تحليل شيكدان الاستيك لوله داراي ترك نيم بيضوي - دانلود رایگاندانلود رایگان در اين مقاله بار شيكدان الاستيك لوله داراي ترك تحت فشار داخلي و گشتاور خمشي با استفاده از روش اجزاء محدود ارائه شده است. روش ارائه شده شامل يك روش دو مرحله

دانلود رایگان
تحليل شيكدان الاستيك لوله داراي ترك نيم بيضوي سطحيدر اين مقاله بار شيكدان الاستيك لوله داراي ترك تحت فشار داخلي و گشتاور خمشي با استفاده از روش اجزاء محدود ارائه شده است. روش ارائه شده شامل يك روش دو مرحله اي از جمله يك تحليل عمومي و يك تحليل محلي است. در تحليل شيكدان عمومي از قضيه ملان بدون در نظر گرفتن ترك استفاده شده است، در حالي كه در شيكدان محلي مفهوم ضريب شدت تنش درون ناحيه ي نزديك ترك بكار برده شده است. اين روش با استفاده از قابليت كدنويسي نرم افزار اجزاي محدود انسيس انجام شده است. در اين مقاله دو مورد ترك در نظر گرفته‏ شده است: 1) ترك نيم بيضوي طولي واقع بر سطح داخلي لوله و 2) ترك نيم بيضوي محيطي واقع بر سطح خارجي لوله. اثرات هندسه ي لوله و ترك از جمله نسبت شعاع داخلي به ضخامت لوله، عمق نسبي ترك و نسبت منظر ترك بر بار شيكدان بررسي شده است. براي اعتبار سنجي روش حاضر، فشار شيكدان لوله جدار ضخيم با ترك سطحي به دست آمده و نتايج در مقايسه با نتايج موجود در منبع ، انطباق قابل قبولي را نشان داده است. نتايج تحليل حاضر براي لوله داراي ترك نشان مي دهد كه با افزايش طول و عمق ترك محدوده ي ايمن بار شيكدان كاهش مي يابد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
لوله جدار ضخيم، شيكدان الاستيك، ترك نيم بيضوي، تحليل اجزاي محدود، قضيه ملان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه