شبيه سازي پايا و غير پاياي جريان سيال در درفت - دانلود رایگاندانلود رایگان جريان سيال در درفت تيوب يكي از پيچيده ترين جريانهاي موجود در صنعت هيدروليك است و عوامل بسياري بر اين جريان و تحليل آن نقش دارند.جريان در مقطع ورودي درفت تي

دانلود رایگان
شبيه سازي پايا و غير پاياي جريان سيال در درفت تيوب توربين آبيجريان سيال در درفت تيوب يكي از پيچيده ترين جريانهاي موجود در صنعت هيدروليك است و عوامل بسياري بر اين جريان و تحليل آن نقش دارند.جريان در مقطع ورودي درفت تيوب جرياني آشفته، همراه با چرخش زياد ناشي از رانر توربين مي باشد. با توجه به نوع هندسه ي درفت تيوب امكان بروز پديده هايي نظير جدايش جريان و كاويتاسيون وجود دارد. در اين مقاله با استفاده از نرم افزار تجاري 14.5FLUENT جريان در دو حالت پايا و غير پايا توسط دو مدل توربولانس مختلف شبيه سازي شده است. نتايج حاصل نشان دهنده ي برتري مدل SST و نزديكتر بودن شبيه سازي غيرپايا به فيزيك جريان نسبت به شبيه سازي پايا دارد. همچنين با محاسبه ي پارامترهاي مهندسي تاثير پايا و غيرپايا بودن جريان نيز بر روي راندمان بررسي شده است. هر چه مقادير ضريب احياي فشار بيشتر باشند، راندمان نيز بيشتر خواهد بود كه نتايج نشان دهنده ي بالاتر بودن راندمان در حالت پايا است


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توربولانس، درفت تيوب، ديناميك سيالات محاسباتي، راندمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه