالی


دانلود پایان نامه


دانلود تحقیق و پژوهش حسابداری


دانلود پایان نامه کارشناسی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایران مدیر - خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستمها و

ایران مدیر - خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستمها و روشها - دکتر شمس السادات زاهدی - اخبار ...

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه مي …

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش - چگونه مي توانم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش ...

مشاوره تحقیق و پژوهش دانشجويان ارشد - نمونه ای از …

مشاوره تحقیق و پژوهش دانشجويان ارشد. مشاور تحقيقاتي و آناليز داده هاي آماري پايان ...

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و

منبع جامع حسابداری و مدیریت مالي - دانلود رايگان كتاب و مقالات - علی معصوم بیگی - منبع ...

پایان نامه های کارشناسی ارشد

نمونه پروپوزال و پایان نامه. نحوه نوشتن پروپوزال پایان نامه : الف- عنوان موضوع پژوهش ...

بسم اللّه الرحمن الرحیم - khuisf.ac.ir

روش و تكنيكهاي تحقيق. اهميت فصل اول( طرح تحقيق) در ساختار كلي پايان نامه. فصل اول پايان ...

روش تحقيق - معاونت تحقیقات و ...

روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده ebrahimz@pnu.ac.ir

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

پروپوزال چيست و در تنظيم آن چه نكاتي بايد رعايت …

مقدمه طرح تحقيق، مهم ترين و اصلي ترين بخش يك كار تحقيقي و پژوهشي است، طرح تحقيق ( Proposal ...

به اندیش

پژوهشگر: سید تیمور میرشفیعی لنگری. مقدمه و بيان مسأله: بسياري را براين باور است كه كار ...

به اندیش

پژوهشگر: سید تیمور میرشفیعی لنگری. مقدمه و بيان مسأله: بسياري را براين باور است كه كار ...

همایش های ادبیات و فرهنگ و هنر : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان 13 ارديبهشت ماه 1396 محورهای همایش :

روش تحقیق

موضوع روش تحقیق: بررسی نمایش خلاق در پرورش جسم و روان کودکان پیش از دبستان موضوع تکلیف ...

یک وی دو | دانلود مقاله | خرید مقاله | مقاله رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت. مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش ...

حسابداری و حسابرسی - hesabdarha.blogfa.com

حسابداری و حسابرسی - حسابداری - حساب - حسابداری - حسابرسی - قانون ... 13-2 سازمان حسابرسي كل ...

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، …

سایت ایران ترجمه مرجع مقاله های دانشگاهی ترجمه شده . فرهنگ اصطلاحات عبارات و واژه ...

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1] محمد کيواني امينه ٭ چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي ...

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد-مشاوره پایان نامه - …

مقاله و تحقیق. دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی ، کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری و دانش ...

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع ...

همایش های فیزیک : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری 23 آذر ماه 1395 محورهای همایش :

زندگینامه و تصاویر ریاضیدانان

از این به بعد سعی دارم در حد توانم زندگینامه و عکس از دانشمندان ریاضی رو اینجا قرار بدم.

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو - …

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو. آشنائی با فن خطابه ، اصول مخاطب شناسی ...

متن مدیریت مدرسه محور - مهارت

الگو های گوناگون مدیریت مدرسه محور (1) معلمان: شواهد نشان می دهد که مدیرت مدرسه ...

الف - فساد؛ زمينه‌های بروز و شيوه‌های کنترل

پژوهشگر: محسن فرهادي نژاد از سلسله مقالات دريافتي در دومين همايش علمي و پژوهشي نظارت ...

پیش درآمدی بر رفتار سازمانی

بنابراين نياز به تجزيه و تحليل رفتار ... دو تحقیق مرتبط ... بيمه و خدمات مالي ...

خواندنی هایی در مورد خوانندگان ايران [آرشيو] - P30World ...

ابي دو سال پيش از انقلاب براي کنسرت به آمريکا رفت و دیگر برنگشت ابيابي در اوان نوجواني ...