تاثیر ضریب خزش طولی بر تماس غلطشی اجسام الاستیک - دانلود رایگاندانلود رایگان تنش های موجود روی سطح تماس اجسام الاستیک غلطان را می توان به دو نوع مماسی و عمودی تفکیک نمود که تاثیر زیادی بر هدایت و پایداری و همچنین سایش اجسام غلطان دا

دانلود رایگان
تاثیر ضریب خزش طولی بر تماس غلطشی اجسام الاستیک تنش های موجود روی سطح تماس اجسام الاستیک غلطان را می توان به دو نوع مماسی و عمودی تفکیک نمود که تاثیر زیادی بر هدایت و پایداری و همچنین سایش اجسام غلطان دارند. تنش های مماسی حاصل ترکیب تغییر شکل الاستیک و اصطکاک بوده و باعث تولید نیرو های مماسی می شوند. لذا در این تحقیق توزیع تنش های مماسی بین اجسام الاستیک غلطان با سطح تماس و توزیع تنش های عمودی معین به ازای ضریب خزش های طولی مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در این مسئله سطح تماس به دو ناحیه چسبنده و لغزنده تفکیک می شود که محل منحنی ممیز این نواحی نیز مجهول می باشد. با معرفی یک پروفیل مناسب برای منحنی ممیز و جابجا کردن آن روی سطح تماس تا برقراری شرایط مرزی، محل دقیق منحنی ممیز بدست می آید. بدین منظور با تفکیک سطح تماس به المان های مستطیلی شکل، معادلات حاکم به دستگاه چند معادله چند مجهولی خطی تبدیل می شوند که با حل آنها مقادیر تنش مماسی، لغزش در ناحیه لغزنده و نیروی مماسی بدست می آید. برنامه کامپیوتری بر این اساس نوشته شده است که نتایج حاصل از آن با نتایج کریپیج – ال و کالکر مقایسه می شوند

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تاثیر ضریب خزش طولی بر تماس غلطشی اجسام الاستیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه