آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی - دانلود رایگاندانلود رایگان روشي سيستماتيك است كه به منظور تحليل و بررسي يك سيستم و زير سيستم هاي آن در ابتدايي ترين مراحل طراحي استفاده مي شود. عموماً بر حالات بالقوه خرابي كه مي توا

دانلود رایگان
آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابیعنوان پایان نامه: آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی
تعداد صفحات: 98
شرح مختصر:
روشي سيستماتيك است كه به منظور تحليل و بررسي يك سيستم و زير سيستم هاي آن در ابتدايي ترين مراحل طراحي استفاده مي شود. عموماً بر حالات بالقوه خرابي كه مي تواند در عملكردهاي سيستم رخ دهد تمركز مي كند.اين خرابي ها از وجود نقصان و يا كمبودهايي در طراحي سيستم و يا وجود تقابل نامطلوب بين عملكرد مؤلفه هاي سيستم يا زيرسيستم ناشي مي شوند.
دامنه شمول System-FMEA در برگيرنده مراحل طراحي مفهومي ، طراحي جزيي، تكوين، آزمايش و ارزيابي سيستم است و بنابراين ابتدايي ترين FMEA مي باشد كه تكميل مي شود و به برسي آثار متقابل اجزا و زير سيستم ها بر يكديگر و يا بر سيستم هاي ديگر مي پرشكل 1: ارتباط بين System-FMEA و Design-FMEA اطلاعات مهمي را براي اجراي DFMEA و PFMEA تهيه مي كند. اگر چه آثار خرابي در اين فرم ها تغييري نمي كند، اما علل خرابي در System-FMEA حالات خرابي DFMEA خواهند بود.
هدف از اجراي System-FMEA به حداقل رساندن ريسك خرابي در طراحي سيستمبر اساس نيازها و خواسته هاي مشتري است. اين نيازها و خواسته ها مي تواندبر گرفته ازQFD باشد.
فهرست مطالب
1-مقدمه.........................................................6
1-1سیری در نگرش به کیفیت.....................................................7
.1-2مدیریت کیفیت جامع.................................................8
1-3نگرش تولید بی نقص............................................................9
1-4استاندارد های نظام کیفیت..............................................................10.
13…………………FMEA2-معرفی
............13FMEAمعنی و مفهوم1-2
....14FMEAتاریخچه2-2
.........15FMEA2-4ویژگی
5-2كاربرد FMEA...........................................................16
2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول...................................................................16
7-2مراحل تهيه FMEA.........................................................................17
8-2فوايد اجراي FMEA ................... .................................................................18
)...................19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم(3
تعريف سيستم................................................................20 1-3
2-3تعريفSystem-FMEA.......................................................20
3-3خروجي System-FMEA.................................................21
3-4فوايد اجراي System-FMEA.........................................21
3-5نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد ..........................22
3-6حالات بالقوه خرابي ................................................................22
3-7آثار بالقوه خرابي ......................................................................22
3-8شدت.........................................................................22
3-9علل بالقوه خرابي .......................................................23
3-10وقوع .....................................................................24
3-11كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) .................................
3-13محاسبه RPN.................................................26
3-14اقدامات پيشنهادي........................................... 27
3-15تجديد نظر درRPN...........................................................28
29………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول4
4-1مبنا و هدف از تهيه FMEA...............................................................30
4-2تعريف حالات بالقوه خرابي ...............................................................31
4-3تعريف DFMEA.........................................................31
4-4كاربردهاي DFMEA........................................................32
4-5فوايد استفاده از DFMEA........................................................32.
4-6مشتري در DFMEA.....................................................32
4-7نقطه شروع كار............................................................33
4-8آثار بالقوه حالات خرابي ....................................................34
4-9شدت (Severity).........................................................35
4-10كلاسه بندي.................................................................35
4-11علل بالقوه خرابي .....................................................................37
4-12وقوع ..............................................................................38
4-13كنترلهاي جاري در طراحي...........................................................39
4-14تشخيص.............................................................................41
4-15نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)....................................................42
4-16اقدامات پيشنهادي......................................................43
17-4نتايج اقدامات انجام شده...................................................44
خلاصه.........................................................................45
46.................. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد5
1-5چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟..............................................47
2-5حالت خرابي در فرآيند.................................................................47
3-5تعريف Process FMEA.................................................47
4-5كاربردهاي PFMEA.........................................................47
كاربرد PFMEA در صنعت خودرو.............................................................48
5-5فوايد بالقوه اجراي PFMEA.............................................48
6-5تيم PFMEA.......................................................49
7-5نقطه شروع كار.....................................................49
8-5مراحل طراحي PFMEA.................................................49
5-9آثار بالقوه خرابي ..............................................................50
5-10شدت .....................................................................51
5-11كلاسه بندي................................................................................55
5-12علل بالقوه خرابي..................................................................................55
5-13رتبه وقوع............................................................56
5-14كنترلهاي جاري فرآيند ............................................................................57
5-15رتبه تشخيص (Detection)...........................................................58
5-16محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN)........................................59
5-17اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions)........................60
5-18مسئول و زمان اقدام پيشنهادي ..........................................................61
خلاصه: .........................................................................62
63........... (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد
6-1تعريف MFMEA...................................................64
6-2فوايد اجراي MFMEA............................................................. 64
6-3تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA...............................................65
6-3-1نام زير سيستم و تشريح عملكرد..............................................65
6-3-2حالات خرابي در ماشين...................................................................66
6-4اثر خرابي در ماشين ..........................................................................66
6-5شدت ...........................................................................................66
6-7وقوع حالت خرابي ................68
6-8كنترل هاي طراحي/كنترل هاي ماشين .......................................................68
6-9تشخيص.........................................................................................69
6-10نمره ريسك پذيري خرابي RPN..............................................................69
6-11اقدامات اصلاحي پيشنهادي.......................................................................69
.........................72.(Service-FMEA) در ارائه خدماتكاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي
7-1تعريف Service-FMEA.................................................................73
7-2اهداف اجراي Service-FMEA......................................................74
......................74.Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم-7
7-4شرح عملكرد (وظيفه) خدمت..................................................74
7-5حالات خرابي بالقوه .............................................................75
7-6آثار بالقوه خرابي .........................................................75
7-7مشخصه هاي بحراني......................................................76
8-7شدت...............................................................................76
9-7علل بالقوه خرابي .......................78
10-7وقوع.......................................................78
7-11روشهاي كنترل (تشخيص) ............................................................79
7-12رتبه تشخيص ..................................................................81
7-13نمره ريسك پذيري (RPN)......................................................82
-714اقدامات پيشنهادي.......................................................83
-715تاريخ تكميل و مسئول اجرا................................................................................83
-716ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: ....................................................................83
17-7تجديد نظر در RPN..................................................................84


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آنالیز


حالات بالقوه شکست و خرابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

گاز fm200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی …

هزینه های عدم توجه به مسائل ایمنی و کاهش ضریب ایمنی سیستم از تصور مدیران وسرپرستان ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

گاز fm200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی …

هزینه های عدم توجه به مسائل ایمنی و کاهش ضریب ایمنی سیستم از تصور مدیران وسرپرستان ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

بانک جامع مقالات تمام متن کنفرانس و همایش های ایران در زمینه علوم فیزیکی و مهندسی ...

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) - حمیدرضا چزانی

گاز fm200 به عنوان جایگزین هالونها در صنعت اطفا حریق عرضه شد و مشکلاتی را که هالونها ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

ایمنی صنعتی - مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی …

هزینه های عدم توجه به مسائل ایمنی و کاهش ضریب ایمنی سیستم از تصور مدیران وسرپرستان ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

نقشه اي که با عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه مي شود و ميزان خطاي آن کمتر از حد مجاز ...