مدلسازي دو بعدي ميدان جريان در مرحله راه اندازي - دانلود رایگاندانلود رایگان از آنجا كه جهت انجام آزمايش در تونل هاي باد مافوق صوت بايستي به مرحله اجراي تونل برسيم و رسيدن به مرحله اجراي تونل مستلزم گذر از مرحله راه اندازي و استارت

دانلود رایگان
مدلسازي دو بعدي ميدان جريان در مرحله راه اندازي تونل هاي باد مافوق صوتاز آنجا كه جهت انجام آزمايش در تونل هاي باد مافوق صوت بايستي به مرحله اجراي تونل برسيم و رسيدن به مرحله اجراي تونل مستلزم گذر از مرحله راه اندازي و استارت تونل مي باشد لذا تحليل و بررسي جريان تونل در مرحله استارت ضروري است. در مرحله استارت كه در يك بازه زماني بسيار كوتاه و بصورت ناپايا و گذرا مي باشد امواج شاك قدرتمندي تشكيل مي گردد كه بايستي به سرعت از مقطع آزمون عبور نمايند و توسط گلوگاه دوم متعلق به ديفيوزر مافوق صوت، بلعيده شوند. در غير اين صورت امواج شاك عمودي توليد شده در مقطع آزمون باقي مانده و علاوه بر ايجاد افت فشار شديد، مانع از برقراري جريان در تونل باد مي گردند. چنين رويدادي موجب عقيم ماندن فرايند استارت تونل باد مي گردد. در اين مقاله فرايند استارت در يك تونل باد مافوق صوت دمشي، با ماخ هدف 3، بصورت ناپايا و گذرا مدلسازي و تحليل شده است. كانتورها و نمودارهاي عدد ماخ و فشار استاتيك بررسي شد و چگونگي انتشار امواج شاك نشان داده شد. نتايج بدست آمده، صحت مدلسازي را تاييد نمود.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آناليز ناپايا، امواج شاك، تونل باد مافوق صوت، مرحله استارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه