تاثير پارامتر هاي قالب و خواص مواد در ECAP با كانال - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين مقاله تاثير پارامترهاي قالب(زاويه برش كانال و جابه جايي كانال) و خواص مواد (ضريب مقاومت و توان كشش سختي) با فشردن برابر زاويه كانال در كانال هاي موا

دانلود رایگان
تاثير پارامتر هاي قالب و خواص مواد در ECAP با كانال هاي موازيدر اين مقاله تاثير پارامترهاي قالب(زاويه برش كانال و جابه جايي كانال) و خواص مواد (ضريب مقاومت و توان كشش سختي) با فشردن برابر زاويه كانال در كانال هاي موازي(ECAP-PC) با استفاده از شبيه سازي سه بعدي المان محدود بررسي مي شود.همچنين نقش مهمي را كه پارامترهاي برش در دامنه ايفا مي كنندو تاثير همگن بودن آنها بر كشش در مواد را نشان مي دهند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توان سختي كشش، فرآيند ECAP ،ضريب كشش، زاويه قالب كانال جا به جايي،FEM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه